onsdag 17 oktober 2018

Barnet lägges i vaggan ner
//: Barnet lägges i vaggan ner,
stundom gråter och stundom ler, ://
//: sove nu, sove nu i Jesu namn,
Jesus bevare barnet ://

Rinn nu upp i Jesu namn

   

1. Rinn nu upp i Jesu namn,
kära morgonsol så röda!
Jag med lovsång vill dej möta
och ta dagen i min famn.
Halleluja, evig ära
vare dej, treenig Gud,
som så ömt mej ville bära
ifrån mörkrets rike ut!

2. Om jag ändå kunde så
dagen i din kraft begynna
att det inte gick att synda
och på onda vägar gå!
Herre Jesus, må du brinna
över mej som sol och sköld,
så att jag kan övervinna
kött och blod och syndens böld!

3. Mina dagar, mina år,
lycka, välfärd, liv och ära,
vilka bördor jag ska bära
i din goda vilja står.
Led mej, Herre, alla dagar,
blanda själv min levnads skål,
inte så som det mej smakar,
nej, men så som är ditt mål.

4. Hjälp mej, Gud, som allt mej gav, 
när det svartnar bak min panna,
när mitt livshjul helt ska stanna
och mitt ok ska lyftas av!
Låt mej fri från kval och frågor
då få se dej inom kort,
ja, låt synd och sorg och plågor
med min svepning multna bort!

Jesus, i ditt underbara namn
1. Jesus, i ditt underbara namn
går vi för att arbeta och lära.
Till din ära
låt det bära
frukt till vårt och andras gagn!

2. Herre, du som öppnat oss din famn,
du som ville våra synder bära,
var oss nära,
låt din lära
lysa oss till himlens hamn!

tisdag 16 oktober 2018

Hos dej, o Jesus, sent en natt

1.  Hos dej, o Jesus, sent en natt
en man på dörren bankar, 
han kommer grubblande och matt
av frågor och av tankar. 
Du öppnade när mannen kom, 
och tände sedan ljuset som 
bröt genom både natt og nöd,
ja, dom og död,
som livets morgonsol så röd. 

2.  O tänk, min själ, att sej ha satt
vid denna visdoms källa!
O tänk en nikodemusnatt,
där Jesu ord får gälla!
Det unnas dej som söker Gud,
och du ska gå från mötet ut
i glans av helt gudomligt slag:
från natt till dag
går vägen så till Guds behag.

3. Han säger dej som leva vill
och låta synden dödas:
Din lärdom räcker inte till,
på nytt du måste födas,
ty vad av kött är fött är kött,
ser ej Guds rike, är som dött,
men födelse av Anden än
ger liv igen,
ett evigt liv i Frälsaren.

4. För Jesus är din frälsningsgrund, 
så fäst på korset höga,
att alla som i nödens stund
vid honom fäst sitt öga
hans läkedom och liv nu får
mot ormens bett och banesår,
ja, Jesu sår och blodomlopp
ger liv och hopp
åt syndare i dödlig kropp.

5. Det gör mej fri och stark och glad
att Herren Gud mej givit
till pånyttfödelse ett bad
och satan från mej drivit,
ja, löst mej ur den ondes garn,
i dopet gjort mej till sitt barn.
Gud give nu med Andens makt
i dopets pakt
att stark i tron jag står på vakt! 

måndag 15 oktober 2018

Och varje mänska ska leva i frihet
//: Och varje mänska ska leva i frihet
och inte längre vara rädd ://
//: Och till en plog ska svärden smidas,
mänskor ska ej läras strida ://

Text: Mika (Mik. 4:3)
Musik: Från Israel (2-stämmig kanon)