torsdag 28 december 2017

Blev Ordet inte verkligt kött


(OBS: den psalm som sjungs på latin ovan är O du som skapat stjärnors här.
Men jag föreslår samma medeltida melodi till min text - efter Efraem Syrern - härnedan.

1. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem växte i Maria då? 
Och var han inte verklig Gud,
vems välde framhöll Gabriel?

2. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem blev då lagd på halm och strå?
Och var han inte verklig Gud,
till vem sjöng änglar lov och pris?

3. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem var det Josef omskar då?
Och var han inte verklig Gud,
för vems skull steg en stjärna fram?

4. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem ammades av jungfrun här?
Och var han inte verklig Gud,
vem dyrkades av visa män?

5. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem lades då i Symeons famn?
Och var han inte verklig Gud,
vad såg den gamle saliggjord?

6. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem flydde till Egypten snart?
Och var han inte verklig Gud,
vem uppfyllde profetens ord?

7. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem döptes sedan i Jordan?
Och var han inte verklig Gud,
om vem sa Fadern "käre Son"?

8. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem fastade och frestades?
Och var han inte verklig Gud,
vem var det änglar tjänade?

9. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem bjöds till Kanas bröllopsfest?
Och var han inte verklig Gud,
vem gjorde vatten där till vin?

10. Blev Ordet inte verkligt kött,
vems händer bröt då fem små bröd?
Och var han inte verklig Gud,
vem mättade då tusentals?

11. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem sov på sjön Gennesaret?
Och var han inte verklig Gud,
vem kunde stilla vind och våg?


12. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem satt så trött vid Sykars brunn?
Och var han inte verklig Gud,
vem gav då kvinnan livets dryck?

13. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem gick då här som en av oss?
Och var han inte verklig Gud,
vem gjorde alla underverk?

14. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem grät då Lasarus var död?
Och var han inte verklig Gud,
vem sa då: Lasarus, kom ut!  

15. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem hängde pinad på ett kors?
Och var han inte verklig Gud,
vem skakade då jordens grund?

16. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem led och dog bland rövare?
Och var han inte verklig Gud,
vem löfte gav om paradis?

17. Blev Ordet inte verkligt kött,
vems sår fick Tomas känna på?
Och var han inte verklig Gud,
vem var det Tomas nämnde så?

18. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem gjorde eld vid stranden sen?
Och var han inte verklig Gud,
vem fyllde näten helt med fisk?

19. Blev Ordet inte verkligt kött,
vem var det då apostlarna
fick se bli tagen härifrån
till härlighet i himmelen?

20. Och var han inte verklig Gud,
vem tillbads då av änglarna,
till vem sa Fadern: "sätt dej här
på högra sidan av min tron"?  

Herdar som höll vakt på fälten

1. Herdar som höll vakt på fälten,
säg oss vad ni sett och hört

natten då Guds änglaskaror
himlens bud till jorden fört:
//: Ära 
vare Gud i höjden! ://
(Gloria 
in excelsis Deo!)


2. "Vi har sett Messias, Herren,
Frälsaren som fötts idag,
änglar sjöng om frid på jorden,
om Guds nåd och välbehag.
//: Ära 
vare Gud i höjden! ://"
(Gloria 
in excelsis Deo!)


3. "Vi såg honom själv som liten,
jungfruns son, med oss bekant,
lindad, lagd i stallets krubba,
det är helt och hållet sant.
//: Ära 
vare Gud i höjden ://" 
(Gloria 
in excelsis Deo!)

4. Herdar, tack för allt ni sagt oss,
ni som gick till Betlehem!
Vi vill sjunga nu med änglar,
prisa Gud med er och dem:
//: Ära 
vare Gud i höjden! :// 
(Gloria 
in excelsis Deo!)  


tisdag 26 december 2017

Du Ord för alla tider
1. Du Ord för alla tider
och evig Gud av Gud,
du Liv för allt som lever,
från dej går ljuset ut,
ett himmelskt ljus som skiner
i denna mörka värld.
O vilken nåd och glädje
att du, Guds Son, är här!

2. Vem såg din glans och trodde
att himlen var ditt hem,
när du i stallet bodde
i lilla Betlehem?
Jo, herdarna på marken
som dej i krubban fann
har med Maria tackat
för frälsning i ditt namn.

3. Var fanns ditt gudomsvälde,
var fanns din frälsarhand,
när nådens barn man fällde
med sten och svärd och brand?
Vi såg din styrka, Herre,
vi trodde, Jesus Krist,
när Lammets pris och ära
var deras sång till sist.

4. Låt dina vittnen visa
till dej med hand och mun
och dina under prisa
intill den dag och stund
då folk av alla släkten
skall stå inför din tron
och till din ära höja
en evig jubelton!

Sitta ner vid Jesu fötter1. Sitta ner vid Jesu fötter, 
stilla lyssna till hans ord,
o så härligt och så dyrbart,
bäst av allting på vår jord!
Sitta ner vid Jesu fötter
törs jag trots min synd och brist,
för hans kärlek är oändlig
och har vunnit mej till sist.

2. Sitta ner vid Jesu fötter,
möta hans välsignelse,
synd och sorg få lägga av sej,
det är så befriande!
Sitta ner vid Jesu fötter,
gråta, glädjas, lyssna, be, 
när jag av hans fullhet samlar
trösten bara han kan ge.

3. Så välsigna mej, o Herre,
vid din fot jag satt mej ner.
Se till mej i nåd och kärlek,
rör mej så att jag dej ser.
Ge mej, Herre, av ditt sinne,
höj mitt liv och helga det,
så det syns: jag hör till Jesus,
som är min rättfärdighet. 

tisdag 12 december 2017

Kyrkan den är ett gammalt husAlt. koral:

1. Kyrkan den är ett gammalt hus,
står om än torn måste falla.
Mäktiga murar blivit grus,
ändå ska klockorna kalla,
kalla på gammal och på ung,
särskilt på den som trött och tung
längtar till frid och till glädje.

2. Himlarnas Herre ej bebor
hus som är byggda av händer.
Bara en skuggbild, så vi tror,
ser den som ditåt sej vänder. 
Själv han dock byggde kärleksfull
åt sej ett hus av stoft och mull,
nåden har rest det ur gruset.

3. Vi är Guds egen kyrka nu,
tempel av levande stenar.
Under hans kors står jag och du,
dopet och tron oss förenar.
Vore vi inte fler än två
ville han bo hos oss ändå,
med all sin nåd och sin kärlek.


4. Frimodigt kan vi samlas då
om än i lövhyddor bara
och liksom Petrus säga så:
här är oss gott att få vara! 
Ande och liv är varje stund
ordet till oss ur Jesu mun,
platsen blir helgad av ordet.

5. Husen som bär vår Herres namn
är dock som hemmen oss kära.
Där tog han barnen i sin famn,
där samlas vi till hans ära.  
Härliga ting han där har sagt,
slutit med oss en evig pakt,
tagit oss in i sitt rike.

6. Dopfunten som vi döptes i
än oss om dopet påminner,
altaret om det bröd och vin
där vi vår Frälsare finner,
huset om den vars ord består,
Kristus, densamme som i går,
evigt Guds Son som oss löste.

7. Give då Gud, var än vi bor,
att vi när klockorna rungar
alltid går dit och hör och tror
ordet som Jesus förkunnar:
Världen ej ser, men ni mej ser,
allt vad jag säger, se, det sker,
frid jag nu ger åt er alla!

måndag 11 december 2017

Den frid du ger, o Jesus, jag mej önskar
1. Den frid du ger, o Jesus, jag mej önskar,
den frid som ljuvligt stillar storm och strid
//: som gör att öknen som en lustgård grönskar
och främlingstiden blir "en liten tid" ://

2. "En liten tid" att kämpa vid din sida,
då kärleksfullt du viskar: "du är min!",
//: "en liten tid" att så din säd och bida
den dag då kärvarna får samlas in ://

3. "En liten tid" av törst och rop och längtan,
med några droppar blott från livets älv,
//: men sen en glädje över all förväntan,
en evig fullhet invid källan själv ://

4. "En liten tid" att hålla lampan färdig,
"en liten tid" att vänta dej ännu,
//: och sedan evigt jubel: "du är värdig
att få vårt lov och pris, ja, bara du!" ://

söndag 10 december 2017

Kom med nu än en gång1. Kom med nu än en gång,
vi vill med bön och sång
i Anden oss förena
och sjunga vad vi menar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

2. Du sorgsne, lyssna du,
kom med till stallet nu,
låt inte sorg dej dränka,
Gud vill sin Son dej skänka,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

3. Du stolte, böj dej ned
med hjärtats ödmjukhet
och se allt smått och slitet,
din Gud är nöjd med litet, 
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

4. Du fattige, kom hit,
säg: jag är mer än rik,
jag största vinsten vunnit,
jag den i stallet funnit,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

5. Du rike, vänd dej om,
se Herrens fattigdom,
se till att inte glömma
hans fattiga små lemmar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

6. Ni gamla, kom igen
till själens bäste vän,
gå också med, ni unga,
för att av hjärtat sjunga:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

7. Och varje äkta par
i dessa julens dar
de unga väg ska visa
och så Guds kärlek prisa,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

8. Och ni, ni kära små
ska inte glömda stå!
I Herrens hus och hemma
häv upp er ljusa stämma:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

9. Så ska ej korsets tvång,
ej döden själv en gång
oss från vår Jesus föra,
nej, det ska de få höra,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!  

Hjärta lyft din glädjes vingar


1. Hjärta, lyft din glädjes vingar!
Underbar
där du far
änglasången klingar!  
Jord och himmel här vill mötas.
Hör, min vän,
hör igen:
Kristus lät sej födas!

2. Gud, vår Fader, själv oss skänkte
oss en skatt
julens natt,
mer än allt vi tänkte.
För att frälsa oss ur nöden
kom vår vän
Kärleken,
starkare än döden. 

3. Låt oss nu till krubban fara,
stora, små,
många, få,
men i samlad skara!
Ingen ska på färden frysa,
Jesu namn
som en famn
värmer och vill lysa.

4. Vad kan oss till jorden trycka,
när Guds ord
till vår jord
kom med liv och lycka?
Julen vittnar i vår möda,
som en gång
änglars sång:
Kristus lät sej födas!

fredag 8 december 2017

Vår Jesus kunde inget husrum finna
Alt. koral:1. Vår Jesus kunde inget husrum finna
i Betlehem, i sina fäders stad.
Maria la den son hon nyss fått linda
i krubban fylld av torra gräs och blad.
Fast han är kung han slott ej äger,
och djurens krubba blir hans första läger.


2. Så Herren sej vår fattigdom tillägnar,
men vi allt gott får motta ur hans hand.
Oss arma syndare han hör och hägnar
och river sönder satans hårda band.
Nu finns det liv för alla döda,
för att Guds egen Son på jorden lät sej föda.

3. Välsignad vare då den stora nåden
som Gud oss gav och mitt ibland oss satt,
som öppnade de himmelska förråden
i denna underbara julenatt!
Välsignat mörker utan like,
då ljuset själv bröt fram från himlens höga rike!

4. Så vill vi aldrig mer Guds godhet glömma,
han givit oss vad honom kärast var
och låter nåden genom världen strömma,  
vad äger vi som han ej givit har?
Så vare honom hela livet
och vad vi är och har till andras bästa givet.

Store Gud och Frälserman1. Store Gud och Frälserman,
vem är den som liknas kan
vid din gudoms stora kraft?
Ingen har från Adam haft

sådan far av evighet,
sådan mor, vi ser ju det,
ingen här din like vet.

2. Döparen, o store Gud,
som gick före med ditt bud
att bereda väg åt dej,
han så ödmjuk möter mej,
kallar sej en annans röst,
ropande i väst och öst, 
sänd med både dom och tröst.

3. Han ej värdig känner sej
att ta av en sko på dej.
Vad är då jag Adams barn?
Skugga, stoft och damm och skarn!
Jag är inte värd att stå
på den jord du trampat på
eller i din förgård gå.

4. Men, du skott från Davids rot,
jag vill dej med bön och bot
reda plats i hjärtats rum,
som du vill i varje tum.
Gör det du som gör det bäst,
kom dit in och var min gäst,
ge en salig julefest!

Vänner! sade Guds ängel blittAlt. koral:1. Vänner, sade Guds ängel blitt,
säg, varför är ni rädda?
Nu Messias är i er mitt,
bland djuren lät han bädda.
Ja, han, vår vän, som gör jorden glad
är född till världen i Davids stad.

2. Jesus Kristus, kung Davids Son, 
vår räddning i all fara,
han är född, om vår frälsning mån, 
med löften underbara.
Från himlen ljuder nu julens bud,
ja, ära ske alla gudars Gud!

3. "Ära vare nu himlens Gud,
nu dalar frid till jorden!"
Glädje strömmar från krubban ut
och blir till sång vid borden.
Så ljuvligt ljuder den gång på gång,
som stjärnors afton- och morgonsång.


4. Himlens klarhet och sammanhang
Gud gav med julefreden; 
eftersken liksom efterklang
de fått i kristenheten,
där ordet talar i sången säll,
där ögon tindrar var julekväll.

5. Kyrka! du är vårt Betlehem,
och alla små därinne
just som det blivit sagt till dem
sin Frälsare ska finna
med Skriftens julevangelium
- i hjärtekammaren får han rum.

torsdag 7 december 2017

Gläd dej du Jesu brud1. Gläd dej, du Jesu brud!
Från himlen kommer bud
som nu vill få ditt öra
och som du nog ska höra,
som starkt och klart förkunnar
allt gott som Gud dej unnar.

2. Gläd dej, du Jesu brud
som ser så uppskrämd ut,
som över synden gråter
och söker honom åter:
din brudgum högt dej skattar,
fast du det inte fattar!

3. Gläd dej, du Jesu brud,
och säg att lagens bud
nu inte mer ska skrämma 
den som hos Gud hör hemma.
Han som till brud dej valde,
ju all din skuld betalde.

4. Gläd dej, du Jesu brud
och sprid hans glädjebud
till dem som nåd begärde
att nåd med evigt värde
i honom Gud oss skänker,
ja, mer än vad vi tänker.

5. Gläd dej, du Jesu brud,
frimodigt inför Gud!
Din brudgum ska dej hämta,
och då kan du dej vänta
att framme efter färden
få bästa bröllopsglädjen.

Ja, du är Konung, Jesus Krist
1. Ja, du är konung, Jesus Krist,
en evig konung, sant och visst,
en konung stor för himlens här
men också konung för vår värld.

2. Att du från synden har mej löst,
o Jesus, det är hjärtats tröst
när du som bar vår synd och skam
oss kallar inför domen fram.

3. Jag ska stå frälst i domens stund
och salig höra från din mun:
"Kom hit till mej och hos mej var,
du är välsignad av min Far!"

4. Min konung vill jag kalla dej
och du din träl får kalla mej.
Den ära världen mej kan ge
går ändå aldrig upp mot det.

5. Din frälsta kyrka jublar här,
sin hyllning redan nu frambär.
Men stärk vår tro, så fram vi når
och evig frid i himlen får!  

Tack, käre Herre, för evig tröst
1. Tack, käre Herre, för evig tröst,
som mitt i sorgen har lättat mitt bröst.
Glädjen är min i Kristus allena.

2. Vad skada vållar nu synd och död?
Min Herre har frälst mej från varje nöd.
Glädjen är min i Kristus allena.

3. Vem håller att tro på mer än han?
Hjälpa mej han både vill och kan.
Glädjen är min i Kristus allena.

4. O Jesus Kristus, min Frälsare god,
på allt mitt elände råder du bot.
Glädjen är min i Kristus allena.

5. Åt vem skulle jag lämna mej,
o Herre Jesus, förutom åt dej?
Glädjen är min i Kristus allena.


6. Du unnar mej här på världens ö
ärligt att leva och saligt att dö.
Glädjen är min i Kristus allena.

7. Du skänker mej dagligen stadig tro,
i himmelen sedan din eviga ro.
Glädjen är min i Kristus allena.


onsdag 6 december 2017

Nu lova Herren
Nu lova Herren, alla folk och länder,
ja, prisa Herren under allt som händer,
ty Herrens nåd och sanning vitt och brett
är väldig över oss i evighet. 

Halleluja! 
(Koralens fyra sista toner återupprepas vid "Halleluja").

måndag 4 december 2017

Är handen lagd på Herrens plogAlt. koral:1. Är handen lagd på Herrens plog, 
så se ej mer tillbaka! 
Tänk inte mer på vad du nog
i Sodom kunnat smaka! 
Men plöj din fåra, så Guds säd!
Är jorden hård, i tron dej gläd! 
Vill gråten kväva rösten,
se fram mot skörd till hösten!

2. Men om du ändå ser ej om,
för vi är alla svaga,
din kallelse ihåg då kom,
gå ej ett steg tillbaka!
Tillbaka vänder livet ej,
all kräftgång för ju död med sej.
För hastverk dock dej akta,
plöj djupt och väl och sakta!

3. Så framåt då i Jesu namn
trots stenar och trots stockar.
Och lyssna ej om synd och skam
dej bort från tegen lockar.
I fara går vi varje stund
och falskhet måste bort i grund.
Guds ord ett mål dock bådar
där allting klart vi skådar.

4. Om bara någon liten stund
är mödans väg till ända.
Vår död är bara som en blund
som sömnen lärt oss känna.
Och vilan här vid hemmets härd,
den vet vi ju är mödan värd -
tänk då att efter färden
gå in i himlaglädjen!

Se, solen skiner ljus och skön

 

1. Se, solen skiner ljus och skön
där språkets vågor glittrar!
Likt fåglar små i skogen grön
då barnens själar kvittrar.

2. Vår Herre högt i himlen bor,
och där är gott att vara.
På änglavingar Herrens ord
ger budskap underbara.

3. Och där Guds ord bevaras väl
det sätter bo och sjunger:
Guds frid, bli ljus i varje själ,
bli sång på folkets tungor!

4. Se, utan ord som häst och hund
är även svan och svala,
men mänskan fick av Herren mun
till att med honom tala. 

5. Så öppna nu din port och dörr
för Herrens löften klara,
så de så tätt som aldrig förr
här in och ut kan fara.

5. Ja, öppna i en salig stund
för Herrens ord ditt öra.
Och öppna dej du folkets mun:
du ordet ut ska föra.

6. Ja, tala sant om smått och stort,
och enkelt om det höga!
Ty gott är allt som Gud har gjort
och klart är barnets öga.

Var välkommet, Herrens år (A.D.)

1. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss! 
Sannings Gud, låt ditt heliga ord
uppliva, upplysa oss i vår nord!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

2. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss! 
Nådens Gud, låt ditt solsken i vår
ge ute och inne ett gyllne år!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

3. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Fridens Gud, du din saliga frid
vill skänka vårt land till att blomstra i.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

4. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Gud, vår Far, oss till glädje och gagn
må nyåret växa i Jesu namn!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

torsdag 30 november 2017

Namnet vi behöver veta
1. Namnet vi behöver veta,
det är Jesus först och sist!
Andra mänskor måste heta
syndare med fel och brist.
Jesu namn det enda är
som all frälsning innebär.

2. Fader, det av dej är givet,
pris ske din barmhärtighet!
Jesus, därmed ger du livet,
tack i tid och evighet!
Ande, det förklara så
att vi kan dess kraft förstå!

3. Så i livet som i döden
lär oss tro på Jesu namn.
Låt det i den sista nöden
ge oss trygg och säker hamn.
Giv att i det namnet vi
evigt saliga må bli!

Herrens nåd är var morgon ny


1. Herrens nåd är var morgon ny!
Varför skulle vi sörja?
Jordens skuggor så snart ska fly,
må vår lovsång då börja!
Pris ske Gud! Vi mot målet ilar,
Jesus följer oss trofast än idag,
bjuder här allt Guds välbehag
och därhemma sin vila.

2. Herrens nåd är var morgon ny!
Bort med tvekan och fruktan!
Herrens röst mitt i stormens gny
blandar nåd i hans tuktan.
Nåd, ja, nåd hur han än den kläder,
nåd som fostrar för himmelriket opp,
nåd som livar vår tro, vårt hopp,
nåd som tröstar och gläder.

3. De som gråter, de vare då
såsom gräte de icke.
De som fröjdas och ler också
såsom gladdes de icke.
Herren kommer! Hans dag är nära.
Må vi bida den längtansfullt i tron,
höja redan vår lovsångs ton:
Honom, honom ske ära! 

onsdag 29 november 2017

Vi vill ge dej ära

Smaka och se att Gud är god

Vilken mäktig Gud vi har
1. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

2. //: Han har skapat dej och mej,
han har skapat dej och mej ://

3. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

4. //: Han har makt och härlighet,
han har makt och härlighet ://

5. //: Låt oss lovsjunga vår Gud,
låt oss lovsjunga vår Gud ://

6. //: Han är värdig lov och pris,
han är värdig lov och pris ://

7. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

Ty så älskade Gud hela världenTy så älskade Gud hela världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som på honom tror
inte skall förgås
utan ha ett evigt liv.

måndag 27 november 2017

Än är det rum i fårahuset1. Än är det rum i fårahuset
hos dej, du herde evigt god.
Vart får från öknen, stormen, bruset
du rädda vill, det ger mej mod!
Du fallnas vän, jag kommer här
och räddningen av dej begär.

2. Än är det rum i dina armar,
du sträcker ut dem varje dag
och kärleksfullt du dej förbarmar
och lyfter den som själv är svag.
Jag lämnar mej nu i din hand,
för hem mej till din Faders land!

3. Än är det rum där i din himmel
och dit jag gärna komma vill.
Jag hör din röst i världens vimmel
och vill dej evigt höra till.
Sist i det land du lovat mej,
min Frälsare, jag möter dej!

4. Som Frälsare du nu oss bjuder,
som Domare du kallar sist.
Då blir ej rum, fast klagan ljuder,
för den förut sitt rum har mist.
Men salig den som din då är,
du Frälsare, du vän så kär!

måndag 20 november 2017

Se, över allt den räcker

 

1. Se, över allt den räcker,
din allmakt, Herre Gud.
Till liv du blomstren väcker,
de vissnar på ditt bud.
Du fälten skönt bekläder,
så de sin grönska bär.
Du dem till skörd bereder,
när så din vilja är.

2. Så till förvandling skrider
den ljusa sommardag.
Så växlar årets tider
allt efter ditt behag.
Men du i allt som sker oss
är den du alltid var,
den nåd du, Herre, ger oss
ej någon växling har.

3. I alla våra öden
o Herre, hos oss bo,
i livet och i döden 
ge styrka åt vår tro.
Vad än som här oss händer
det slutar väl till sist,
när vi till dej oss vänder
i Sonen, Jesus Krist.

4. Som himlens stjärna blänker
dess klarare ju mer
sej höstens mörker sänker
kring våra bygder ner,
så giv, när sorgen finner
ett hemvist i vårt hus,
att klarare då brinner
för oss, o Gud, ditt ljus.

5. När vi har mognat alla
till skörd för dödens hand,
för att som säden falla
på åkermannens land,
vi ber att du oss bärgar
hem till din glädje då,
där stormar inte härjar,
där friden ska bestå.

Ditt ljuva minne, Jesus kär
1. Ditt ljuva minne, Jesus kär,
min största fröjd i världen är.
Du ger mitt hjärta frid och tröst,
nytt liv du väcker i mitt bröst,
du glädjens källa, hör min röst.

2. Som högsta vinning räknar jag
att du är med mej varje dag.
Jag vet ej mera tryggad hamn,
o Jesus, än din brodersfamn.
Lovsjunga vill jag högt ditt namn.

3. Gör för min själ allt mera klar
din kärlek, djup och underbar.
Försonare, o Jesus kär,
som himlens sköna krona bär,
du nådens enda källa är.

Så i kärlek, tröttna inte


 

1. Så i kärlek, tröttna inte
om ej genast frukt du ser.
Kornet gror i det fördolda,
himlen regn och solsken ger.

2. Tröttna inte, om än jorden
där du sår syns hård och kall.
Kärlek bryter mäktigt motstånd,
älska, och du segra skall.

3. Varje ädelt frö du sådde
växer upp till skörd en gång.
Så i kärlek, och du skördar
jublande med segersång.

4. Varje kärleksverk, hur litet,
obetydligt än det är,
varje ord du sagt i kärlek
frukt för evigheten bär.

5. Men hur skall du kunna älska
trofast, utan själviskhet?
Han som älskat in i döden,
Herren Jesus lär dej det.

6. Öppna därför först ditt hjärta
för den Gud som har dej kär.
Ös av denna rika kärlek
och av den dej älska lär.

Evige konung, himlarnas höge härskare
Evige Konung,
himlarnas höge Härskare,
Jesus, din ära
sjunger alla helgon.
Hör, då vi ropar,
vilsna förlorade söner,
vi som vandrar fjärran
från vår Faders boning,
suckande i tåredalen.
Du som frälste Petrus utur faran,
bär oss, Herre, på dina starka armar
över mörka djupen.
O Jesus, 
rikt välsignad,
full av nåd och sanning,
du är oss vägen, sanningen och livet.
O Herre,
o Kristus,
o Guds Lamm,
syndares Frälsare.

söndag 19 november 2017

Nu tacka Gud, allt folk

Förspel:


Koral (med något kortare förspel, endast ca 2 minuter ;o):
1. Nu tacka Gud, allt folk
med hjärta, mun och händer,
för stora ting som han
oss alla gör och sänder!
Han från den tid som vi
i moderlivet fått
och ända fram till nu
oss gjort så mycket gott.

2. Du evigt rike Gud,
oss nåd och kraft förläna
att troget och med fröjd
din goda vilja tjäna.
Vår Herre, stor i nåd,
ge våra hjärtan frid
och fräls oss ur all nöd
nu och för evig tid.

*3. Pris vare dej, vår Gud,
som blicken till oss vände,
du Fader och du Son,
du Ande utan ände!
Du är av evighet
Treenig, utan brist -
du var och är och blir
högtlovad först och sist! 

lördag 18 november 2017

Att dig, o Gud, mitt offer bära1. Att dig, o Gud, mitt offer bära
min första känsla vara bör.
Min röst skall höjas dig till ära,
mitt hjärta vet att du mig hör.

2. Du är det, Gud, som tima låter,
att jag bevarad, styrkt och nöjd
ur nattens glömska vaknar åter
till denna nya dagens fröjd.

3. De krafter vilan återgivit,
välsigna deras bruk i dag,
att på den väg du föreskrivit
jag vandrar i din viljas lag.

4. Låt för din röst, som till mig ljuder,
mitt öra aldrig sluta sig.
Gör mig så from, din lära bjuder,
så lycklig, som hon lovar mig. 

fredag 17 november 2017

HallelujaHalleluja!
Halleluja, halleluja!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

Kristus lever!
Halleluja, halleluja!
Kristus lever!
Halleluja, halleluja!

Vi får leva!
Halleluja, halleluja!
Vi får leva!
Halleluja, halleluja!

tisdag 14 november 2017

Din död förkunnar vi
//: Din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner, bekänner vi,
bekänner tills du kommer åter,
tills du kommer åter i härlighet ://

lördag 11 november 2017

Jag går på livets väg

Jag är med er alla dagar
//: Jag är med er alla dagar
intill tidens ände,
alla dagar,
alla dagar ://

Vill skuggor jorden hölja1. Vill skuggor jorden hölja
när dagens buller dör 
och blott av vattnets bölja 
ett dunkelt brus jag hör, 
från bädden jag mej höjer 
och Sions harpa tar:
ditt lov min själ förnöjer, 
o Skapare och Far! 

2. Och stjärnorna som tindrar 
i himlens blåa hus
och vågorna som glindrar 
i månens helga ljus 
och asparna som bävar 
med sakta suckars ljud 
och skuggorna som svävar, 
allt prisar dej, o Gud! 

3. Och paradisiskt stänker 
en glädjedagg min hy,
i själen ro sej sänker, 
låt sorg och smärtor fly!
Likt regnbegjutna stänglar 
mitt hjärta lyfter sej
och alla mörkrets änglar 
förmår ej mer mot mej.

tisdag 7 november 2017

Kristus vi tillbeder dej
Kristus, vi tillbeder dej,
prisar och välsignar dej,
//: genom din död på korset
gav du liv åt världen ://

Sov sött, barn lilla

1. Sov sött, barn lilla!
Ligg lugnt och stilla,
ja, sov nu så sött,
som fågeln så trött,
som blomman som blundar på ängen.
Gud Fader har sagt:
stå, änglar, på vakt
där mina små barn är i sängen!

2. Gudsfingrarna sanna
slog kors för din panna,
Guds enföddes röst
slog kors för ditt bröst,
nu ska ingen djävul dej skada.
Nu kan i ditt dop
med tillitens rop
din själ och ditt hjärta sej bada.


3. Lägg händerna samman,
då läggs ju ditt amen
till Frälsarens bön
som stiger så skön
och ljuder där änglar framträder.
I himmel och jord
på ditt och hans ord
hör Gud och hans änglar med glädje.

4. Sov sött, barn lilla!
Ligg lugnt och stilla
och nynna det namn
som nåden bär fram,
all världen till salighet givet.
Sjung: Jesus är min,
med kärleken sin,
ja, Jesus är ljuset och livet! 

måndag 6 november 2017

Ljusets ängel går med glans

   1. Ljusets ängel går med glans
ut från himlens portar.
För Guds ängels ljusa krans
flyr de svarta skuggor som oss hotar.

2. Sol går över världen ut
med Guds ljus i ögat.
Se, vår Herres sändebud
går på gyllne skyar i det höga!

3. Så sej sprider på vår jord
glansen från Guds himmel,
i sin kåpas stråleflor
famnar den all världens glada vimmel.

4. Sol når både slott och vrå,
dem som styr och tigger,
ser till stora, ser till små,
kysser barnet som i vaggan ligger.

5. Också oss han famna vill,
ängeln från det höga,
också oss han blinkar till,
ängeln med Guds himlaglans i ögat.

6. Också oss har Herren kär,
ingen kan han glömma.
I var solglimt är han här,
låter glädje i vår lovsång strömma.

Gud ske tack och lov

                         

1. Gud ske tack och lov!
Vi så härligt sov,
trygg på kudden låg den varma kinden! 
Upp som fågeln frisk,
rask som havets fisk!
Morgonsolen ler i morgonvinden!

2. Se, med glans från skyn
blir det dag i byn,
dysterheten blev med ens försvunnen.
Alla tuppar gol,
hälsade Guds sol,
alla fåglar små fick mål i munnen.

3. Minsta lilla mus
har sitt lilla hus,
även sparvens unge har sitt rede.
Så har även vi
nog att leva i -
om vi bara riktigt kunde se det!

4. Lycklig toppen gol,
hälsade Guds sol,
ljus och levnadslust för alla brinner.
Upp, som solen frisk,
rask som havets fisk,
trygghet i Guds kärlek än vi finner!

torsdag 2 november 2017

Store Gud, med skäl du klagar

 

1. Store Gud, med skäl du klagar
att ett folk fördärvat är,
som ditt namn på tungan bär
men förtrampar dina lagar
och för hjärtats överdåd
hämtar styrka av din nåd.

2. I din helgedom dej möter
mången själ som kall och död,
utan känsla av sin nöd,
endast världens nöjen sköter
och, då den sej lycklig ser,
glömmer dej som lyckan ger.

3. Kärleksfull i våra själar
ordet du på stengrund sår,
där det inga rötter slår.
Livets frö hos världens trälar
dör och kvävs av ont begär,
så det inga frukter bär.

4. Du kan tusen världar styra
med ett enda allmaktsord:
hejda ondskan på vår jord,
väck vårt folk och kväv dess yra,
men i nåd så det i tid
än besinna må sin frid.

5. När du oss till bättring väcker,
krossa då med lagens röst
säkerheten i vårt bröst.
När i nödens stund du sträcker
oss till hjälp din milda hand,
bryt då även syndens band.

6. Gör mej, Gud, min uppgift värdig,
renad genom Jesu blod.
Lär mej tro att du är god,
liksom helig och rättfärdig,
att din kärlek frälste mej
till att evigt tjäna dej.

Den enda glädje som jag vet

 

1. Den enda glädje som jag vet,
den enda frid och salighet,
den enda lycka som är till
är den oss Jesus skänka vill.

2. Den enda tröst i all min nöd,
den enda hjälp mot evig död,
den enda fröjd i allt besvär,
det är att äga Jesus kär.

3. Den enda väg att frälsning få,
det enda sätt att friden nå,
den enda rening som är god
är Jesu Kristi kors och blod.

4. Den enda visdom som jag vet,
den enda Guds rättfärdighet,
den enda sanna helgelse,
den får vi med vår Frälsare.

5. Det enda sätt att dö i frid,
den enda tröst i domens tid,
den enda trygghet inför Gud,
det är att vara Kristi brud.

söndag 22 oktober 2017

Ande god, kom till oss in
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in,
Ande god, kom till oss in.

Vänta på Herren
Vänta på Herren, hans dag är nära,
vänta på Herren, ja, vaka och be.

Jag är viss om att jag
Jag är viss om att jag
Guds godhet ska få se
i de levandes land.
Ja, jag får se
Guds godhet redan här.
Var stark, hoppas på Gud! 

O Guds Ande, nu jag beder
1. O Guds Ande, nu jag beder
om det ljus som är från dej.
Dagen skymmer, natten breder
mörka skuggor över mej.

2. Låt mej se vad mej är givet,
visa mej vem Kristus är:
att hans död för mej är livet,
att han mina synder bär!

3. Påminn mej att blodet gäller
som en lösen för min själ,
att Guds lag mej inte fäller
och att allt är åter väl!

4. Håll mej genom bibelordet
alltid kvar i dopets nåd!
Föd min själ vid nattvardsbordet,

led mej i ditt visa råd!

5. Gör mej trogen, Gud, jag ber dej,
i den uppgift jag har fått,
tills av nåd hos dej du ger mej
bland de saliga min lott!

Ditt ord, o Herre, är den klara lykta1. Ditt ord, o Herre, är den klara lykta
som visar vägen genom dunkla snår.
Hur tider än må komma eller flykta,
den strålar lika härligt år från år.

2. Ditt ord är dagg för torra hjärtejorden,
det friska källsprång som ej sinar ut.
Ditt ord är huset med de rika borden,
vars goda gåvor aldrig ska ta slut.

3. Så hjälp mej höra och i hjärtat gömma
ditt ord, o Jesus, som du givit mej!
Låt det få trösta, ja, men också döma,
låt det mej lyckligt leda hem till dej!

lördag 21 oktober 2017

Guds rike är rättfärdighet, frid
Guds rike är rättfärdighet, frid
och glädje i den helige Ande.
Kom, Herre, öppna i oss
ditt rikes portar.

Mitt ljus Herren är
//: Mitt ljus Herren är,
mitt ljus och min frälsning,
på honom nu
förtröstar jag ://

I min Gud har jag funnit styrka


I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
//: Han har öppnat för mej en väg
och bytt min ängslan i jubelsång ://

Kristus, din Ande i oss

'


//: Kristus, din Ande i oss
är en källa med porlande vatten ://

Stanna här och vaka med mej
//: Stanna här och vaka med mej,
vaka och be,
vaka och be ://

Pris vare dej, o Jesus kär

 

1. Pris vare dig, o Jesus kär, 
för nådens dyra ord, 
som mer än guld och silver är
och allt på denna jord!

2. Ja, vad är ädelstenens glans 
och äkta pärlan själv 
mot Ordets sköna löfteskrans, 
mot livets klara älv! 

3. Det ger den döde liv på nytt 
och reser upp en böjd, 
vars nöd och sorg då blir förbytt 
i outsäglig fröjd. 

4. Ty nog och övernog det har 
för hela världens törst, 
var än den blivit uppenbar, 
ja, där den är som störst. 

5. O, kunde jag då, Herre kär, 
av hjärtat tacka dej 
för detta nådens ord, som är 
ett livets ljus för mej! 

6. Ja, ge det vingar, sänd det ut 
kring hela jordens rund! 
Förena alla folk till slut 
i nådens fridsförbund! 

7. Då hörs från söder och från nord 
en evig lovsångs ton 
till himlaskarans fröjd så stor 
inför din äras tron!