måndag 26 juni 2017

Vid flodens strand ett rop vi hör1. Vid flodens strand ett rop vi hör
som oss till bot beredda gör.
Om Jesus bär Johannes bud,
bereder vägen, sänd av Gud.

2. Så lyssna alla nu och driv
all synd och ondska ur ert liv!
Låt oss tillsammans bjuda in
Guds Son till oss med friden sin:

3. Vi hälsar dej som Frälsaren,
som vägen, livet, sanningen.
Vi utan nåden som du ger
som gräs om hösten vissnar ner.

4. Räck oss din starka hand, vi ber,
så att vi inte faller mer!
Ja, lys oss med ditt ansikte,
oss ren, gudomlig kärlek ge!

*5. All lovsång tillhör dej, Guds Lamm,
som löser oss från synd och skam,
och Fadern som vårt bästa vet
och Anden, i all evighet.

söndag 25 juni 2017

Han ska gå framför
//: Han ska gå framför,
ja, framför Herren ://
Han ska gå framför,
ja, framför Herren,
han ska gå framför Herren.

1. //: Just med samma kraft
och ande som Elia haft ://
just med samma kraft
och ande som Elia haft
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

2. //: för att vända fädernas
hjärtan till barnen ://
för att vända fädernas
hjärtan till barnen,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

3. //: för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne ://
för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...
I de andra templens dagarAlt. koral:1. I de andra templens dagar,
efter Serubbabels tid,
återstod ju bara minnet
av det förstas härlighet.

2. Och fast många, många hjärtan
längtade i hemlighet,
inga fler profeter spådde
Mänskosonens ankomst nu.

3. Om än mångas aftonböner
steg som rökoffer i skyn,
aldrig tycktes dock Guds änglar
sänka sej till jorden mer.

4. Därför tänkte även fromma
att Gud tillstängt himlens port,
att hans stränga vredesdomar
nåden otillgänglig gjort.

5. Än förstås till nådastolen
prästerna gick in och ut,
men en glimt av själva nåden
tycktes de så sällan se.

6. Då till prästen Sakarias
kom Guds ängel Gabriel,
kom och sa att för Messias
skulle nu beredas väg

7. av en son till Sakarias
och hans fru Elisabet,
röst i öknen som Elias,
frälsning skulle ropas ut.

8. Sant var talet, stor var trösten,
stort var prästens tvivel dock.
Himlaglansen, änglarösten
var för honom inte nog.

9. Ej sitt öra och sitt öga
tordes han den gången tro,
men han tordes fresta Herren,
krävde klarare bevis.

10. Därför måste ängeln säga:
Jag kom hit med glädjebud,
och Elisabet ska föda,
men till dess ska du bli stum.

11. Den som ängeln förutspådde
var Johannes Döparen,
Herrens förebud och släkting,
himlens röst i öknens sand.

söndag 18 juni 2017

Ett litet ljuvligt, nyfött barn
1. Ett litet ljuvligt, nyfött barn,
vårt kära lilla Jesusbarn,
har kommit med ett gott nytt år
som de som tror på honom får.

2. Det gläder himlens änglar så
att de vill runt omkring oss stå 
och med sin sång få visa här
att Gud med oss försonad är.

3. Är Gud försonad och vår vän,
vad rör oss sedan fienden?
Trots varje mäktig helvetsport,
har Sonen själv oss fria gjort.

4. Han kommer med ett jubelår,
han ger den glädje som består.
Kom med och sjung i julens tid,
för Jesus är ju själv vår frid! 

onsdag 14 juni 2017

Du heliga Treenighet
1. Du heliga Treenighet,
vår store Gud i evighet,
Gud Fader, Son och Ande, du
är tre i ett, en enda Gud,
jag prisar den barmhärtighet
du visat mot din mänsklighet!

2. Gud Fader, dej lovsjunger jag,
du skapat allt och än idag
bevarar allt med fadershand,
ditt ord går ut i varje land.
Din Son du sänt i världen här,
jag tackar dej, min Fader kär!

3. Guds Son, min Herre Jesus Krist,
du återgav mej vad jag mist,
när vår natur du på dej tog
och för min skuld på korset dog.
Den i ditt blod utplånad är,
jag tackar dej, min Broder kär!

4. Guds helge Ande, Tröstare,
du har ju gjort mej syndare
i dopet till Guds kära barn
och frälsat mej ur satans garn.
Du helgar, tröstar, ger mej mod,
jag tackar dej, Guds Ande god!

5. Högtlovade Treenighet,
som skänkt mej all din salighet,
nu hjälp mej leva här i tro
och sist få somna in i ro,
så skall med outsäglig fröjd
jag lova dej i himlens höjd.