måndag 13 januari 2014

Nu firar vi med glädje stor

 

Alt. koral:


1. Nu firar vi med glädje stor
att Kristus upp till himlen for!
Lovsjung nu Gud med hjärtans fröjd:
vår Broder for till himlens höjd.

2. Rum har han där åt oss berett,
där vi får bo i evighet. 
Han är vår Broder huld och blid,
Guds änglar gläds med oss därvid.

3. Med oss så är nu ingen nöd,
ty satan, synd och evig död
har Kristus för oss nederlagt,
just som hans ord oss förutsagt.

4. Han sänder oss sin helge And´
att lösa oss ur syndens band
och ge oss tröst av Herrens ord,
förhindra satans själamord.

5. Så bygger han sin kristenhet
till evig fröjd och salighet.
Står vi i tron på Jesus Krist,
så får vi hjälp i all vår brist.

6. Nu tacka Gud i varje stund
och prisa högt av hjärtans grund.
Lovsjung nu honom så med fröjd,
att det hörs upp till himlens höjd!

*7. Gud Fader vår i evighet,
dej sjunger nu din kristenhet
lov, ära, tack med glädjens nit,
till dej står all vår tröst och lit.

*8. Guds Son, du Herre Jesus Krist,
är härlig och allsmäktig visst.
Dej lovar nu din kristenhet,
ja, nu och i all evighet.

*9. Du helge Ande, sanne Gud,
du lär oss vandra i Guds bud.
Vi tackar dej för vad vi vet,
vill evigt prisa dej för det!

*10. Du heliga Treenighet,
låt oss få bli i evighet
i himlens salighet och fröjd,
dit Kristus är för oss upphöjd.


Text ("Nu är oss skedd en glädje stor"): Ur 1695 års psalmbok, bearb A.H.
Musik: Nils Kjellberg, alt. folkmelodi från Sköldinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar