tisdag 28 februari 2017

Den stunden i Getsemane1. Den stunden i Getsemane
jag aldrig glömma kan,
då Herrens ångest jag fick se
och hur han styrka fann.
O Jesus kär, jag glömmer ej
din vånda och ditt ve,
de bittra kval du led för mej
i mörkt Getsemane.

2. När du i dunkel örtagård
en sådan vånda led,
det var all världens synd och skuld
som så dej tryckte ned.
O Jesus kär, jag glömmer ej...

3. Ja, dina egna svek dej där,
du ensam måste be
och blev förrådd och bunden hårt
där i Getsemane.
O Jesus kär, jag glömmer ej...

4. Men kallnar kärleken till dej,
mej än en gång låt se
vad du i kärlek led för mej
där i Getsemane.
O Jesus kär, jag glömmer ej...

måndag 27 februari 2017

Tack att du tog mina bördor
1. Tack att du tog mina bördor,
ett högfjäll av skuld och av skam.
Du bar dem på skuldrorna dina,
du skuldlösa syndofferlamm!

2. Tack att du bar mina synder,
betalat min skyhöga skuld
med blod från ditt älskande hjärta
och inte med silver och guld!

3. Så vill vid korset jag stanna,
förundrad jag ser: jag är fri!
Jag ska inte dö, jag ska leva,
och evigt hos Jesus förbli!

Det är nog, det som Jesus gjorde1. Det är nog, det som Jesus gjorde,
det är nog det som han har sagt.
//: Han har uträttat det du borde
och din synd han på sej har lagt. ://

2. Det är nog, det som Jesus gjorde,
fast av syndare störst du är.
//: Du är bjuden till bröllopsbordet,
också dej har han hjärtligt kär. ://

3. Nej, du ska inte längre tvivla
på att också för dej han dog.
//: Du i Frälsarens verk får vila
och hans nåd för var dag är nog. ://

4. Det är nog, det som Jesus gjorde,
och i himmelen gäller det.
//: Du får bygga på löftesordet,
det står fast i all evighet. ://

Han tar inte glansen från livet1. Han tar inte glansen från livet,
den vän som nu kallar på dej.
//: Först då börjar livet på allvar,
när han dej får leda till sej ://

2. Du hör många lockande röster
som lovar dej lycka och glans,
//: men ingen ger ljus över vägen
som Jesus och kärleken hans ://

3. Han leder i brantaste backar
och stöder när vägen är smal,
//: välsignar de solljusa slätter
och lyser i dödsskuggans dal ://

4. Han för dej till sist över djupen
till himmelens leende strand.
//: När dödsflodens virvlar dej möter
ska Jesus dra båten i land ://

5. Han tar inte glansen från livet
men ljus över livsvägen ger.
//: Han öppnar en dörr till de salar
där honom för evigt du ser ://

Vad gör du av det liv du fick
1. Vad gör du av det liv du fick
och vad är själen i för skick?
En mästarhand har henne gjort
och du är tänkt till något stort,
så sätt då vakt vid hjärtats port!

2. Din tid är som en pärleström,
en dyrbar gåva, ingen dröm.
Av Jesus får du nåd och frid,
låt honom helga all din tid,
då segrar du i livets strid.

3. Var varsam, släpp ej något in
som sakta dödar själen din!
Förtappelsen är fruktansvärd,
men Jesus leda vill din färd
till livets evigt ljusa värld!Det strömmar en livsälv av lycka


1. Det strömmar en livsälv av lycka,
jag gläds åt att få vara till.
Gud skapade mej till sin avbild,
mitt eviga bästa han vill.
Jag lever och alltid får leva
med honom som offrade sej
men levande uppstod ur graven
och öppnade himlen för mej.

2. Ja, Kristus är källan den klara,
ett havsdjup av glädje och frid,
och mitt under tårar och faror
är han den jag håller mej vid.
Snart gryr över jorden Guds morgon
och då ska jag bli honom lik.
Han själv är min glädje och lycka,
min Gud, jag är ofattbart rik!

Så ljuvligt skön den är


 

1. Så ljuvligt skön den är,
din boning, Herre kär,
ditt tempel och din kyrka
där sej min själ kan styrka
och med ditt ord sej spisa,
samt all din godhet prisa!

2. Min själ stor längtan har 
och glad sin tillflykt tar 
till dina helga gårdar, 
där själ och kropp du vårdar.
De får, i dej förnöjda, 
sig av din kärlek fröjda. 

3. Som sparv och svala far 
till nästena de har,
där ungarna får vara 
i fred för våld och fara, 
så själen till dej längtar,
till altarbordet trängtar. 

4. Ty det betraktar hon, 
o Jesus, som din tron, 
där du din nåd oss skänker
och vi de bud betänker 
som du oss velat lära,
så vi dej rätt kan ära. 

5. Det saligt är att bo
i Herrens hus med ro 
och hjärtat ständigt vända 
till det som mest kan lända 
dej Gud till pris, ja, söka 
sin tro med ordet öka. 

6. Ja, saliga är de
som upp till dej vill se,
som inte stolt sej bröstar
men helt på dej förtröstar,
med tålamod kan lida,
med hopp din hjälp förbida.

7. Fastän i tårars dal
de möter sorg och kval,
ej bort från vägen far de,
i kärlek allt fördrar de,
ur källa efter källa
välsignelse ska välla. 

8. Ja, deras lärare 
med glädje ska få se
hur Herrens bud blev lydda 
och de med seger prydda, 
hur himmelen blev hunnen 
och ondskan övervunnen. 

9. Vår Herre, hör min röst! 
Du är min enda tröst!
Nu synd och satan vike! 
Tillkomme, Gud, ditt rike
Ja, låt mej din få vara, 
som själv du vill försvara. 

10. Att tjäna dej en dag 
för mej har mer behag 
än all den fröjd och ära, 
som världen kan begära. 
Jag hellre dörren vaktar, 
där man ditt ord betraktar. 

11. Du är min sol i köld, 
i strid är du min sköld. 
Min tro kan du upptända, 
allt ont ifrån mej vända, 
mig skänka nåd och ära, 
till salighet mej bära.

söndag 26 februari 2017

Fader vår som är i himmelenFader vår som är i himmelen,
helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd

giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta
dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt,
och makten
och härligheten
i evighet.
Amen.

lördag 18 februari 2017

Kom, helge Ande, till mej inAlt. koral:

1. Kom, helge Ande, till mej in,
upplys min själ, upptänd mitt sinn,
bevara mej, jag ber dej.
Låt lysa livets ljus för mej
och lär mej troget följa dej,
åt dej jag helt vill ge mej.

2. Nu i all sanning led du mej
och låt förståndet öppna sej,
ja, lär mej, Gud, din vilja.
Från alla synder gör mej fri,
din godhet vill jag leva i,
allt ont ifrån mej skilja.

3. Hjälp, Herre, nåderik och blid
att jag av hjärtat all min tid
mej håller vid det ena:
att tro på Herren Jesus Krist
och öva kärlek utan list.
Min hjälp är du allena.

4. Nu på min sida alltid stå
så Satan mej ej skada må, 
ej världen mej förföra.
Ja, med min ande vittne bär
att också jag Guds barn nu är,
som du vill saliggöra.

5. Jag känns ju vid min svaghet all,
jag vet ej vad jag bedja skall,
vad gagnar eller skadar.
O helge Ande, bed för mej
och lär mej säga efter dej
mitt Abba, käre Fader!


6. Ge lycka, Gud, till allt gott verk,
befrämja det och kraften stärk,
så att jag alla dagar
får växa, vägledd av ditt råd,
i ålder, visdom och i nåd,
just så som dej behagar.


7. O glädjens Ande, stå mej bi
i all den sorg jag kommer i
och helst när döden kallar.
Ja, låt mej också där bli ledd,
som kristen vara väl beredd
och i din famn få falla.


torsdag 16 februari 2017

En blick på den Korsfäste livet dig ger
1. En blick på den korsfäste livet dig ger, 
ja, just nu finns det liv där för dig! 
Så se, kära vän, för så ska du bli frälst, 
se på honom som offrade sig! 
Se! Se! 
Se och lev! 
En blick på den korsfäste livet dig ger, 
ja, just nu finns det liv där för dig! 

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd, 
om din börda ej också han tog? 
Varför flöt från hans sida det renande blod, 
om din skuld han ej gäldade nog? 
Se! Se! Se... 

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön, 
men i blodet försoning du får. 
Ja, salig du är om du strax med din tyngd 
utav synder till Frälsaren går. 
Se! Se! Se... 

4. Ja, visst får du komma, för Gud har ju sagt 
dig att allting i ordning nu är; 
när tiden var inne till jorden han kom 
och sin gärning fullbordade här. 
Se! Se! Se... 

5. Så ta då med glädje av Jesus emot, 
då han eviga livet dig ger. 
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet 
att i evighet dör du ej mer. 
Se! Se! Se...

lördag 4 februari 2017

Du evigt starke Gud och Far
1. Du evigt starke Gud och Far
som i din hand all världen har,
som tände ljus i rymdens natt
och gräns för havets våg har satt,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är!


2. O Kristus, du som med din röst
la sjön till ro, gav hopp och tröst,
som kunde över djupen gå
och fridfullt mitt i stormen sov,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är.

3. Guds Ande som vid skapelsen
just över vattnet svävade,
som över oss i varje tid
vill sänka dej med nåd och frid,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är.

*4. Treenige, all kärleks grund,
var deras skydd i farans stund,
från klippor, stormar, fiender
bevara dem var än de är,
så går en lovsång utan slut
från land och hav till dej, vår Gud!

torsdag 2 februari 2017

Väktaren hörs ivrigt ropa
1. Väktaren hörs ivrigt ropa,
hans röst vill nå oss allihopa:
Stig upp, Jerusalem, ge svar!
Låt i natten lampor tändas,
låt mörkret så i ljus få vändas,
var är ni, visa jungfrur, var?
Brudgummen kommer snart,
låt ljusen lysa klart.
Halleluja!
Ja, stå beredd,
så blir du ledd
till fest som aldrig förr blev sedd!

2. Sion lyssnar glad till rösten,
hon överfylld av himlatrösten
går mot sin vän med sång och bön.
Himlens glädje med sej bär han,
ja, full av nåd och sanning är han,
som morgonstjärnan ljus och skön.
Välkommen därifrån,
Guds egen käre Son!
Hosianna!
Från dunkel dal
till smyckad sal
du för en skara utan tal.


3. Ära vare Gud i höjden!
Må änglarna ta del i fröjden,
må harpa och basun ge ton!
Himlaportars pärlor glänser,
och kärlek strålar utan gränser 
 mot oss från Guds och Lammets tron.
Vad ännu ingen hört
och sett och tänkt och rört
vi besjunger
hos Gud en gång,
när väntan lång
har bytts i evig jubelsång.


Vilken salighet i höjden

Alt. koral:Alt. koral:1. Vilken salighet i höjden,
när Guds barn får komma hem!
Ingen kan beskriva fröjden
som de får i himmelen:
skåda Jesus, 
skåda Jesus,
som har fört de sina hem.

2. Vilken salighet och glädje
att få tro på Jesus här,
men en ännu större glädje
att se honom som han är,
vara hemma, 
vara hemma,
fri från sorger och besvär!

3. Så ha tröst och sol i sinne,
tröttna ej på vägen hem!
Jesus ständigt ha i minne,
höj din blick mot himmelen.
Jesus kommer, 
Jesus kommer
snart att hämta barnen hem. 

4. Gud ske lov, han vill oss ha där,
när all möda nått sitt slut.
Barnen kommer till sin Fader,
och där får de vila ut
i den glädje
i den glädje
som ej någonsin tar slut.

5. Där vi slipper skiljas mera,
ingen tår ska fällas där.
Kristus evigt ska regera,
härligheten kommen är.
Ack, den dagen, 
ack, den dagen,
give Gud den vore här!