torsdag 25 maj 2017

Uppfaren är vår Herre Krist

Alt. koral:1. Uppfaren är vår Herre Krist,
halleluja, (halleluja)!
Fullbordat är hans verk helt visst.
Halleluja, (halleluja)!

2. Med korsets bittra offerdöd 

halleluja, (halleluja),
han räddat oss från evig nöd,
halleluja, (halleluja)!

3. Oss alla älskade han så,
halleluja, (halleluja),
nu slipper den som tror förgås,
halleluja, (halleluja)!

4. Sin käre Fader är han lik,
halleluja, (halleluja),
regerar nu i himmelrik,
halleluja, (halleluja)!

5. Han ser till alla syndare,
halleluja, (halleluja),
vår store förebedjare,
halleluja, (halleluja)!

6. Varför, ni galileiska män,
halleluja, (halleluja),
står ni och ser mot himmelen?
Halleluja, (halleluja).

7. Som Jesus till Guds himmel for,
halleluja, (halleluja),
han kommer åter till vår jord,
halleluja, (halleluja).

8. Och då ska alla honom se,
halleluja, (halleluja),
som vår och världens domare,
halleluja, (halleluja)!

*9. Du heliga Treenighet,
halleluja, (halleluja),
dig vare lov i evighet!
Halleluja, (halleluja)!


[Frostensons bearbetning är bättre, men upphovsrättsskyddad] 

måndag 22 maj 2017

På nådens skimrande glashav
1. På nådens skimrande glashav
en utvald skara en gång
i segerglädje prisar
Guds Lamm med jubelsång.

2. Hur stort det är att få komma
till längtans sköna hem,
ja, bort från sorg och strider
och vara en av dem

3. som segerkronan får bära
och Jesus vara när,
där inga tårar rinner,
all klagan borta är.

4. Med jubel får jag där höja
till Herrens lov min sång,
att frälsa mej han gjutit
sitt hjärteblod en gång.

5. Guds barn jag är och gläds att
min Jesus offrat sej
och burit mina synder,
med nåd trolovat mej.

6. Här uti sorgernas rike
jag sjunger än min sång
och får med fröjd instämma
i himlens kör en gång.


lördag 20 maj 2017

Viska en bön när det ljusnar
1. Viska en bön när det ljusnar,
viska en bön vid middagstid,
viska en bön när det skymmer,
det skänker ditt hjärta frid.

2. Gud hör din bön när det ljusnar,
Gud hör din bön vid middagstid,
Gud hör din bön när det skymmer
och skänker ditt hjärta frid.

Jesus sa: "Kom, följ mej!"
Jesus sa: Kom, följ mej!"
och de tolv gick efter,
Petrus och Andreas,
Jakob och Johannes,
Filippos, Tomas, Levi,
Jakob son till Alfeus,
Taddeus, Simon, Judas
och Bartolomeus.
//: Han är här idag,
kallar oss idag,
vi får följa honom,
både du och jag :// 


Vid liv vid liv
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu
och i all evighet!
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu!
Sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever i all evighet,
sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever nu,
min Jesus lever nu!

fredag 19 maj 2017

Krön honom, himlens Kung

1. Krön honom, himlens Kung, 
din Frälsare, Guds Lamm!
I hela himlen brusar nu
en mäktig lovsång fram!
Så sjung, ja, sjung hans lov, 
som döden för dej led, 
och hylla honom som din Kung 
för tid och evighet. 

2. Krön Honom, Livets Gud, 
som över döden vann.
I tron på honom också vi 
nu övervinna kan. 
Vi sjunger nu hans lov
för påsk och himmelsfärd,
hans offerdöd nu ger oss liv,
all ära är han värd.

3. Krön honom, Fridens Gud, 
ja, fridens Furste krön!
Han ska på ondskan göra slut,
fall ner i sång och bön!
Ja, på hans rike ska
ej någon ände bli,
och vid hans genomstungna fot
sej böjer också vi.

4. Krön själva Kärleken,
hans hand och sida se!
Se såren som han bär för oss,
som stjärnor lyser de!
Tack Herre, jag är din,
för du har dött för mej!
I både tid och evighet
vill jag få prisa dej! 

När det stormar
//: När det stormar,
när det stormar,
när det stormar runt omkring mej (hej!) ://
Gud är stark när jag är svag
och hjälper mej ta nya tag,
när det stormar,
när det stormar,
när det stormar runt omkring mej (hej!).

söndag 14 maj 2017

Vi sjunger Guds ära


KYRKOKÖREN 

1. Vi sjunger Guds ära
vid orglarnas brus,
får lovoffer bära
till Gud i hans hus.
Vi hörde från höjden
en underbar ton:
allhelgonafröjden
kring himmelens tron.
Då tändes vårt hjärta
av Andens glöd,
då löstes vår tunga
och sången ljöd,
den heliga sången.
Halleluja!

2. Oss skänktes en gåva:
vår jublande röst,
vi Herren får lova
till styrka och tröst.
Av nåd får vi sjunga
om glädjen i Gud,
var ton på vår tunga
från himlen bär bud.
En änglatjänst Herren
oss här betror
i kyrka och hembygd,
av kärlek stor.
O Gud, din är äran!
Halleluja!

3. På jorden vi övas
att sjunga en gång
där livsträdet lövas
vid änglarnas sång.
O Gud, låt oss lära
de saligas ton
och evigt få bära
ditt lov för din tron!
Dig, Gud, vare ära
och härlighet
och vishet och starkhet
och väldighet
i evighet! Amen!
Halleluja!

söndag 7 maj 2017

Som Farao med all sin härAlt. koral:


Alt. koral:1. Som Farao med all sin här 
i Röda havet dränktes,
så all den synd i världen är, 
ja, hör och lär!
i Jesu blod nedsänktes.  

2. Som gnistan, kastad i ett hav,
strax slocknar och försvinner,
så all vår synd gick där i kvav,
fick där sin grav,
vad än vi hos oss finner.

3. Nu har det skett - och världen står 
från all sin synd otalig 
så frälst, att om i tro den går 
till Lammets sår, 
är den på stunden salig. 

4. Se, detta är en hemlighet, 
som ingen mer på jorden 
än de som tror det riktigt vet; 
de andra det 
ej ser fast de ser orden. 

5. Nu är ju jag av världen en 
och löst av Jesu pina.
I tron jag i hans klädnads sken
står vit och ren
från alla synder mina. 

6. Om synd och Satan i mitt kött 
än skulle gruvligt rasa, 
jag i hans famn, som för mej dött, 
ska vila sött 
och ej för döden fasa.

fredag 5 maj 2017

Allt det fina vi kan se
Alt. koral:Allt det fina vi kan se,
ja, både stort och smått,
skönt och vist och underbart -
Gud skapat allting gott.

1. Ja, varje liten blomma
och fågeln med sin sång
har Gud gett liv och färger
och skönhet dagen lång.
Allt det fina vi kan se...

2. De höga berg som blånar,
den flod som flyter fram,
ja, gryning, dag och skymning
med lejon och med lamm,
allt det fina vi kan se...

3. Den kalla snön på vintern

och sommarsolen skön,
och höstens mogna frukter
och vårens alla frön,
allt det fina vi kan se...

4. Och ängen där vi leker
och träden i vår skog
och strömmarna i vattnet,
den väg som fisken tog,
allt det fina vi kan se...

5. Gud gav oss våra ögon
och läppar som kan le
och tacka för det goda
som Gud oss velat ge.
Allt det fina vi kan se...

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
1. //: Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja ://

2. //: Jesus lever, Jesus lever,
Jesus lever, Jesus lever ://


Saliga visshetText: Fanny Crosby van Alstyne, sv. övers. Karin Hartman
Musik: Phoebe Knapp

Vi har sett Guds rike komma

Herren är min herde godUrsprunglig melodiform:1. Herren är min herde god.
Med oändligt tålamod
vakar han och vårdar sej
ömt om mej.

2. Herren är min herde god.
Inget fattas. Vid hans bord
är det mitt i världens nöd
överflöd.

3. Herren är min herde god.
Vattenkällan är hans ord,
som när allt mej tynger ner
livsmod ger.

4. Herren är min herde god.
När jag fruktar dödens flod
bär han mej till himlens hamn
i sin famn. 

måndag 1 maj 2017

Min gode herde Herren är 

För en oändlig musikslinga, lyssna här!


1. Min gode herde Herren är,
mej inget fattas mer.
På gröna ängar han mej för,
vid vatten ro han ger.

2. Han ger mej liv och kraft igen,
så kärleksfull och vis.
På rätta vägar leder han,
sitt stora namn till pris.

3. Ja, inte ens i mörkrets dal
jag nu går skrämd och skygg,
för du är med; din käpp och stav,
de gör mej lugn och trygg.

4. Ett bord du dukar än för mej
rakt framför fienden.
Mitt huvud rikligt smörjer du
och fyller bägaren.

5. Din godhet och din nåd, o Gud,
ska ständigt följa mej,
ja, nu och i all evighet
ska jag få bo hos dej.