lördag 20 oktober 2018

I en dröm jag skådarAlt. koralvariant:1. I en dröm jag skådar
mot mitt hemland fram.
//: Jag får se en vänlig,
trygg och säker hamn ://

2. Storm och starka böljor
river hår och kind,
//: men vid resans ände
stillnar varje vind ://

3. Syndens skam och smärta
tynger hjärtat ned,
//: men den gode Herden
bjuder mej Guds fred ://

4. Världens lust och jämmer
lockar mej ur spår,
//: slungat ut i mörkret
livet snart förgår ://

5. Men för Kristi ljusglans
viker mörkrets makt.
//: Himlen bärgar lammet,
sätter änglavakt ://

6. Där i örtagården, 
i Getsemane
//: sjönk i gränslös smärta
Frälsaren på knä ://

7. Alla mina synder,
ja, allt ont hos mej
//: bar min vän och Herre,
allt tog han på sej ://

8. Bitter var den kalken,
hemsk och skrämmande.
//: Allt i Faderns händer
Jesus lämnade ://

9. Via Dolorosa,
smärtans tunga väg
//: måste Jesus vandra
med sitt kors för mej ://

10. Han blir fäst på korset,
ensam i sin nöd.
//: Blod från törnekronan
färgar jorden röd ://

11. Ärans Konung lider,
mörkret faller på,
//: men till jordens släkten
frälsningen ska nå ://

12. Han ger upp sin ande,
Herren Jesus Krist.
//: Himlens portar öppnas,
seger vinns till sist ://

13. All min synd försvinner,
ljuset strålar in.
//: Jesus kommer mot mej,
in i själen min ://

14. I en dröm jag skådar
evighetens strand,
//: där min brudgum visar
himmelrikets land ://

15. Altaret mej bjuder
Jesu kropp och blod:
//: Var nu varmt välkommen,
kom och ta emot! ://

16. Hör den vackra stämman,
sång från änglars mun!
//: Gråt blir vänd i glädje
nu i nådens stund ://

17. Kristus visar vägen
till sitt fagra land,
//: trygg jag dit vill ledas
vid min brudgums hand ://

18. Jubelsången klingar
genom kroppen min.
//: Kristus bjuder in mej,
jag får stiga in ://


Med fröjd gå åstad1. Med fröjd gå åstad
för Jesus till strid!
Han leder dej fram,
dej kröner med frid.
Om böljor än höjer
sitt väldiga brus,
dock Jesus är konung,
hos honom är ljus.

2. Och stormar ännu
av oro ditt bröst,
bli stilla och säg:
han är dock min tröst!
I kval och bekymmer,
i dödsnattens brus,
håll ut och förbida!
Hos Jesus är ljus.

3. Om avgudanatt
än mörk kring dej står,
dess skräck tar dej fatt
när ej den förgår,
mot himlen du blicke,
mot fröjdernas hus!
Där mörknar det icke,
hos Jesus är ljus.

fredag 19 oktober 2018

Kom till Jesus så kär


1. Kom till Jesus så kär,
kom i ungdomens år,
honom gåvan frambär
av din blomstrande vår!
Skulle tills du blir grå
syndens träl du väl vara
och åt Gud kanske då
livets vinter blott spara?

2. Ungdomstiden så blid
Gud ger människor här
som en mognadens tid
för hans salighet där,
så att de i hans hägn
undan stormen må sparas,
som i solsken och regn
vårens blommor bevaras.

3. Kom till Jesus, så kan
han från synden dej två.
Himlens eld tänder han
i ditt hjärta också.
Då befriad du är,
för hos Jesus försvinner
all den skuld som dej tär
och ditt slagg där förbrinner.

4. Den som trött av sin strid
böjd och nertryckt har gått,
men sin vila och frid
nu i Jesus har fått,
den föryngras på nytt
om än ålderdom tynger,
ny en morgon har grytt
fast till afton det ringer.

5. Kom till Jesus så kär,
han som offrade sej,
livets dryck med sej bär
och den erbjuder dej!
Kom och följ nu Guds Lamm
genom världslivets vimmel!
Bara så når du fram 
till ditt hem i Guds himmel!

När nu till jorden ner
1. När nu till jorden ner  
sej nattens mörker sänker,  
jag upp till Jesus ser, 
som livets ljus mej skänker. 
Hos dej, o Jesus kär, 
o Jesus kär, idel solsken är. 

2. Jag tackar dej med fröjd 
att jag till dej får träda 
och åter kan förnöjd 
mej i din åsyn glädja. 
Du tar ju mej emot, 
tar mej emot, Herre Sebaot. 

3. I dag fåfängligt var 
nog mycket som jag gjorde. 
Jag inte vandrat har 
inför dej som jag borde. 
Det ser och vet du väl, 
du vet, och det vet också min själ. 

4. Jag ber dej, Jesus god, 
att du min synd förlåter, 
och med ditt dyra blod 
på nytt mej renas åter. 
Jag släpper inte dej 
förrn du i kärlek välsignar mig. 

5. Jag trygg nu lägger mej
i ditt beskydd till vila 
och vaknar upp med dej 
att till min gärning ila, 
ty dag och natt du är, 
o Herre Jesus, mej lika när.

Text: Paul Weber, Lars Stenbäck

onsdag 17 oktober 2018

Barnet lägges i vaggan ner
//: Barnet lägges i vaggan ner,
stundom gråter och stundom ler, ://
//: sove nu, sove nu i Jesu namn,
Jesus bevare barnet ://