fredag 27 mars 2015

Guds rike är nära








1. Guds rike är nära,
han kommer, vår Gud! 
All världen skall lära 
hans sanning och bud.
När fruktträden knoppas
är sommaren när,
så gläd er och hoppas:
snart Jesus är här.
När ångest och vånda
i världen får makt,
då kommer den dagen,
som Herren har sagt:
Guds rike är nära!
Hosianna!

2. När Frälsarens tecken
i världsrymden sker,
då sprider sig skräcken,
allt högmod böjs ner.
I ängslan och oro
vid vågornas dån
förnekarnas otro
skall möta Guds Son.
Men Kyrkan sig lyfter 
ur stoftet och ser:
Han kommer, min Herre,
och friheten ger.
Guds rike är nära!
Hosianna!

3. Men ännu i väntan
vi bidar hans tid.
I hoppet och längtan
vi ser mot hans frid.
Se, såsom en snara
sitt byte tar fast
hans ankomst skall vara,
han kommer med hast.
Så vänta i vaksamhet,
nykter, beredd,
med Frälsarens sinne
stå rustad och klädd.
Guds rike är nära!
Hosianna!

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Kämpa för Kristi Kyrka

  


Alternativ koral ur 1939 års koralbok (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok):



1. Kämpa för Kristi Kyrka,
kämpa för tro och rätt!
Tron är det hoppets tecken
Gud åt världen gett.
Mörkret sig hotat värjer,
lögnen till anfall går,
ingen av Jesu Kristi
trogna svika får.

2. Andra skall inte bära
striden för världens skull.
Världen av många fega
utan dig är full.
Tror du att du skall sova,
där du är ställd på vakt?
Herren behöver kämpar
emot dödens makt.

3. Segern är redan vunnen,
Kristus ur graven gått!
Steg efter steg tillbaka
mörkret vika fått.
Hör hur signalen skallar:
slutstriden återstår!
Skynda till Andens vapen

och du segra får!

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Ordet är dig nära



1. Ordet är dig nära,
Faderns hemlighet,
Sonens kraft och ära,
Andens trofasthet.
Djupt i ditt hjärtas
dunkel Ordet bor,
Ordet som ger livet,
när du Ordet tror.

2. Ordet som har danat
allt som blir och är
har du redan anat,
Ordet som dig bär.
Sök ej i himlens
osägbara höjd,
Gud i Ordet redan
till din nöd är böjd.

3. Ej i avgrundsnatten
ser du Frälsaren,
ej på djupa vatten
sök befriaren.
Kristus har uppstått,
lever, livet ger,
bor fördold i Kyrkan,
hon som tror och ber.

4. Ordet du ej finner,
meningen du vill
i det som försvinner,
det du skyndar till.
Ordet är nära,
i ditt hjärtas rum,
Ordet som du hörde,
Evangelium.

Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Paulus (Rom. 10:4-8)

Öknarna skall glada se




1. Öknarna skall glada se
öde marker skördar ge,
hedarna i torkans trakt
lysa skall i blomsterprakt.

2. Libanon, din skönhets skrud
öknen då skall få av Gud.
Sarons ljuvlighet och ro
skall på öde heden bo.

3. Ja, de skall få se Guds makt,
Herrens härlighet och prakt.
Frukta inte, fatta mod:
Herren Gud är stark och god.

4. Herren själv skall frälsa er,
när till doms han sitter ner.
Ondskans makt skall stå med skam,
rättens ljus skall stråla fram.

5. Då skall blinda ögon se,
stumma munnar glada le,
när de döva höra får
och de lama stadigt går.

Text och copyright: Christian Braw efter Jesaja (Jes 35:1-6)

torsdag 26 mars 2015

Nu mänsklighetens långa tid









1. Nu mänsklighetens långa tid
av fåfäng möda slutet nått,
och Kristus till sin höga strid
har kallat den som modlös gått.

2. Ro ut på djupet med ditt nät,
du Petrus, på din Herres bud,
och du som trött i mödan grät
skall få en härlig lön av Gud.

3. Ja, större än vi ana kan
är kallet Gud ger syndare:
att samla själarna han vann
som Kristi mänskofiskare.

4. Till heligt fiskafänges fest
låt kalla, Gud, när natten flytt,
var Ordets tjänare och präst
i helig lydnads tro på nytt.

5. Och till de djupa vatten driv
oss alla, där vår mödas lön
vi finner: överflöd av liv
och svar på många nätters bön.

Text och copyright: Christian Braw fritt efter Lukas (Luk. 5:11)
Musik: "När världens Frälsare jag ser"

O pingst utan slut




Alt. mel. av den norske tonsättaren Lindeman:



1. O pingst utan slut
i Anden, som evigt från Fadern går ut,
du skänkte apostlarna kärlekens glöd
att vittna om Kristus, hans liv och hans död,
hans makt att befria förgängelsens slav
med livet han gav.

2. Du Ande, som är 
utgjuten i Kyrkan, du alltid är här.
Du brinner ibland oss, som en gång du brann
i busken som Mose på Sinai fann,
du sprider din eld genom Ordet du sänt
och Guds sakrament.

3. O Ande, o Gud,
vi tillber din närvaro, prisar ditt bud,
som avslöjar falskheten, visar vår brist
och föder på nytt genom Frälsaren Krist.
Du bryter allt högmod, allt själviskt du ser
och Kristus oss ger.

4. Du Ande, Guds liv,
som fött oss till livet, ibland oss förbliv!
Låt glöden och elden, din gåva till oss,
bli mäktig och brinna som lysande bloss,
med kärlekens flamma, till världen som är
sin Skapare kär.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

onsdag 25 mars 2015

På den unge man han såg



1. På den unge man han såg
som invid hans fötter låg,
såg all längtan, allt begär,
fick den unge mannen kär,
den från barnsben fromme som
med sin stora saknad kom,
evigt liv vill fråga om.

2. Jesus har den unge kär,

ser vad han behöver här,
sätter Andens svärd så tungt
i hans hjärtas sjuka punkt:
"Ge de fattiga, min vän,
allt du har och äger än,
kom så hit och följ mej sen!"

3. Herre, du som känner allt

och i kärlek mej befallt
följa dej till evigt liv,
följa dej med rätt motiv,
säkert finner du hos mej
något ont som reser sej,
någon gud som trotsar dej,

4. säg då bara som det är,

fräls mej, du som har mej kär,
lyft din starka frälsarhand,
kapa varje träldomsband,
och om jag på denna färd
såras av ditt skarpa svärd
är din vänskap allting värd.

5. Låt mej bara inte då

bort från dej bedrövad gå,
hjälp mej lämna bakom mej
vad mej hindrar följa dej,
visa mej ditt offer stort,
som har allt iordninggjort,
för mej öppnat himlens port!

6. Visst, nog undrar jag ibland:

når jag salighetens land?
Men jag tror ditt glädjebud:
"Allt är möjligt för vår Gud!"
Ut ur satans garn mej riv,
nåd utöver nåd mej giv,
låt mej ärva evigt liv!

Text: Gustav Jensen, sv. övers. A.H. 25/3 (Jungfru Marie Bebådelsedag) 2015

Sol av Guds rättfärdighet






1. Sol av Guds rättfärdighet,
Ljus i världens dunkelhet,
skänk din Kyrka glans och ljus
mitt bland världens mörka hus.
Förbarma dig!

2. Väck din döda kristenhet
ur dess sömn och säkerhet!
Gör din ära här tillbedd,
låt den i din värld bli sedd.
Förbarma dig!

3. Se, din Kyrka splittrad är,
ingen om den omsorg bär.
Gode Herde, samla in
själarna till fållan din.
Förbarma dig!


4. Öppna väg till varje land,
låt ej otron lägga band
på din Kyrkas seger stor,
överallt där mänskor bor.
Förbarma dig!

5. Dina sändebud ge mod,
tro och kärlek, vilja god.
Där med tårar ut de sår,

av din nåd en skörd de får.
Förbarma dig!

6. Låt din gudomshärlighet
ge vår tro ståndaktighet.
Vi i svaghet bundna är,
men hos dig är kraft som bär.
Förbarma dig!

*7. Ära, lov och härlighet
vare Gud i evighet!
Såsom du är En i Tre
oss i Kristus enhet ge!
Förbarma dig!

Text: Böhmisk andlig visa från 1500-talet ("Sonne der Gerechtigkeit"); övers. och copyright Christian Braw, publ. med tillstånd
Mel.: Evangelisches Kirchengesangboch 218

När heliga man vill oss kalla




Svensk melodiform:


1. När heliga man vill oss kalla,
så sker det blott till spe och spott.
Men det är dock av öknamn alla
det enda som kan kallas gott.
Det ger allena Gud all ära,
det gör oss fattiga och små.
Det namnet ödmjukhet skall lära
dem som vill himmelriket nå.

2. Ja, helig är vår tro och Kyrka
och heligt är vårt dopförbund,
höghelig han som är vår styrka
från trons och bönens första stund.
Ja, helig inför Gud skall vara
var kristen, som det namnet bär.
Den heligheten räcker bara
som Kristi egen oskuld är.

Vid den dal som hör till döden



1. Vid den dal som hör till döden
sänkt i sorg profeten står.
Tyngd av folkets hårda öden
han en skräcksyn skåda får.
Fylld av ben är dödens dal,
döda mänskor utan tal,
utan liv och utan själar;
Herrens folk är dödens trälar.

2. Han hör Guds befallning skalla:
"Profetera liv i dem!
Dina ord skall ge dem alla
liv på nytt i livets hem."
Över dödens dal hans ljud
ropar liv med Herrens bud.
Ben vid ben sig fogar åter
när sin röst han höra låter.

3. "Kom från öster, norr och söder,
kom från väster, Ande stark.
Kom, ge liv åt mina bröder,
kom med liv till dödens mark."
Och Guds Ande liv på nytt
gjuter in där livet flytt.
Folket reser sig ur döden,
fyllt av nådens starka flöden.

4. Öppen är för Sveriges kyrka
dödens dal, de fallnas ort.
När hon går i egen styrka
går hon genom dödens port.
Är hon trygg i självgjord tro,
somnar hon i dödens ro,
hon som utvalts till att vara
livets tecken, hoppets skara.

5. Gud Allsmäktig, du kan åter
ge din svaga kyrka liv,
när din eld du falla låter:
Andens eld oss, Herre, giv!
Ge nytt liv i dödens trakt,
visa oss din stora makt.
Kristi Ande, väck de döda!
Sänd ditt Ord, låt livet flöda!

Text och copyright: Christian Braw efter Hesekiel (kap. 37), publ. med tillstånd

tisdag 24 mars 2015

Herde, du som gav ditt blod

 


1. Herde, du som gav ditt blod,
sänd oss herdar med ditt mod,
herdar som din hjord förstår
och går fram i dina spår.

2. Ge oss herdar som går in
genom dig till hjorden din.
De som andra vägar går
bara rövar dina får.

3. Skydda med din änglavakt
oss för rövarherdars slakt.
Män som hjärta för oss har
kalla ut till vårt försvar.

4. Lär dem sakta föra fram
moderfår och späda lamm
till den Andens betesvall
där de föda finna skall.

5. Hjälp dem med din herdehand
föra fram till källans rand,
där, i sakrament och Ord
låt dem vila med din hjord.

6. Visa med din Ande var
vägen som du banat har
går igenom dunkel tid
hem till fårahusets frid.

Text och copyright: Christian Braw (fritt efter Joh. 10:1-10), publ. med tillstånd

Jesus, du kan dem förvandla




1. Jesus, du kan dem förvandla
som har övergivit dig
och med kärlek mot oss handla
fast vi lämnat livets stig.

2. Också Petrus kunde falla
så att han med eder svor:
"Ingen skall mig kristen kalla,

som om jag på Jesus tror."

3. Vad han kunde, kan vi alla.
Du vår svaghet ser och vet
att vi när som helst kan falla
för vår egen bräcklighet.

4. Inte kan vi det förklara
att vi svikit dig, som gett
livet för att oss försvara
och så mycket för oss bett.

5. Men du åter oss upprättar,
som när nattens tomma nät
du med stora fiskar mättar
och oss bjuder: "Kom och ät!"

6. Då blir sorgens ögon klara,
och vi ser att du på nytt
kommit åter till din skara,
som ifrån din nåd har flytt.

7. När med oss du bryter bröden
och är med ibland oss här,
kärleken besegrar döden:
allt för evigt sonat är.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Inför Gud är jag rättfärdig




1. Inför Gud är jag rättfärdig.
Fastän ännu syndare
är jag helig, god och värdig
genom världens Frälsare.

2. I mig själv ibland de dömda
bara skulder själv jag har,
men hos Gud de blivit glömda,
ty min Jesus ansvar tar.

3. Inför mänskor mycket fattas,
inför Gud är allting nytt.
Att av Herren färdig skattas
mer än allt för mig betytt.

4. Jag behöver aldrig sörja
för de dagar som har flytt.
Jesus gjort mig fri att börja
om mitt liv idag på nytt.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Världens Gud i alla länder





1. Världens Gud i alla länder
genom sina sändebud
världens hopp med ordet tänder:
"Låt försona er med Gud!"


2. Allt är färdigt, allt är sonat
genom Kristi offerdöd.
Gud sin egen Son ej skonat,
han har blivit livets bröd.

3. Offret som kan allt försona
Sonen har för evigt bragt,
nederlagets törnekrona
uppenbarar nådens makt.

4. Gud skall oss ej mera döma,
all vår överträdelse
han för Kristi skull vill glömma,
hölja med förlåtelse.

5. Det är Herren själv som manar
genom sina tjänare.
Större frihet än vi anar

finns hos världens Frälsare.

Text och copyright: Christian Braw (fritt efter Paulus i 2 Kor. 5:18-20), publ. med tillstånd

O vindars brus i gran och fur





1. O vindars brus i gran och fur,
du härligt mäktiga musik,
du Herrens symfoni i dur,
i skönhet outgrundligt rik!

2. I ständigt ny variation
jag hör din starka, sköna röst,
i dina vintersångers ton
och i din sommar, vår och höst.

3. Du böjer oss i vördnad ner
och lyfter i förundran opp.
Du ger en aning om än mer:
en högre makt, ett större hopp.

4. Du sjunger om Guds väldighet,
om skaparundrets majestät,
men unders under du ej vet:
att Gud i Sonen allt förlät.

5. Den hemligheten har en sång
långt skönare än vindars brus;
den klingar för oss varje gång
vi möter Herren i hans hus.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Guds folk i Sverige





1. Guds folk i Sverige, rädda hem
till Gud vad du förmår.
För till Guds himmel alla dem
som du i världen når.

2. Så skynda, bruka rum och tid,
var möjlighet Gud ger.
Sky varken möda eller strid,
där öppen dörr du ser.

3. Låt ingenting förlorat gå
av skatterna Gud gett,
vad Gud har låtit värde få
och till sitt lov berett.

4. Försvara barn, familj och hem
med föredömets makt.
Ge ut dej själv för alla dem
Gud i ditt ansvar lagt.

5. Dra själar, folk och dikt till Gud
och värna språkets skatt.
Försvara rätten, lagens bud
i gudlöshetens natt.

6. Mot dig står mörkrets hela här;
de allt fördärva vill,
som av din Herre skapat är
och hör Guds rike till.

7. Är satan stark, än starkare
är Han som med dig står.
Du i Hans blod blir segrare,
när du i striden går.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

måndag 23 mars 2015

I Jesu namn ska all vår gärning ske




1. I Jesu namn
ska all vår gärning ske
om den ska bli till något verkligt gagn
och få Guds välsignelse.
I Jesu namn
ska vår bön bäras fram,
så verket framgång får
och sin fullbordan når.
Så blir hela äran hans,
i hans namn vår framgång vanns,
i hans hand vår välfärd står.

2. I Jesu namn

vi prisa vill vår Gud.
Han ger oss lycka, vänder allt till gagn
när vi vandrar  i hans bud.
Han på vår jord
verkar än med sitt ord
och med sin arm så stark
bereder väg och mark.
Låt oss då var dag och stund
tacka Gud av hjärtats grund
för hans kärlek varm och stor.

3. I Jesu namn

vi lever här och dör.
Om vi då lever blir det till vårt gagn.
Döden oss till himlen för.
I Jesu namn,
till hans pris och vårt gagn,
ska vi igen uppstå
och in i Riket gå,
där vi glada ska få se
Herren, vår Förlossare
och en evig ära få.

Tacka Herren, ty han är god





//: Tacka Herren, ty han är god.
Hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god.
Halleluja! ://

Vi prisar dig, vi tillber dig (Laudamus)

(P) Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden
bland människor som han älskar.



* Vi prisar dig
vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud,
Evige Konung,
vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår Broder,
Jesus Kristus.
Helige Ande,
livets Källa, vår hjälp och tröst.
Amen.

lördag 21 mars 2015

Fröjd i höjden



Alt. koral:



1. Fröjd i höjden,
så att fröjden 
genljud ger i världen all!
Fröjd på jorden,
jubelorden
ger i himlen återskall!
Fröjdes djuren,
all naturen, 
botat är nu Adams fall,

2. gäldad skulden,
helgad mullen, 
ty uppstånden Jesus är,
vreden stillad,
lösen gillad
av vår Gud och Fader kär,
döden dräpen,
satan häpen
att hans välde stäcktes här.

3. Låt oss skynda
att ur synda-
fängelset med glädje gå!
Tänd var lampa
och nertrampa
satan som la bojan på!
Strax på stunden
från avgrunden,
syskon, låt oss nu uppstå!

4. Sjung nu psalmer,
frambär palmer
åt vår Gud och Människa,
som nu äger
härlig seger
över väldigheterna.
Draken krossat,
oss förlossat
har han ju! Halleluja!



fredag 20 mars 2015

Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå





1. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå,
Gud kan vi ej se och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här,

så blir han ett barn som Maria bär.

2. Ära vare dig, o Gud som är stor,
att du kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer hit,
du vill vara här,
så blir du ett barn som Maria bär.

©Text: Margareta Melin 1969 (34 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1970 (35 år) 

Uppstått har Jesus, hurra, hurra!




Uppstått har Jesus, hurra, hurra,
han lever, han lever, han lever än,
han lever, han lever, han lever än!

1. Tom är graven i klippan,

vet någon var mästaren är?
Bindlarna ligger därinne kvar,
men själv är han inte där,
själv är han inte där!
Uppstått har Jesus...

2. Glada tackar vi Jesus:
tack, Herre, att döden blir kort.
Vi ska få leva hos dej en gång,
du tar oss från döden bort,
tar oss från döden bort!
Uppstått har Jesus...

3. Ny ska Gud göra mänskan,
allt gammalt och trasigt blir bytt.
Himmel och jord ska förvandlas då,
när Gud skapar allting nytt,
Gud skapar allting nytt!
Uppstått har Jesus...

©Text: Margareta Melin 1971 (36 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1972 (37 år) 

Kristus är uppstånden






1. Kristus är uppstånden,
fri från döden, våndan.
Så må all sorg nu fara,
han vår tröst vill vara.
Kyrieleis.

2. Om han låg i graven kvar,
all världen då förgången var.
Men då han stod upp till sist,
lovar vi vår Herre Krist.
Kyrieleis.

3. Halleluja,
halleluja,
halleluja!
Så må all sorg nu fara,
han vår tröst vill vara.
Kyrieleis. 

torsdag 19 mars 2015

Fördolde Gud, som tronar i det höga



1. Fördolde Gud, som tronar i det höga,
du helige, ej har ett mänskoöga
dig skådat än i härlighetens skrud.
I otillgängligt ljus du bor och bliver,
och när din vilja du tillkännagiver,
föraktar världen dina bud.
Fördolde Gud.

2. Fördolda råd, i vilket Gud oss leder!
Vad än som sker, vårt bästa han bereder
och goda gåvor ger ur sitt förråd.
I urtids dagar Fadern på oss tänkte,
och till en Frälsare sin Son han skänkte,
som kom med sanning och med nåd.
Fördolda råd.

3. Fördolda tröst, som all vår nöd betvingar,
när nådens ord oss ljus och ledning bringar
och ger sin frid åt ett förkrossat bröst.
Det tröstar mig när jag min skuld begråter,
det gör mig viss att du, o Gud, förlåter.
Hur ljuv är ej för mig din röst!
Fördolda tröst.

4. Fördolda liv, som av Guds Ande födes
och inte dör, när annat allt förödes.
Det livet även mig, o Herre, giv.
Du ädla liv, dig äger Jesu vänner,
de Faderns barn som världen inte känner.
Kom till mig in, hos mig förbliv.
Fördolda liv.

5. Fördolda skatt, du pärla enda rena.
Från tidig morgon och till kvällen sena
jag söker dig som gör mitt hjärta glatt.
I dig en evig rikedom jag vinner,
som skall bestå när världens glans försvinner.
Du skingras ej i dödens natt.
Fördolda skatt.

6. Fördolda tid, jag bidar dig i hoppet,
då alla trogna som fullbordat loppet
får skåda Jesus efter slutad strid.
När för du mig min Frälsare till möte,
när når min själ sin vila i hans sköte
och smakar evighetens frid?
Fördolda tid.

Du gav mig, o Herre, en teg av din jord




1. Du gav mej, o Herre, en del av din jord
som jag nu min egen får kalla.
Du gav mej en uppgift och bröd på mitt bord,
här lever jag trygg på ditt mäktiga ord,
fast tiden kan växla och svalla.
Här reddes mitt bo,
här har jag min ro
och får i din hand mej befalla.


2. Så lär mej att motta, o Gud, ur din hand
välsignelsens dagliga gåva,
att tacka för regnet som vattnar mitt land,
för solsken och värme vid sommarens strand,
för skörd och för näring dej lova.
Vad mäktar väl jag?
Din vilja är lag;
det växer fast vi måste sova.

3. Så lär mej då också att dej till behag
förvalta det pund mej blev givet,
att fylla med frimodig gärning min dag,
att hjälpa och värna om den som är svag,
att älska, för därav går livet.
Och ge mej till sist
ett namn, Herre Krist,
som är i din livsbok inskrivet.


tisdag 17 mars 2015

O Jesus Krist, du nådens brunn





1. O Jesus Krist, du nådens brunn,
du livets rena källa,
jag ber med hjärta och med mun:
låt din försoning gälla!
Din stora nåd, ditt ljuva namn
mej lockar till din öppna famn
att där min nöd framställa.

2. Omkring ditt kors, o Jesus kär,
jag sträcker mina händer
och mot det livsbaner du bär
en hoppfull blick jag sänder.
Den död förbjudna trädet bar
på korsets träd du lidit har
och livet återvänder. 

3. Så ge mej nåd för ditt namns skull
att rätt min synd begråta
och älska dej som kärleksfull
mej vill och kan förlåta.
Åt dej som frestats har som vi,
men ingen synd har fallit i,
jag allt vill överlåta.

4. När kroppen blir i döden kall
och ögonen läggs samman,
mej ta från sorg och oro all
till evig ro och gamman.
Gud Fader, Son och Ande, du
må prisas av all världen nu
idag och evigt. Amen.

söndag 8 mars 2015

En bonde kan vänta på vårregn med ro



1. En bonde kan vänta på vårregn med ro. 
Han vet, att med regnet skall höstsådden gro. 
Så lär han Guds Kyrka att vänta på den, 
som lovat att komma tillbaka igen. 

2. Vid dörren står domarn och öppnar den snart.
Han själv fäller domen och den säger vart 
den ene skall komma, den andre skall gå 
och rättvis är domen, som alla skall få. 

3. När Kristus har öppnat sitt himmelska ting, 
står nämndemansänglar och helgon omkring. 
Den dagen skall allt få sin dom och till slut 
skall allt ifrån tid och från jord redas ut. 

4. Han känner i grunden var omständighet 
och väger och prövar med rättrådighet.
Han väljer de vittnen han stöder sig på, 
de falska och lättledda låter han gå. 

5. Till dess gäller trohet, till dess gäller mod, 
att minnas profeternas smärta och blod 
och veta att Frälsaren själv vandrar med 
till dess han skall komma med himmelens fred. 

Text och copyright: Christian Braw fritt efter Jak. 5:7-11  (publ. med tillstånd)

Guds rike skall rota sig sakta




1. Guds rike skall rota sig sakta, 
som höstsådd, när snö faller på, 
och Gud låter änglarna vakta 
vad människobarn har fått så. 

2. Guds rike skall vila sig stilla 
som sådden i senhöstens frost. 
Den växer, fastän den far illa 
som grödan i vårvinterns blåst. 

3. Guds rike skall växa som brodden 
i vårsolens värme och ljus. 
Guds Ord är som solen, och sådden 
är dopet i Gudsrikets hus. 

4. Guds rike skall växa och mogna 
som säden i högsommartid. 
Likt mognade ax skall de trogna 
få skördas till himmelens frid. 


Text och copyright: Christian Braw fritt efter Mark 4:26-29 (publ. med tillstånd)

Hylla Kristus, Konungen



1. Hylla Kristus Konungen, 

bäva för Allhärskaren! 
Med sin genomstungna hand 
härskar han i alla land. 

2. Han skall härska tills han lagt 
ned för Fadern varje makt. 
Alla finns de bara till 
blott så länge Kristus vill. 

3. Alla skall få svara för, 
vad de nu med makten gör. 
Alla skall få lämna den 
till Allhärskaren igen. 

4. Mild och mäktig på en gång 
hyllas han av änglars sång. 
Kristi kungssång klingar i 
kontinenters liturgi. 

5. Som en förtrupp till hans dag 
står i tidens stora slag 
Kristi Kyrkas slitna här, 
men omkring dem änglar är. 

6. Mot förföljelse och mord 
kämpar Kyrkan med Guds Ord. 
Över feghet och förakt 
segrar sakramentens makt. 

7. Som han var, så är han än. 
Sådan kommer han igen. 
Slut i tron med honom fred, 
fall i trons tillbedjan ned!  

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Hela hjärtat, inget annat





1. Hela hjärtat, inget annat 
duger till förvandlingen 
av den värld, som liknöjt stannat 
och förlorat riktningen. 

2. Hela hjärtat skall bli givet 
åt vår Gud för frälsningen 
av den värld, där själva livet 
glider mot förgängelsen. 

3. Hela hjärtat måste värmas 
av Guds Andes egen glöd 
för att världens barn skall närmas 
fram till livets sanna bröd. 

4. Hela hjärtat skall förvandlas 
och ifrån sig självt bli fritt 
för att i Guds kärlek andas 
och bli, Jesus, evigt ditt.

 Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)  

Herre, godheten sig sprider



Alt. koral:


1. Herre, godheten sig sprider 
och den glimmar överallt. 
Också mitt bland svek och strider 
tar den ständigt ny gestalt. 
Godheten har övermakt 
genom vishet, sans och takt. 
Ondskan endast efterapar 
skönheten de goda skapar. 

2. Herre, när jag godhet möter, 
hjälp mig glädjas då och se 
hur du genom godhet sköter 
all din sköna skapelse. 
Godheten blir inte vägd, 
inte mätt och inte ägd. 
Godheten är mitt i världen, 
som en fläkt från himlen är den. 

3. Jag är mer än jord av jorden, 
jag ser godhet hos en vän, 
ser i handlingen och orden 
som en glimt av himmelen. 
Jag kan ana himlens doft! 
Jag är mer än bara stoft. 
När min själ Guds godhet känner 
kan vi av hans nåd bli vänner.

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Herren i sin godhet gav




1. Herren i sin godhet gav 
generöst och utan krav 
hälsa, vänner, egendom. 
Allt ifrån hans godhet kom. 

2. Men en dag han återtog 
vad han gett och undandrog 
sitt beskydd. Så svagt och skört 
blev vårt liv och lätt förstört. 

3. Herren gav och Herren tog. 
Det är svar och mer än nog, 
och i båda finns hans nåd. 
Lovat vare Herrens råd! 

4. Gud kan vända allt till gott, 
också plågorna vi fått. 
Han är aldrig orättvis 
men gör allt på eget vis. 

5. När vi ser på himmelen 
och på jorden under den, 
böjs vi ned i bävan för 
Herren och allt vad han gör. 

6. Alla frågor faller då. 
Vi behöver inte få 
svar på allt vi undrat har. 
Herren själv är mer än svar. 

7. Och till slut skall allt bli klart, 
underbart och uppenbart. 
dagen för uppståndelsen, 
när vi möter Frälsaren. 

Text och copyright: Christian Braw efter Jobs bok, publ, med tillstånd    

Där ingen Ordet hört






1. Där ingen Ordet hört, 
men syndens makt förstört, 
där kan bli de som tror det,
ett glädjebud blir Ordet. 
Det blir en himmelsk hälsning 
om liv från Gud och frälsning. 

2. Där är det man förstår 
och långa vägar går 
för att få se och höra 
om Jesus och beröra 
hans mantel och få styrka 
av Jesus i hans Kyrka. 

3. När evangelium 
i själens djup får rum 
finns ingen tvekan mera, 
de vunna vill bli flera, 
och om än otron hotar 
Guds Ande rädslan botar. 

4. Går vägen till schavott, 
har Kristus före gått,
går väg till ensamcellen, 
var Jesus där den kvällen 
hans folk Guds löfte glömde 
och löftets Konung dömde. 

5. Men vittnesbördet hörs 
när Herrens vilja görs. 
Utöver världen skallar 
martyriet och kallar 
Guds barn att i det tunga 
hans kärleksmakt besjunga. 


Text och copyright: Christian Braw fritt efter Rom. 15: 21, publ. med tillstånd.

Dopets löfte, dopets gåva



1. Dopets löfte, dopets gåva – 
vilken härlig rikedom! 
Jag vill Jesus Kristus lova 
att den gåvan till mig kom. 

2. Dopets gåva här i tiden 
gav mig hem och far och mor: 
Hela Kyrkans krets och i den 
Herren Gud och de som tror. 

3. Dopets stora, underbara 
verklighet kan ingen ta. 
Jag Guds eget barn får vara 
och en bror i Jesus ha. 

4. Dopets gåva når och räcker 
genom alla livets år. 
Med barmhärtighet den täcker 
allt jag inte rätt förmår. 

5. Dopets gåva bortom tiden 
har en större förmån kvar: 
att jag helt och fullt skall bli den 
människa Gud skapat har. 

6. Dopet kan jag inte göra, 
dopet kan jag bara få 
och med dopets gåva höra 
till Guds käraste och små. 

7. Dopets gåva världen renar. 
Tillgång till förlåtelsen 
ger oss gåvan och oss enar 
genom tro och liv i den. 

8. Dopet är det stora, sista 
bud, som Jesus Kyrkan gett. 
Aldrig får hon dopet mista. 
Dopet och Guds nåd är ett.  

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Hela jordens glädje





1. Hela jordens glädje 
är att Kyrkan finns, 
att det finns gemenskap, 
där man sett och minns 
allt vad Guds Son 
som mänska bland oss gjort. 
Han av godhet gett oss 
Kyrkans tillflyktsort. 

2. Hela jordens glädje, 
mänsklighetens höjd 
är att Gud är nära. 
Ned till jorden böjd 
själv han sig räcker 
som ett sakrament 
överallt där mänskor 
sig till honom vänt. 

3. Hela jordens glädje 
är vår Konungs stad. 
Folkens millioner 
föds i dopets bad 
till att förvandlas 
genom Andens ord 
och på nytt församlas 
kring hans kärleks bord. 

Text och copyright: Christian Braw efter Ps. 48:3, publ. med tillstånd

Beundrad och tillbedd




1. Beundrad och tillbedd 
i födelsens stund, 
ett spädbarn vid bröstet 
och tillvarons grund, 
en världsrymdens Herre 
och barn på vår jord, 
Guds mönster för världen 
och värd vid vårt bord. 

2. Beundrad och tillbedd 
som vishetens Ord. 
Du präglade allting 
i himmel, på jord. 
I dig allt blev till och 
i dig allt består, 
och överallt möter 
oss vishetens spår. 

3. Beundrad och tillbedd 
som Guds sakrament. 
Bebådelsens under 
på altaret hänt. 
Materia tar du 
och blir med den ett, 
förvandlar den, räcker 
– och undret har skett!

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Det pågår ett under



1. Det pågår ett under, en ändring av allt. 
Av Herren förvandlas det gamlas gestalt. 
Ur det som förnedrats och flytt från sin Gud 
blir långsamt det nya som älskar hans bud. 

2. Det pågår ett under, och stort är på gång. 
Vår tillvaro skuggas, vår världsbild är trång, 
men ljuset sig sprider, och portar slås opp, 
när Herren förvandlar vår svartsyn till hopp. 

3. Det pågår ett under. Gud själv drar mig in, 
med dopets förvandling han gör mig till sin. 
Med tron han förnyar, med Kristus i bröd 
mitt liv han förvandlar och löser från död. 

4. Det pågår ett under. Han vill ha oss med 
som trogna soldater i Gudsfolkets led, 
jämt redo för uppdrag och vaksamma på 
var världens förvandling en framgång kan få. 

5. Det pågår ett under. Fullbordan det når, 
när allt i sin friskhet för Skaparen står. 
Då får ur det lilla på jorden vi sått 
vi uppleva skördar av oanat mått.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Herren Gud skall löna stort



1. Herren Gud skall löna stort 
allt det goda som du gjort. 
Vad du gjorde rätt och gott
ger han lön i övermått. 

2. Inget gott hos Gud blir glömt,
större lön än vi har drömt 
han åt godheten skall ge, 
rik och full välsignelse. 

3. Lönen redan nu och här 
överdådigt riklig är, 
ännu rikare ändå 
skall hans vänner hemma få. 

4. Lönen blir så stor att den 
inte liknar gärningen. 
Herrens lön är överdåd 
och till sist är allt av nåd. 

5. Gud har ingen skyldighet. 
Han står ej i skuld för det
vi för honom gjort och gett. 
Lönens mått är större mätt. 

6. Gud välsigne alla er, 
som ert allt för honom ger. 
Gläds åt lönen ni har fått, 
vänta er allt himmelskt gott!


Text och copyright: Christian Braw fritt efter Rut 2: 11, publ. med tillstånd  

Himlens general, ryck ut



1. Himlens general, ryck ut
med din här och gör ett slut 
på förtrycket mot de små, 
som i dina spår vill gå. 

2. Kyrkans fiende går kring 
som ett rovdjur i en ring 
kring de dina i de land, 
som är under Satans hand. 

3. Svaghet och angiveri 
är den sfär han härskar i.
Det finns ingen fredad zon 
för den varma kristna tron. 

4. Tills du kämpat honom ned 
och förvärvat Kyrkan fred, 
kom på hemliga besök 
och de dinas tro förök! 

5. Kom till barnen allra först, 
hjälp, där nöden är som störst! 
Visa dig i syn och dröm, 
ingen av de fångna glöm! 

6. Även i ett fängelse 
kan de dina kärlek ge. 
Till och med i dödens hus 
kan de sprida hopp och ljus. 

7. Gör din röst i Sverige hörd 
genom deras vittnesbörd. 
Tänd på nytt med deras glöd 
oss i all vår välståndsnöd.        

8. Vi med dem är samma kropp, 
delar samma tro och hopp. 
Vi vill leva med dem så 
att med dem vi dig kan nå.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd