torsdag 19 april 2018

Det finns djup i Herrens godhet

Nu är det härligt att leva

Möt mej nu som den jag är

När sorgen känns tung i mitt sinne

Du som gir os liv

Sov du lilla sov nu gott

Dagen är kommen

Herre, när din dag är inne

Guds Son en gång i morgonglans

Vilket stort mysterium!

Vi tror på Skaparen Gud

tisdag 17 april 2018

Vid Sykarsbrunnen Jesus satt1. Vid Sykarsbrunnen Jesus satt
en gång, av vägen trött och matt.
Till brunnen kom en kvinna då,
att vatten i sin kruka få.
Förstod du den himmelska skatten,
och kände du främlingen väl,
du bad om det levande vatten,
som släcker all törst i din själ.

2. Hon visste ej att Jesus var
den Kristus Gud oss lovat har.
Hon såg en fattig främling blott,
som långt i dagens hetta gått.
Förstod du...

3. Men Jesus öppnar då sin mun
och talar om en Livets brunn,
vars vatten evigt liv oss ger
och gör att ingen törstar mer.
Förstod du...

4. Förundrad frågar kvinnan då
om hon det vattnet ej kan få,
för hur av världens brunnar än
hon druckit, törsten kom igen.
Förstod du...

5. Då flödar fram en källa klar
ur Jesus kärleksfulla svar,
vars budskap kvinnan tror. Och se,
nu känner hon sin Frälsare!
Förstod du...

måndag 16 april 2018

Välsignelse från ovan

O Jesus Krist som mandom tog1. O Jesus Krist som mandom tog 
i rena jungfrulivet! 
Det var din kärlek som dej drog, 
vårt enda hopp du blivit. 
Du såg vår synd och stora nöd, 
oss förestod en evig död, 
helvetet stod oss öppet.

2. Då måste du förbarma dej,
dej ställa på vår sida.
När djävulen oss drog till sej,
du ville för oss strida.
Du gav dej hit i världen ned
och vann åt oss en evig fred
genom din död och pina.

3. Nu du oss alla säger till:
Låt er med Gud försona!
Du är så god, du gärna vill
på domens dag oss skona.
Vi tror på dej och litar på
att det med oss ska vara så
som du har sagt och lovat!

4. Så är du nu vår broder kär,
oss till stor fröjd och ära,
vill alltid vara hos oss här,
vad kan vi mer begära?
Var får vi bättre hjälp ifrån?
Vår bror är du, Guds ende Son!
Vem kan oss från dej driva?

*5. Pris vare dej i evighet,
som till Guds barn oss gjorde
i nåd och stor barmhärtighet,
o Kristus, käre broder!
Må varje mänska vara glad
och prisa Gud som allt oss gav,
vår käre, gode Fader!  

måndag 9 april 2018

Jag lyfter mina ögon upp till bergen


1. Jag lyfter mina ögon upp till bergen,
varifrån skall jag få hjälp?
Min hjälp kommer ifrån Herren,
han som skapat jord och himmel.
Ingalunda låter han din fot slinta,
ej sover väl han som skall bevara dej?
Nej, han slumrar inte, han sover inte,
väktaren i Sion.

2. Herren är din herde,
han finns vid din sida,
Herren är ditt skydd.
Solens ljus skall inte
skada dej om dagen,
ej heller månen om natten.

3. Herren skall bevara dej från allt ont,
han skall bevara din själ.
Herren skall bevara din utgång och din ingång
från nu och intill evig tid, amen,
från nu och intill evig tid.

4. La la la la,
la la la la,
la la la la la la la,
la la la la,
la la la la,
la la la la la.

Hur ljuvligt klingar Jesu namn
1. Hur ljuvligt klingar Jesu namn
för varje själ som tror!
Det lindrar kval, det helar sår,
det ger oss glädje stor!

2. Det reser upp ett krossat mod,
det stillar storm och strid.
Åt hungriga det skänker bröd
och ger den trötte frid.

3. Du sköna namn, min sköld, min borg,
min klippa och mitt råd,
min rika, aldrig tömda skatt
av outsäglig nåd!

4. Min Frälsare, min vän så god,
min Konung och min Gud,
mitt liv, mitt allt, dej vill jag ge
med fröjd min lovsångs ljud!

Herren min gode herde är
1. Herren min gode herde är,
ingenting ska längre fattas mej!
Han är den som leder
mej till gröna ängar
och till vatten där jag finner ro.

2. Jag fruktar inte något ont,
inte ens i dödens mörka dal.
Herre, du är med mej,
i min nöd du ser mej,
och din käpp och stav, de gör mej trygg.

3. Då mina fiender ser på
dukar Herren upp sitt bord för mej.
Bara goda gåvor
ger han alla dagar,
evigt ska jag i hans hus få bo.


Text: Kung David (Psalt. 23), bearb. A.H. efter norsk förebild 2008 
 Musik: Folkmelodi (Davids egen mel. tyvärr förkommen).

Herren är min herde

tisdag 3 april 2018

Kristus är uppstånden från de döda
//: Kristus är uppstånden från de döda,
med döden övervann han döden
och åt dem som är i gravarna gav han liv! ://

söndag 1 april 2018

Kristi ande, helga mej1. Kristi ande, helga mej!
Kristi kropp, befria mej!
Kristi blod, kom, rena mej
och med Gud förena mej.

2. Gode Jesus, hör nu mej:
låt din pina stärka mej,
dina sår beskydda mej,
inget skilja mej från dej.

3. Mot den onde värna mej,
i min dödsstund kalla mej,
låt mej komma hem till dej
och för evigt prisa dej!

Laudate Dominum//: Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes
gentes!
Alleluia! ://

//: Sjung nu till Herrens lov,
sjung nu till Herrens lov,
alla länder,
halleluja! ://

Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud
Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud,
sjunga hans ära med lovsångers ljud!
Alla folk ska lova vår Gud!

(3-stämmig kanon efter Psalt. 67:4)

O liv som blev tänt

Sänd ditt ljus och din sanning

Kristus är sannerligen uppstånden
Kristus är sannerligen uppstånden
från de döda.
Halleluja, halleluja, halleluja!