måndag 11 juni 2018

Skurar av nåd ska få falla

1. Skurar av nåd ska få falla, 
det lovar Gud i sitt ord. 
Härliga, saliga tider 
unnar han hela vår jord.
Skurar från höjden,
ymniga, sänd oss, o Gud! 
Droppar ej endast, men skurar, 
Herre, att falla nu bjud! 

2. Skurar av nåd ska få falla,
fröjda vårt hjärta igen!
Törstande ängarna väntar
skurar från himmelen än. 
Skurar från höjden...

3. Skurar av nåd ska få falla, 
sänd dem nu ner till vår jord! 
Sänd oss välsignelsens tider, 
som du har sagt i ditt ord!
Skurar från höjden...

4. Skurar av nåd ska få falla, 
Gud, låt dem falla just nu! 
Gud, medan här vi dej beder, 
sänd oss välsignelsen du! 
Skurar från höjden...

söndag 10 juni 2018

Min vän framför andra
1. Min vän framför andra, min Frälsare god,
i kärlek betalat min skuld med sitt blod,
och alltid mej helar, förlåter, fördrar han,
och därför alltmera mitt hjärta intar han.

2. Mitt högsta, mitt enda behov är hans nåd,
hans dyrbara närhet, hans ledning och råd.
Mitt liv och min lycka, det är att jag äger
min vän och hans vänskap som allt överväger.

3. Jag kan inte leva förutan min vän,
jag kommer till honom beständigt igen.
Hos honom min vila och trygghet jag finner,
hos honom då stundtals av glädje jag brinner.

4. Du, du är min klippa, mitt fäste, min grund,
o Jesus, min styrka i prövningens stund.
För köttets och världens och frestarens snara
du ska med din trohet och makt mej bevara.

5. Du, du och ditt ord är min sköld och mitt svärd, 
min borg och mitt värn i en farofylld värld.
Ett ord av din mun och en blick av ditt öga,
mot dessa all världen betyder så föga.

6. Ja, allt vad på jorden är härligt och stort,
och alla de ting som Guds allmakt har gjort,
som droppar i havet de må dock försvinna,
mot detta, min Jesus, att allt i dej finna!