tisdag 29 augusti 2017

Vilken frihet (Oh freedom)

Vilken frihet!

Vilken frihet,
vilken frihet att bli fri!
Förrän jag på nytt blir slav
ska jag läggas i min grav
och gå hem till min Gud och vara fri!

1. Inga tårar,
inga tårar,
inga tårar för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

2. Ni ska sjunga,
ni ska sjunga,
ni ska sjunga för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

3. Ni ska ropa,
ni ska ropa,
ni ska ropa för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

4. Ni ska bedja,
ni ska bedja,
ni ska bedja för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

Guds Son har gjort mej fri

Alt. variant:
1. Guds Son har gjort mej fri
från Satans tyranni,
från synd som vann,
från lagens bann,
från dödens skräck och helvetsbrand.
Min Goel tog på sej
den dom som låg på mej,
sej undergav
Guds viljas krav
till pina, död och grav.
Jag där Guds kärlek ser och tror,
den är så obegripligt stor,
så god
emot
en ond från topp till rot,
som ingenting var till behag,
förutom den förbjudna smak,
och som han fann
med håg och hand
i satans hårda band.

2. Jag ger mej Gud i våld,
och de i ormens sold
ska klart förstå
att jag vill gå
i friheten Gud lät mej få!  
Det glädje ger och tröst
att följa Jesu röst,
att gå förbi
försåten fri,
mot himlens harmoni!
Den värld som här far efter vind
får aldrig mera ta mej blind
med sej,
o nej,
till gropen går jag ej!
Jag är ju alltför dyrköpt för
att tro att synden lyckliggör,
jag fnyser åt
dess fröjd och ståt -
till himlen går min stråt.

3. Mitt hjärta i mej ler
när jag min grav beser.
Ej blomsteräng,
ej furstlig peng
kan bädda mej så ljuvlig säng.
Min död är färjeman
till livets fasta land,
Gud Sebaot
har där sitt slott,
och där är evigt gott!
Om vinden här går hårt emot
och späker mej från hår till fot -
all kur
känns sur
för människans natur -
den gör dock tränat, raskt och lätt
vart sinne som vill kämpa rätt,
ja, korset än
ger friheten
som är från himmelen!

lördag 19 augusti 2017

Man retas och knuffas och mallar sej
1. Man retas och knuffas och mallar sej
och skryter att man har mest.
Man gör sej till för att folk ska tro
att man själv är absolut bäst.

2. Vår Herre, du lär oss att se tvärtom,
att den som är minst är störst.
Du lyfter fram den som knuffas bort
och den minste ställer du först.

[Text och copyright: Margareta Melin. Publ. med tillstånd]

Det finns ett ord, för mej så kärt

 

1. Det finns ett ord, för mej så kärt,
så fast och så anammansvärt
till själens liv och hälsa:
att Jesus världens synder bar,
ja, hit i världen kommen var
att syndare få frälsa.
O nådens evangelium,
att han som rövaren ett rum
i paradiset unnar
Guds kärlek än förkunnar!

2. O Jesus, Davids Son, till dej
min blick, mitt hjärta vänder sej:
låt nu din hjälp mej räckas!
Gör ångern sann, fast den är sen,
och två mej från de synder ren
av vilka jag befläckas.
Ett vilset får som funnet är
nu åter hem till hjorden bär
på starka herdearmar,
o du som dej förbarmar!

måndag 14 augusti 2017

Jesus har grundat ett rike kring världen den vida1. Jesus har grundat ett rike kring världen den vida,
samlar ett folk som vill kämpa i tro vid hans sida.
Riket ska stå,
folket ska salighet nå -
än ska dock andarna strida.

2. Ryktet om riket som löpeld till alla sej vänder.
Tungor som glöder kan höras i avlägsna länder. 
Ja, med Guds ord
väcker Guds Ande vår jord,
eldar på höjderna tänder. 

3. Jesus, vår Kristus, vår Konung, Guds Smorde med ära!
Kristus, vår Jesus, allsmäktige Frälsare kära!
Hos oss förbliv!
Var du vårt ljus och vårt liv,
allt vad vår själ kan begära!

4. Då på ditt ord ska det gladaste budskap utbredas,
också av oss ska då väg för ditt rike beredas.
Fest blir det då,
när både stora och små
låter sej fram till dej ledas.

5. Nådens och sanningens fullhet hos dej får vi möta,
sedan som kungar och präster vår kallelse sköta.
Hör nu vår bön:
låt i din kärlekssol skön
Gudsrikets frukter bli söta!

Du människa och vandringsman
1. Du människa och vandringsman,
säg, vill du inte höra
när Jesus själv dej ropar an
och till sin gård vill föra?
Ej någon glädje lika stor
kan världen dej förläna,
som den att bo där Herren bor
och honom se och tjäna.

2. För tung hans börda aldrig är,
hans ok är lätt att bära,
och ingen är för liten här
att verka till hans ära.
I tjänsten som han dej betror
ska ej hans bistånd fela,
och fast din bräcklighet är stor
kan Mästaren dej hela.

3. Tänk inte att det är för sent,
att dagen är förliden.
Så har ej nådens Herre ment,

han som dej skänker tiden.
Se, porten slog han ej igen,
fast det är sent på dagen.
Nej, i den elfte timmen än
kan du i tjänst bli tagen.

4. Men tänk ej heller: "Det finns tid
att ännu längre dröja,
att först i syndig lust och frid
av världen sej förnöja."
Du vet ej timme, ej minut,
då dagen går till ända
och nådens tid för dej är slut.
Vart ska du då dej vända?

5. Jag kommit sent, jag vet det väl,
till Jesus, som så mången.
Vid flärden fästad var min själ,
min tröghet höll mej fången.
Jag kallades, men köttet stred
mot viljan som sej röjde.
Jag såg och såg hur dagen led,
men tvekade och dröjde.

6. Dock gläds jag att jag funnit den
som vill min brist förgäta
och lön ej efter gärningen
men efter nåd tillmäta.
Nu, Jesus, håg och vilja stärk,
så jag mej ej må spara,
men glad arbeta i ditt verk
och ta var stund till vara.

söndag 13 augusti 2017

I min Mästares hand (Börja om än en gång)
1. I min Mästares hand syns det bitar av ler
från ett käril som misslyckat var.
I sitt hjärta han sörjer när tydligt han ser:
av hans formgivning föga finns kvar.
Men i uthållig kärlek han börjar igen,
han vill skåda sin avsikt däri.
Då han formar det åter, kanhända det än
dock ett hedersamt käril kan bli.
Börja om än en gång i mitt liv,
börja om än en gång i mitt liv!
Jag vill formas av dej, av ditt heliga bud,
gör mitt liv till ditt redskap, o Gud!

2. I din hand, o min Herre, jag lägger mitt liv,
så din vilja med mej helt kan ske.
Ur mitt hjärta och sinne allt orent fördriv,
så din avsikt med mej du kan se.
Jag vill vara ett redskap, till tjänst just för dej,
för att bära välsignelse ut
till en värld som försmäktar och finner den ej,
jag vill verka tills dagen är slut.
Börja om än en gång i mitt liv...

3. Som ett ler i Guds hand vill jag vara idag
med en bön att bli helig och ren.
Jag vill leva mitt liv till min Herres behag,
för att tjänande nå en och en.
I hans händer jag vilar så tryggt, för jag vet:
han ej lämnar det bräckliga ler
förrän målet han vunnit för tid, evighet
och sin avsikt förverkligad ser.
Börja om än en gång i mitt liv...

Makten är i Jesu händer

Du som gjorde vår värld så vacker

lördag 12 augusti 2017

Lat oss prise Gud, vår Fader
1. Lat oss prise Gud, vår Fader,
med ett Ære være,
juble, syngje alle stader
um hans skaparære.

2. Lat vår lovsong fagert tone
djupt frå hjartestrenger,
so vårt kvæde til hans trone
stig på sjelevenger.

3. Han med Sonen sin frå æva
skapte alt og alle,
og lét Anden ljus oss gjeva,
som til liv vil kalle.

4. Englan´ hans med sverd i loge
Paradiset vaktar;
stjerne-yr på himmelboge
syng um det han maktar.

5. Han det fagre himmelromet
gav åt fuglom sine,
og or moldi voks det blome,
blad og urter fine.

6. Fisk i sylvstim lét han leike
kring i havsens bylgje,
og i skog og marker reike
dyr i flokk og fylgje.

7. Han lét vatn i djupe elvar
yver jordi fløde
og frå høge himmelkvelvar
regne yver grøde.

8. Lint på vårdis lét han strøyme
ljuvleg blomeange,
mogi frukt i haustsol fløyme
rikt i fargar mange.

9. Jordi lét han lognt seg dylje
under vintersnøen,
og den gylne grøda bylgje
yver sumarbøen.

10. Mannsens born han vilde gjeva
drottens makt og mynde,
so me skulde gjenom æva
fegnast i hans ynde.

11. Men vår truskap var kje mogen
til so stort eit hende;
me fall frå, men Gud var trogen,
kalla oss attende.

12. Alle sjeler Jesum prise
högt for frelsargåva;
borgarskap i Paradiset
hev han borni lova.

tisdag 8 augusti 2017

Mitt hjärta, fröjda dej
DAGLIG UPPMUNTRAN TILL ANDAKT

1. Mitt hjärta, fröjda dej, 
låt själ och sinnen röras!
Låt andakt av din bön 
i himlars himmel höras. 
Gud Fader kallar dej, 
och Sonen likaså, 
att fram till nådens tron 
med hoppfullt sinne gå. 

2. Det är din Fader kär 
som manar dej att bedja. 
Din Broder också vill 
få hjälpa dej och glädja. 
Din Tröstare dej lär 
allt vad du bedja bör. 
Så kan du säkert tro 
att Gud dej nådigt hör.

3. Du ser Guds hjärtelag,
behöver inte tveka.
En bön i Jesu namn 
ska han dej aldrig neka. 
Vad helt omöjligt syns, 
det vill hans fadershand 
få ge dej, ja långt mer
än du ens tänka kan. 

4. Så kommer jag, min Gud, 
i Jesu namn inför dej
och säger glad i tron: 
Min käre Far, du hör mej! 
Jag ber, jag tror och vet 
att du min bön upptar. 
Du vill, du kan, du gör 
vad du mej lovat har.

[Ragnar Holtes bearbetning är bättre, men upphovsrättsskyddad. Den här bygger på den anonyma bearbetningen i finlandssvenska psalmboken 1986, utan att kunna följa den i allt].

måndag 7 augusti 2017

När jag bland änglarna en gångNär jag bland änglarna en gång
min Jesus skåda får,
då sjunger jag min segersång,
Gud torkar bort var tår.
Å, det ska bli saligt,
saligt, ja, saligt,
å, det ska bli saligt
att få vandra hand i hand,
att få vandra hand i hand
på Kanaans ljusa strand!
Vi möts ju där
hos Jesus kär,
och skils aldrig åt som här!

Ljuset över landet spred sej
1. Ljuset över landet spred sej,
liv och glädje förde med sej,
värt vårt tack och lov och pris.
Kristi folk idag ska sjunga,
lova Gud med själ och tunga,
ära Gud på värdigt vis.
Hans martyrer togs ur faran
till den stora vita skaran
där i ljuset vid Guds tron.
Syndens glädje sågs de vraka,
evig fröjd de nu ska smaka,
höjer där sin lovsångs ton.

2. Kristi vittnen, Gud till ära,
evangelium vill bära
ut till hela denna jord.
Lyft din sång med helig styrka,
du vår mor, du Kristi kyrka,
upp mot himlens höga kor!
Kristus, konung segerrika,
gör oss dina vittnen lika,
som i döden segra kan!
Du som fienden betvingar,
göm oss under dina vingar,
håll oss i din högra hand.
Amen, amen, amen!

Helig Ande, himlens lågaAlt. melodiversion:Helig Ande, himlens låga,
kom och tänd mitt hjärta nu,
så jag Jesus klart kan skåda
som min Frälsare och Gud! 
Jesus, jag vill älska dej,
det är vad jag önskar mej!

På Golgata stod det ett kors
På Golgata stod det ett kors,
Jesus dog på det korset.
I trädgården fanns det en grav,
Jesus låg i den graven.
//: Men korset är tomt
och graven är tom,
Jesus stod upp och han lever! ://