lördag 29 september 2018

Skaparen dog som en smärtornas man1. Skaparen dog som en smärtornas man,
gjorde oss fria med fastnaglad hand,
uppstod ur graven när tredje dag grytt,
skänkte oss livet och glädjen på nytt.

2. Snart lyder ropet: Timmen är här!
Då ska jag flytta dit Skaparen är.
Fri som en svala jag far i Guds tid
dit där jag evigt får bo i Guds frid.

3. Här är det stormar, här är det kallt,
men det ska komma en ände på allt.
Då är min vandring på jorden förbi,
tårar ska torkas, men glädjen förbli.

4. Snart ska jag resa bort från er, men
vänner, jag vet, vi ska mötas igen!
Då ska vi sjunga med himmel och jord,
vara välkomna vid Skaparens bord.

I dag om du får höra Guds röst
I dag om du får höra Guds röst
//: må du inte förhärda ditt hjärta ://

Herre, visa mej vägen
Herre, visa mej vägen,
och gör mej villig att vandra den.
Herre, visa mej vägen,
ge mitt hjärta ro.

O Herre visa mej din väg

Gud, lär mej att se1. Gud, lär mej att se 
att var jag går
följer du med,
att dina ögon ser
//: allt som mej sker! ://

2. Gud, lär mej att ge

vad du vill ha,
lär mej att se
att det du givit mej
//: kommer från dej! ://

3. Gud, lär mej att ta

det som du ger,
tacka dej glad,
använda väl allt gott
//: som jag har fått! ://

4. Gud, lär mej att stå

just där du vill,
och lär mej så
vad jag ska göra där!
//: Du med mej är! ://

söndag 23 september 2018

Gud när du till uppbrott kallar
1. Gud, när du till uppbrott kallar
hela livet träder fram:
barndom, ungdom, mogen ålder,
vardag, vänskap, stolthet, skam.
Allt jag ser vid dödens port:
sorg och glädje, smått och stort.

2. Tack, min Gud, för livets glädje,
smultronställena vi fann,
tack för hjälp och stöd i sorgen,
tack för varje vän jag vann!
Tack för minnen, tack för hopp,

tack för sinnen, tack för kropp!

3. Gud, för dej jag vill mej böja,
bikta all min synd för dej.
Du som ser i det fördolda,
ser du någon tro hos mej?
Dåligt löd jag dina bud,
svagt mitt vittnesbörd, o Gud!

4. Herre, sätt dej vid min sida,
du har tid när andra går.
Ge din frid och inte världens,
du som varje suck förstår.
Låt ditt kors få stråla klart,
mest när döden kommer snart.

5. Du som till ditt verk mej kallat
och som nu mej vila bjöd,
du som räknat mina dagar
och som gav mej livets bröd,
hjälp mej i min sista stund,
evigt gäller vårt förbund!

lördag 22 september 2018

Se, markerna de vitnar
1. Se, markerna de vitnar och skörden är så stor,
men få är de som kämpar för Jesus på vår jord!
De flesta fruktar offret och kallets bittra ve,
allt medan mänskor dör innan ljuset de fått se.
Gå in i ledet! Gå ut i kampen då!
Idag när Jesus kallar dej,
så svara, så svara ja - och gå!

2. Missionens Herre väntar på unga som vill gå,
med livet själv som insats i frontlinjerna stå,
få bära bud om Jesus, på rätta platsen ställd,
få offra sej för honom, få tändas av Guds eld.
Gå in i ledet...

3. Så vill vi villigt gå dit vår Herre Jesus vill,
här hemma och där ute, Gud give nåd därtill,
att stå där han oss ställer med kärlek och med glöd,
att kämpa för hans rike, för Jesus till vår död!
Gå in i ledet...

tisdag 18 september 2018

Du som din skatt på jorden äger
1. Du som din skatt på jorden äger
och som har allt ditt goda här,
som rör dej helst i Mammons läger
och tror att lyckan hittas där,
jag frågar dej, min käre vän:
vad äger du i himmelen?

2. Du strävat flitigt, handlat, sparat
och nu med "tryggad framtid" står,
du mycket gott åt dej förvarat,
som räcker till för många år,
men du, min fråga lyder än:
vad äger du i himmelen?

3. Om om du vunne hela världen
men toge skada till din själ,
vad hjälpte det? Den sista färden
blir svår till slut, förstår du väl?
Med allt ditt goda, käre vän,
kan du ej köpa himmelen!

4. Och du som inte lyckats samla
på denna jord en enda skatt,
men ännu ses gå runt och famla
i otrons långa, mörka natt,
du dubbelt fattig är, min vän,
som inget har i himmelen!

5. Men frågar du: hur ska jag kunna
få himlaskatten redan här?
Jo, kom till Jesus och dej unna
att tro på honom som du är!
Sen kan du sjunga glad: Min vän,
min skatt jag har i himmelen!

måndag 17 september 2018

Ett vänligt ord som kärleken1. Ett vänligt ord som kärleken
har på din tunga lagt,
det har, mer än du anar än,
en märklig, mystisk makt.

2. Det är som dagg på gräsets strå,
det rätar upp en böjd,
som solljus genom skyar grå
det väcker liv och fröjd.

3. Ett vänligt ord har liv var gång
för stora och för små,
det skapar rymd som lärkans sång
och kan det största nå.

4. Ett vänligt ord blev inte sagt,
en möjlighet försvann -
vi ofta sten på börda lagt
för den som tröst ej fann.

5. Ett iskallt svar på vädjan varm
är mörkrets förebud,
det gör dej själv så tom och arm,
det fjärmar dej från Gud.

6. Men från Guds åsyn strålar klar
den kärleks varma glans
som genom dej blir uppenbar
om du vill helt bli hans.

När dagen ljuset sänder1. När dagen ljuset sänder
till landet där vi bor,
vi lyfter våra händer
mot dej, vår Konung stor.

2. Hjälp oss idag att vandra
med sanningsbältet spänt,
hjälp oss att glädja andra
med hjärtat mot dej vänt!

Det går en man från nådens port1. Det går en man från nådens port
med glädje fylld från höjden!
Som dagg i solen dunstat bort
den smärta honom böjde.
Han har vid Herrens hjärta rört,
hans ångers bön har Herren hört,
hans syndaskuld är struken.

2. Hur går det till att denne man,
då nu sin bror han möter,
i hat och syndig vredes brand
den andre från sej stöter?
Nu han åt satan handen räckt,
sej ut ur nådens rike sträckt,
för Herrens dom han faller.

3. Upp, kära kristna, vaka, bed,
er väg är full av fara!
En oförsonlig håg dras ned
i mörkrets hårda snara.
Har själv du funnit nåd hos Gud,
förlåt din bror, så är Guds bud,
sju gånger sjuttio gånger! 

4. Betänk vad Gud för dej har gjort!
Hans nåd du aldrig svike,
så att han måste visa bort
dej från sin kärleks rike. 
O Gud, vår hårdhet övervinn,
så vi får med vårt syskon in
i nådens famn och värme!

När tiderna går

1. När tiderna går
så mycket förändras, så lite består.
Berömda sänks ner i de glömdaste hav,
men evigt vi minns Jesu kors och hans grav.
Där såg jag hur himmelen öppnade sej,
//: han dog ju för mej ://

2. Han utgick från Gud,
han kom för att bära om kärleken bud,
att lösa oss alla ur helvetets band,
att leda oss bort ifrån avgrundens rand.
Från korset som gavs honom flydde han ej,
//: han dog där för mej ://

3. Och helvetets här
ska aldrig mej skilja från den jag har kär.
Om ormen mej högg med sin giftiga tand,
en blick på hans kors ger mej läkedom sann.
Om vägen än smalnar jag lämnar den ej,
//: han dog ju för mej ://

4. Du dog ju för mej!
Välsignade, vad kan jag göra för dej?
Ack, allt vad jag kan är att fly till din famn

och börja var dag i ditt heliga namn.
Från död till uppståndelse går jag med dej,
//: du dog ju för mej! ://

Du kan inte undvara Jesus
1. Du kan inte undvara Jesus
och allt det som han har att ge.
//: Får han inte skänka dej synen,
Guds rike du aldrig ska se ://

2. Du kan inte undvara Jesus.
Han livet och sanningen är,
//: det ljus som besegrar vårt mörker,
den väg som till himmelen bär ://

3. Du kan inte undvara Jesus,
han läker de svidande sår.
//: Där vinter och hopplöshet råder,
han kommer med värme och vår ://

4. Du kan inte undvara Jesus,
den ende som uppfyllt Guds bud,
//: i livet, i döden, i domen
ditt enda försvar inför Gud ://

5. Så ge då ditt hjärta till Jesus!
För dej gav han livet en gång.
//: Fast vägen är smal, han dej leder
till himmelens glädje och sång ://

Himmelske Far, du berett oss
1. Himmelske Far, du berett oss
i kraft av ditt levande ord.
Anlag och krafter du gett oss
och ansvar för vård av din jord.
Hela vårt liv skulle tjäna
andra till nytta och gagn.
Herre, gör hjärtana rena
och låt oss få ära ditt namn!

2. Hem och familj, liksom vänner
och arbetskamrater vi har,
alla de gåvor du sänder,
din hjälp, käre himmelske Far,
kyrkan du grundat i världen,
dopet och nattvardens bord,
allt får vi motta med glädje
som Gudsrikets barn på din jord.

3. Tack att du gav oss det största
då barnet i krubban blev fött!
Han är vår bror och den första
med fullkomligt liv vi har mött.
Nu vill vi offra dej pengar,
viga dej krafter och tid,
så att ditt rike når längre,
din här rustas bättre till strid.

4. Aldrig vår gåva blir värdig,
fast given från morgon till kväll.
Frälsningen gjordes ju färdig
av honom som offrat sej själv.
Nu kan vi tjäna med glädje,
bara av nåd får vi lön.
Himmelske Far, gör oss redo
till osjälvisk gärning och bön!

Herre, du lärjungar kallat
1. Herre, du lärjungar kallat
bland folk utan rykte och rang.
Ofta i tron har de vacklat,
din kärlek ej alltid dem tvang.
Alla de flydde i nöden,
uppskrämda svek de sin vän.
Du som var trofast till döden
förnekats igen och igen.

2. Herre, ditt rike blev främjat
av något som ingenting är.
Skatten från dej blivit buren
i sköra och dåliga kärl.
Utslagna vann med din seger,
kalla fick liv i ditt blod,
svaga fann kraften du äger,
din Ande åt fega gav mod.

3. Herre, du kallar och sänder
de små till ditt storverk på jord.
Ännu ska stammande vittnen
förkunna ditt eviga ord.
Kom de med tiggande händer,
skatter du fyller dem med.
Stark är den svage du sänder
på kallets och löftenas led.

söndag 16 september 2018

Inte alla dagar är lika
1. Inte alla dagar är lika,
alla ej på glädje är rika,
inte varje dag njuter själen samma ro,
men varje dag jag får på Jesus tro.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag jag får på Jesus tro ://

2. Inte alla dagar är lätta,
många mej på prov brukar sätta.
Inte varje dag är mitt hjärta fullt av frid,
men Herrens nåd är ny i all min tid.
//: Halleluja, halleluja,
men Herrens nåd är ny i all min tid ://

3. Inte alla dagar är klara,
ofta jag i dimma får vara,
inte varje dag kan jag Herrens väg förstå,
men varje dag vill Jesus med mej gå.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag vill Jesus med mej gå ://4. Ingen dag jag nåden är värdig,
varje dag i Jesus rättfärdig.
Skulle någon dag tyckas särskilt tung och grå,
den för mej närmare mitt hem ändå.
//: Halleluja, halleluja,
den för mej närmare mitt hem ändå ://

Vill du med till himlen
1. Vill du med till himlen, ja, till fridens hem?
Vill du till Guds nya stad Jerusalem?
Vill du möta Jesus, gör din lampa klar!
//: Ve dej om du ingen olja i den har! ://

2. Kom ihåg: din frälsning kostat Jesu blod.
Lek då ej med synden, strid med heligt mod.
Du är köpt för dyrt att vara världens vän.
//: Nåden är för dyrbar att försummas än. ://

3. Mången pilgrim gick i början ut så glad,
men kom ändå aldrig fram till Sions stad.
Lampan slocknade och hjärtat blev så kallt,
//: därför att man inte ville offra allt. ://

4. Kristi trogna får ej bara vila här, 
men får kämpa för att vinna kronan där.
Kristus har gått först, jag följer i hans spår
//: även om hans kors och smälek här jag får. ://

5. Hemma får vi vila, det vårt fältrop är.
Hemma får vi vila efter allt besvär.
Därför vi med glädje sjunger Lammets sång.
//: Kort är striden, mödan är ej heller lång. ://

Räkna med Jesus så räknar du rätt
1. Räkna med Jesus så räknar du rätt,
får han din börda blir andningen lätt.
Annars så bjuder du fienden in,
räkna med Jesus, och segern blir din!

2. Räkna med Jesus i medgången blid,
räkna med Jesus i motgång och strid.
Minns när du frestas i prövningens natt:
han på din sida ska aldrig bli matt.

3. Räkna med Jesus trots synder och nöd,
minns att hans blod gör dej vit mer än snö.
Nåden är större fast synden är stor,
räkna med Jesus, han gav dej sitt ord!

4. Räkna med Jesus när ut du nu går,
annars i näten du ingenting får.
Han vill få bruka din hand och din mun,
räkna med Jesus var dag och var stund!

torsdag 13 september 2018

Över fjärden vid och djupAlt. melodiversion:


1. Över fjärden vid och djup
ror jag i min lilla slup,
om det stormar eller om det stilla är.
Jag vill inte ligga still,
ut med garnet mitt jag vill,
ut att fånga fiskar åt min Herre kär.

2. Båten saknar allt behag,
fiskarn dålig är och svag,
många menar han bör hellre gå på land.
Mästaren dock bjöd mej gå,
därför vill jag hålla på
tills han själv mej vinkar till den andra strand.

3. Många har det ej så lätt
att förstå hans handlingssätt.
Se, han brukar det som smått och ringa är.
Världen medlidsamt nog ler
och medalj mej ingen ger,
men det är ej heller det jag söker här.

4. Om rätt många ting är små,
så är nätet gott ändå,
bättre fiskredskap har aldrig någon sett.
Evangelium det är
om min Herre Jesus kär
och den salighet han världen all berett.

5. Om jag hem från strida djup
hundra gånger ror min slup
tom på fisk, så vill jag ut på nytt ändå.
Nästa gång jag hemåt far,
kanske båten full jag har,
mina glädjesånger går mot höjden då.

6. När jag sist skall lägga opp,
vila ut min trötta kropp,
o så skönt om tiden då var nyttjad väl!
Därför ut på nytt jag vill,
inte bara ligga still
- dyrbar i Guds ögon är varenda själ. 

onsdag 12 september 2018

Jesus lever! Därför kanAlt. tysk koral:Alt. finsk koral:1. Jesus lever! Därför kan 
dödens hot mej ej förskräcka. 
Han uppstånden är, och han 
också mej till liv ska väcka.
Jesu kärlek allt förmår,
detta får jag lita på.

2. Jesus lever! Vägen så
till hans rike blivit banad.  
Jag med honom ärva får
himmelsk sällhet, här ej anad.
Evigt Herrens ord består,
detta får jag lita på. 

3. Jesus lever! Han begär 
nu ditt hjärta, inget annat. 
Kom till honom som du är, 
du som tveksam fjärran stannat. 
Nådens famn nu öppen står,
detta får du lita på.  

4. Jesus lever! Ja, jag vill 
ge mej själv åt honom bara. 
Nu allt mitt hör honom till, 
hans jag alltid vill få vara. 
Är jag svag, han allt förmår,
detta får jag lita på. 

5. Jesus lever! Ingen makt 
ska mej från hans kärlek skilja. 
Sorg och glädje, allt jag lagt 
i hans helga, goda vilja 
som all vishet övergår,
detta får jag lita på. 

6. Jesus lever! Och min död 
blir en port till själva livet. 
I den sista kampens nöd 
är mitt hopp i honom givet. 
Himlen för mej öppen står,
detta får jag lita på.

tisdag 11 september 2018

Du får komma till Jesus med det som är tungt
1. Du får komma till Jesus med det som är tungt,
med din synd och din sorg utan slut.
Den som kommer till mej, så har Frälsaren sagt, den ska verkligen ej kastas ut.

2. Du får komma till Jesus i tvivel och kamp
och när nerböjd i missmod du går.
Han vill uppmuntra dej, han vill tända ett hopp
och din vinter han vänder i vår.  

3. Du får komma till Jesus när galet det gick,
du får komma för tusende gång.
Han vill resa dej upp, vill dej glädja igen
och få fylla ditt hjärta med sång.

4. Du får komma till Jesus i gryningens tid,
mitt på dagen bland solljusa fjäll.
Du får komma till Jesus när solen går ner,
i de nattsvarta skuggornas kväll.

5. Du får komma till Jesus i Guds fadershus,
där hans härlighet själv du ska få.
Du får vara hos Jesus i evighet sen,
säg, vad mer kan du önska dej då? 

Djup av nåd - finns det hos dejAlt. koral:
     

1. Djup av nåd - finns det hos dej,
Jesus, ännu rum för mej?
Har förlåtelse du kvar
för en syndare som jag?

2. Jag har stått din Ande mot,
trampat buden med min fot,
vandrat vilse långt från dej,
finns det ännu rum för mej?

3. Å, jag är så kall och död,
äger bara synd och nöd.
Törs jag komma fram till dej,
finns det ännu rum för mej?

4. Djup av nåd - finns det hos dej,
Jesus, ännu rum för mej?
Om du ännu har mej kär,

å, så ta mej som jag är!

måndag 10 september 2018

Ge världen fred, ge själen frid

'

Alt. koral:
   

1. Ge världen fred, ge själen frid,
ja, nu i våra dagar,
för ingen hejdar split och strid
som land och folk försvagar
förutom du, o Herre.

2. Bevara oss för mord och brand,
nu och i alla tider,
beskydda både folk och land
mot dem som mot oss strider
och vill oss rent fördärva.

3. Förlåt vår synd, o Herre kär,
och lär oss buden hålla.
Frid får ej de som onda är,
den synd de gör ska vålla
att hat och söndring råder.

4. Ge riksdag och regering nåd
att motstå maktens yra,
att ödmjukt söka goda råd
och land och rike styra
så vi i frid kan leva.

5. Vi sjunger då till evig tid
en lovsång med varandra,
med alla dem som älskar frid
och på din väg vill vandra,
vår store Gud och Herre!
  

lördag 8 september 2018

Ett behövs, och detta enda
Alt. koral:


1. Ett behövs, och detta enda
lär mej, Gud, att rätt förstå!
Jag vill håg och hjärta vända
från den makt som ska förgå.
Ja, fast till dess lockbeten många sej vänder,
jag håller i dina välsignande händer.
Du, Jesus, har livets gudomliga ord,
i dej hela himmelens härlighet bor!

2. Som Marias hjärterötter
sökte denna enda skatt,
då hon sej vid dina fötter
full av längtan hade satt,
så vill jag så gärna i hjärta och öra
ditt ljuvliga tal och din vilja få höra.
Som hon jag din nåd har lärt känna och såg
den rikedom som i ditt ord åt oss låg.

3. Inget inför Gud jag bringar
utom dej och dina sår,
under din försonings vingar
jag för Gud frimodig står.
En evig rättfärdighet kom ju i dagen,
då du i vårt ställe fullbordade lagen.
Då vävdes den fagraste klädnad av Gud,
som smyckar vid tronen din saliga brud.

4. Låt mej då på nytt uppväckas 
till ett heligt liv i dej!
Låt allt ont alltmera stäckas
av din stora kraft i mej!
För allt som till liv och till helgelse leder,
det är det ju, Jesus, du själv som bereder.
Ta från mej all syndens förfärliga tröst,
och fyll med din helige Ande mitt bröst!

Orättvisan tungt dej trycker (Bästa rådet)Orättvisan tungt dej trycker,
bittra räcks dej kvalens drycker,
gåtlikt, mörkt du livet tycker.
Jag vill ge dej råd, min vän:
Mänskors orättvisa - glöm den,
och den bittra kalken - töm den,
och den dunkla gåtan - göm den,
göm den till förklaringen!

Jordens oro viker

 

Jordens oro viker
för den frid som varar.
Graven allt förliker,
himlen allt förklarar.

Ett är nödvändigt: att finna en tro

Ett är nödvändigt: att finna en tro
som håller i liv och i död.
Ett är nödvändigt: att denna tro
får brinna av kärlekens glöd.

måndag 3 september 2018

Jag tänkte jag visste vad kärleken var1. Jag tänkte jag visste vad kärleken var,
jag trodde att själv jag var god.
//: Så stod jag då framför den korsfäste man,
vars kropp blivit strimmig av blod ://

2. Jag hörde han bad för den bödelsflock
som vid korset slog honom fast,
//: då var det som djupt i mitt hjärtas grund
en stenhård fördämning brast ://

3. Jag knäböjde stilla vid korsets fot
- så bittra då tårarna flöt -
//: jag såg mej själv som en syndare stor,
som ofta mot kärleken bröt ://

4. Jag såg att han tog det straff jag förtjänt,
fast han aldrig försyndade sej.
//: Då viskade jag: förbarma dej nu
och be, Herre, också för mej! ://

5. Han böjde huvudet mot mej tyst,
denne bleke och korsfäste man,
//: och sa: Ja, i dag ska du vara helt visst
med mej i de levandes land ://

6. De föll med sin frid över hjärtat ner,
hans muns välsignade ord.
//: Min synd jag såg och min Frälsare fann,
i de levandes land jag bor ://

Du som kom att oss försona

 


Alt. koral:


1. Du som kom att oss försona,
världen ger dej törnets krona,
men du ser jag ville vira
rosor för att korset sira,
ge mej, Jesus, mod därtill!


2. Vad har dej hos Gud bedrövat?
Vad såg du hos oss som strövat
bort från dej och dina vägar,
så att du oss nu förplägar
med ditt offer, livets bröd?

3. Jo, din kärlek, het som glöden,
är långt starkare än döden.
Mycket hellre ger än tar du,
därför in i döden bar du
i vårt ställe all vår skuld.


4. Men hur ska jag kunna skyla
hjärtats hårdhet och dess kyla? 
Ja, hur ska jag tacka värdigt
för det verk som du gjort färdigt,
för din kärlek och din nåd?


5. Jo, ditt blod är livets källa,
och ur den skall ständigt välla
kraft, som kan var klippa välta,
värme, som kan isen smälta,
nåd, som tvår mitt hjärta rent.


6. Under tårar jag dej beder
att du genom hjärtat leder
floden som kan klippor välta,
floden som kan isberg smälta,
all min blodskuld skölja bort.


7. Du vars liv för mej är givet,
låt i dej mej älska livet,
så för dej mitt hjärta bankar,
så att du i mina tankar
är dess djupa sammanhang!

8. Om jag än som strån ska falla,
om än hand och bröst blir kalla,
tar du ej ditt ord tillbaka:
aldrig ska jag döden smaka,
du har tagit syndens lön.

9. Ja, jag tror på korsets gåta!
Du kan frälsa och förlåta!
Stå mej bi mot satans lister,
ta min hand när ögat brister,
säg: Vi går till paradis!