tisdag 19 februari 2019

Vilken vän vi har i Jesus


Kornet har sin vila

När vi delar det bröd som han oss ger

En dunkel örtagård jag vet

Min själ, du måste nu glömma
1. Blott du mig, Jesus, kan lära
vad intet förnuft förstår,
att oskuld får straffet bära
där brottslingen strafflös går,
att Gud sin helighet lämnat till hån,
när ogärningsmän han friar
men fäller sin enfödde Son.

2. När ögat jag låter dröja
vid purpurmanteln du bär,
dess blodiga färg vill röja
vem rätte syndaren är.
Mej tvådde du ren i ditt rena blod
och plånade ut den handskrift
vars vittnesbörd mot mej stod.

3. Och när jag skådar dej bära
en krona av törne gjord
och sådana skördar skära
på dömd och förbannad jord,
jag vet att förbannelsens ok, o Krist,
på dej du har tagit och skänkt oss
välsignelsens nåd som vi mist.

4. Min Herre Jesus, bevara
mitt hjärta som hör dej till,
så frestaren med sin snara
ej lockar mej dit han vill.
Ja, lär mej att leva, från synden död,
och dö såsom en som levat
av eviga livets bröd.

Här är rymlig plats. Här är Guds bord.

söndag 17 februari 2019

Ditt ord består

Att ta farväl

Bli stilla (Du är en bön)

Du som kan

I Offerlammets tecken lamslås syndens kaosmakt

Du räckte ut din hand

Min Gud, jag är lycklig och glad1. Min Gud, jag är lycklig och glad
när jag vaknar och solen går opp.
Tusen tack för sommar och bad
och min starka och växande kropp.

2. Tusen tack för luft som är ren
och för hjärtat som pumpar mitt blod.
Tusen tack för armar och ben,
Herre, tack för att du är så god!

Text: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Lars Åke Lundberg

Han satte sej ner på stranden

Det är sant att Jesus lever

Gud sin kärlek så bekände

Kristus vandrar bland oss än

När de svåra såren helas (Sjung, sjung livets sång)

Om blott Jesus, vår Herre
1. Om blott Jesus, vår Herre, går med oss till strid,
vi ej fruktar för fiendens ränker.
Söker satan vår död, ej det kommer oss vid,
när sitt skydd vår försvarare skänker.
Om än vägen är smal
här i dödsskuggans dal,
Herren Jesus, vår sköld, inte sviker.
Därför modigt vi går
och i troskampen står,
från vår heliga väg vi ej viker.

2. På vår jord finns det ingen så väldig och stark
att han Jesus med maktbud betvingar.
Mörkrets furste av honom blev slagen till mark,
därom Skriften oss vittnesbörd bringar.
Om än stigen går djup
och vid brantaste stup
ska vi aldrig dock låta oss skrämma.
Genom klyftor och snår
vid vår sida han går,
över stormarna ljuder hans stämma.

3. Herren Jesus har brutit all dödsrikets makt,
han som kom för att ondskan besegra.
Han är livsfursten själv som oss frälsning har bragt,
i hans ljus kan ej mörkret regera.
Han sin seger oss gav,
all vår skuld lyfte av,
och han ger oss sin salighets gåva.
För att frälsningen vanns
är all ära blott hans.
Må vi ödmjukt vår Frälsare lova!


4. Våra synder väl reser mot oss sina krav,
men de kan inte längre oss fälla.
Han för alltid dem sänkt i förlåtelsens hav,
och hans nåd har ej upphört att gälla.
Han, vår Mästare god,
med sin död och sitt blod
har förlöst oss från synden och nöden.
Den som sätter sin tröst
till förbarmarens röst
är bevarad i livet och döden.

5. Därför, Jesu benådade vänner, ni må
hålla ut i er troskamp till slutet.
Ni betungade, fritt till den korsfäste gå,
så blir frestelsens övertag brutet.
Ett beskydd er beretts
och en hjälpare getts,
mera mäktig än världen kan ge er.
Han är stor i sin nåd,
han är trofast i råd,
gå med honom vad än som må ske er.

6. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften du har,
kom och uppliva modlösa hjärtan!
Gör oss trogna så villigt vi blir hos dej kvar
och kan uthärda korset och smärtan!
Fyll vår tro med din glöd,
ge åt hoppet ditt stöd,
i ditt hägn låt oss alla bevaras.
Hör vår bön, var oss när,
du som hjälparen är,
låt din bild i vårt hjärta förklaras!


Herre, du har anförtrott

lördag 16 februari 2019

Skynda, o pilgrim, till fristaden hän
1. Skynda, o pilgrim, till fristaden hän!
Snart sjunker solen i väster.
Dröj ej bland lustgårdens blomstrande trän,
dröm ej om leende fester.
Hemmet dej vinkar i fjärran.

2. Molnen sej hopar, o skynda i tid
undan de åskdigra skyar!
Skynda till honom, som mäktig och blid
himlen och jorden förnyar!
Hemmet dej vinkar i fjärran.

3. Skynda då hän mot den fridfulla hamn,
där du är trygg för all fara!
Se, i din Frälsares öppnade famn,
där är det ljuvligt att vara!
Hemmet dej vinkar i fjärran.

Guds barn jag är
1. Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem ska jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!

2. Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själv så det säger.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.

3. Halleluja!
Nu skapelsens råd jag har funnit.
Halleluja!
Försoningens mening jag funnit,
förlorade barn har han vunnit.
Halleluja,
halleluja!
Nu målet för livet jag hunnit.

4. Så rik jag är!
- fast synden i nöd oss har drivit.
Så hög jag är,
så härlig för Gud jag har blivit
sen Sonen sitt liv åt mej givit!
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Så hög och så rik jag har blivit!

*5. Halleluja!
Ditt lov, o vår Far, vill vi sjunga.
Halleluja!
Var prisad av hjärta och tunga,
var prisad av gamla och unga!
Halleluja,
halleluja,
vi här och i himlen vill sjunga!


Bland mullbärsträdets grenar
1. Bland mullbärsträdets grenar,
där satt en liten man
som ville få se Jesus,
Sackeus hette han.
Fast många mänskor trängdes
när Jesus framåt gick,
Sackeus där i trädet
blev funnen av hans blick.

2. Det är för väl att genast
igenom oss han ser.
"Sackeus, kom", sa Jesus,
"ja, skynda dej hitner!
För denna dag jag måste
få gästa i ditt hus!"
Och hela hemmet fylldes
av salighet och ljus.

3. Ja, Jesus, allting vände
när syn på dej han fick!
Låt också mej få möta
i tron din kärleksblick!
Att leva i din närhet,
det vill ju även jag,
så kom och stanna hos mej,
ja, Jesus, kom idag!

Kristus till bruden
1. Kristus till bruden
talar och säger så:
Stå upp, min kära,
kom nu till mej, min sköna!
//: Se, regn och vinter,
de har nu flytt sin kos.
Blomstren nu åter
har slagit ut på marken ://

2. Våren är kommen
och turturduvans röst
åter i landet
låter sej ljuvligt höras.
//: Fikonträd knoppas,
vinstockens blommor nu
ger oss sin väldoft.
Stå upp nu, min kära! ://

3. Kom nu, min duva,
gömd i bergsklyftorna!
Låt mej få se dej,
låt mej din röst få höra!
//: Ljuv är din stämma,
din anblick salig är.
Kristus är brudens
och hon är hans egen. ://

O vad är väl all fröjd på jorden1. O vad är väl all fröjd på jorden
mot en droppe av Jesu frid?
Har du frid i vad Jesus gjorde
störs den inte av världens strid.
Han är friden - de kära orden
//: tröstar även i nödens tid ://

2. Får du alltid ej kännbart smaka
denna himmelska, ljuva frid,
kan du över den rätt ej vaka
under andens och köttets strid,
får den trösten du dock bejaka:
//: Jesus, Jesus han är din frid ://


3. Är din frid, fast du ofta känner
nöd och ofrid för syndens skull,
ja, när solen som hetast bränner
viskar han dock så kärleksfull:
Jag, din vän framför andra vänner,
//: älskar dej och tog all din skuld ://

4. Är du trött under pilgrimsfärden,
längtar efter förlossningen,
lider hjärtat av synden, flärden,
ja, av kärlek till synden än
- se, besegrad är ändå världen,
//: Jesus vann också över den ://

5. Gläds, ja, gläds, ty vad Jesus vunnit
vann han både för dej och mej.
Han en evig förlossning funnit
när i döden han utgav sej.
Snart all fruktan, all nöd försvunnit,
//: snart allt mörker blir ljust för dej ://


Text: Lina Sandell 1864 (32 år), ngt bearb. A.H. 2008
Musik: Per Ulrik Stenhammar 1864 (35 år)

Vik ej ur mitt hjärta1. Vik ej ur mitt hjärta,
hälsosamma smärta:
andens fattigdom.
Säg mej mina brister,
att jag aldrig mister
nådens rikedom.

2. Vandringsman på jorden,
fatta djupt de orden:
blott som arma, små
nåden vi erfare.
Gud, den underbare
har beslutat så.

3. Blir du självbelåten
har du lämnat stråten
som till livet bär.
De som synden kände
sökte och använde
vad oss givet är.

4. Hellre må du ligga
djupt i stoft och tigga
nåd i Jesu blod
än att självrättfärdig,
helig, stark och värdig,
äga tröst och mod.

5. Hellre syndbelastad,
under domen kastad,
fallen och oren.
Publikan och sköka
kan sin Jesus söka
förr än farisén.

6. Milde Gud, bevara
mej från denna fara:
självrättfärdighet!
Men i Kristus giv mej
tröst och kraft och bliv mej
du all salighet!

7. Tron, det helga, höga,
underbara öga,
stärk nu i min själ.
Äkta pärlan klara
väl åt mej bevara
till mitt högsta väl.

8. Nådens verk du live,
regn och sol du give,
följ vad sätt du vill,
om blott så du för mej,
att för evigt hör mej
himmelriket till!


Text: C G Cassel (?) 1843 (60 år), C O Rosenius 1850 (34 år), ngt bearb. 2010

Musik: Oscar Ahnfelt

fredag 15 februari 2019

Nu sjunker bullret och stressen släpper

När nöd och mörker rår

Guds kärlek är som stranden och som gräset

Våga vara den du i Kristus är


Oändlig nådText: John Newton, sv övers Anders Frostenson
Musik: Amerikansk 1831

Kanhända du tänkte (Nåd över allt förnuft)

torsdag 14 februari 2019

Vår Herres Jesu Kristi Gud
1. Vår Herres Jesu Kristi Gud 
och härlighetens Fader, 
lär oss i tid ta nådens bud 
med himlens lönegrader.
Ja, led oss du från världens torg 
till verket i din vingårdsborg, 
där vi din godhet möter. 

2. Lär oss din nåd och kärlek se 
och blott på nåden yrka.
Låt oss som svaga syndare 
få motta liv och styrka  
av livets träd, du Jesus själv, 
som står vid nådens klara älv 
till hela världens hälsa. 

3. Behåll ditt trogna arbetsfolk 
av idel nåd vid grunden! 
Din helge Ande, nådens tolk, 
erinre dem den stunden, 
när du som en husbonde from
vill ge envar den nåd och dom
som du har lovat. Amen!

Att lära känna dej är min längtan

Våga vara den du är

lördag 2 februari 2019

Vig din dyrbara ungdomstid

1. Vig din dyrbara ungdomstid
med fröjd åt din Gud allena!
Gå beslutsamt till Herrens strid,
och sjung, det kan många förena!
Aldrig skall förlorad gå
ungdomskraft som offras så
//: Gud till pris och ära ://

2. Må vi tåga i slutna led
som blicken mot fanan riktar,
egga andra att komma med
och hjälpa där krafterna sviktar.
Även förr, där enhet fanns,
alltid största segern vanns
//: Gud till pris och ära ://

3. Jesus Kristus vår Konung är
och korset vår segerfana.
Han ger kraften som framåt bär
och kröner med seger vår bana.
Genom liv och död alltså
vi vår Konung följa må
//: Gud till pris och ära ://

4. Utan Jesus din kraft förgår,
när strider och kamp det gäller.
Men om han vid din sida står,
till skönaste blomning den sväller,
och för evigheten lång
skall den bära frukt en gång
//: Gud till pris och ära ://