lördag 30 september 2017

Änglarna sjunger i himlen

Denna stund är nu till ända1. Denna stund är nu till ända,
Gud, vår Fader, låt allt lända
dig till ära, lov och pris,
dig till ära, lov och pris.

2. Jesus, må du oss omvända
och din Ande till oss sända
så envar blir from och vis,
så envar blir from och vis.

3. Hjälp oss väl vårt lopp fullända,
trygga vad som än må hända,
ha ditt ord till själaspis,
ha ditt ord till själaspis.

Min Gud tillhör äran

söndag 24 september 2017

Lär mej din väg, o Gud

       

1. Lär mej din väg, o Gud,
lär mej din väg.
Ge mej ditt bistånd, Gud,
lär mej din väg. 
Hjälp mej i tro att gå
utan att allt förstå 
- lys mej och led mej då,
lär mej din väg. 

2. Tvivlar och fruktar jag,
lär mej din väg.
Även på stormens dag
lär mej din väg.
Lys genom moln och regn,
ge mej i stormen hägn,
lä på din gröna äng,
lär mej din väg.

3. Under min livstid här
lär mej din väg,
var jag i världen är
lär mej din väg,
till dess jag målet når,
tills vid din tron jag står,
tills jag min krona får,
lär mej din väg.

söndag 17 september 2017

Den gyllene solen1. Den gyllene solen
ger glädje åt jorden
och mörkret nu flyr.
Det stela nu veknar
och månen den bleknar
när morgonen gryr.

2. Vår Gud vill vi lova
för att vi fått sova
så trygga i natt.
Än vill han bevara
för missmodets mara,
för helvetets makt.


3. Så kom, låt oss sjunga,
låt stämband och tunga 
förkunna Guds pris,
och be att han för oss
och dugliga gör oss
på himmelens vis.

4. Det bästa i livet
ska honom bli givet,
ja, allt vad vi gör.
Han gett oss förmåga
att pröva och våga,
ja, komma oss för.

5. I allt vad vi lär oss
hans trofasthet bär oss
idag liksom förr.
Han sinnena skärper,
i arbetet hjälper
och öppnar en dörr.

Dagen dör (Tapto)
Dagen dör,
skymning rår
över skog, över berg, över hav.
Allt är ro,
vila trygg.
Gud är här.

söndag 10 september 2017

Kärlek från himlen
1. Kärlek från himlen låt oss få bära,
lär oss att leva helt till din ära!
Vida kring jorden gånge din lära,
komme ditt rike!

2. Heligt och troget lär oss att strida,
villigt och stilla lär oss att lida,
seger och vila lär oss att bida
sist i ditt rike.

söndag 3 september 2017

Helga Bibel, Herrens ordAlt. koral:
1. Helga Bibel, Herrens ord, 
största skatt på denna jord, 
denna bok mig troget lär 
vad jag varit, gjort och är. 

2. Den bestraffar synd och fel, 
ger av Jesus själv mig del.
Den har dömt och friat mig, 
livets väg den visat mig. 

3. Bibeln är mitt säkra stöd, 
den ger tröst i all min nöd,  
lovar fröjd och härlighet,
evigt liv och salighet.

lördag 2 september 2017

Jag är en kristen, det vill jag vara1. Jag är en kristen, det vill jag vara
tills sol och måne ej skiftar mer.
Jag är en kristen, du hör mej svara,
om hela världen än åt mej ler.
Jag är en kristen å hjärtats vägnar,
jag älskar Kristus, se där mitt skäl!
Min första kärlek jag honom ägnar,
det är han värd, för han frälst min själ.

2. Jag är en kristen, o kärleksunder
att syndaslaven blev frälst av nåd!
Jag är en kristen trots mänskofunder,
trots lärostrider och kyrkoråd.
Jag är en kristen, som går att strida
i Herrens namn emot synd och värld,
en ringa stridsman vid Jesu sida
som vinner seger med Andens svärd.

3. Jag är en kristen, jag är en främling
bland Kedars hyddor i Meseks land.
Min levnads färdplan är inte hemlig,
Guds rikes eld satt min själ i brand.
Jag är en kristen, mitt hemland ligger
långt ovan jorden, dess sorg och nöd,
där ingen längre om smulor tigger,
för alla äter av samma bröd.

4. Jag är en kristen, det ordet klingar
i sorgetimmar som skön musik,
det lyfter anden på örnevingar
till evig vila i himmelrik.
Jag är en kristen - och klappar döden
på hjärtedörren med tunga slag,
jag skyndar genast från sorgen, nöden
till fadershemmet, o vilken dag!

fredag 1 september 2017

En jordisk del och lott finns till1. En jordisk del och lott finns till,
som Gud vill dej tillmäta,
men den som ej arbeta vill
skall inte heller äta.
Se, detta bud
från Herren Gud
du aldrig får förgäta!

2. Var arbetsam, du jordens son!
I svett skall du dej föda.
Gud kommer allt ditt goda från,
låt svettens droppar flöda!
Han lovat ge
välsignelse,
men efter använd möda.

3. Var arbetsam! I nyttans värv
ditt mod, din kraft sej dane!
Vet, lättjan är din själs fördärv,
din oskulds säkra bane,
då plikten är
så lätt, så kär,
för den vid bördan vane.

4. Var arbetsam! Guds hjälp ej dröjt
för dem som den kan skatta.
De händer du mot himlen höjt
med kraft i verket fatta,
och bönen gör
dig arbetsför,
när händerna blir matta.

5. Var arbetsam! Men se ej blott
på vinst och eget bästa!
Gör alltid rätt, gör gärna gott,
ha ömhet för din nästa!
De hjälptas bön
skall frid och lön
vid dina mödor fästa.

6. Var arbetsam! Men blott de dar,
då Gud dej bjöd arbeta.
Den sjunde dagen helgad var,
att Herrens sabbat heta.
Så låt din själ
sitt högre väl
begrunda, se och veta!

7. Ditt verk du både sist och först
med Guds behag förlike.
Bli hellre än på jorden störst
den minste i Guds rike.
Ett enda här
nödvändigt är!
För det allt annat vike!

O Gud, du hör ju allas röst1. O Gud, du hör ju allas röst,
så ge oss Andens gåva!
I dej vi har vår sanna tröst,
så lär oss rätt dej lova!
Ja, lär oss ta emot ditt ord
så att vi som en fruktbar jord
får bli dej, Gud, till ära.

2. Fyll varje trogen herdes mun
med ordet vi ska följa,
ge mod och vilja varje stund
att ingen sanning dölja.
Ja, Gud, ge nåd och styrka till
att vad du nu oss säga vill
oss rent och klart förkunnas.

3. Gud, öppna våra öron nu,
regera håg och sinne,
så vi behåller dina bud
och löften i vårt minne,
så att vi ordet rätt förstår
och alltid i din vilja går,
ja, både hör och gör den.