måndag 1 juli 2019

Samme Jesus1. Samme Jesus, samme Jesus
som en dag vid Sykars brunn
ber samariskan om vatten
för sin egen torra mun,
men som låter nåden flöda
som en livsström stark och klar,
se, han är ännu densamme,
ja, densamme som han var.

2. Samme Jesus, som i kärlek
till den arme mannen ser,
till den man som sjuk och spetälsk
vid hans fötter ligger ner,
samme Jesus, som då säger:
"Ja, jag vill! Nu blir du ren",
står än färdig att förlåta,
frälsa, hela var och en.

3. Samme Jesus, som om natten
under vågens vilda sång
närmar sej den lilla båten
på Gennesaret en gång
och som säger till de skrämda:
"Var ej rädda, det är jag!" -
se, med samma fridens hälsning
nalkas han oss än i dag.

4. Samme Jesus, som till kvinnan
som man för till honom fram,
för att han skall henne döma,
säger mild men allvarsam:
"Inte dömer heller jag dej,
gå och synda inte mer!" -
samme Jesus, samme Jesus
ännu samma nåd oss ger.

5. Samme Jesus, som av sorgen
själv sej så uppfyllas lät,
att vid graven i Betania
han en gång själv stod och grät,
samme Jesus, som när modern
grät i Nain vid sonens bår,
gav den döde livet åter,
sorgens tårar än förstår.

6. Samme Jesus, som på korset
för vår synd lät offra sej,
samme Jesus, samme Jesus
älskar ännu dej och mej.
Samme Jesus, som nu alltid
i Guds åsyn för oss står,
är i evighet densamme,
ja, i dag liksom i går.


Text: Lina Sandell 1873 (41 år), bearb. A.H.
Musik: Folkmelodi