måndag 30 maj 2016

En Gud vi har, ja, en Gud som hjälper
Alt. melodi: 1. En Gud vi har, ja, en Gud som hjälper,
vår hjälp den kommer från himmelen.
Och Herren som oss från döden frälsar,
lov pris och ära, han lever än!
På honom hoppades våra fäder,
på deras jämmer han gjorde slut.
Till honom ropade de i nöden
och trofast hjälpte han dem då ut.

2. När Israel av Egyptens härar
stod inneslutet vid havets strand,
sa Gud: "Säg varför du ropar, Moses!
Lyft upp din stav och sträck ut din hand!"
Gud gjorde väg för sitt folk i havet,
dess böljor delades på hans bud.
Och frälst Guds folk på den andra stranden
fick höja lovsångens jubelljud.

3. När Sadrak, Mesak och Abed-Nego,
som ej för avgudar fallit ner,
av vredgad konung i ugnen kastats,
man ej blott tre män därinne ser.
O nej, den fjärde går med i elden,
Gud själv är med sina tjänare,
som går där lösta omkring i lågan
och glatt lovsjunger sin Frälsare.

4. Och Daniel, som allt från sin ungdom
i trohet tjänat sin Herre Gud
och därför hatad, av ondskan kastad
i lejonkulan på kungens bud,
dock väl bevarad av Herrens ängel
den natten lugnt han i kulan sov,
ej hungrigt lejon fick slita sönder
det trogna vittnet, Gud vare lov!

5. Så må du glatt lyfta upp ditt huvud,
du folk som äger en sådan Gud!
Ja, må du tacka och lova Herren
som gav sitt liv för sin kära brud!
Må satan rasa och världen smäda
och kasta bort oss och våra namn.
Vår Herre Jesus de sina känner,
vi vilar trygga i Jesu famn.

Så fröjda er därav, ni Jesu vännerAlt. svensk melodi:1. Så fröjda er därav, ni Jesu vänner,
att era namn i himlen skrivna står!
Vad gör det då om världen er ej känner,
den gode herden känner sina får.

2. Vad namn vi här i denna tid får bära,
betyder föga, hör nu noga på:
den högsta adel, lycka, fröjd och ära
är den att vara barn åt Gud ändå!

3. Se här en fröjd, som aldrig ska tryta!
Den blåser ej med jordens stormar bort.
Med världen har vi ingen lust att byta,
för syndens glädje, den är alltför kort.

4. Ja, vilken fröjd och vilken evig lycka
att inte någon makt, hur stark den är,
oss ut ur Jesu starka hand kan rycka,
han trofast oss i sina armar bär.

5. Om Gud är för oss, vem kan mot oss vara?
Så frukta inte, lilla klena hjord!
Om alla dagar inte är så klara,
så går det ändå hem på Herrens ord.

6. Det står Guds folk en sabbatsro tillbaka,
hos honom väntar oss en evig fröjd!
Snart är vi hemma och får se och smaka
all salighet hos Gud i himlens höjd.

Det finns en GudAlt. koral:


Alt. melodi för kör:1. Det finns en Gud, vars allmaktsord
har frambragt himmel, hav och jord.
Det visar blomsterängens dräkt,
det viskar aftonvindens fläkt.
Det har mej åskans dunder sagt,
det vittnar stjärnevärldens prakt.

2. Jag ser hans spår, varhelst jag går,
på allt hans namn inristat står.
I månens sken, i stormens sus,
i fågelns sång, i forsens brus,
i solens glans och majestät
jag hör hans röst och ser hans fjät.

3. Det finns en Gud, det säger mej
allt vad för ögat visar sej.
Ja, även i mitt eget bröst
jag viska hör en sakta röst:
Det finns en Gud, vars allmaktsord
har frambragt himmel, hav och jord.

tisdag 24 maj 2016

Min Gud och käre Fader
1. Min Gud och käre Fader,
nu vill jag tacka dej!
I trygghet jag mej la där
du vakat över mej.
Du med din änglaskara
bevarat mej så väl
och skyddat från all fara
ditt barn till kropp och själ.

2. För denna dag jag beder:
o Gud och Fader min,
mej led i dina seder,
mej för i viljan din,
så att jag aldrig viker
från livets rätta stig,
så att jag aldrig sviker
när satan börjar krig.

3. Ge tron på den du sände,
på Sonen Jesus Krist,
vår Frälsare, den ende
som helar all min brist.
Du ska ej överge mej, 
det har du lovat mej,
när jag i tron vill se dej,
i tron åkallar dej.

4. Ge hoppet som man hyser
med frid och glädje stor,
ge kärleken som lyser
mot alla människor,
så jag allt gott vill göra
mot andra som mot mej,
och så en levnad föra
som kan behaga dej.

5. Ditt ord vill jag bekänna
för alla i min värld.
Mej ska ej från dej vända
gods, ära eller flärd.
Ja, led mej i din vilja
och lys i mörkret än,
låt ingenting mej skilja
från dej och sanningen.

6. Lär mej min dag fullända,
ditt namn, o Gud, till pris
och tro, vad än må hända,
att du är god och vis.
Ja, må du hos mej vara
var dag som möter mej,
och när jag hän ska fara,
så ta mej hem till dej.

[Frostensons bearbetning är bättre, men copyrightskyddad]

måndag 23 maj 2016

Apostlarna satt i JerusalemAlt. koral:
1. Apostlarna satt i Jerusalem
och väntade Herrens timma,
då liksom en stormvind han kom till dem,
som dån de hans röst fick förnimma.

2. Det rörde dem alla förunderligt,
de hade ej sådant erfarit.
Från himlen de syntes med klaraste sikt,
där länge de inskrivna varit.

3. Där såg man på dessa som livets ord
nu skulle med kraft få förkunna,
om himmelens glädje vid Herrens bord
som Herren åt jorden vill unna.

4. Det hördes på Sion ett sus och brus,
när firad blev Sinailagen,
med kraft ifrån höjden ett jordiskt hus
uppfylldes på pingstsöndagen.

5. Då sågs där tungor som eld och glöd,
de flög Guds vänner i munnen,
på olika modersmål ordet nu ljöd,
fast ett och detsamma i grunden.

6. Så tändes på jorden det ljus från Gud
som givit all världen en stråle,
där levande röster Guds frälsningsbud
förkunnat på modersmålet.

7. Och om vi tills nu detta stora ord
som småbarn har jollrat och stammat -
av himmelens eld, som kom till vår jord
vi har dock en gnista anammat.

8. Den gnistan, den glöder hos oss ännu
och blossar nog upp i Guds timma.
Det minns vi så glada idag, jag och du,
när himmelens klockor hörs ringa! 

Jesus lilla lamm jag är


Jesus lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär
över berg och djupa dalar
hem till himlens ljusa salar.
Jesus lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär.

Lyckliga barn som har Gud till sin far
1. Lyckliga barn som har Gud till sin far!
Lyckliga de barnen som har en sådan far!
Lyckliga barn, ja, lyckliga de barn,
lyckliga de barnen som har Gud till sin far!

2. Lyckliga barn som har Jesus till bror!
Lyckliga de barnen som har en sådan bror!
Lyckliga barn, ja, lyckliga de barn,
lyckliga de barnen som har Jesus till bror!

3. Lyckliga barn som har Anden till pant!
Lyckliga de barnen som har en sådan pant!
Lyckliga barn, ja, lyckliga de barn,
lyckliga de barnen som har Anden till pant!

4. Lyckliga barn som har himlen till hem!
Lyckliga de barnen som har ett sådant hem!
Lyckliga barn, ja, lyckliga de barn,
lyckliga de barnen som har himlen till hem!

lördag 21 maj 2016

Jesus, du talar på många sätt
1. Jesus, Du talar på många sätt.
Ingen talar som Du.
Allt Du säger och gör är rätt.
Du är ju kärleken.

2. Jesus, Du älskar oss var och en.
Ingen älskar som Du.
Allt Du säger och gör är rätt.
Du är ju kärleken. 

3. Jesus, Du ser och förlåter allt.
Ingen förlåter som Du.
Allt Du säger och gör är rätt.
Du är ju kärleken.

4. Kom till mej, Jesus, och hör min bön.
Ingen kan lyssna som Du.
Allt Du säger och gör är rätt.
Du är ju kärleken.

[Text: Margareta Svedman, publ. med tillstånd]

Välsigna hus, välsigna bord

Välsigna hus, välsigna bord,
välsigna hela denna jord.
Välsigna oss med kraft och mod,
Gud Fader, Son och Ande god!
Amen.

(Psalmen kan sjungas som 4-stämmig kanon).
 

fredag 20 maj 2016

O Herre Gud, du ändras ejAlt. koralvariant (från 1697 års koralbok - kräver repris på de tre sista stavelserna i varje strof):1. O Herre Gud, du ändras ej,
så ge mej nåd att prisa dej
och sätta all min tro därtill
att du är evigt god och mild.

2. O Jesus som i krubban låg,
hjälp mej att alltid komma håg
din bittra död, ditt rena ord;
i dem min själ är saliggjord.

3. O helge Ande, ge oss nåd
att alltid följa dina råd!
Ja, lys och led oss, ge oss mod,
o Fader, Son och Ande god!

onsdag 18 maj 2016

Nu Jesus porten öppnat har1. Nu Jesus porten öppnat har
till himlens sköna land,
och där sin plats han återtar
vid Faderns högra hand.

2. Han oss berett en boning där,
ett rum i Faderns hus,
så vi får vara där han är
i härlighet och ljus!

3. Vi nu, o Herre, dej fått se
till himlen fara opp.
Nu över livets lust och ve
står evighetens hopp.

4. Oss hjälp att genom denna värld
i dina fotspår gå,
så det kan bli en himmelsfärd
för oss en gång också!

Kom, alla folk på denna jordAlt. koral:1. Kom, alla folk på denna jord
och lär Guds kärlek känna!
Den ropas ut i livets ord
till världens alla ändar:
Var fattig syndare må gå
att nåd hos Jesus Kristus få,
ja, evigt liv och glädje!

2. Guds ord att han är mild och god
och sej med oss försonar,
Guds ord om Jesu död och blod
så starkt och mäktigt tonar
att det kan väcka den igen,
som ligger död i synden än:
stå upp då från de döda!

3. Det lyser in i hjärtats natt
så det i själen dagas,
när Jesus som en funnen skatt
i tron ses emottagas.
Då blir vår hela vandring ny,
då vill och kan man synden sky
och följa Jesus efter.

4. Så låt, barmhärtighetens Gud,
ditt ord med kraft förkunnas
och må ditt stora glädjebud
av oss åt alla unnas,
så alla värms av Andens glöd
och hämtar liv i överflöd
av Jesu nåd och kärlek!

tisdag 17 maj 2016

Dig, helge Ande, beder vi
1. Dig, helge Ande, beder vi
att med din kraft du står oss bi
under prövotider

och svåra strider,
särskilt i den yttersta,
när det till änden lider.
O Gud, förbarma dig!

2. O ädla ljus, gör med ditt sken
vår tro på Jesus sann och ren,
och den själv uppliva
att frukter giva.
Hjälp oss att i denna tro
till änden fasta bliva.
O Gud, förbarma dig!

3. O kärlekseld, uppvärm vårt sinn´!
Allt hat, all ljumhet övervinn!
Lär oss leva nära
som syskon kära
i försonlighet och frid
och Kristi sinne bära.
O Gud, förbarma dig!

4. O högsta tröst i all vår nöd,
oss uppehåll i liv och död!
Låt oss ej försaka
att bedja, vaka
och betänka, att en gång
vi döden måste smaka.
O Gud, förbarma dig!

Otrons onda ande trängerAlt. koral:1. Otrons onda ande tränger
fruktansvärt på jorden fram!
Fåfängt templets port man stänger

om ej hjärtat stängas kan.
Styggelse i hemmet sitter,
styggelse i hjärtat bor.
Lögn blir trodd, fast hopsnört bitter,
sanning skys, fast god och stor.

2. Ack, hos själva sändebuden
ej Guds Ande alltid bor!
Leder den till Jesus bruden
som ej själv på Jesus tror?
Ännu finns det fariséer
som förtröstar på sin dygd,
ännu finns det sadducéer,
skamlöst fräcka i var bygd.

3. Men så blir det vår på jorden,
pingsten flammar hög och ljus
och de stora högtidsborden
dukas i vår Faders hus.
Kom, ja, kom nu, ni som samman
där vill gästa, där vill bo!
Själv, o Gud, tänd kärleksflamman,
lär oss älska, lär oss tro!

4. Anden allas hjärtan röre,
tände eld och skänke frid,
frukt vi bäre, ordet göre,
före Andens svärd i strid.
Våren redan pryder jorden,
blomstre även hjärtats vår!
Fulla blive högtidsborden
där vi himlabrödet får!

söndag 15 maj 2016

Från himlen Herrens Ande kom

1. Från himlen Herrens Ande kom,
halleluja, halleluja,
och våra tungor stöpte om,
halleluja, halleluja.

2. Han kom som Jesu Kristi tolk,
halleluja, halleluja,
med Herrens ord till alla folk,
halleluja, halleluja.

3. Han kom med eld och kraft från Gud,
halleluja, halleluja
till alla Herrens sändebud,
halleluja, halleluja.

4. Och där de talar kring vår jord,
halleluja, halleluja,
ges liv och Ande med Guds ord,
halleluja, halleluja.

5. Till örat når då Faderns röst,
halleluja, halleluja,
till hjärtat både dom och tröst,
halleluja, halleluja.

6. Då äras Jesus runt vår värld,
halleluja, halleluja,
för både påsk och himmelsfärd,
halleluja, halleluja.

7. Guds Ande då till Herrens pris,
halleluja, halleluja,
på jorden skapar paradis,
halleluja, halleluja.

8. Där är Guds boning på vår jord,
halleluja, halleluja,
med Herrens bad och Herrens bord,
halleluja, halleluja!

9. Där lyfter sej en lovsång ny,
halleluja, halleluja,
som fågeln upp mot himlens sky,
halleluja, halleluja!

10. Där tackar Kristi kyrka Gud
halleluja, halleluja,
för eld och kraft och glädjebud:
halleluja, halleluja!

fredag 13 maj 2016

Du som går ut från vår levande Gud

Alt. koral:


1. Du som går ut från vår levande Gud,
andarnas Ande, du höga,
mänskor med hån mot Guds enfödde Son
stridande står för ditt öga.
Stanna av nåd ändå hos oss här,
skingra vårt mörker, din väg oss lär! 

2. Tungor av eld och en fröjd oförställd
ge dem du smörjer och sänder!
Ordet vi får i apostlarnas spår
följe dem vart de sej vänder,
så att dess saliga bud man hör
var än en människofot sej rör! 


3. Glädje och ljus med dem tänd i vart hus,
blomstra låt öknarna åter!
Ande så god, ge åt svagheten mod,
tröst åt de många som gråter!
Med evangeliets milda röst
medkänsla väck i varenda bröst.

4. Skin dagen lång som en morgon med sång,
morgon i maj när det grönskar!
Frukt med din saft give håglösa kraft,
så de Guds nåd alla önskar!
Toner så djupa i stilla kväll
röre ett hjärta så hårt som fjäll! 

5. Pingstdopets nåd enligt frälsningens råd
alla ånyo må föda!
Tal eller skrift om vår Herres bedrift
blomstre som rosorna röda!   
Livsträdet växer av Jesu blod,
låt alla smaka att Gud är god!    

onsdag 11 maj 2016

Nu får med Gud sej glädjaVID BARNAFÖDERSKORS KYRKOGÅNG

1. Nu får med Gud sej glädja
den lyckliga, som än
tillbedjande får träda
fram inför Skaparen!
Guds godhets lov sjung ut,
all sorg och suckan vike,
ja, sjung om nådens rike
i lovsång utan slut!

2. O du som smärtan drivit
till tunga ack och ve
nu helt lycksalig blivit
när du ditt barn fått se,
när du i kärlek stor
till Herren och de dina
fått glädje efter pina,
som människa och mor!

3. Så kan du rent av glömma
den värk där du blev stödd.
Låt jubelropen strömma:
En människa är född,
som evig arvsrätt fått
till härlighetens rike,
ett hopp förutan like,
så obeskrivligt gott!

4. Se, barn är Herrens gåva
och livsfrukt nådelön!
Nog får vi Herren lova
för barn och barnabön!
Ja, ropa, när din grav
ej mer ditt stoft kan spärra:
Se, här är jag, o Herre,
med barnen du mej gav!

5. Sjung: Pris och lov och ära
i tid och evighet
till dej jag vill frambära,
som såg min utsatthet! 
O Gud, så rik på nåd,
ta själv från mina läppar
den bön som ej vill släppa
ditt ord och dina råd!


6. Till dej, all kärleks låga,
till dej, min store Gud,
min själ av all förmåga
i tack sej sträcker ut.
Min lovsång ska du ha,
den Förste och den Siste,
den enda kraft jag visste,
mitt allt! Halleluja! 

[Text: Birgitte Cathrine Boye, 1742-1824]

Vad ser vi nu?1. Vad ser vi nu?
Går detta riktigt till?
Maria, du
som födde Jesus ju
enligt lagen renas vill,
fast han från avlelsen är
ren och skär,
hans födelse har då
gudomlig stämpel på.
Men din Jesus ville så
under lagens regler stå,
så vi frihet skulle få.

2. Jag är oren,
oren från topp till tå,
ja, syndens men
jag har i märg och ben
och min dolda hjärtevrå.
Ondskan mej såg som ett fynd,
för i synd
jag född och avlad var,
precis som mor och far.
Jesus, du som ren bars fram,
rena oss från synd och skam
i ditt blod, Guds rena Lamm!

tisdag 10 maj 2016

Nu allt är gott och väl därovanAlt. (trol. mer ursprunglig) koralvariant:

1. Nu allt är gott och väl därovan,
Gud vare tack i evighet!
Den outsägligt stora gåvan
motväger släktets uselhet.
Välsignad vare Gud som sände
oss denne lagfullgörare!
Glöm, Sions dotter, ditt elände,
Guds Son är nu din Frälsare!

2. Guds Son vår broder, vilken ära
och salighet för dej och mej!
Han kom att världens synder bära,
tog världens nöd och sak på sej.
Så kom då, barn, ta del i fröjden,
du är Guds barn, besinna det!
I denna soluppgång från höjden

se Faderns råd av evighet!

3. Se, Skaparen, Guds Son har velat
gottgöra allt för mej och dej!
Nu har han botat vad vi felat,
för världens liv utgivit sej.
Så är du frälst, så står det skrivet,
ja, fri från synd och lag och död,
för har du Sonen, har du livet,
och då är ingen verklig nöd.

4. Så ta din gode Gud på orden
och fröjda dej, var glad och nöjd!
Om du haft ringa fröjd på jorden,
nu erbjuds du en himmelsk fröjd.
Är allting gott och väl därovan,
vad gör det då hur det är här?
Gud vare tack för denna gåvan,
den tillhör mej just som jag är!

5. Så är då världens synd borttagen
och Gud tillfreds, försonad, nöjd.
Att han har gjort mej fri från lagen
gör mej till tro och kärlek böjd.
Kan jag ej tro det som jag borde,
nog är det lika sant för det,
för vad jag borde han fullgjorde
och han är min rättfärdighet.

När jag tyngd och pressad är

LITANIA TILL DEN HELIGE ANDE:

1. När jag tyngd och pressad är, 

när mej frestelserna tär 
och min synd jag känna lär, 
gode Ande, var hos mej! 

2. När jag inte mer mår väl, 
när jag sjuk till kropp och själ 
nästan tvivlar mej ihjäl, 
gode Ande, var hos mej! 

3. Och när djävulen drar fram 
all min levnads synd och skam, 
skadeglad och missunnsam, 
gode Ande, var hos mej!  

4. Visa Jesu kors och sår
som till liv och frid förslår
och där ingen dom mej når,
gode Ande, var hos mej!

5. Ännu i min sista stund
visa mej att vårt förbund 
vilar på en klippfast grund,
gode Ande, var hos mej! 

6. Var min talesman vart år
och när jag för domen står.
När det mot den dagen går,
gode Ande, var hos mej!

Pingstsöndagen kyrkohagen

Alt. koral:  

 

1. Pingstsöndagen
kyrkohagen,
kyrkohagen bär sommarskrud.
Blommorna många
doftande ånga,
doftande ånga sänt upp till Gud.
Pingstsöndagen
kyrkohagen,
kyrkohagen bär sommarskrud.

2. Kristus sådde,
hit han nådde,
frön han sådde som skjuter ax,
Anden och ordet,
kraft är i kornet,
kraft är i kornet, det såg vi strax.
Kristus sådde,
hit han nådde,
frön han sådde som skjuter ax.

3. Mänskor glada
i Guds lada,
i Guds lada idag kom in.
Tretusen vänner
Jesus bekänner,
Anden de känner som sommarvind.
Mänskor glada
i Guds lada,
i Guds lada idag kom in.

4. Vittnesskaror
trotsar faror,
trotsar faror och sår Guds ord.
Livet ska flöda,
ordet ge gröda,
ordet ge gröda runt all vår jord.
Vittnesskaror
trotsar faror,
trotsar faror och sår Guds ord.

5. Åkern lyser,
axen hyser,
axen hyser en skörd så stor,
korn genom Anden
många som sanden,
många som sanden från syd till nord.
Åkern lyser,
axen hyser,
axen hyser en skörd så stor.

6. Helge Ande,
kyrkan blande, 
kyrkan blande sin sång med bön:
Sänd dem som vittnar,
markerna vitnar,
markerna vitnar till skörd så skön.
Helge Ande,
kyrkan blande,
kyrkan blande sin sång med bön!

måndag 9 maj 2016

Kom, o Jesus, väck mitt sinne

Alt. koral:

1. Kom, o Jesus, väck mitt sinne 
och bered mej med ditt ord 
till den stund som snart är inne, 
då jag inbjuds till ditt bord, 
till det bord dit själv du stiger 
kärleksfull från himlen ner 
och till salighet inviger 
den som dej sitt hjärta ger. 

2. I din kärlek underbara
fyll mitt hjärta med din nåd. 
Din för alltid vill jag vara, 
led mej i din Andes råd. 
Du som tog de små i famnen
och min barndoms tillflykt var, 
för mej fram till himlahamnen, 
så jag inte vilse far. 

3. Låt ditt ljus så för mej skina 
att jag aldrig lämnar dej, 
påminn mej din död och pina 
då en avväg frestar mej. 
Låt mej djupt i själen fatta 
hur du lidit för min skuld 
och din kärlek högre skatta 
än all världens makt och guld. 

4. Mer än allting annat väger
kärleken jag får av dej,
ingen bättre vän jag äger 
än den vän som dött för mej. 
Ja, jag vet att du mej känner,
att din Ande hos mej är,
ja, jag vill bland dina vänner 
följa dej och ha dej kär.

söndag 8 maj 2016

Att prisa dej är underbart


1. Att prisa dej är underbart,
dej, Herre, vill vi lova.
Ja, vi vill samstämt, rent och klart
dej tacka för din gåva,
för livets sköna blomstringstid,
för seger i vår kamp och strid,
för trygghet vid din sida. 

2. Du ger oss i ditt eget ord
av livets friska vatten.
Du mättar oss vid nådens bord
och lyser oss i natten.
Du kom ju till oss i vår nöd
med liv, ja, liv i överflöd,
med himlens rikedomar.

3. Vår psalm är ännu alltför svag
och fattiga blir orden
om himlens nåd och välbehag
till människor på jorden.
Vi kan dej aldrig prisa nog,
som bland oss levde, led och dog
och uppstod till vår frälsning.

4. Vi ber dej: stanna hos oss kvar
med frälsning och försoning.
Oss värm med Andens låga klar,
ja, gör oss till din boning.
Oss fyll med kärlek, hopp och tro,
och låt oss nå en evig ro,
du nådens rika källa.  

onsdag 4 maj 2016

Guds Son fick hemåt faraAlt. koral:1. Guds Son fick hemåt fara
vid änglasångers ljud.
Nu må vi himlen svara
och prisa Gud, vår Gud!
Ja, må vår lovsångston
från jorden upp sej svinga,
bland änglasånger klinga
och nå till Herrens tron!

2. Han tronar i stor ära
på Faderns högra hand,
men ser dock sina kära
i jordens alla land.
Han följer dej och mej
och vill oss troget leda
och rum åt oss bereda
i himmelen hos sej. 

Han är kungars KungHan är kungars Kung,
han är herrars Herre,
Jesus Kristus, först som sist,
ingen styr som han.

1. Han har sin tron i himmelen,
ingen styr som han.
Han helgon gör av syndaren,

ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

2. Han rest sitt tält i Kanaans land,
ingen styr som han.
Han sprängde romarrikets band,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...


3. Han starkare än döden är,
ingen styr som han.
I evighet han spiran bär,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...
 

måndag 2 maj 2016

Vi bor ej här

Alt. koral:1. Vi bor ej här, vi blott härnere gästar
en liten tid på resan till vår vän.
Låt ingenting, o Gud, vårt hjärta fästa,
som hindrar färden till vårt rätta hem!

2. Vad gör det väl om resan är besvärlig?
Den varar blott en liten, liten tid,
och sedan ska så mycket mera härlig
Guds sabbatsro därhemma för oss bli.

3. Visst fruktar jag ibland, ja, riktigt fasar,
när stridens rökmoln skymmer bort mitt land.
Men som Rebecka följde Eleasar
Guds Ande följer jag, han tar min hand.

4. Han är min ledare, han mej hugsvalar
och är hos mej på resan varje dag.
I sorg och nöd han om min Jesus talar,
och av de orden blir jag åter glad.

5. Du ser på mej och undrar: Kan det vara
ett barn åt Gud, en Herrens Jesu brud?
Men ack, du ser ju än min resdräkt bara,
du ser ej än min sköna bröllopsskrud.

6. Men så en dag, när döden har avtagit
det sista plagget av min resedräkt,
när hjärtat här för sista gången slagit
och ögats ljus på jorden blivit släckt,

7. då ska jag sen som själva solen skina,
ja, mera härligt än dess middagsglans,
när Jesus samlat mej med alla sina
där vi för evigt ska få vara hans.

söndag 1 maj 2016

Att be till Gud han själv oss bjödAlt. melodi:


1. Att be till Gud han själv oss bjöd,
det är en utväg i all nöd.
Den som med troget hjärta ber
blir hörd av Gud, som hjärtat ser. 
Kan någon lycka likna den 
att gå till Gud som till en vän? 

2. Ge akt på allt som gjort dej gott,
vad har du som du inte fått?
Allt kom som gåva eller lån,
allt blev dej tillsänt ovanfrån,
mer än du själv förstår och vet,
och först och sist din salighet. 


3. Be träget, be i Jesu namn,
se, öppen står Guds fadersfamn!
Han ger dej då sin Andes nåd 
till ljus och hjälp i råd och dåd, 
till hopp och tröst i sorgens tid, 
till kraft och mod i andlig strid. 

4. Be ödmjuk, be förtröstansfull,
att Gud för dina synders skull 
ej vägrar lyssna utan ger 
dej vad du ber om, så det sker. 
Ja, be med ånger och med tro, 
så får du i ditt hjärta ro! 

5. I förbön fall för Herren ner, 
ja, be för andra mer och mer! 
Försonlig, omtänksam och öm
i bönen ej din nästa glöm: 
hans vånda som din egen känn, 
han vare ovän eller vän!

6. Vår Fader, vilken förmån skön
att komma nära dej i bön!
Låt Anden driva oss därtill,
ja, lär oss leva som du vill!
Gud, må vår bön från hjärtat gå
och ej i tomma ord bestå!