tisdag 13 april 2021

A C Rutström 300 år: Välkommen åter från de döda

 1. Välkommen åter från de döda,
Fridsfurste, Hjälte, Evig Far,
som ormens huvud krossat har!
Nog sågs din kropp i striden blöda,
ditt hjärta brast, din mun vart kall,
av sorg vi knappt ett ord förmådde,
men som en Simson du dock rådde
och segrade mitt i ditt fall!

2. Se! Lejonet av Juda vinner
trots dödens udd och satans skott!
Nu har det sådant byte fått,
vars like ingenstans man finner:
var enda dyrbar mänskosjäl
från honom ulven hade rövat,
men fåfängt nu sin styrka prövat,
ty Hjälten var Immanuel!

3. Han är uppstånden, uppenbarad
för våra ögons häpna syn.
Som solen strålande i skyn
står han helt härlig och förklarad!
O vilken lycklig morgonstund!
Kom, bräckta rör, här får du styrka,
nu kan du på din sällhet yrka,
sen Frälsarn lagt så säker grund!

4. Upp, tungospel, upp, ärestoder,
upp, fröjdeskott från hjärtats skans!
Kom för att fläta segerkrans
åt en så nådig vän och broder!
Lägg skrymtan bort! Här blir en dag,
då han allt folk för domen ställer,
då intet jäv och konstgrepp gäller,
men allting skiljes efter lag.

tisdag 23 mars 2021

A C Rutström 300 år: Ni präster, Jesu sändebud1. Ni präster, Jesu sändebud,
hans evangelium sprid ut
i dessa bistra tider!
Gå ut, men Hjälten låt gå främst,
blodsvittnen låt gå fram därnärmst,
så ljuset bäst sej sprider!
Se, nu är
tiden här!
Fäll ej modet,
men om Blodet
ni predike
även här i Sveriges rike!

2. Se, Lammet är allsmäktig Gud!
De faller för hans allmaktsljud
som honom fängsla vågar.
Han gör väl än så stor bedrift,
han är för helvetet ett gift,
för döden själv en plåga.
Så välan!
Gud, vår man,
du oss värje
här i Sverige,
styr i norden,
Gud, ja, över hela jorden!

3. Sänd värmen av din nådesol
hit upp till nordens kalla pol,
och låt nu livets Ande,
som du i ett profetiskt brev
till judafolket fordom skrev,
få vila i nordlanden!
Ymnigt strö
livets frö -
alla ställen
upp till fjällen,
låt dem bära
Sarons blomster, Lammets ära!

tisdag 9 mars 2021

En röst, en ljuvlig röst jag hör
1. En röst, en ljuvlig röst jag hör:
"Stå upp och fira som sej bör
den dag som Herren gör!"
I dag till mej når Herrens ord:
"Kom i min famn, kom till mitt bord!"

2. Jag kommer, Jesus, på ditt bud,
men kläd mej själv i helig skrud,
min Herre och min Gud!
Ikläd mej din rättfärdighet,
att jag må se din salighet.

3. Likt Petrus jag berömde mej,
förnekade och glömde dej -
men du ej dömde mej.
Din blick mej fann, din kärleksblick
till djupet av mitt hjärta gick.

4. Med smärta jag min svaghet ser,
o hjälp mej att jag aldrig mer
dej, Jesus, överger,
men går med glädje dit du går
och bär mitt kors i dina spår.

5. Och när jag önskar återfå
de krafter som jag ser förgå,
jag likt Maria då
vid dina fötter sitta vill
och vad du talar lyssna till.

6. Ett enda mej nödvändigt är:
att hålla dej av hjärtat kär
och tro vad du mej lär.
Av denna kärlek, denna tro
i liv och död har själen ro.

7. De själar du åt himlen vann
på jorden ej sin näring fann,
av stoft ej mättas kan.
Den dryck och föda som oss när,
ditt eget blod, din kropp det är.

8. Dej själv du åt de dina bjöd.
Du är det sanna livets bröd
som frälsar oss från död.
Du är den källa, av vars flod
en kristen hämtar kraft och mod.

9. Så kom att i mitt hjärta bo.
Till dej jag sätter all min tro,
hos dej jag finner ro.
Med dej jag lugn till målet går
och trygg på Herrens dag består.

10. Din Andes vittnesbörd mej lär
att inget mer fördömer här

den som i Kristus är.
Så håll mej kvar i liv och död,
du nådens källa, livets bröd!
 

onsdag 3 mars 2021

Kyrkan är en livets port

 1. Kyrkan är en livets port.
Dödens makt där vittrar bort,
och vi träder in i det
liv som är Guds evighet.

2. Det är liv i överflöd,
seger över tid och död,
varje dag mer än förut
kraft där mänsklig kraft tar slut.

3. Kristus själva döden vänt
till ett livets sakrament,
där vi smärtan lägger av
i hans egen tomma grav.

4. Kraften från uppståndelsen
strömmar genom Kyrkan än,
som när älvens vårflodsdån
spörjs i bygder långtifrån.

5. Livet Kristus åt oss vann
vi i Kyrkan vinna kan
genom dop och livets Ord,
biktens nåd och nådens bord.

6. Kyrkan är kommunion
med det liv, som Faderns Son
genom sin uppståndelse
vill åt oss och världen ge.

7. Fader, av hans liv alltmer
du i Kyrkans liv oss ger.
Mer och mer av livet ge,
Fader, låt din vilja ske!

Text och copyright Christian Braw, publ m tillstånd


fredag 26 februari 2021

Mattias är apostel, han


1. Mattias är apostel, han, 
men här en ganska okänd man.
I Bibeln har han ingen bok,
//: fast både modig, snäll och klok ://

2. Han följde Jesus flera år,
fast inget då om honom står,
från dopet till uppståndelsen,
//: ja, himmelsfärden såg han sen ://

3. Mattias vann ett lotteri 
om vem som fick apostel bli.
Och Judas' efterträdare
//: blev inte nån förrädare ://

4. Mattias var som alla tolv
i bön på övre salens golv,
där hundratjugo kvinnor, män
//: fick förbereda väckelsen ://

5. Mattias blev apostel, han,
och många han åt Jesus vann.
24 februari är (alt. den 14/5 är)
//: den dag vi firar honom här ://
fredag 12 februari 2021

A C Rutström 300 år: Vad annan lön än skam och ve

  


1. Vad annan lön än skam och ve
har evangelium haft,
när det predikas, som bör ske,
i Ande, liv och kraft?
Håll, Hjälte, mej
tätt intill dej,
gör mej förnöjd
i blodet, böjd
för dej att mista glad till mods
båd´ ära, liv och gods.

2. Jag vet så visst att du mej köpt
som att jag skapad är,
och att jag i ditt blod är döpt,
så satan våndas här.
Men, Jesus god,
ditt dyra blod
behöver jag
var stund och dag,
ty annars går det aldrig väl,
så utsatt är min själ.
 

Jag vill i denna stund
Alt. dalakoral från Mora (står ej i psalmboken):1. Jag vill i denna stund,
min Gud, av hjärtats grund
den stora nåd få prisa,
som du mej velat visa.
Åt dej ska allt bli givet
i döden och i livet.

2. O Jesus, Herre god,
din sanna kropp och blod
mitt hjärtas fröjd ska vara,
min tröst i varje fara.
De kan mej saliggöra,
till evig lust mej föra.

3. Förnuft, förstånd och vett
Guds väsens djup ej sett.
Guds sanning här ska vinna,
all världsvishet försvinna.
Må jord och himmel falla:
Guds ord står fasta alla.

4. Här är Guds rätta Lamm,
för oss på korsets stam
av världen djupt föraktat,
av kärlek till oss slaktat.
Här du Guds nåd kan finna,
min själ, ditt väl besinna!

5. Din trohet, stor och blid,
ske, Herre, pris all tid!
Du mej nu helt upprättat,
med livets bröd mej mättat.
Mej ska din kärlek lära
att leva till din ära!
 

måndag 8 februari 2021

Dej, o Gud, en evig dagAlt koralversion:

Alt. tysk koral:


Alt. koral:
 

1. Dej, o Gud, en evig dag, 
dej en evig klarhet höljer; 
evig sanning är den lag 
du i nåd och vishet följer. 
Känslan av din sannings makt 
du i detta hjärta lagt. 

2. Sanning, Herre, i ditt hot 
över mej förfärlig ljungar, 
då jag bryter dej emot 
och med synder mej betungar. 
Tränge denna varningsröst 
djupt uti mitt kalla bröst! 

3. Sanning från ditt hjärta går, 
då som Fader fram du träder, 
kallar mej från villospår 
och med löften hjärtat gläder. 
Tränge denna milda röst 
djupt uti mitt väckta bröst! 

4. Sanning, Gud, den lära är, 
som av dej förkunnad blivit 
och sitt eget vittne bär 
i den kraft hon hjärtat givit. 
Vare denna kraft mitt stöd 
till att göra det du bjöd! 

5. Förr skall himmel, hav och jord 
till sitt forna intet falla 
än du, Gud, ett enda ord, 
som du sagt, skall återkalla. 
Oföränderlig och sann 
dej du ej förneka kan.

lördag 30 januari 2021

Sions folk, se verkligheten


Sions folk, se verkligheten,
djupet av den hemligheten
att Guds Son blev här en träl!
Ty som Adam fick en kvinna
skulle Gud ha en gudinna,
han, som hon, ha kropp och själ.

lördag 16 januari 2021

Anders Carl Rutström 300 år: Jag står på bruderätten min


1. Jag står på bruderätten min,
för den du själv har dött.
//: Min brudgum, älska bruden din,
hon är ditt eget kött! ://

2. Jag tror och vet: du är min man,
så visst som du är Gud,
//: med blodet som på korset rann
du återlöst din brud ://

3. Du Underlig har kallat dej,
men evigt trofast är.
//: Din underliga väg med mej
om kärlek vittne bär ://

4. Tack, Jesus, du min bäste vän
att du förlossat mej!
//: Ditt hjärtas brud du älskar än
och glömmer henne ej ://

5. Ack, är jag din, vad vill jag mer?
Då har jag himmel här.
//: Min krona och min palm jag ser
hos dej i höjden där ://

onsdag 30 december 2020

Charlotte Cecilia af Tibell 200 år: O så skönt att väckas1. O så skönt att väckas
av Guds kärleks bud,
//: låta armar sträckas
upp mot Gud, vår Gud! ://

2. Samfällt må vi bedja,
stige sångens ljud
//: från vår syskonkedja
upp till Gud, vår Gud! ://

3. Låt oss framåt vandra,
följa Herrens bud, 
//: älska varmt varandra,
främst dock Gud, vår Gud! ://

4. Stäm då upp, min tunga,
morgonsångens ljud!
//: Glada får vi sjunga
snart hos Gud, vår Gud! ://

torsdag 26 november 2020

Varje fågel kan sej fröjda

  

1. Varje fågel kan sej fröjda,
sjunga på sitt eget sätt.
Alla djuren lever nöjda,
njuter livets förmånsrätt.

2. Men min ande ligger fången
i sin mörka sorgevrå.
Den är in i oron gången,
undrar vad som hända må.

3. Inget kan mej rätt förnöja
av allt nöje som är till.
Tiden vill sitt skifte röja
i allt som jag smaka vill.

4. Varpå skall min åtrå syfta,
vari skall min ro bestå,
medan tiden allt kan lyfta,
alla ting förändring få?

5. Ja, var finner jag den grunden,
där min själ kan ha sin ro,
inte vila blott för stunden,
men för alltid ha sitt bo?

6. Evige, som aldrig ändas,
kärleks djup och vishets höjd,
låt min glädje i dej tändas,
gör min själ i dej förnöjd! 

torsdag 29 oktober 2020

På Jesu sida i unga år

 


1. På Jesu sida i unga år, 
på Jesu sida var dag du får! 
Då mitt i striden
och tysta tiden
det väl dej går.

2. På Jesu sida i Andens våg,
på Jesu sida i segertåg!
Du på den färden
blir ljus i världen,
fast svag du låg.

3. På Jesu sida i vänners lag,
i hån, förakt eller välbehag!
Ge aldrig efter 
för syndens krafter,
men stöd Guds sak!

4. På Jesu sida med hand och fot,
han vill ju själv ge dej kraft och mod!
Höj korsets fana,
den ska dej bana
en väg så god!

5. På Jesu sida du vinner den,
den sköna kronan i himmelen!
I högtidskläder
du där dej gläder
bland helgonen!

 

Nu vilar ett hjärta

Han som gav sitt liv till lösen

Han är svaret

söndag 18 oktober 2020

Nere i dalen bland doftande liljor1. Nere i dalen bland doftande liljor 
vandrar den vän, som jag håller så kär. 
O, jag vill skynda att följa hans fotspår,
änglarnas viskning hans namn till mej bär. 
//: O, du Guds käre Son, 
som gav ditt liv för mej,
tack att du älskar mej,
Jesus, Guds Son! :// 

2. Dej jag nu söker, o, visa mej, herde,
var du din doftande viloplats har, 
var du om middagen vilar med hjorden, 
skyddad för hettan vid springkällan klar! 
//: O, du Guds käre Son, 
som gav ditt liv för mig, 
tack att du älskar mej,
Jesus, Guds Son ://

3. Nu jag dej funnit, o, dyraste Jesus, 
låt mej för evigt få kalla dej min; 
dölj dej ej mera för längtande blickar, 
har du ej sökt mej och kallat mej din? 
//: O, du Guds käre Son, 
som gav ditt liv för mej, 
tack, att du älskar mej, 
Jesus, Guds Son! :// 

4. Ljuv som din röst är ej änglarnas viskning, 
milt som ditt leende ljuset ej är. 
Slut mej nu innerligt ömt till ditt hjärta; 
din att få vara är himmelen här. 
//: O, du Guds käre Son, 
som gav ditt liv för mej, 
tack, att du älskar mej, 
Jesus, Guds Son! ://