tisdag 29 januari 2019

Lova Gud i himmelshöjd


*1. Lova Gud i himmelshöjd,
sjung med glädje, lust och fröjd.
Med hans änglar, glad och from,
lovsjung i Guds helgedom.

*2. Allt vad Skaparns hand har gjort...


lördag 26 januari 2019

Jorden är full utav synder och skam
1. Jorden är full utav synder och skam,
full utav smuts och elände.
Till ett försoningens offerlamm
Gud oss sin enfödde sände,
sände till jorden oss fjärran ifrån.
Stackars Guds son,
stackars Guds enfödde, blödande son!

2. Mänskornas sinnen är hårda och små,
mänskornas hjärtan är kalla,
kan inte, vill inte heller förstå,
vart dina blickar må falla
möter du lögn och dumhet och hån.
Stackars Guds son,
stackars Guds enfödde, blödande son!

3. Kom, Guds son, och hjälp oss ändå!
Hjälp oss, ty du är den ende!

Säg, vart skulle vi eljest gå,
gå med vårt bittra elände?
//: Kärlek som övervann hat och hån
bär du, Guds son.
Hjälp oss, Guds milde och blödande son! ://

En gång den kära vagnen

torsdag 24 januari 2019

Vem ser att jag gråter (Jesus, bara du)

Det bubblar under ytan (Vattenfall)

Han var född i en krubba (Biografi)

Det finns så många som kan tycka det är svårt (I alla fall)


Tid och evighet

Varje liten morgon

Ett gott nytt år

söndag 20 januari 2019

Min Jesus, du som läkedomen äger

1. Min Jesus, du som läkedomen äger
för varje sår jag fick på stridens dag,
kan jag nu inte komma med min seger,
så kan jag komma med mitt nederlag.

2. Och kan jag ej med lovsång i mitt hjärta
med jubelpsalmer dej till mötes gå,
så kan jag komma med min nöd och smärta
och med en ödmjuk bön för tronen stå.

3. Kan jag ej öppet se dej rakt i ögat
och glädja mej i kärleken jag ser,
så kan jag komma trots min brist och tröghet
och fast av ånger jag min blick slår ner.

4. Kan jag ej stark i tron mitt huvud höja 
och full av glädje löpa mot din famn,
så kan jag stilla vid din fot mej böja
och under tårar viska tyst ditt namn.

lördag 19 januari 2019

Stilla, ljuvlig, underbar1. Stilla, ljuvlig, underbar 
väller fram en källa klar.
Fadershjärtats varma slag 
driver ådran dag för dag. 
Fjärran, dold den källan låg, 
men likväl dess friska våg 
//: till de fallna väg sig bröt, 
frid i deras hjärtan göt :// 

2. Törstande får dricka här, 
liv åt döda hon beskär; 
svalka, läkedom och tröst 
skänker hon ett krossat bröst.
Törstar du, så kom i dag, 
drick i djupa, fulla drag, 
//: du skall finna redan här
huru ljuvlig Herren är! :// 

3. Till envar, till hög och låg, 
banar sig dess klara våg 
för att även på sin färd 
hinna hedningarnas värld. 
Så hon liv och salighet 
bjuder åt en mänsklighet, 
//: som helt hjälplös får förgås, 
om den av dess våg ej nås. :// 

4. Och envar, som druckit har 
av den källan underbar, 
skall i härlighetens land 
bo vid själva flodens strand, 
där man inga tårar ser, 
där man ej skall törsta mer, 
//: där man evigt dricka skall 
av den källans rika svall. ://