söndag 22 oktober 2017

Ande god, kom till oss in
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in,
Ande god, kom till oss in.

Vänta på Herren
Vänta på Herren, hans dag är nära,
vänta på Herren, ja, vaka och be.

Jag är viss om att jag
Jag är viss om att jag
Guds godhet ska få se
i de levandes land.
Ja, jag får se
Guds godhet redan här.
Var stark, hoppas på Gud! 

O Guds Ande, nu jag beder
1. O Guds Ande, nu jag beder
om det ljus som är från dej.
Dagen skymmer, natten breder
mörka skuggor över mej.

2. Låt mej se vad mej är givet,
visa mej vem Kristus är:
att hans död för mej är livet,
att han mina synder bär!

3. Påminn mej att blodet gäller
som en lösen för min själ,
att Guds lag mej inte fäller
och att allt är åter väl!

4. Håll mej genom bibelordet
alltid kvar i dopets nåd!
Föd min själ vid nattvardsbordet,

led mej i ditt visa råd!

5. Gör mej trogen, Gud, jag ber dej,
i den uppgift jag har fått,
tills av nåd hos dej du ger mej
bland de saliga min lott!

Ditt ord, o Herre, är den klara lykta1. Ditt ord, o Herre, är den klara lykta
som visar vägen genom dunkla snår.
Hur tider än må komma eller flykta,
den strålar lika härligt år från år.

2. Ditt ord är dagg för torra hjärtejorden,
det friska källsprång som ej sinar ut.
Ditt ord är huset med de rika borden,
vars goda gåvor aldrig ska ta slut.

3. Så hjälp mej höra och i hjärtat gömma
ditt ord, o Jesus, som du givit mej!
Låt det få trösta, ja, men också döma,
låt det mej lyckligt leda hem till dej!