måndag 28 november 2016

Från himlen änglaskaran kom

 


1. Från himlen änglaskaran kom
som herdarna berättat om.
Var inte rädd! En ängel sa:
Ett barn är fött åt er idag!

2. Och i en krubba är det lagt,
i Davids stad, som Mika sagt.
Er Frälsare det barnet är,
Messias, Herren själv är här!

3. Så gläds åt detta som nu skett,
att Gud med er har blivit ett!
Han föddes med ert kött och blod,
som liten bror så varm och god.

4. Kan synd och död då segra mer?
Ni har ju Herren själv hos er.
Nu helvetet och satan gnyr,
den Gud som tjänar er de skyr.

5. Så sätt all tro och lit till den
som fötts åt er som Frälsaren!
Trots allt som vållar sorg och ve
han aldrig vill er överge.

6. Han varje mänska handen räckt,
ni är ju nu med honom släkt!
Förmer än änglaliv är det,
så tacka Gud i evighet! 

fredag 25 november 2016

Gläd dej, du Kristi brud

Alt. dalakoral från Mora (står ej i psalmboken):
1. Gläd dej, du Kristi brud, 
och möt din Herre Gud.  
Den stora dag du skådat 
som Guds profeter bådat. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

2. En åsna honom bär,
men segerrik han är. 
Hans prakt är mycket ringa, 
men döden kan han tvinga. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära. 

3. Saktmodig, mild och god, 
han ger de svaga mod. 
Stor nåd han hit vill föra, 
den ska hans brud tillhöra. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

4. Låt hjärtat öppna sej, 
bjud Kristus hem till dej!
I dag vill han dej gästa
och sitt förbund befästa. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

5. Höj glädjerop till skyn 
vid denna glada syn: 
här kommer Sions förste, 
bland konungar den störste. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

6. Strö kvistar på hans led,
lägg mjuka kläder med!
Bekänn hans namn så salig,
fast världen än är farlig. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

7. Och spenabarnens ljud
med dej ska lova Gud
och hedningarnas skara
ska glad och frälsad svara:
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

[Britt G Hallqvists bearbetning är bättre - men copyrightskyddad]

torsdag 24 november 2016

Ditt namn ska nu bli prisat

*Ditt namn ska nu bli prisat,
Gud, hör vårt glada tack
för nåden du oss visat,
för vad vi åt och drack!
Din godhet vi fått märka,
vår tro du så vill stärka,
vår käre, gode Gud!

fredag 18 november 2016

Möts vi där på andra stranden


1. Möts vi där på andra stranden,
där för evigt allt är väl,
där ej tidens stormar mera
når vår ande, kropp och själ?
Möts vi där?
Möts vi där?
Möts vi där på andra stranden?
Möts vi där på andra stranden,
där vår själ är frälst och fri?

2. Får vi mötas i den hamnen
efter slutad stormig färd?
Ska vi ankaret få kasta
i Guds lugna, ljusa värld?
Möts vi där...

3. Får vi mötas i den staden
som är byggd av Herren Gud,
strålande i himmelsk klarhet,
som en brud i bröllopsskrud?
Möts vi där...

4. Där de frälstas lovsång klingar
i harmoniskt jubelljud
i den värld där allt som lever
stämmer upp sitt lov till Gud,
möts vi där...

5. Får vi möta Herren Kristus,
när han hämtar hem sin brud?
Får vi vara honom nära
och för evigt lova Gud?
Möts vi där...

onsdag 16 november 2016

Tvivel ur min själ försvinne

Alt. koral:1. Tvivel ur min själ försvinne!
Evigt trofast Herren är.
Om hans milda faderssinne
Anden kraftigt vittne bär.
Mej med evig kärlek ser han,
svar på bön så gärna ger han.
Fast jag många synder har
är han än min Gud och Far.

2. Han vill låta nåden strömma,
vem kan då anklaga mej?
Ja, vem vågar mer fördöma
den han fört till bords med sej?
Gör mej syndens minne smärta,
Gud är större än mitt hjärta.
Minsta suck så väl han hör
och av nåd rättfärdiggör.

3. Jesus sej för mej utgivit,
genom tron han nu är min.
Av hans blod som offrat blivit
flödar mod i hjärtat in.
I hans eviga försoning 
vann jag tillgift och förskoning.
Nådens dom var redan sagd
innan världens grund blev lagd.

4. För vår synd han dödad blivit
och för vår rättfärdighet
han uppstånden är till livet
genom Faderns härlighet.
Nu hos Fadern i det höga
ser hans goda, varma öga
till den värld han frälsat har
och är evigt vårt försvar.

5. Jag i tron nu salig ser mej,
lyfter glad mitt huvud opp.
Om allt annat överger mej
sviker inte han, mitt hopp.
Ingen motgång, ingen lycka
ska ur Jesu famn mej rycka.
Han är min i lust och nöd.
Han är min i liv och död.

måndag 14 november 2016

Nu gokväll och gonattNu gokväll och gonatt!
Sov så gott, lilla skatt,
sov så gott och dröm sött,
för du är ju så trött.
//: Sov så gott, lilla vän,
tills du vaknar igen! ://

Nu gokväll och gonatt!
Här har änglar sej satt.
Nu de vakar och ser
hur i drömmen du ler.
//: På ditt barnsliga vis
dröm om Guds paradis! ://
 .

En gång dö och sedan domenRytmisk originalkoralform:


1. En gång dö och sedan domen
är oss alla förelagt.
När vår kropp till jord är kommen
hålls dock själen än vid makt.
Kropp och själ en gång ska stå
inför Gud att domen få.
Räkenskap vi måste göra
för det liv vi fått att föra.

2. Heligt liv och salig ände,
det har Gud tillsammans satt.
Den som här sej ej omvände
stannar där i evig natt.
Ja, förlorad är förvisst
all den nåd som Jesus Krist
så oändligt dyrt förvärvat,
när vi själva oss fördärvat.

3. Ej har Gud oss hit till världen
skapat för fåfänglighet,
inte för att dyrka flärden,
vältra oss i yppighet.
Nej, så lyder Herrens lag:
Tjäna honom natt och dag,
sträva efter andras bästa,
sök Guds rike, se din nästa!

4. Jesus, hjälp mej alla dagar
leva efter dina bud,
så min vandring dej behagar,
styrk mej med din Ande, Gud!
Jesus, stanna kvar hos mej,
hjälp mej nu förbli i dej,
all förtröstan till dej sätta,
efter dej mitt verk uträtta.

5. Styr, o Jesus, till det bästa
vad som av mej väntas kan.
Må vid dej du så mej fästa,
att min tro blir viss och sann.
Skilj det onda ifrån mej,
allt det goda är i dej.
Stå mej bi i alla öden,
var mitt liv i själva döden.

6. När min sista stund må vara,
uppehåll mej med din hand.
Låt mej salig hädanfara
till det rätta hemmets land.
Öppna för mej livets dörr,
fast din lag mej dömde förr.
Milde Herre Jesu Kriste,
låt mej inte här ta miste.

7. Gud, du vet att jag är renad
genom Jesu Kristi blod
och igenom tron förenad
med min Frälsare så god.
Herre, se i nåd till mej
så att jag kan möta dej,
livets krans med glädje bära
och för evigt ge dej ära.

lördag 12 november 2016

Så skön går morgonstjärnan fram
1. Så skön går morgonstjärnan fram
och bådar, klar och lyckosam,
den stora dagens möte,
den dag Guds barn, av nåden höjd,
får svinga sej med helig fröjd
till Himlafaderns sköte.
Tiden, 
striden
snart ska slutas,
friden njutas,
hoppet vinna,
tro och kärlek målet hinna.

2. Jag skyndar till den staden fort,
det nya Salem, på vars port
min bön så länge klappat.
Du, som i döden för oss gått,
av dem som du av Fadern fått
ej någon har borttappat.
Du stred,
du led,
kärleksfulle,
så vi skulle
evigt frälsas
och av dina änglar hälsas. 

3. Och varsamt lossas jordens band,
jag vet att vid din trogna hand
jag i den glädjen hamnar
där vän ej mera skils från vän,
där David, from och glad, igen
sin Jonatan omfamnar.
Modern,
brodern
där ej gråter,
makar åter
möts och finner
fröjd som aldrig mer försvinner.

4. Ej mer med blicken skum och svag
jag leta ska Guds anletsdrag
i världens dunkla spegel,
men Herrens klarhet ohöljd se
bland dem som blivit tecknade
med Herrens Guds insegel.
Salig,
salig
ska jag röna
allt det sköna,
sanna, höga,
som här doldes för mitt öga.

5. Min sällhetsdag, jag väntar dej!
Jag redo är, jag kläder mej
i vita högtidsdräkten.
Kom, Jesus! "Ja, jag kommer snart,"
du svarar mej, jag hör nu klart
din röst i morgonväkten.
Ära,
ära
vare Herren!
Vik nu fjärran,
sorger alla!
I Guds armar får jag falla.

måndag 7 november 2016

Tack o Gud att du ger oss matTack, o Gud, att du ger oss mat,

tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat
just där vi är.
Halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud
just där vi är.
Amen!

Thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
right where we are.
Halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
right were we are.
Amen!

Ta Bibeln med, ta Herrens ord
Alt. koral:1. Ta Bibeln med, ta Herrens ord
som lots, kompass och ljus ombord,
då går dej väl, då når du fram
om färden än blir prövosam.

2. På tidens hav går mången storm
och livet skiftar ofta form,
men är vår Herre med ombord,
så ska hans frälsning bli förspord.

3. Är Herrens ord vårt hjärta kärt
och om vi minns vad det oss lärt,
då har vi tröst som ej förgår
om än mot skeppet vågen slår.

4. Vad mänskor talat, tänkt och sagt
försvinner snart som ängens prakt.
Guds ord består till evig tid,
säll den som tryggar sej därvid.

Naturens bok med öppna bladAlt. koral:1. Naturens bok med öppna blad
lovsjunger Gud på varje rad.
Allt som av honom skapat är
än vittne om hans storhet bär.

2. Men här i nådens hemlighet
dock lyser mest hans härlighet:
i kors och sår och törnekrans,
i blodets djupa purpurglans.

3. Här sjunker jag förundrad ner,
då härlighetens Herre ger
sitt liv i döden för en värld
som blott fördömelse var värd.

4. Kom, törstige, till källan fram,
drick liv och hälsa hos Guds Lamm,
beundra Herrens härlighet
och sjung hans pris i evighet!