tisdag 27 februari 2018

Vi har nu i himlen en överstepräst1. Vi har nu i himlen en överstepräst,
och gärna förbarmar han sej.
En sådan ju passar för syndare bäst,
en sådan ju passar för mej.

2. Ack, skulle jag själv komma fram inför Gud,
för evigt jag borta då blev,
ty jag har ju syndat och brutit hans bud,
den lag i vårt hjärta han skrev,

3. den lag som han sedan på Sinai gav
och sände från himmelen ned,
att visa oss alla sin helighets krav
och att han av synden blir vred.

4. Vår överstepräst, han tog på sej att stå
som medlare för oss hos Gud,
att själv under lagens förbannelse gå
och hålla de brutna Guds bud.

5. Ett fullkomligt offer för oss han frambar,
o djup av Guds eviga råd!
Fullkomligt för evigt det offret ju var.
Så är vi då frälsta av nåd!

6. Så är han den nya och levande väg,
som in genom förlåten går.
Är detta ej saligt, o syndare, säg?
Till Herren vi komma nu får.

7. Själv frestad i allting just lika som vi,
fast helt utan synd i sin själ,
han kan oss i frestelsestunden stå bi
och fostra och hjälpa så väl.

8. Så har vi förvisso en överstepräst,
och gärna förbarmar han sej.
En sådan ju passar för syndare bäst,
kan han då ej passa för dej?

onsdag 21 februari 2018

Jesus, Jesus! Ja, det ordet

1. Jesus! Jesus! Ja, det ordet
klingar ljuvt som änglasång,
//: det är hjärtats bröd på bordet,
livets friska vattensprång ://

2. Det är stjärnan på min himmel
som mej leder tryggt och glatt
//: genom tidens flärd och vimmel,
genom jordens nöd och natt ://

3. Det är trogna modersfamnen

som omsluter barnen ömt.
//: I den säkra, trygga hamnen
har min själ för storm sej gömt ://

4. Sköna namn, o må du klinga

ljuvligt på min pilgrimsfärd
//: och mig goda budskap bringa
ifrån himlens sköna värld ://

5. Ja, må du min själ bevara

under jordens nöd och tvång
//: och mitt viloläger vara
när jag somnar in en gång ://

6. Herre, låt mej sedan väckas

vid det namnets livsmusik,
//: till den dag, som ej kan släckas,
men är evigt skön och rik! ://

Tiden försvinner så snabbt som en dröm

Tiden så hastigt försvinner

söndag 18 februari 2018

Gud hjälpe oss alla i tiden
PSALM MOT DJÄVULEN

1. Gud hjälpe oss alla i tiden
stå Djävulens välde emot.
Hans vässade vapen i striden
är list och bedrägsel och hot.
Hans djävulska makt är att fresta,
att locka den svage till svek.
Han säger sej vilja vårt bästa,
men allt är en ondskefull lek.

2. Gud hjälpe oss motstå den satan
som trår att fördärva vårt liv;
han rör sej ibland oss på gatan,
hans leende är som en kniv,
han lust är att sinnen förvrida
och locka till tysthet och fall.
Gud hjälpe det folk som får lida
för slapphet mot Belial!

3. Gud hjälpe oss alla att spjärna
mot Djävulens makt i vår nöd!
Sitt ansikte döljer han gärna
och gläds om vi tror han är död.
Men änglarna vet att han lever,
de ger oss sitt skydd om vi vill
i striden för sanningens seger.
Gud hjälpe oss alla därtill!

lördag 17 februari 2018

Här växlar det av dagar, år

Jag är främling, jag är en pilgrim (alt. version)

Kärlek vid som oceanerSom ett klockspel hör jag dej

Han är Herre, Jesus är Herre

Han böjde sej ner i ödmjukhet (Korset där Jesus gav sitt liv)Text och musik: Pelle Karlsson

Kom nära mej

7

fredag 16 februari 2018

Gud, i dina händer

Innan natten kommer

Gud är trofast! så ljöd sången

Säg, känner du det underbara namnet

Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn

1. Jesus jag viskade ödmjukt ditt namn 
när invid korsets fot jag stod,
mötte din frälsnings öppnade famn,
renades i ditt blod.
Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn 
och renades i ditt blod.

2. Jesus när stilla jag viskar ditt namn 
alla mörkrets skuggor flyr.
Vinddriven farkost finner sin hamn,
morgonen åter gryr.
Jesus o, Jesus jag viskar ditt namn 
och morgonen åter gryr.

3. Jesus när sist jag fullbordat mitt lopp 
och är löst från jordens tvång,
då är ditt namn allena mitt hopp,
evigt min jubelsång.
Jesus, o Jesus, ditt dyrbara namn 
blir evigt min jubelsång. 

Gud, du är här

Om du känner bördor trycka (Sjung halleluja)

Ej någon egen värdighet (Ett nådehjon)

Uti himmelen en gång

måndag 12 februari 2018

Hav tack, o Jesus


1. Hav tack, o Jesus, att du mej givit 
båd’ makt och rättighet att vara din! 
När jag dej äger, då har jag livet. 
Mej fattas ingenting, blott du är min. 

2. Är vägen tung som jag här får vandra, 
så har jag rättighet att vara din. 
Och är jag mindre än alla andra, 
betyder ingenting, blott du är min.  

3. Om alla kärlek emot mej visar, 
så har jag rättighet att vara din. 
Om man begråter mej eller prisar, 
betyder ingenting, blott du är min.

4. Om jag har guld här, och gröna ängar, 
så har jag rättighet att vara din. 
Och är jag fattig och utan pengar, 
betyder ingenting, blott du är min. 

5. I med- och motgång, vad än mej möter, 
så har jag rättighet att vara din. 
Du ingen bort från ditt hjärta stöter,
hav tack att du är min, och jag är din. 

Underbar kärlek så stor1. Underbar kärlek så stor! 
Sjung det ännu en gång! 
Underbar kärlek så stor! 
Ämnet för all vår sång! 
Änglar får budskapet föra, 
herdarna hänryckta höra, 
syndare, kan den ej röra 
dej, denna kärlek så stor? 
Underbar! 
Underbar! 
Underbar! 
Underbar kärlek så stor!

2. Underbar kärlek så stor! 
Fastän du fjärran är -
underbar kärlek så stor! -
Gud dej ännu har kär! 
Kom till den levande källa, 
som ifrån korset syns välla, 
som kan din själ tillfredsställa! 
Underbar kärlek så stor! 
Underbar, 
underbar,
underbar,
underbar kärlek så stor!

3. Underbar kärlek så stor! 
Sist i Guds himmels höjd
- underbar kärlek så stor! -
bjuds dej en evig fröjd! 
Frälsad från frestelsens snaror, 
räddad från jordlivets faror
får du bland jublande skaror 
prisa Guds kärlek så stor.
Underbar,
underbar,
underbar,
underbar kärlek så stor!

Ett litet barn av Davids hus

Länge har jag försökt

Änglarna sjunger i himlen

Han gick den svåra vägenDu är helig du är hel

Du omsluter mej på alla sidor

Må din väg gå dej till mötes

Min själ får vila ut i stillhet hos Gud

söndag 11 februari 2018

Sprid himlens glädjebud


1. Sprid himlens glädjebud,
en hälsning från vår Gud
till varje mänskobröst
som längtar efter tröst,
må tusen tungors ljud
tillsammans prisa Gud,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här,
Guds Ande är nu här,
vår Hjälpare från Gud
är sänd i världen ut.
Sprid himlens glädjebud
i hela världen ut,
Guds Ande är nu här!

2. Den långa natten flyr,
en härlig morgon gryr,
ett glädjebud jag hör
som allting nytt nu gör,
att Jesus synden bar,
stod upp som lovat var,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

3. Guds Ande, Faderns tolk
är sänd till jordens folk,
han budet till oss bär
att allt fullbordat är.
O kärlek djup och stor
som i Guds hjärta bor,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

4. Så sjung, låt ekot fly
högt upp mot himlens sky,
tills helgonen i höjd
instämmer i vår fröjd,
tills hjärtan, folk och land
för Jesus står i brand,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här... 

lördag 10 februari 2018

Det finns en väg till himmelenAck, att i synd vi slumrar bortAlt. koral:


1. Ack, att i synd vi slumrar bort
ett liv, så viktigt och så kort,

och glömmer för ett timligt väl
att samla skatter för vår själ!

2. Betänk då vad din frid tillhör:

du mänska, bed och bättring gör!
Idag du kallas av din Gud,
härnäst dej kallar dödens bud.

3. Då upphör makt och rikedom,

du måste fram för Herrens dom.
All världen där, du syndens träl,
ej frälsa kan din arma själ.

4. Väl den som följer Jesu röst

och äger i hans ord sin tröst,
till hans förtjänst har satt sin lit
och gör hans viljas verk med nit.

5. O Jesus, du som med din död

har frälsat mej från evig nöd,
låt mej min sista timma få
beredd och glad till mötes gå.

6. I tro och kärlek mej bered

och i din Andes ljus mej led,
så jag fullborda kan mitt lopp
med samvetsfrid och saligt hopp.

7. För döden jag ej fruktan bär

när jag med dej förenad är.
Med glädje när du kallar mej
min frälsta själ ska gå till dej.

fredag 9 februari 2018

Med sin alabasterflaskaAlt. koral:Alt. koral:
1.  Med sin alabasterflaska,
fylld med bästa smörjelsen, 
ville kvinnan överraska
Mästaren, sin bäste vän.
Hon som sett sin synd med smärta
gick med varmt och tacksamt hjärta
dit där Jesus låg till bords.


2. Kvinnan rodnande om kinden
flaskan genast sönderbröt,
oljan lätt och snabbt som vinden
över Herrens fötter göt;
heta tårar samma kvinna
lät på Herrens fötter rinna,
torkade dem med sitt hår.

3. Även jag ibland, likt henne,
känner sorg och bävan stor,
käre Herre, när jag vänder
mej till dej vid nådens bord,
rodnar, bleknar i min vånda,
bönesuckarna blir många:
ta mej än en gång emot!

4. Himlen sej till jorden böjde,
när du blev en kvinnas son,
du som henne så upphöjde,
synd och död lyft upp mej från!
Du som gav ditt liv för alla,
döm mej ej med läppar kalla,
göm mej i din kärlek stor!

5. Mina synder, svarta, tomma, 
bottenlösa tycks de stå,
men din nåd och dina domar
dem i djuphet övergår.
Du som ger mej livet åter
och så mycket mej förlåter,
evigt vill jag älska dej! 

O du Guds Lamm


Alt. koral:1.  O du Guds Lamm,
med korsets skam
du bar all världens synder, 
och där all tröst begynner:
du sviker ej,
förbarma dej!

2. O du Guds Lamm,
med korsets skam
du bar all världens synder,
och där all frid begynner:
i nådens tid
oss ge din frid!

3. O du Guds Lamm,
med korsets skam
du bar all världens synder
och där vårt liv begynner:
nu vid ditt kors
upprätta oss!  

måndag 5 februari 2018

Herdar uti Betlehems ängar
1. Herdar uti Betlehems ängar
om sina lamm håller vakt,
hör en sång till harposträngar
om ett barn i krubban lagt,
skönjer ljus kring stallet blänka,
halleluja, halleluja,
vill så gärna gåvor skänka,
halleluja, halleluja!

2. Skatter äger de ju inga,
halleluja, halleluja,
men musik de fram kan bringa,
halleluja, halleluja,
går att inför barnet spela,
snart de honom framför sej ser,
så allt skönt som de kan dela
Herren de ger, Herren de ger.

3. Herdepipans toner ljuder,
halleluja, halleluja,
hjärtats lov de honom bjuder,
halleluja, halleluja.
Barnet ler med ögon ömma,
halleluja, halleluja,
Jesu blick kan ingen glömma,
halleluja, halleluja.

torsdag 1 februari 2018

När solen har gått ner (Vi ska ses igen)

När invid korset jag böjde mej (Ära ske hans namn)

När Jesus dog på Golgata han härlig seger vann (Till himmelen jag går)

Jesus blev född i ett stall (Jesus är stor)Alla tycker om att ta det lugnt ibland (Julens klockor, ring)

Livet har vi alla fått som gåva av vår Far (Ge mej kraft, ge mej mod)

En liten fattig människa (När du går över floden)Text: Pelle Karlsson

Finns det kors alltför tunga att bära? (Någonstans bland alla skuggorna står Jesus)

Jag har hört om en stad

När sommarn mot hösten sej vänder (Flyttfåglarna)


Det enda som bär

Till en stad jag är på vandring (Där rosor aldrig dör)

1. Till en stad jag är på vandring, 
synden där är utanför. 
Livets träd står där i blomning, 
där som rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör. 

2. Svårigheter här vi möta. 
Satans snaror här förför. 
Inga frestelser i staden, 
där som rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör. 

3. Nära, kära är hos Jesus, 
skaror sjunger nu i kör, 
väntar på att jag skall komma, 
dit där rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör.