tisdag 30 oktober 2018

Vilodagen stilla
1. Vilodag så stilla
gryr i Herrens frid.
Jordens oro tystnar
med dess jäkt och strid.
Hör hur när och fjärran
helga klockors ljud
kallar trötta hjärtan,
bjuder frid från Gud!

2. Pris och ära vare
Herrens kärlek blid,
som åt alla mänskor
bjuder nåd och frid!
Död och ängslan härjar
syndbefläckad jord.
Väg till liv och glädje
visar Herrens ord!

3. Synden blir förlåten,
bördorna lyfts av,
Kristi kärlek strålar
över död och grav.
Här får alla trötta
efter mödans dag
vila ut i stillhet,
i Guds välbehag.

4. Herre, gjut nu friden
i mitt hjärta in!
Stilla oro, ängslan,
helga själen min!
Låt i dej mej vila,

ge från himlens höjd
kraft att troget verka,
tjäna dej med fröjd!

Var o Jesus med mej
1. Var, o Jesus, med mej
även denna dag,
lär mej, Herre, vandra
efter ditt behag!
Varje dag som randas
oro med sej bär,
stå du vid min sida,
hjälp mej alltid här!

2. Helga du, o Jesus,
sinnen och begär!
Helga mina läppar,
goda ord mej lär!
Om mitt hjärta såras,
hela du dess sår,
hindra mej att skada
någon där jag går!

3. Ge mej av ditt sinne
så att jag mej lär
att med dina ögon
se på allting här!
Gör min ande ödmjuk,
lyhörd mer och mer,
så i varje mänska
jag din avbild ser!

4. När min fröjd och möda
ur din hand jag får,
lycklig, lugn och stilla
fram min väg jag går.
Och när kvällen skymmer
kommer jag till dej,
du som är den största
glädjen här för mej!

söndag 28 oktober 2018

Dej lyft, min själ, och se den värld1. Dej lyft, min själ, och se den värld
som är vårt mål för livets färd.
Här mödor finns av många slag,
där alla helgons sabbatsdag.

2. Här du en främling är och gäst,
där är din boning väl befäst.
Här somnar du i dödens hus,
där vaknar du till liv och ljus.

3. Där sommaren står blid och skön
och Herrens lustgård alltid grön
med träd som bär en ljuvlig blom
och löv till folkens läkedom.

4. Där sprudlar livets källa klar,
där hörs en lovsång underbar
med änglars och med helgons ljud
som oupphörligt prisar Gud.

5. Där ska det stora undret ske
att jag min Frälsare får se!
Dit barnsligt längtar jag och trår,
dit med Guds hjälp jag komma får.

6. O Jesus, låt i tron mej då
hos dej en dag helt salig stå!
Ja, amen, Herre Jesus Krist,

säg amen du, så är det visst!

Gud själv har mej benådat1. Gud själv har mej benådat!
Vad skadar världen mej
om den en stund får råda
och illsint visa sej?
Vill den min kropp få binda
i häktets mörka skjul,
ska anden seger vinna
och hålla glad sin jul.

2. De utan tro ej fattar
vad Andens verkan är,
men mest åt alla skrattar
som håller Jesus kär.
O om de bara visste
vad deras frid tillhör!
Gud give de ej miste
sin räddning när de dör!

3. Vår Gud oss trofast lovar
att göra den helt fri,
som här i livet vågar
gå sanningsvittnets stig,
ej låter sej förföra
av världens falska sken,
men djupa spår vill göra
rakt in i himmelen.

4. Guds nåd må oss förena
och kraftigt stå oss bi
så vi kan villigt tjäna
hans sak och gå hans stig,
så vi med tända vekar
mer glatt än någonsin
all självisk ära nekar,
i himlen tränger in.

Stig upp, min ande, till himmelen

 1. Stig upp, min ande, till himmelen,
till den eviga friden hos Gud.
//: Fastän synden gjort mej till stoft och sot
blir jag tagen så väl emot ://

2. Min harpa klingar ej rent och klart
mellan hyddor i Kedars land,
//: men när Jesus ger mej min arvedel
ska det höras ett annat spel ://

3. Jag törstar efter ett evigt liv,
där mitt öga får se Guds Lamm,
//: han som lyfte bördan med synder av
och som bärgar oss ur vår grav ://

4. Med suckar strävar jag ofta kring
som en vilsen i ödemark,
//: om du inte ditt kors hade visat mej
fann jag aldrig mitt hem hos dej ://

5. Men när jag får av ditt kors en glimt,
då blir själen läkt på nytt,
//: för ditt blodsdop blev mej till liv och frid
och till styrka för evig tid ://

6. De klara dropparna av ditt blod
är för livet min trygga pant
//: och de rena kläder du fram har lagt
är min eviga bröllopsprakt ://

7. Här längtar jag efter dej, min vän,
som bar hånarnas törnekrans,
//: men du ger mej en krans utan tagg och skam,
när jag trött till mitt hem når fram ://

8. En ängel ska vid basunens ljud
visa väg till din kungatron.
//: Herre, säg då de orden jag önskar mest:
Gå nu in till min bröllopsfest! ://

lördag 27 oktober 2018

Jesus, Jesus, Jesus siktar1. Jesus, Jesus, Jesus siktar
hela hjärtats längtan till.
Jag till det mej fast förpliktar:
vilja just vad Jesus vill!
Glad hans ord jag lyssnar till,
ropar "Herre, som du vill"!

2. Jesus, du är alltid nära,
den jag djupast håller av.
Fram till dej vill jag då bära
vad du i din nåd mej gav.
I ditt blod min frid kom till,
å, så led mej som du vill!

3. Tycks mej något bli till nytta
som ej kan behaga dej,
det då genast från mej flytta,
ge blott det som gagnar mej!
Inget annat på mej spill,
ge mej dej och vad du vill!

4. Genomför din goda vilja
i och med mej till min död,
så ska ingen makt oss skilja,
ingen glädje, ingen nöd.
Hjärtat lägger detta till
mitt i döden: "Som du vill!"

5. Jesus, det är mer än mycket
att jag dej som gåva fick!
Sätt nu intill sista stycket
hjärtat i dess rätta skick,
så jag alltid hör dej till,
ropar: "Herre, som du vill!"


  

Du Jesu bror och syster kär

 

1. Du Jesu bror och syster kär,
var trygg på löftesordet!
Han gick ju korsets tunga väg
att öppna himlaporten.
Han tog på sej vår synd och skuld,
vår fiende och dödens udd
han så har övervunnit.

2. Minns vilken smärta Jesus led
för alla här på jorden
då i vårt ställe hårt han stred
och frälste oss med blodet.
Vi har fått se Guds offerlamm,
i tro på honom går vi fram,
vår lovsång aldrig slutar!

3. När Jesu blod får strömma in,
ja, till vårt hjärta kommer,
då leds vi på Guds sannings stig,
långt bort från lögnens omväg.
Så bror och syster, frukta ej,
hos Jesus får du vila dej,
hans nåd ska dej bevara.

4. Vårt hjärta är ett nyfött barn
som Jesus vakar över.
Han ger oss kärlek, värme, mat,
han ser vad vi behöver.
Du Jesu bror och syster kär,
som vet hur stort hans offer är,
känn ingen oro längre!

Guds kyrka, öppna nu din mun1. Guds kyrka, öppna nu din mun
och låt din lovsång klinga,
så att ditt tack ur hjärtats grund
du till din Gud kan bringa
för livets underbara ord,
för dopets bad och nådens bord,
låt sångens klocka ringa!

2. För att vi Herrens nåd ska se,
han lärare oss sänder.
Guds ord och sakramenten de
har fått i mun och händer
och med förmaning till envar
de för vår själ nu ansvar har,
så vi vår synd bekänner.

3. Det ämbetet så härligt är,
må vi dess kraft besanna
och dem som så oss tjänar här
i bön och godhet famna
och leva som Guds menighet
i samvetsfrid och enighet
och sist i himlen hamna.

4. Må Jesu glädje i oss bo
och bön i hjärtat brinna
så vi i oro och i ro
kan skäl till lovsång finna.
Må vi ej stå hans Ande mot,
men av allt hjärta tro hans ord
och så vårt väl besinna.

5. Ge oss, o Gud, din Ande god
så att vi noga prövar
vart lärdomsväder och med mod
i kamp för tron oss övar.
Hjälp oss i kärlek säga nej,
så vi med osund lära ej
din Ande mer bedrövar.

6. Må fridens Gud i kärlek, hopp
och tro oss samman binda,
så vi tillsammans i vårt lopp
kan livets krona vinna,
så ande, själ och kropp en dag,
fullkomliga till Guds behag,
kan saligheten finna!

Tala, Herre, jag vill höra1. Tala, Herre, jag vill höra
och på dina ord ge akt.
Till mitt hjärta ska de föra
liv och Ande, som du sagt.
Dödens makt i mej är stor,
Jesus, låt nu livets ord
alltid genom hjärtat strömma,
så jag aldrig dej kan glömma!

2. Vem vill inte gärna höra
dej, vår bäste vän på jord?
Till vårt hjärta och vårt öra
ingen talar såna ord.
När en självgod själ du ser
slår ditt ord som blixten ner.
Men när hjärtesåren blöder
helar dina ord och stöder.

3. Dina ord är klara bäckar
som går fram i öde land,
som var dag kan törsten släcka
mitt i brännhet ökensand.
Dina ord ska lysa mej
genom liv och död till dej,
de ger kraft åt dem som strider,
läkedom åt dem som lider.

4. Herre Jesus, dej till ära
låt ditt ord i hjärtat gro,
låt det goda frukter bära,
så jag tjänar dej i tro.
Ta det aldrig bort från mej,
tills jag hör och skådar dej
i din himmels helgonskara
och hos dej får evigt vara!

fredag 26 oktober 2018

Gud, låt oss i din kunskap växa

 


Gud, låt oss i din kunskap växa,
så den ej bara blir en läxa
men gror och spirar dag för dag,
så det du sått i oss kan mogna,
så vi av nåd kan bli dej trogna
och glädjas åt ditt välbehag.

Himlens Ande, oss benåda1. Himlens Ande, oss benåda,
kom med liv och ljus hit ned!
Låt din gudoms makt få råda,
visa oss din salighet!
Livets ord nu själv förklara,
så en rättvis dom blir fälld,
låt oss ordets kraft erfara,
fyll vår själ med helig eld!

2. Herre Jesus, du vår glädje,
kom med läkedom och frid,
kom till oss och hela världen
med din kärlek, hög och vid!
Kom till vart bedrövat hjärta
som på syndens börda bär,
led ur ångest och ur smärta,
tala frid till själen här!

3. Hör vår bön, all godhets källa,
Fader, Son och Ande god!
Du som allt kan återställa,
räck oss handen, ge oss mod!
Kom till gamla, kom till unga,
uppfyll det som förutsagts,
så ska vi med jubel sjunga:
Herren är på denna plats!

O Jesus, vid din altarfot

 

Alt. koral:1. O Jesus, vid din altarfot
vi ner oss ödmjukt böjer,
vi söker hälsa, liv och bot
och gärna hos dej dröjer.
Vi kommer på ditt gudomsord
som gäster vid ditt bröllopsbord
och mättas av ditt manna.
Ge oss en salig smak på det,
så sjunger vi i evighet
ett fröjdfullt Hosianna!

2. En större skatt ej önskas kan
än den Gud här oss lovat:
att Frälsaren, själv Gud och man,
här räcks åt oss som gåva.
Han säger vad vi ej förstod:
"Det är min kropp, det är mitt blod!"
Ja, detta ska oss skänkas!
Vi får då honom som han är,
får honom helt, får honom här,
vad större kan väl tänkas?

3. Och fast jag inte kan förstå
Guds sätt att oss benåda,
hans ord jag tryggt vill lita på
och låta honom råda.
En fattig gäst går inte tom
från Herrens hus och helgedom,
min Jesus själv mej möter.
Om inte strax jag finner mej,
mej syndare han ändå ej
från nådebordet stöter.

4. Pris vare dej för varje gång
du brödet åt oss delar,
för att du än ur syndens tvång
befriar oss och helar!
Gud Fader själv till evig tid
välsignar dej för korsets strid:
du bar vår syndabörda.
Du lydig intill döden var,
oss vilsna får du återtar
från den som vill oss mörda.

5. Ditt minne ska, o Jesus, stå
i sinnen och i tankar,
så länge vetekorn kan fås
och druvor gror på rankan.
Var gång vi bryter heligt bröd
förkunnar vi din segerdöd
bland unga och bland gamla,
tills du i skyn är här igen
för att de dina hämta hem
och i ditt rike samla.Jesus, låt mej alltid läraJesus, låt mej alltid lära
tålamod av dej, Guds Lamm,
stilla under världens ära,
stilla under hån och skam,
så jag dej i gärning prisar,
mera rik på kraft än ord,
så min hand och mun bevisar
att du i mitt hjärta bor.

Jag till frihet dyrt blev köpt1. Jag till frihet dyrt blev köpt
och till saligheten döpt,
i det namn som alla knän
böjs inför när allt flyr hän.
Till Guds rike inbjöds jag,
fick ett heligt livsuppdrag,
leds av Anden dag för dag.

2. Gud, min Far, välsignat mej,
gett mej barnaskap hos sej.
Sonen i barmhärtighet
på sitt kors har böjt sej ned
för att lyfta mej och ge
Andens tröst i väl och ve,
mer än jag kan tro och be.

3. Döpt till Jesu Kristi död,
född till liv, trots synd och nöd,
dej, min Skapare, vill jag
överlåta allt idag.
Räck mej nu din allmaktshand,
helga liv och vänskapsband
så min tro får överhand.

4. Fader, Son och Ande god,
bind med kärlek, hopp och tro
mej vid dej i dopets pakt,
stärk mej med din nåd och makt,
så ska jag i evighet,
prisa dej, Barmhärtighet,
du mitt liv, min salighet!

Låt mej för alltid vara

Låt mej för alltid vara
ditt barn, o Herre Gud,
i hjärtat vill jag spara
ditt ord och dina bud.
Din väg mej, Herre, visa
och lär mej trofasthet,
så vill jag glad dej prisa
i tid och evighet!

torsdag 25 oktober 2018

Herre över alla släkten

 

1. Herre över alla släkten,
hör oss, Herre Jesus Krist,
du som känner all vår längtan,
vår förmåga och vår brist.
Ge vårt korta liv i världen
tapper kraft och helig glädje,
evighet i tidens år,
du som bär när allt förgår!

2. Herre, bara du är kärlek,
bara du är evigt god.
Du har gett ditt liv som offer,
du har löst oss med ditt blod.
Lär oss offerhemligheten,
ge vårt hjärta trofastheten.
Du som aldrig svek, o nej,
gör oss alltmer lika dej!

lördag 20 oktober 2018

I en dröm jag skådarAlt. koralvariant:1. I en dröm jag skådar
mot mitt hemland fram.
//: Jag får se en vänlig,
trygg och säker hamn ://

2. Storm och starka böljor
river hår och kind,
//: men vid resans ände
stillnar varje vind ://

3. Syndens skam och smärta
tynger hjärtat ned,
//: men den gode Herden
bjuder mej Guds fred ://

4. Världens lust och jämmer
lockar mej ur spår,
//: slungat ut i mörkret
livet snart förgår ://

5. Men för Kristi ljusglans
viker mörkrets makt.
//: Himlen bärgar lammet,
sätter änglavakt ://

6. Där i örtagården, 
i Getsemane
//: sjönk i gränslös smärta
Frälsaren på knä ://

7. Alla mina synder,
ja, allt ont hos mej
//: bar min vän och Herre,
allt tog han på sej ://

8. Bitter var den kalken,
hemsk och skrämmande.
//: Allt i Faderns händer
Jesus lämnade ://

9. Via Dolorosa,
smärtans tunga väg
//: måste Jesus vandra
med sitt kors för mej ://

10. Han blir fäst på korset,
ensam i sin nöd.
//: Blod från törnekronan
färgar jorden röd ://

11. Ärans Konung lider,
mörkret faller på,
//: men till jordens släkten
frälsningen ska nå ://

12. Han ger upp sin ande,
Herren Jesus Krist.
//: Himlens portar öppnas,
seger vinns till sist ://

13. All min synd försvinner,
ljuset strålar in.
//: Jesus kommer mot mej,
in i själen min ://

14. I en dröm jag skådar
evighetens strand,
//: där min brudgum visar
himmelrikets land ://

15. Altaret mej bjuder
Jesu kropp och blod:
//: Var nu varmt välkommen,
kom och ta emot! ://

16. Hör den vackra stämman,
sång från änglars mun!
//: Gråt blir vänd i glädje
nu i nådens stund ://

17. Kristus visar vägen
till sitt fagra land,
//: trygg jag dit vill ledas
vid min brudgums hand ://

18. Jubelsången klingar
genom kroppen min.
//: Kristus bjuder in mej,
jag får stiga in ://


Med fröjd gå åstad1. Med fröjd gå åstad
för Jesus till strid!
Han leder dej fram,
dej kröner med frid.
Om böljor än höjer
sitt väldiga brus,
dock Jesus är konung,
hos honom är ljus.

2. Och stormar ännu
av oro ditt bröst,
bli stilla och säg:
han är dock min tröst!
I kval och bekymmer,
i dödsnattens brus,
håll ut och förbida!
Hos Jesus är ljus.

3. Om avgudanatt
än mörk kring dej står,
dess skräck tar dej fatt
när ej den förgår,
mot himlen du blicke,
mot fröjdernas hus!
Där mörknar det icke,
hos Jesus är ljus.

fredag 19 oktober 2018

Kom till Jesus så kär


1. Kom till Jesus så kär,
kom i ungdomens år,
honom gåvan frambär
av din blomstrande vår!
Skulle tills du blir grå
syndens träl du väl vara
och åt Gud kanske då
livets vinter blott spara?

2. Ungdomstiden så blid
Gud ger människor här
som en mognadens tid
för hans salighet där,
så att de i hans hägn
undan stormen må sparas,
som i solsken och regn
vårens blommor bevaras.

3. Kom till Jesus, så kan
han från synden dej två.
Himlens eld tänder han
i ditt hjärta också.
Då befriad du är,
för hos Jesus försvinner
all den skuld som dej tär
och ditt slagg där förbrinner.

4. Den som trött av sin strid
böjd och nertryckt har gått,
men sin vila och frid
nu i Jesus har fått,
den föryngras på nytt
om än ålderdom tynger,
ny en morgon har grytt
fast till afton det ringer.

5. Kom till Jesus så kär,
han som offrade sej,
livets dryck med sej bär
och den erbjuder dej!
Kom och följ nu Guds Lamm
genom världslivets vimmel!
Bara så når du fram 
till ditt hem i Guds himmel!

När nu till jorden ner
1. När nu till jorden ner  
sej nattens mörker sänker,  
jag upp till Jesus ser, 
som livets ljus mej skänker. 
Hos dej, o Jesus kär, 
o Jesus kär, idel solsken är. 

2. Jag tackar dej med fröjd 
att jag till dej får träda 
och åter kan förnöjd 
mej i din åsyn glädja. 
Du tar ju mej emot, 
tar mej emot, Herre Sebaot. 

3. I dag fåfängligt var 
nog mycket som jag gjorde. 
Jag inte vandrat har 
inför dej som jag borde. 
Det ser och vet du väl, 
du vet, och det vet också min själ. 

4. Jag ber dej, Jesus god, 
att du min synd förlåter, 
och med ditt dyra blod 
på nytt mej renas åter. 
Jag släpper inte dej 
förrn du i kärlek välsignar mig. 

5. Jag trygg nu lägger mej
i ditt beskydd till vila 
och vaknar upp med dej 
att till min gärning ila, 
ty dag och natt du är, 
o Herre Jesus, mej lika när.

Text: Paul Weber, Lars Stenbäck

onsdag 17 oktober 2018

Barnet lägges i vaggan ner
//: Barnet lägges i vaggan ner,
stundom gråter och stundom ler, ://
//: sove nu, sove nu i Jesu namn,
Jesus bevare barnet ://

Rinn nu upp i Jesu namn


 

1. Rinn nu upp i Jesu namn,
kära morgonsol så röda!
Jag med lovsång vill dej möta
och ta dagen i min famn.
Halleluja, evig ära
vare dej, treenig Gud,
som så ömt mej ville bära
ifrån mörkrets rike ut!

2. Om jag ändå kunde så
dagen i din kraft begynna
att det inte gick att synda
och på onda vägar gå!
Herre Jesus, må du brinna
över mej som sol och sköld,
så att jag kan övervinna
kött och blod och syndens böld!

3. Mina dagar, mina år,
lycka, välfärd, liv och ära,
vilka bördor jag ska bära
i din goda vilja står.
Led mej, Herre, alla dagar,
blanda själv min levnads skål,
inte så som det mej smakar,
nej, men så som är ditt mål.

4. Hjälp mej, Gud, som allt mej gav, 
när det svartnar bak min panna,
när mitt livshjul helt ska stanna
och mitt ok ska lyftas av!
Låt mej fri från kval och frågor
då få se dej inom kort,
ja, låt synd och sorg och plågor
med min svepning multna bort!

Jesus, i ditt underbara namn
1. Jesus, i ditt underbara namn
går vi för att arbeta och lära.
Till din ära
låt det bära
frukt till vårt och andras gagn!

2. Herre, du som öppnat oss din famn,
du som ville våra synder bära,
var oss nära,
låt din lära
lysa oss till himlens hamn!

tisdag 16 oktober 2018

Hos dej, o Jesus, sent en natt1.  Hos dej, o Jesus, sent en natt
en man på dörren bankar, 
han kommer grubblande och matt
av frågor och av tankar. 
Du öppnade när mannen kom, 
och tände sedan ljuset som 
bröt genom både natt och nöd,
ja, dom och död,
som livets morgonsol så röd. 

2.  O tänk, min själ, att sej ha satt
vid denna visdoms källa!
O tänk en nikodemusnatt,
där Jesu ord får gälla!
Det unnas dej som söker Gud,
och du ska gå från mötet ut
i glans av helt gudomligt slag:
från natt till dag
går vägen så till Guds behag.

3. Han säger dej som leva vill
och låta synden dödas:
Din lärdom räcker inte till,
på nytt du måste födas,
ty vad av kött är fött är kött,
ser ej Guds rike, är som dött,
men födelse av Anden än
ger liv igen,
ett evigt liv i Frälsaren.

4. För Jesus är din frälsningsgrund, 
så fäst på korset höga,
att alla som i nödens stund
vid honom fäst sitt öga
hans läkedom och liv nu får
mot ormens bett och banesår,
ja, Jesu sår och blodomlopp
ger liv och hopp
åt syndare i dödlig kropp.

5. Det gör mej fri och stark och glad
att Herren Gud mej givit
till pånyttfödelse ett bad
och satan från mej drivit,
ja, löst mej ur den ondes garn,
i dopet gjort mej till sitt barn.
Gud give nu med Andens makt
i dopets pakt
att stark i tron jag står på vakt! 

måndag 15 oktober 2018

Och varje mänska ska leva i frihet
//: Och varje mänska ska leva i frihet
och inte längre vara rädd ://
//: Och till en plog ska svärden smidas,
mänskor ska ej läras strida ://

Text: Mika (Mik. 4:3)
Musik: Från Israel (2-stämmig kanon)

Du himlens Herre, inför dej
1. Du himlens Herre, inför dej
till bön en skara samlar sej.
O, må den komma ljus och ren
som dagg i morgonsolens sken!

2. O Gud, låt våra liv i allt
få återspegla din gestalt,
så alla i vår egen tid
kan se din godhet och din frid.

3. Ge lust till arbete och bön
och till gemenskap ljus och skön.
Ja, gör oss trogna i vårt kall,
bevara oss från synd och fall.

4. Oss rening ge i Jesu blod,
ge Andens kraft och heligt mod,
fyll oss alltmera med dej själv,
till dess vi står vid livets älv.

5. Där får, o Herre, inför dej
din frälsta skara glädja sej
mer rik på glans, mer skön och ren
än dagg i morgonsolens sken.

onsdag 10 oktober 2018

Vem är det som kommer på vägen

Tack, min Gud, för hela mej

 

Tack min Gud för hela mej! 
Hjärta, ryggrad, huvud, hår,
mage, stjärt och fötter, tår. 
Ögon, öron, mun och tänder,
näsa, armar, hud och händer. 
Tack min Gud för hela mej! 
Alltid vill jag tacka dej!

Hör goda nyheter, sprid vad som hände1. Hör goda nyheter, sprid vad som hände,
ja, vitt och brett må det talas därom!
Detta är dagen som Herren oss sände,
den efterlängtade äntligen kom!
Undret har skett!
Frälsning Gud gett!
Låt oss då fröjdas och glädjas i ett!

2. Kungar och furstar så hjärtligt har längtat
efter att skåda den härliga dag
då de den Frälsare de hade väntat
skulle få se till sitt hjärtas behag.
Tiden dock gick,
aldrig de fick
skåda sin Kung med sin jordiska blick.

3. Men vi som lever, vi må oss nu fröjda,
för vi kan sjunga av hjärtat i tro:
Hindren som skymde är nu undanröjda,

Herren har kommit att här bland oss bo.
Herren så kär,
Herren är här,
vi har fått se hur han verkligen är.

4. Akta dej, djävul, ja, sörj nu och klaga!
Vem ska du stämma när jungfrun har fött?
Vem vill du nu inför Herren anklaga?
Vet du att Kristus är kött av vårt kött?
Är det nu så,
vad gör du då?
Kristus kan hela din här emotstå!

5. Var då välkommen, bror Jesus, du kära,
var då välkommen i människokropp!
Ingen så högt vill vi tacka och ära,
du är vår räddning och du är vårt hopp!
Du ska ha tack,
lovsång och tack,
till dej, Välsignade, stiger vårt tack!

Leva för Jesus, dö i hans namn
1. Leva för Jesus, dö i hans namn.
Genom det dunkla gå mot hans famn.
Tjäna och följa Frälsaren trofast,
vad det än kostar stilla gå fram.

2. Leva för Jesus nu när vi kan,
leva som ljus i skuggornas land,
aldrig ge upp i kampen för livet,
Gud, ge oss trohet, helig och sann.

3. Leva av Jesus liksom en kvist,
räddas från ondskans lismande list,
bära sitt kors och vinna de andra,
fullborda loppet, segra till sist.

Hör på änglarna1. Hör på änglarna och sjung
lovsång till en nyfödd kung!
Hör nu himlens glädjebud
och försona er med Gud!
Jordens folk, ge glädjen rum, 
dela änglarnas triumf!
Lyssna nu och sjung med dem,
Kristus fötts i Betlehem!

Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!


2. Dyrkad av sin änglahär
Kristus evig Herre är,
Gud av Gud, med Gud till Far,
kom då tiden inne var,
kom i mänskligt kött och blod,
inkarnerad, Gud är god,
är från morgon och till kväll
Gud med oss, Immanuel!
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!

3. Fridens furste på sin tron,
ja, Rättfärdighetens Sol,
hit med ljus och värme kom,
full av liv och läkedom.
Kungaprakten avstod han,
född att frälsa människan,
född att samla oss som flytt,
född att föda oss på nytt.
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!


Kom, konung, kom i morgonglans
1. Kom, konung, kom i morgonglans,
och låt det visa sej
att riket, äran och all makt
för evigt tillhör dej!

2. Kom härlig som när himlens sol
går upp med gyllne glöd,
och inte som den gång du kom
till hån och kamp och död!

3. Kom, konung, kom i morgonglans,
driv mörkret ut direkt
och tänd den underbara dag
som aldrig mer blir släckt!

4. Kom härlig med den fredens tid
som Skriften förutsagt,
då rätten ska få genomslag
och sanningen all makt.

5. Kom, konung, kom i morgonglans,
låt ljuset stråla klart,
det ljus ditt folk har väntat på.
Kom, Herre Jesus, snart!

Till högtid nu sej samlar

 

1. Till högtid nu sej samlar
i Jesu Kristi namn
de unga med de gamla,
för ingen är som han!
Han själv är julens gåva
till både slott och skjul,
vi honom högt vill lova,
med honom fira jul.

2. Å Jesus, att dej finna,
det är att ljuset nå,
att saligheten vinna,
att allt för intet få.
Oss lys och led så inga
försmår den glädjen stor,
så psalmen klart kan klinga
var än en mänska bor!

måndag 8 oktober 2018

Dagens låga slocknar utAlt. koral:Alt. koral:1. Dagens låga slocknar ut,
solen sej i väster sänker,
dunklet famnar allt till slut,
stjärnorna på himlen blänker.
Jesus, hjärtats sol och skatt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

2. Varje afton när jag går
efter dagens kamp till vila,
under mej din nåd jag får,
dina löftesord stabila.
Du som ej blir trött och matt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

3. Lys du över mej din fred,
Jesus, var nu sol och stjärna!
Livets sol som ej går ned,
mej mot mörkrets hugskott värna!
Du som vet hur det är fatt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

4. När min sol går ner i hav,
och jag under jord ska sova,
lys mej genom död och grav,
så ska jag i ljus dej lova.
Du som vann mot mörkrets makt,
var mitt ljus i dödens natt!

söndag 7 oktober 2018

Ner i väster solen glider

 

1. Ner i väster solen glider,
tack, o Gud, för ljusets tider,
ge oss värn i mörkrets tid!
Tack för mat och tack för kläder,
tack för kraft och arbetsglädje,
//: ge oss ro och hjärtefrid ://

2. Gud, vår Fader, låt oss sova
med din änglavakt som gåva,
mitt i natten lys oss själv!
När vår sista dag ska släckas,
låt oss till nytt liv få väckas
//: i din stad vid livets älv ://

Tack för dagen//: Tack för dagen,
tack för dagen,
tack, min Gud, för denna dag! ://
Jag vill tacka,
jag vill tacka,
jag vill tacka dej för denna dag!
Tack, min Skapare,
tack, min Skapare,
tack min Skapare för denna dag!
//: Tack för dagen, 
tack för dagen,
tack, o Gud, för denna dag ://

I Kristi sår jag somnar in1. I Kristi sår jag somnar in,
de renar mej från synden min.
Ja, Kristi död och dyra blod,
det är mitt liv, min prydnad god.

2. Därmed jag vill för Gud bestå,
när jag för domen skall framgå.
Med fröjd och frid jag nu far hän,
Guds barn här dör, dock lever än.

3. Nåväl, o död, nu för du mej
till Gud att leva skild från dej.
Av Kristus är jag renad väl.
Anamma nu, o Gud, min själ!

lördag 6 oktober 2018

Ser jag mej i världen om1. Ser jag mej i världen om,
tänker på försvunna dagar,
vad som gick och vad som kom,
vad jag gillar och beklagar,
vad jag snart kan få bevista
- aldrig vill jag Jesus mista!

2. Ser jag i mitt eget bröst,
märker jordens djupa smärta,
synd och vanmakt utan tröst,
domen i mitt eget hjärta
- när i gråt jag måste brista,
aldrig vill jag Jesus mista!

3. Strider jag den goda strid
mitt bland makterna som krigar,
märker mörkret i vår tid,
fruktar fall på trånga stigar,
där mej fienden kan rista,
aldrig vill jag Jesus mista!

4. Vid en öppen grav jag står,
dit man snart en jordhög vräker.
Hjärtats sorg och djupa sår
ingen jordisk glädje läker.
Här i gråt vid grav och kista,
aldrig vill jag Jesus mista!

5. Döden hinner även mej,
ögat brister, pulsen stannar.
Vem vill ta min sak på sej
när jag lämnar släkt och grannar?
När min timme slår, den sista,
aldrig vill jag Jesus mista!

6. Aldrig, aldrig jag min tröst
släpper mer i jordens dalar,
du som har mej återlöst
och som frid till hjärtat talar!
I ditt namn låt hjärtat brista,
så ska jag dej aldrig mista!

Vårsol värmer våra hjärtan

 

1. Vårsol värmer våra hjärtan,
skön och ljus för oss den brann.
Alla sorger och bekymmer
liksom för en stund försvann.
Kom nu, alla himlens fåglar,
kom och flyg i vårens vind!
Sjung nu, alla glada lärkor,
kom och sjung vår sommar in!

2. Nu har sista stormen stillnat,
vita vintern farit bort.
Snö och frost till slut gav med sej,
kalla dimmans tid blev kort.
Löven spricker ut och växer,
vita rosor står i knopp,
milda vindar värmer hjärtat,
öppnar sommarns portar opp.

3. Fåglar flyger i sin glädje,
sjunger för varann och Gud.
Flugor, bin och humlor vaknat,
allting fylls av sommarns ljud.
Skön av pingstens liv och lycka
lyser Kristi kyrka då.
Korsens glans i solens strålar
visar vem vi väntar på.

4. Nådens Ande fyller bröstet,
gråten stillnar i Guds fred,
här är ljus och här är stillhet,
sommarvärmen strömmar ned,
strömmar milt mot oss från Kristus,
hjärtat fylls av tacksamhet.
I hans ljus ska jag få vara 
nu och i all evighet. 

Lovad vare Herren

Den ljusa dag går under

 

1. Den ljusa dag går under,
o Gud, var du vårt ljus!
I kvällens mörka stunder
bli kvar här i vårt hus!
Må, Jesus, du oss sköta,
du som för allt vet råd.
Allt ont som oss kan möta
förhindra i din nåd!

2. Om ännu ett jag skyndar
att be dej, käre Gud:
vad jag idag har syndat
mot dina goda bud,
vad som var mot din vilja,
o Gud, förlåt mej det!
Låt ingenting oss skilja
i tid och evighet!

3. Snart sömnen ögat täcker,
o Gud, ge frid och ro!
Snart våra ljus vi släcker,
välsigna bygd och bo!
Vårt liv och våra vänner
och allt som döljer sej
och allt vi vet och känner
vi lämnar nu åt dej.

De blomster som i marken bor

fredag 5 oktober 2018

Nu solen går nedAlt. koral:1. Nu solen går ned
och aftonen brer över jorden sin fred.
Små fåglarna flyger till redena hän,
snart blundar var blomma så ljuvlig och vän.
Så går även jag till min vila så skön
//: med tack och med bön ://

2. Ha tack för i dag,
Gud Fader i himlen, dej lovsjunger jag!
Du har mej beskyddat, allt ont från mej vänt,
mitt verk du välsignat och glädje mej sänt.
När tiden går undan är du hos mej än.
//: Jag tackar igen! ://

3. Förlåt mej, min Gud,
allt vad jag har brutit emot dina bud!
Du prövar mitt hjärta var dag och var stund
och hör varje ord som går ut ur min mun.
Låt allt som var syndigt bli samlat och tömt,
//: förlåtet och glömt ://

4. Det vet jag du gör!
Jag släcker mitt ljus och jag stänger min dörr.
Jag går till min säng och jag lägger mej ned,
Gud, låt mej få sova i trygghet och fred!
Min Jesus, i dej får jag vila och hopp
//: för själ och för kropp! ://

O store Gud som hjälpa kanAlt. koral:
1. O store Gud som hjälpa kan,
som är på både hav och land,
se med ditt milda öga
till alla som på havet är,
bevara dem för rev och skär
när vågorna går höga.

2. Låt dina änglar följa dem
och för dem välbehållna hem,
välsigna deras möda.
Ge fisk ur havets djupa grund,
ge dagligt bröd åt varje mun,
ge alla folk sin föda!

3. Förlåt vår synd, o Fader god,
för hans skull som på korset stod,
ditt goda namn till ära. 
Och lär oss här i nådens tid
med tacksamhet och samvetsfrid
ditt ord i hjärtat bära!

Ingen stund är såsom denna

Kristus, på korset du tog på dejAlt. koral:1. Kristus, på korset du tog på dej
skapelsens synd och ve!
Kristus, på korset du bar för mej
dom och förbannelse!

2. Där vid ditt kors räckte himlens Gud
handen till fallen själ,
där blev vårt uppror mot lagens bud
sonat och allt gjort väl.

3. Korset är tecknet för frälsningen,
anstöt för självgjord tröst,
korset är balsam och hälsoregn
över ett sårat bröst.

4. Här är förlossning från jordens kval,
fred med Gud själv, jag vet,
frälsning för syndare utan tal,
frälsning i evighet.

5. Världen den hånar väl korsets trä,
fräck i sitt övermod,
men här får syndare ly och lä,
rening i Jesu blod.

6. När världens furste sin gunst mej bjöd,
jag vid Guds kors sa nej!
Jag är vid korset för världen död,
världen är död för mej.

7. Härlige Kristus, ditt namn jag bär,
följer dej på vår jord,
anser mej ingenting veta här
utom ditt kors, ditt ord.

Värj din tro, din ungdoms krafter1. Värj din tro, din ungdoms krafter,
värj din tro!
Låt Guds ord dej leda, bära,
lev ditt liv till Herrens ära,
värj din tro, 
ja, värj din tro!

2. Gå med Gud! Han dej bevarar.
Gå med Gud!
Be till Jesus, han vill följa
genom motgång, storm och bölja.
Gå med Gud,
ja, gå med Gud!

3. Vilken lön du får vid målet!
Vilken lön!
Att i himlens glädje vara
utan synd och utom fara,
vilken lön,
ja, vilken lön!