tisdag 27 november 2018

Hälsokällan flödde1. Hälsokällan flödde 
ifrån nåden fram, 
när vår Jesus blödde,
fäst på korsets stam. 

2. Skönt dess strömmar flyter, 
mäktig är dess flod, 
vatten aldrig tryter
i den källan god. 

3. Skriftens ord hörs ljuda: 
»Den är öppen, fri.» 
Vem kan mej förbjuda 
sänka mej däri? 

4. Hälsa kan den giva
och den sorgsne frid, 
trötta kan den liva
och ge kraft i strid. 

5. När mitt hjärta gråter 
under sorgen tung
flyr jag dit, och åter
känner jag mej lugn. 

6. Den kan mej förtjusa,
göra mej så säll.
Medan den hörs brusa
somnar jag var kväll.

7. Alltid när jag vaknar
den min trygghet är,
aldrig jag ju saknar
tröst och glädje där.  

8. När jag här ska sluta,
flytta hem till Gud, 
må jag då få njuta 
av den källans ljud.

Himlen är oss när

Mina döda timmar

måndag 26 november 2018

Inte en sparv

Vinden ser vi inte

Herren är min herde

Himlen är röd

Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen

Ett skrik i Guds natt, ett barn är fött

Inget är vårt, allt är ditt

Du som genom gatans trängsel korset bar

Maria, sa Judas, vad tar du dej till

Det bästa som hänt mej är Jesus

Det var en man som hette Nikodemus

Var finns du nu?

Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel

Salig är du säger änglar

Rike mannen till himmelen ville

De rör sig som skuggor

lördag 24 november 2018

Vem är grunden för min tro?
1. Vem är grunden för min tro?
Vem har gett mitt hjärta ro?
Vem bar skuld och straff för mej?
Vem har så förbarmat sej?
Jesus, han som bar sitt kors.

2. Vill du veta vem som är
källan till min glädje här,
vem som en gång i mitt dop
fyllde mej med hopp och tro?
Jesus, han som bar sitt kors.


3. Vem ska i min sista nöd
möta mej trots grav och död?
Vem ska bära mej en gång
till ett land av lek och sång?
Jesus, han som bar sitt kors.


4. Ja, nu har du fått ett svar
om den tro, det hopp jag har.
Hör hans ord och lyd hans bud,
han försonar oss med Gud:
Jesus bar sitt kors för oss.

Nu kommer julens högtid snart

lördag 17 november 2018

I tro under himmelens skyar


Text: Göran Widmark
Musik: Emil Törnwall

Frälsare på korsets stamKlockan slårAlt koral:


1. Klockan slår,
tiden går,
tron på ordet sitt prov består.
Har det rotats i hjärtats mull,
blir av evighetsfrukter full
//: tron som ur det växer fram ://

2. Klockan slår,
tiden går,
hoppet fel för Guds barn ej slår.
Det har vingar av änglars art,
far till himlen med bönens fart,
//: kommer tillbaka med svar ://

3. Klockan slår,
tiden går,
kärleken räknar inga år.
Den kan göra det gamla ungt,
göra lätt det som verkar tungt,
//: vatten förvandla till vin ://

4. Klockan slår,
tiden går,
Herrens nåd oförminskad står.
Den oss leder och skyddar än,
bygger här och hos Gud ett hem,
//: fullt av Guds seger och frid ://


5. Klockan slår,
tiden går,
här den byggt över tusen år,
helgat hjärtanas pilgrimsgång,
ringt till gudstjänst och lyft med sång
//: fanan som korstecknet bär ://

6. Klockan slår,
tiden går,
aldrig evighet slutet når,
aldrig vissnar Guds paradis,
aldrig tystnar hans kärleks pris.
//: Amen, halleluja, tack! ://

Vi är ju alla lika

Under sång och dans

//: Under sång och dans ska man säga:
"Alla mina källor är i dej!" ://

Ja, Herrens förlossade vänder nu åter
//: Ja, Herrens förlossade vänder nu åter
och kommer jublande till Sion
och evig glädje kröner våra huvuden. ://

Herren ska strida för er
//: Herren ska strida för er,
Herren ska strida för er
och ni ska vara stilla därvid,
stilla därvid,
stilla därvid ://

Villigt kommer ditt folk

//: Villigt kommer ditt folk
när du samlar din här,
liksom daggen kommer
ur morgonrodnaden,
klädd i helig skrud
för att prisa Gud,
villigt kommer ditt folk
när du samlar din här! ://

Tänk att få vara ett Guds barn

Har det hänt att du ej orkat tro

Genom tidens sorg och smärta

Jag kan aldrig tvivla mer

Där tamariskelundens djupa, dunkla skuggor

Du har hört om lille Mose uti vassen

Uti gamla gyllne dagar

Ställ dej högt på ett berg

Jesus talar om en boning hos sin Fader

Jesus har berett ett rum för dej

Ande, vind och liv, kom till din kyrka igen

Jag en sång för er vill sjunga / Knäna böj och armar uppåt sträck

Du kära lilla med ögon klara1. Du lilla kära med ögon klara, 
be Herrens ängel dej väl bevara! 
Guds rikes älskade barn du är 
och vet ej, att du dess krona bär. 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

2. De ska ju komma, de onda tankar  
av synd och skam som i världen vankar. 
De vill få stjäla din dyra skatt 
och byta morgonens ljus till natt. 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

3. Och när de säger: minns årens heder, 
du är ej mera ett barn, som beder, 
ett barn, som älskar, ett barn, som tror, 
ett barn, som lyder, du är nu stor: 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

4. Behåll Guds rike, som blev dej givet, 
din tro på Jesus, din tro på livet, 
ditt lätta löje, din korta tår, 
din omedvetna, daggfriska vår! 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

5. Så många vill ju din krona vinna, 
som jämt får söka men aldrig finna, 
som ständigt frågar men ej får svar.
Behåll Guds rike i hjärtat kvar! 
Behåll din krona! Behåll din krona!


Vänd dej till Jesus

När Jesusbarnet föddes

Grip mej på nytt, o Jesus

Det stod en blomma

fredag 16 november 2018

Se på Jesus i växlande tider

Alla borde känna till

Det finns många, det finns kristna

Lovsång i natten klingar

Julen med sin glada sång

Är du med mig

Jag har fått en glädje stor

onsdag 14 november 2018

Välkommen julafton härliga, klara

1. Välkommen julafton härliga, klara,
du tänder ljus i vårt hjärta och tjäll!
Lovsången ljuder från änglarnas skara,
genom århundraden hörd i kväll:
"Ära vare Gud i höjden och på jorden frid,

människorna en god vilja - ära vare Gud!"
Välkommen julafton härliga, klara,
du tändet ljus i vårt hjärta och tjäll!

2. Jesus är gåvan, given åt jorden,
Gud denna gåva åt syndare ger,
likasom midsommarsolen i norden
djupaste midnatt sin ljusglans beter.
"Och det folket som i mörkret vandrar ser ett ljus,
över dem som bor i mörka landen skiner det."
Jesus är gåvan, given åt jorden,
Gud denna gåva åt syndare ger.

3. Jesus är gåvan, salighet, ära,
frälsning och liv vi i honom har fått!
Jesus, vårt julträd, frukter vill bära,

Jesus, vårt julbröd, oss ger allt gott.
"Ty ett barn är fött i dag, en Son oss given är,
vilkens herradöme varar, och han heter Gud."
Jesus är gåvan, salighet, ära,
frälsning och liv vi i honom har fått!

tisdag 13 november 2018

Det finns en sträng i djupet av mitt hjärta

O vad salighet Gud vill skänka

Den frid du ger, o Jesus, jag mej önskar
1. Den frid du ger, o Jesus, jag mej önskar,
den frid som ljuvligt stillar storm och strid,
som gör att öknen som en lustgård grönskar
och främlingstiden blir "en liten tid".

2. "En liten tid" att kämpa vid din sida,
då kärleksfullt du viskar: "du är min!",
"en liten tid" att så din säd och bida
den dag då kärvarna får samlas in.

3. "En liten tid" av törst och rop och längtan,
med några droppar blott från livets älv,
men sen en glädje över all förväntan,
en evig fullhet invid källan själv.

4. "En liten tid" att hålla lampan färdig,
"en liten tid" att vänta dej ännu,
och sedan evigt jubel: "du är värdig
att få vårt lov och pris, ja, bara du!" 

Den nyfödde Jesus

Herre kär, tag min hand

måndag 12 november 2018

Res upp ditt huvud, du kristenhet!

 

1. Res upp ditt huvud, du kristenhet! 
Lyft upp din blick, slå den inte ned!
I himlen hör du hemma.
Där är ditt hjärta, där är din skatt,
och därifrån kommer han som glatt
dej med sin varma stämma.

2. Res upp ditt huvud, av hjärtat säg
till korsets hövding: "O tänk på mej,
där du är i ditt rike!"
Då faller fjällen från ögat ner,
du paradiset då plötsligt ser,
dess glädje utan like.

3. Där ser vid floden du livets träd
och himlens fåglar i solvarmt lä
du hör så livligt sjunga
om herrefärden i högan sky,
om jord och himmel så splitter ny,
om kristna evigt unga. 

4. Ej mer du fruktar för domens dag,
du vet att domaren gjort din sak
till sin och lösning funnit.
Dess mer du längtar var morgon ny,
tills Herren dagas i himlens sky
och natten helt försvunnit.  

5.  Och när då för varje årsring här
du ser att konungens tecken är
i solar och i månar,
nog glimmar glatt dina ögon då,
och käckt ditt huvud du reser så,
fast stjärnor dör och dånar.

6. Men fast du längtar, o kristenhet,
så glöm dock inte att du ju vet
vad Herren väntar efter,
du ber ju inte, på kärlek tom,
om blixt från ovan, om pilsnabb dom,
om himlens slutstridskrafter.

7. Du är ju Konungen underställd,
som inte gärna med himlens eld
sin nåd i straffdom byter.
Som vännen dristigt för Sodom bad, 
så be du själv för din stora stad,
tills Gud själv staven bryter.

8. Ja, be för Babel, tills klart du ser
att bön och suckar ej hjälper mer
mot undergångens bölja!
Då ropar Herren: Jag kommer snart!
Och bruden svarar: Med blixtens fart
i skyn jag dej ska följa!

9. Då skallar hornet för sista gång,
då nalkas facklor och bröllopssång,
Gud själv bland oss vill trona!
Då omgjuts himmel såväl som jord
i reningslågor på Herrens ord,
då strålar livets krona!

Lyft ögonen, du kristenhet1. Lyft ögonen, du kristenhet!
Din Jesus vill dej lära
att stå beredd och minnas det
att Herrens dag är nära,
så ljus och lampa brinna må
och du med brudgummen kan gå
till evig fröjd och ära.

2. Av Skriften har vi tröst och hopp
så vi kan tåligt lida,
om än bland prövningar vårt lopp
här långsamt får framskrida.
För tiden är ju ändå kort,
som fågeln hastigt flyger bort
flyr sorgen från vår sida.

3. Uthållighetens, tröstens Gud,
han give att vi kunde
tillsammans stadigt hålla ut
och längta alla stunder
att Jesus själv i skyn få se,
för då ska tidens sorg och ve
försvinna som ett under!

Jag väntar dej, Herre Jesus, till dom

 

1. Jag väntar dej, Herre Jesus, till dom,
//: ett ögonblick som jag inte vet om ://

2. Du hastigt kan komma hit igen,
//: på dagen, på natten, i gryningen ://

3. Mitt hjärtas lampa brinna må
//: i tro, i hopp och i kärlek då ://

4. Jag sover eller vakar, då vare jag din,
//: jag lever eller dör, då vare du min ://

5. Och när du kommer, kom mild och blid
//: och gör mej salig till evig tid ://

söndag 11 november 2018

O du min tröst och salighet 1. O du min tröst och salighet, 
den högsta fröjd mitt hjärta vet, 
min Jesus, dej av hjärtans grund 
jag tackar denna morgonstund, 
att du av nåd den natt som var 
mej för allt ont beskyddat har. 

2. Allt vad jag äger lämnar jag 
nu i din goda vård i dag. 
Åt dej jag lämnar kropp och själ, 
de kära du mej skänkt jämväl. 
Min egendom, mitt hus och hem, 
o Herre Jesus, skydda dem. 

3. Till dina änglar, Herre, säg 
att de mej följer på min väg, 
att de bevarar mej från fall, 
från ond, bråd död och ofärd all. 
När livet här tar slut för mej, 
låt dem mej leda hem till dej.

4. Låt varje stund för mej stå klart 
att levnadstiden flyr så snart, 
att alltid jag mot döden går 
och evigheten förestår. 
Dock vet jag att du sörjer för 
att inget ont mej skada gör. 

5. Då mina krafter tynar av 
och trött jag närmar mej min grav, 
giv att jag då i stadig tro 
mitt huvud lägga får till ro 
och att den frid jag vann i dej 
i dödens stund än tröstar mej. 

6. O Fader, hör min bön i dag. 
I Jesu namn dej nalkas jag, 
och därför vet jag att du ger 
ditt barn långt mer än vad det ber. 
Så tackar jag dej Herre kär, 
att om ditt barn du omsorg bär. 

Gud med fulla händer givit
1. Gud med fulla händer givit
riklig bärgning åt vårt land:
bröd från slätten, malm från bergen,
allt är gåvor av hans hand.
Mörkgrön skog och blomsterängar,
sommarsol på evig snö
är ju smycken som han strödde
rikligt över land och sjö.

2. Svenska folk, du borde tacka,
tacka Gud av all din själ
för det land som han dej givit,
att han vårdat det så väl.
Be att han det ville hägna
med sin nåd från strand till strand!
Tacka så din Gud för gåvan,
för ett älskat fosterland.

Pris vare Jesus Kristus

1. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som för oss blivit mänska
i stor barmhärtighet.
I tretti års besvär
han lärde lydnad här.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

2. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som återlöst oss alla
från satans trolöshet,
ja, med sin bittra död
oss räddat från vår nöd.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

3. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som till vår hjälp sänt Anden,
så full av helighet,
att lyfta världen all
ur Adams syndafall.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

4. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som oss i sakramentet
ger mer än allt vi vet.
Han med sitt allmaktsord
oss ger sin kropp, sitt blod.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

5. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet, 
som är vår gode Herde
i nåd och trofasthet,
som skyddar folk och land,
oss håller i sin hand.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

6. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet, 
vår Medlare hos Fadern
och vår rättfärdighet.
Förtrösta nu på det
och sjung med tacksamhet:
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

Jesus, ja, bara Jesus

 

1. Jesus, ja, bara Jesus
är Ordet från Guds mun,
delat av gamla vittnen,
förkunnat i denna stund.
Mörker låg över landet,
ingen såg vägen fram,
då, i Guds egen timme,
strålade ljuset fram.

2. Jesus, ditt namn är grunden
för både tro och bön,
bara ditt namn ger frälsning
från synden och dess lön.
Ner för din fot ska falla
mänskor av alla slag,
himmel och jord ska hylla
dej på din stora dag.

3. Jesus - i dag, i morgon
likadan som i går,
evig och oförändrad
din trofasthet består.
Högt vid din Faders sida
ber du för dem du vann.
Jesus, dej vill vi tacka
för allt och med allt vi kan!

Låt oss lova

 1. Låt oss lova
Gud för gåvan,
Gud för gåvan, Guds egen Son.
Han kom med frälsning,
himmelens hälsning,
himmelens hälsning därhemifrån.
Låt oss lova
Gud för gåvan,
Gud för gåvan, Guds egen Son.

2. Gud ske ära,
han är nära,
är oss nära med liv och frid!
Liv han oss vunnit,
frid åt oss funnit,
frid åt oss funnit att vila vid!
Gud ske ära,
han kom nära,
kom oss nära med liv och frid!

lördag 10 november 2018

Jesus, din ljuva förening att smaka1. Jesus, din ljuva förening att smaka
längtar och trängtar mitt hjärta och sinn´.
Dra mej från allt som mej håller tillbaka,
för mej i dej, o min Frälsare, in!
Visa mej tydligt min fåfänga möda,
visa var bottenlös avgrund i mej,
så jag av lagen blir lagd bland de döda,
men efter anden får leva för dej.

2. Styrk du mej kraftigt i själen här inne,
så jag kan märka vad Anden förmår!
Styr du min tunga och styr du mitt sinne,
led mej och stöd mej så svag som jag går!
Det jag har samlat jag gärna må mista,
om du allena i själen vill bo,
då må du ta, du mitt första och sista,
allt som fördärvar min innersta ro.

3. Å, den som verkligen kunde sej lära
dö från sitt eget och offra sej hel,
så att jag kunde dej helhjärtat ära
och inte halvhjärtat ge dej en del!
Jesus, som gav mej ett hörande öra,
räck mej nu också din kraftiga hand,
så jag alltmera min vandring kan göra
just som en kristen, med Anden som pant!

4. Käraste Jesus, du må dej förbarma,
dölj ej ditt ansikte längre för mej!
Ädlaste skatt för de andligen arma,
fyll du mitt uttömda hjärta med dej!
Låt så därinne din kärlek få verka,
ge mej din skrud, men kom själv ända in!
Ge mej en tro som i livet kan märkas,
så jag för evigt kan kalla mej din!

5. Nådige Jesus, så vill jag mej binda
vid dina löften, ditt fasta förbund.
"Kom, den som ber och som söker ska finna!"
Så ljöd ju orden från sanningens mun.
Jag vill med kvinnan från Kanaans länder
ropa i längtan och ej tiga still
förrän på bönen det svaret du sänder:
"Amen, ja, amen, dej ske som du vill!"

Vid mina bröders hjordar

Vilken Gud jag har

Så nära Guds himmelska rike

Endast i Gud har min själ sin ro
1. Endast i Gud har min själ sin ro,
han är min fasta borg.
Endast hos honom jag trygg kan bo
under all nöd och sorg.
Larmar än fiender runt omkring,
är jag av världen dömd,
fruktar jag likväl för ingenting,
då jag i Gud är gömd.

2. Endast i Gud har min själ sin ro,
han är min tröst, mitt allt.
Endast åt Herren i ödmjuk tro
har jag min väg befallt.
Han är min klippa, mitt säkra hopp,
ej skall jag vackla mer.
Han är min hjälp under livets lopp,
ej han mej överger.

3. Saligt det är under livets strid
att ha sin ro i Gud.
Saliga stunder av ljuvlig frid
skänker han här sin brud.
Endast i Gud hela dagen lång
har jag mitt lugna bo,
tills han mej hämtar från jordens tvång
hem till sin sabbatsro.

Tidstecknen visar att Herren är nära

Min Jesus, låt mitt hjärta få

1. Min Jesus, låt mitt hjärta få
en sådan smak på dej,
att natt och dag du vara må
omistligt kär för mej.

2. Då skrider nådens tid och stund
så ljuvlig fram för mej,
tills du mej kysser på min mun
och tar mej hem till dej. 

3. Mitt hjärta i den grav du låg
till påskdagsmorgon röd
låt när det skymmer vila få
och le åt grav och död.


4. Ja, bär mej hem från synd och sorg
och klä mej i din skrud,
mej ta till himmelrikets borg,
till härlighet hos Gud!

Hör vår helgdagsaftons bön1. Hör vår helgdagsaftons bön:
Gud, låt inte syndens lön
drabba oss med evig gråt,
nej, vår synd och skuld förlåt,
så, uppståndna från de döda,
glada vi vår vän kan möta!

2. Kristenhet, stå upp, var glad
och gå upp till Sions stad,
lovsjung Herren, mild och god,
som för våra synder dog,
förde livet fram i ljuset,
blev vår väg till fadershuset. 

3. Helga, folk av alla slag,
Herrens stora vilodag,
sabbatsvilans helgdagsfrid
efter långfredagens strid!
Hedra nu med sång och böner
Kristus som med liv oss kröner!

4. Kristus! Ära vare dej!
Himlens portar öppnar sej!
Din korsfästelse igår
givit ormen banesår,
din uppståndelse imorgon
ut i mörkret kastat honom!

fredag 9 november 2018

Så rörde Anden Sakarias´ tunga1. Så rörde Anden Sakarias´ tunga! 
Den stumme prästen muntert kunde sjunga 
sin lovsång med en hög och tydlig röst: 
Lov ske dej, Gud, du Israels rätte Herre, 
att du ditt folk från synd som tyngt allt värre 
har återlöst! 

2. Ett frälsningshorn så många här till glädje 
du reste upp i Davids hus och säte 
som du genom profeterna har sagt. 
Du frälsar oss från alla som oss hatar, 
från synd och värld, från helvetet och satan,
trots deras makt. 

3. Din pakt och ed till Abraham med flera 
du håller troget, ja, du gör än mera: 
Du rycker oss ur fiendernas hand 
och vill oss i din kärleks tjänst få städsla, 
en tjänst för hela livet utan rädsla 
och träldomsband. 

 4. Och du, min son, som nyfödd är och liten, 
du ska få bli en Guds profet med tiden, 
bereda väg och plats för Herren här. 
Du för ditt folk hans frälsning ska förkunna, 
så de förstår att deras synder tunga 
förlåtna är. 

5. Lär dem då också, att de ej förtjänar 
sitt barnaskap med dygd, att Gud förlänar 
det av sin mildhet och barmhärtighet. 
Han själv ska komma ner till oss från höjden, 
ja, Jesus, du vars väg Johannes röjde 
har gett oss det, 

6. så du för alla som i mörker tvinar, 
med evigt ljus och klarhet ska få skina 
(det är ditt ord och evangelium) 
och så oss in på fridens vägar styra – 
ja, där din kärlek allt ska genomsyra 
du ger oss rum.
En visa ny med ämne stort
1. En visa ny med ämne stort
vi vill till Gud frambära.
Vi sjunger om vad Gud har gjort
sitt namn till lov och ära.
I Bryssel blev hans stämma hörd
med svar på tvivlets frågor,
i de martyrers vittnesbörd
som han med sina gåvor
så rikligt hade rustat. 

2. Låt lögnen frodas till en tid,
klen är dess vinst och värde.
Vi bör ju tacka Gud därvid:
Guds ord är dock på färde.
För dörren sommartiden står
och vintern är till ända.
Allt blommar i den späda vår:
Gud skall sitt verk fullända
som han så härligt börjat.

torsdag 8 november 2018

Ett skepp nu kommer lastatAlt. koralversion (utjämnad rytm):1. Ett skepp nu kommer lastat,
med nåd och frid ombord.
Det bär Guds Son inom sej,
Guds Son som är Guds Ord.

2. Se skeppet glider framåt,
det bär en dyrbar last,
dess segel är Guds kärlek,
Guds Ande är dess mast.

3. Dess ankare når jorden
när Ordet här blir kött.
Ja, Herren själv blir mänska,
ett barn åt oss är fött.

4. I Betlehem det föddes,
i krubbans halm och strå.
Nu det som var förlorat
kan frälsas, Gud ske lov!

5. Men den som nu med glädje
det barnet kyssa vill,
den måste också lida,
med honom dö därtill,

6. dö bort från synd och högmod
och så till liv uppstå,
med korset på sin skuldra
till paradiset gå.

7. Maria, Herrens moder,
vi prisar salig nu.
O Jesus, du vår Broder,
högtlovad vare du!

onsdag 7 november 2018

För solglans över land och hav1. För solglans över land och hav
vi tackar dej, vår Far.
För doften som du ängen gav
vi tackar dej, vår Far.
För alla blommor du oss räckt,
för skogen i dess gröna dräkt,
för fågelsången som oss väckt
vi tackar dej, vår Far.

2. För träd som frukt och skugga ger,
vi tackar dej, vår Far.
För allt du skapat, allt vi ser,
vi tackar dej, vår Far.
För daglig omsorg som vi får,
för goda händer som oss når,
för hjälp och skydd var än vi går,
vi tackar dej, vår Far.

3. För Jesus som till jorden kom
vi tackar dej, vår Far.
För allt som han berättat om,
vi tackar dej, vår Far.
För att han blev vår bror och vän
och dog för oss och rövaren,
men uppstod och ska hit igen,
vi tackar dej, vår Far.

Herren Gud har välsignat vår jord
//: Lalalalala lalalalala,
halleluja! ://

1. Herren Gud har välsignat vår jord.
Landet har burit sin gröda.
Från himmelen sände han sol och regn,
så mänskor och djur ska få föda.

Lalalalala...

2. Allt som lever bär vittne om Gud,
hjärtana fylls nu av glädje.
Och själv går han framför och visar väg
för dem som vill följa på färden.

Lalalalala...

Många och stora är dina verk1. Många och stora är dina verk,
världarnas Skapare!
Du har i rymden stjärnorna satt,
här både berg och slätter lagt ut.
Se, på ditt ord blev skyarna till,
haven, de hör din röst.

2. Ge oss av nåd gemenskap med dej,
du som är tre i En.
Kom in i oss och stanna hos oss,
fyll oss med glädje, kärlek och frid.
Ge oss det liv som aldrig tar slut,
evighets liv med dej.

tisdag 6 november 2018

Så stort, min Gud, att jag ditt barn får vara1. Så stort, min Gud, att jag ditt barn får vara
och leva i din fria nåds förbund,
//: där allt är färdigt, jag ska inget göra,
men vila i ditt löfte varje stund ://

2. Jag ber dej: Led du mej igenom världen,
jag är så svag och i ett okänt land.
//: Så många gick ju vilse här på färden
och släppte taget om din frälsarhand ://

3. Men du mej håller, helar där jag slog mej,
det har du lovat i ditt eget ord.
//: Du visste allt om mej förrän du tog mej
och gav mej plats vid nådens rika bord ://

4. Låt mej få syn på dej när synden dårar,
låt mej som barn ditt fadersöga se!
//: Då vet jag mitt i tvivel och i tårar,
att du av nåd mej himmelen ska ge! ://

måndag 5 november 2018

O Jesus Krist, min högsta tröst1. O Jesu Krist, min högsta tröst, 
all nåds och godhets källa, 
hör hjärtats bittra klagoröst, 
den bön jag vill framställa. 
Mitt hjärtas jämmer är så stor, 
för många synder i mej bor 
och mej alltmer förskräcker.  

2. När jag med allvar tänker på
hur illa jag har levat,
då börjar hjärtat i mej slå,
i ångestgarn invevat,
då blir det tungt och hårt som sten
och lämnar kvar i mina ben
alls ingen frid och styrka.

3. Men se, det ljuva livets ord
sej in i hjärtat sträcker
och efter syndens själamord
nytt liv i mej uppväcker.
Det lovar mej att du är god
mot dem som med bedrövat mod
till dej, o Jesus, kommer.

4. Har David funnit nåd hos dej, 
har du Manasse sparat, 
har Petrus fått omvända sej 
och har du nådigt svarat
den rövarn som sin tillflykt tog 
till dej som för vår frälsning dog, 
så hoppas jag detsamma. 

5. Ja, styrk mej, Jesus, i min tro
att du för mej har lidit, 
så får mitt samvete sin ro,
så läks de sår som svidit.
Din Ande tröste mej all tid 
och hjälpe i min sista strid, 
som jag med döden håller.

Text: Haqvin Spegel
Musik: Miles Coverdale

söndag 4 november 2018

Jesus, jag tillber ditt namn (Lord, I lift your name on high)
//: Jesus, jag tillber ditt namn,
jag vill sjunga till din ära,
jag är glad att du är här
för att rädda och att bära!
Du kom från himmel till jord och böjde dej,
hängdes upp på ett kors och dog för mej,
togs från korset till en grav,
gick från grav till himmelsfärd,
ja, min lovsång är du värd! ://

Det glimmade en glädje (Ett folk på väg)

Kom, sjung för vår Gud
1. Kom, sjung för vår Gud en ny sång av hjärtat,
kom, sjung för vår Gud, ja, sjung till hans ära,
kom, sjung för vår Gud, utropa hans seger,
kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

2. Förkunna bland folken alla hans under,
vår Herre är stor, och högt är han prisad,
han både vår jord och himmelen skapat,
kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

3. Han omges av prakt och glans i sitt tempel,
kom dit högtidsklädd, fall ner inför honom, 
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

4. Se, världen står fast och ska inte rubbas,
han dömer den rättvist, dömer med oväld,
må himmelen fröjdas, jorden må jubla!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

5. Må havet nu brusa med allt den rymmer,
må marken sej glädja med allt den bär på,
må träden i skogen jubla för Herren!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

6. För se, han ska komma, se, han ska komma,
han kommer i makt att råda på jorden,
att råda i världen rättvist och trofast.
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!Jag råder er alla i ungdomens dagar

1. Jag råder er alla i ungdomens dagar
att före allt annat till Gud vända om.
Man kan inte få sina dagar tillbaka,
man kan inte veta när Gud håller dom.
När ljuset här släcks ut
och nådens tid tar slut,
när dagen är över
och natten oss söver,
då blir det försent att till Gud vända om.

2. I dag kan du höra Guds kallande stämma,
som ber dej att komma till frälsningens famn.
I dag får du komma, hos Gud hör du hemma,
han kallar dej stilla och nämner ditt namn.
När ljuset här släcks ut...

3. Se, tiden den skrider och dagen den lider
och solen den rodnar i tidernas höst.
Det gäller för alla att Herren åkalla,
det gäller att svara på kallelsens röst.
När ljuset här släcks ut...

Om Kristi gärning, evigt stor
1. Om Kristi gärning, evigt stor,
nu sjung, Guds kyrka, du vår mor!
Han i sin helighet dej klär,
martyrers blod blir helig säd.

2. Guds vittnen valde gråt och nöd,
försakade allt överflöd.
De djupt sej böjde, tog sej tid,
de bar till fridlöst folk Guds frid.

3. De seglade på vilda hav,
de fann i främlingsland sin grav.
De under korset segnat ner,
men nu Guds härlighet de ser.

4. Guds vittnen gror i Jesu spår,
de växer upp som rosor små.
De rodnar här i markens ris
men blommar skönt i paradis.

5. Treenig Gud, dej vare pris
och lov och tack på alla vis!
Du, Gud, för evigt äran får
av vittneshärens segertåg!
Amen!

När vägen känns för tung och trång

 

Alt. koralversion:1. När vägen känns för tung och trång,
jag ser mot Sions borg,
//: om Jesus sjunger jag min sång
och gläds mitt i min sorg ://

2. Jag fann den fristad som är bäst
i Jesu Kristi sår,
//: har mitt i fastan julens fest
och mitt i vintern vår ://

3. Medborgarskap i himmelen
jag genom Jesus får.
//: Jag har beskydd på vandringen,
för Jesus med mej går ://

4. Det träldomsok som skar min rygg
har Herren tagit bort.
//: Nu kan jag vandra fri och trygg
rakt fram till livets port ://

Bara i hopp till Gud
Bara i hopp till Gud
är mitt hjärta stilla,
min frälsning kommer från Gud.

1. Bara han är mitt berg, min frälsning,
han är min borg, jag ska inte vackla.
Var stilla för Gud, min själ!
Från Gud kommer mitt hopp.

Bara i hopp till Gud...

2. Folk, lita alltid på Herren,
och utgjut hjärtat i bön för honom!
Människorna är som en fläkt,
alla människobarnen sviker.

Bara i hopp till Gud...

3. En sak har Gud sagt till mej,
två saker har jag hört:
att det är Gud som har makten,
och att du är trofast, Herre!

Bara i hopp till Gud...

Den ljusa dag förliden är

Till vem ska jag gå med min saknad och sorg?1. Till vem ska jag gå med min saknad och sorg?
- Gud hjälpe envar som får lida! -
vår Herre vet vägen till trygghetens borg.
Stor sorg är i världen den vida.

2. Och saliga de, säger Jesus Krist
- Gud hjälpe envar som får lida! -
som sörjer, för de ska få tröst till sist.
Stor sorg är i världen den vida.

3. Du själv har ju låtit oss här förstå
- Gud hjälpe envar som får lida! -
att dej kan vi tillitsfullt kalla på.
Stor sorg är i världen den vida.

4. Du sa ju: Kom hit, ja, kom hit till mej
- Gud hjälpe envar som får lida! -
ni alla med bördor som hopat sej.
Stor sorg är i världen den vida.

5. Du sa ju att du ville ge oss ro
- Gud hjälpe envar som får lida! -
med milda bördor och lätta ok.
Stor sorg är i världen den vida.

6. Så ber jag dej, Herre: Å, glöm inte mej!
- Gud hjälpe envar som får lida! - 
I livet och döden jag litar på dej.
Stor sorg är i världen den vida.