söndag 30 april 2017

Det är jul, det är jul

 

1. Det är jul, det är jul,
vilken underbar fest!
Vilken makalös glädje:  
vi får Herren till gäst!

2. Låt oss tacka vår Gud 
som för allting vet råd: 
full av godhet han kommer 
och oss bjuder sin nåd! 

3. Jesus, Jesus är här
som vår bror och vår vän. 
I den mörkaste midnatt
börjar julmorgonen.

4. Jesus visar oss väg,
till Guds rike den går,
och om vi följer honom
vi hans salighet når.

5. Han har kommit med frid,
ja, han själv är vår frid,
och hans helige Ande
är oss nära alltid.

6. Vilka stormar som än
genom livet kan gå,
får vi vila och fyllas
av Guds julfrid ändå.

Oxen och åsnan ett nyfött barn

1. Oxen och åsnan ett nyfött barn 
ser i krubbans halm och strå. 
Änglaskaror, säg,
vill ni visa mej
vägen till den allra största kärleken? 

2. Lindad och vaggad i moderns famn 
slumrar nu Guds egen Son. 
Änglaskaror, säg...

3. Fridfullt i renaste linne klädd 
Herren vilar bland oss nu.
Änglaskaror, säg...

4. Korsfäst emellan två rövare 
offrar sej Guds Lamm för oss!
Änglaskaror säg...

fredag 21 april 2017

Oljebergets lunder

1. Oljebergets lunder,
se Guds kärleks under!
Sorg som gräns ej känner
Jesu hjärta bränner.
Av hans ångest pannan glöder,
och nu nalkas falska bröder.
Jesus, döden nära,
all vår synd vill bära.

2. Allt han måste våga.
Kalken fylld av plåga
han ej från sej visar.
Vi hans lydnad prisar.
Ängeln om hans pina talar,
styrker honom och hugsvalar.
Jesus, stor är nöden,
trött du är till döden.

3. Vänners stöd har svikit,
bort de fegt har vikit.
Redo står dock Judas,
grymma män ska bjudas
att i mörkret överfalla
honom som vill frälsa alla.
Sveket ofärd stiftar,
Judas kyss förgiftar.

4. Fastän allmaktsorden
kastar dem till jorden,
synden ej förskräcker
dem som mörker täcker.
Honom de i döden sänder,
som vårt tvång i frihet vänder.
Jesus till vår ära
dödens band vill bära.


onsdag 19 april 2017

Matteus, Markus, Lukas, Johannes
1. Matteus, Markus, Lukas, Johannes,
Apostlagärningarna, Romarbrevet,
Första och andra Korintierbrevet,
Galaterbrevet, Efesierbrevet,
Filipperbrevet, Kolosserbrevet,
Första och andra Tessalonikerbrevet.

2. Första och andra Timoteusbrevet,
Breven till Titus och Filemon,
Hebréerbrevet, Jakobs brev,
Första och andra Petrusbrevet,
Första, andra, tredje Johannesbrevet,
Judas brev, Uppenbarelseboken.

Bibelns böcker
1. Böckerna i bibeln
kan testas hela tiden.
Bibeln ger dej kraft,
så läs då i den:
Genesis,
Exodus,
Leviticus,
Numeri,
Deuteronomium.
Josua, Domarboken, Rut,
Samuelsboken Ett och Två,
Kungaboken Ett och Två,
Krönikeboken Ett och Två.
Esra och Nehemja,
Ester, Job och Psaltaren,
Ordspråksboken och Predikaren.
Salomos Höga Visa,
Jesaja, Jeremia,
Klagovisorna,
Hesekiel, Daniel.
Hosea, Joel
och Amos.
Obadja, Jona
och Mika.
Nahum, Habackuk
och så Sefanja.
Haggaj och Sakarja
och Malaki.

2. Böckerna i bibeln,
de ger den inre friden,
bibeln har en kraft
som trotsar tiden:
Matteus, Markus,
Lukas, Johannes,
Apostlagärningarna,
Romarbrevet.
Första och andra
Korintierbrevet.
Galaterbrev,
Efesierbrev,
brev till Filippi
och brev till Kolosse,
Tessalonikerbrev
ett och två.
Första och andra
Timoteusbrevet,
Titus och Filemon.
Hebreerbrev,
Jakob,
Första och andra Petrus´ brev.
Johannesbrev ett, två och tre.
Judas brev, Johannes 
uppenbarelse.

Böckerna i bibeln
kan följas hela tiden,
nu så kan ni 66
böcker i bibeln!

lördag 8 april 2017

Bara i dej / Smaka och se

//: Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud ://
Från honom kommer mitt hopp,
bara han är min klippa,
min frälsning och min borg,
jag ska inte vackla.
Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud.

Hosianna
Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han,
välsignad Davids son
som kommer i Herrens namn!
Hosianna i höjden,
hosianna Davids son,
välsignad, välsignad,
välsignad vare han.
Hosianna Davids son,
som kommer i Herrens namn!

Min Jesus, min Herre (Ropa till Gud)

Du är helig, du är hel

Ät mitt bröd, drick mitt vin
//: Ät mitt bröd,
drick mitt vin,
kom till mej så ska du ej hungra.
Ät mitt bröd, 
drick mitt vin,
tro på mej så ska du ej törsta ://

Kristus är uppstånden
1. Kristus är uppstånden, fröjda dej, min själ!
Kristus är uppstånden, nu är allting väl!
Dödad är nu döden, den har ingen makt,
ormens huvud krossat, såsom Herren sagt.
Sjung nu, medarvinge: Kristus lever än!
Ja, han är vår broder, Gud vår Far och vän.
"Kristus är uppstånden!", så är hälsningen,
dödad blev vår Jesus men stod upp igen.2. Skynda dej, Maria, gå med hast åstad!
Säg att jag har segrat, så blir Petrus glad.
Tala om för honom att jag lever än,
än idag densamme, Jesus, Frälsaren.
Sjung nu, medarvinge...

3. Gå till mina bröder, säg dem en och var:
jag går till min Fader och till eder Far,

jag far upp till honom, min och eder Gud.
Tänk en sådan hälsning! Tänk, ett sådant bud!
Sjung nu, medarvinge... 


4. Sedan kommer Jesus, hälsar dem så ömt:
Frid jag ger er alla, nu är allting glömt.
Se och rör vid såren, som jag bär för er!
Ni med mej får leva, ty jag dör ej mer.
Sjung nu, medarvinge...

5. Nu må vi väl jubla, hålla påskafröjd!
Stiga skall vår lovsång upp i himlens höjd.
Ty vårt påskalamm är Herren Jesus Krist,
ära vare honom, både först och sist!
Sjung nu, medarvinge...

Tänk, vilken underbar nåd av Gud

1. Tänk vilken underbar nåd av Gud,
att du får vara hans sändebud
och till den döende världen gå
för att hans kärleks säde så.
Gå, gå, såningsman, gå,
gå, gå, såningsman, gå
ut att den ädla säden så:
gå, gå, såningsman, gå!

2. Får du ej främst uti ledet stå,
verka Guds verk i det tysta då.
Herren som i det fördolda ser
blott efter trohet lön dej ger.
Gå, gå, såningsman, gå...

3. Tröttna då ej att Guds ord så ut.
Kärlekens möda får lön till slut.
Om än med tårar du nu får så,
skall du med jubel skörda få.
Gå, gå, såningsman, gå...Text: Eric Bergquist (Onkel Eric) 1898 (43 år)
Musik: Eric Bergquist 1898

Vår far i himlen
//: Vår far i himlen,
låt ditt namn bli helgat,
låt ditt rike komma,
låt din, din vilja ske.
Låt den ske på jorden
som den sker i himlen,
brödet vi behöver
ge oss idag ://
Och förlåt oss alla våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss,
och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Amen.
//: Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet.
Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet. ://

Polare

torsdag 6 april 2017

Så härligt, Gud, din sol uppgår1. Så härligt, Gud, din sol uppgår! 
Allt av din nåd sig fröjda får, 
allt i ditt ljus förnöjas. 
Du löser oss från mödans tvång, 
nu må en enig, ljuvlig sång 
till dig från jorden höjas! 
Din menighet i tro och hopp 
till dina gårdar nu går opp 
och snart i bön ska böjas. 
Du är, du är, 
o Gud, oss när! 

2. Som vällukt går från blomstrens ring, 
en ljuvlig andakt sprids omkring 
det folk som dig vill dyrka. 
Nu allt som anda har och ljud, 
må prisa dig, vår Herre Gud, 
och världen bli din kyrka! 
Ja, luft och ljus och berg och flod 
och din församlings glada mod 
i detta hämtar styrka, 
att världen har 
en Gud och Far. 

3. Ska jag då ensam vara stum? 
Nej, jag vill gå till helgat rum 
och sjunga till din ära! 
Skön är din himmel och din jord, 
men härligare är ditt ord,
din lag, din nådelära. 
Dig nalkas jag i Jesu namn: 
förlåt min skuld, mig ta i famn 
och låt mitt hjärta bära 
mig vittnesbörd, 
att jag är hörd. 

4. Vår jord och vad som är därpå 
ska störtas, himmelen förgå 
med alla stjärnors skara, 
men ej ditt ord och ditt förbund, 
som varit har till denna stund 
och ska för evigt vara. 
Nu lär mig akta på din lag, 
så på den stora sabbatsdag, 
då jag för allt ska svara, 
för Jesu skull 
du är mig huld!

söndag 2 april 2017

Nu knäpper jag mina händer


1. Nu knäpper jag mina händer   
till tack för en härlig dag.
I bön jag till Gud mej vänder,
hans närhet förnimmer jag. 

2. Nu stänger jag dörr och öga
för allting i världen vid.
Jag har en vän i det höga
som ger mej sin ro och frid. 

3. Nu böjer jag knä och hjärta
och somnar med hopp och tro.
När natten ger köld och svärta
är Herren min sköld och sol.

lördag 1 april 2017

Den stora vita skaran där

Alt. dansk koral (OBS! finns ej i svenska psalmboken):
1. Den stora, vita skaran där 
lik tusen fjäll som snöskrud bär 
med skog omkring 
och palmers ring, 
säg, vilka dessa är? 
Det är en skara kämpar som 
ur sorg och vedermöda kom, 
som ren och god 
i Lammets blod 
nått himlens helgedom. 
Där håller de sin kyrkogång 
och jublar evigheten lång 
i höga kor 
där Gud själv bor 
bland alla änglars sång. 

2. Här fick de utstå stort förakt, 
men se dem nu i himmelsk prakt 
vid tronen få 
som präster stå 
med kunglig glans och makt! 
Nog är det sant att nöd och grav 
här nere många tårar gav, 
men Gud nu dem 
i himlens hem 
så ömt har torkat av. 
Hos Gud, där livet är som bäst, 
nu firas evig skördefest, 
och Lammet själv 
vid livets älv 
är både värd och gäst. 

3. Vi jublar nu med er som kom 
till livets mål allt eftersom, 
som trogna stått
och lön nu fått,
ja, tusen gånger om! 
Du slitna skara är nu förd
till salighet så oerhörd,
vad du fick så
med suck och gråt
fått gro till evig skörd. 
Så höj din röst, slå palmbladstakt, 
med himmelsk kraft låt det bli sagt: 
Vår Gud, du ska 
för evigt ha
all ära och all makt!