lördag 25 januari 2020

Det finns en underbar källa

Jesus måste jag ha med mej
1. Jesus måste jag ha med mej,
ensam vågar jag ej gå.
Om jag stannar i hans närhet,
o så trygg jag vandrar då!
Jag är trygg och fruktar ej
för min Herde leder mej.
I hans spår jag följer honom,
på den smala vägen hem.

2. Jesus måste jag ha med mej
om min tro ej ska bli kall.
Bara han kan trösta hjärtat
och bevara mej från fall.
Jag är trygg och fruktar ej... 

3. Jesus måste jag ha med mej,
annars går det aldrig, nej!
Han i ljus och mörker för mej
genom striden hem till sej.
Jag är trygg och fruktar ej...

4. Jesus måste jag ha med mej, 
i hans nåd och ljus jag når
en gång fram till fadershuset
och en evig glädje får.
Jag är trygg och fruktar ej...

fredag 24 januari 2020