torsdag 30 november 2017

Namnet vi behöver veta
1. Namnet vi behöver veta,
det är Jesus först och sist!
Andra mänskor måste heta
syndare med fel och brist.
Jesu namn det enda är
som all frälsning innebär.

2. Fader, det av dej är givet,
pris ske din barmhärtighet!
Jesus, därmed ger du livet,
tack i tid och evighet!
Ande, det förklara så
att vi kan dess kraft förstå!

3. Så i livet som i döden
lär oss tro på Jesu namn.
Låt det i den sista nöden
ge oss trygg och säker hamn.
Giv att i det namnet vi
evigt saliga må bli!

Herrens nåd är var morgon ny


1. Herrens nåd är var morgon ny!
Varför skulle vi sörja?
Jordens skuggor så snart ska fly,
må vår lovsång då börja!
Pris ske Gud! Vi mot målet ilar,
Jesus följer oss trofast än idag,
bjuder här allt Guds välbehag
och därhemma sin vila.

2. Herrens nåd är var morgon ny!
Bort med tvekan och fruktan!
Herrens röst mitt i stormens gny
blandar nåd i hans tuktan.
Nåd, ja, nåd hur han än den kläder,
nåd som fostrar för himmelriket opp,
nåd som livar vår tro, vårt hopp,
nåd som tröstar och gläder.

3. De som gråter, de vare då
såsom gräte de icke.
De som fröjdas och ler också
såsom gladdes de icke.
Herren kommer! Hans dag är nära.
Må vi bida den längtansfullt i tron,
höja redan vår lovsångs ton:
Honom, honom ske ära! 

onsdag 29 november 2017

Vi vill ge dej ära

Smaka och se att Gud är god

Vilken mäktig Gud vi har
1. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

2. //: Han har skapat dej och mej,
han har skapat dej och mej ://

3. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

4. //: Han har makt och härlighet,
han har makt och härlighet ://

5. //: Låt oss lovsjunga vår Gud,
låt oss lovsjunga vår Gud ://

6. //: Han är värdig lov och pris,
han är värdig lov och pris ://

7. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

Ty så älskade Gud hela världenTy så älskade Gud hela världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som på honom tror
inte skall förgås
utan ha ett evigt liv.

måndag 27 november 2017

Än är det rum i fårahuset1. Än är det rum i fårahuset
hos dej, du herde evigt god.
Vart får från öknen, stormen, bruset
du rädda vill, det ger mej mod!
Du fallnas vän, jag kommer här
och räddningen av dej begär.

2. Än är det rum i dina armar,
du sträcker ut dem varje dag
och kärleksfullt du dej förbarmar
och lyfter den som själv är svag.
Jag lämnar mej nu i din hand,
för hem mej till din Faders land!

3. Än är det rum där i din himmel
och dit jag gärna komma vill.
Jag hör din röst i världens vimmel
och vill dej evigt höra till.
Sist i det land du lovat mej,
min Frälsare, jag möter dej!

4. Som Frälsare du nu oss bjuder,
som Domare du kallar sist.
Då blir ej rum, fast klagan ljuder,
för den förut sitt rum har mist.
Men salig den som din då är,
du Frälsare, du vän så kär!

måndag 20 november 2017

Se, över allt den räcker

 

1. Se, över allt den räcker,
din allmakt, Herre Gud.
Till liv du blomstren väcker,
de vissnar på ditt bud.
Du fälten skönt bekläder,
så de sin grönska bär.
Du dem till skörd bereder,
när så din vilja är.

2. Så till förvandling skrider
den ljusa sommardag.
Så växlar årets tider
allt efter ditt behag.
Men du i allt som sker oss
är den du alltid var,
den nåd du, Herre, ger oss
ej någon växling har.

3. I alla våra öden
o Herre, hos oss bo,
i livet och i döden 
ge styrka åt vår tro.
Vad än som här oss händer
det slutar väl till sist,
när vi till dej oss vänder
i Sonen, Jesus Krist.

4. Som himlens stjärna blänker
dess klarare ju mer
sej höstens mörker sänker
kring våra bygder ner,
så giv, när sorgen finner
ett hemvist i vårt hus,
att klarare då brinner
för oss, o Gud, ditt ljus.

5. När vi har mognat alla
till skörd för dödens hand,
för att som säden falla
på åkermannens land,
vi ber att du oss bärgar
hem till din glädje då,
där stormar inte härjar,
där friden ska bestå.

Ditt ljuva minne, Jesus kär
1. Ditt ljuva minne, Jesus kär,
min största fröjd i världen är.
Du ger mitt hjärta frid och tröst,
nytt liv du väcker i mitt bröst,
du glädjens källa, hör min röst.

2. Som högsta vinning räknar jag
att du är med mej varje dag.
Jag vet ej mera tryggad hamn,
o Jesus, än din brodersfamn.
Lovsjunga vill jag högt ditt namn.

3. Gör för min själ allt mera klar
din kärlek, djup och underbar.
Försonare, o Jesus kär,
som himlens sköna krona bär,
du nådens enda källa är.

Så i kärlek, tröttna inte


 

1. Så i kärlek, tröttna inte
om ej genast frukt du ser.
Kornet gror i det fördolda,
himlen regn och solsken ger.

2. Tröttna inte, om än jorden
där du sår syns hård och kall.
Kärlek bryter mäktigt motstånd,
älska, och du segra skall.

3. Varje ädelt frö du sådde
växer upp till skörd en gång.
Så i kärlek, och du skördar
jublande med segersång.

4. Varje kärleksverk, hur litet,
obetydligt än det är,
varje ord du sagt i kärlek
frukt för evigheten bär.

5. Men hur skall du kunna älska
trofast, utan själviskhet?
Han som älskat in i döden,
Herren Jesus lär dej det.

6. Öppna därför först ditt hjärta
för den Gud som har dej kär.
Ös av denna rika kärlek
och av den dej älska lär.

Evige konung, himlarnas höge härskare
Evige Konung,
himlarnas höge Härskare,
Jesus, din ära
sjunger alla helgon.
Hör, då vi ropar,
vilsna förlorade söner,
vi som vandrar fjärran
från vår Faders boning,
suckande i tåredalen.
Du som frälste Petrus utur faran,
bär oss, Herre, på dina starka armar
över mörka djupen.
O Jesus, 
rikt välsignad,
full av nåd och sanning,
du är oss vägen, sanningen och livet.
O Herre,
o Kristus,
o Guds Lamm,
syndares Frälsare.

söndag 19 november 2017

Nu tacka Gud, allt folk

Förspel:


Koral (med något kortare förspel, endast ca 2 minuter ;o):
1. Nu tacka Gud, allt folk
med hjärta, mun och händer,
för stora ting som han
oss alla gör och sänder!
Han från den tid som vi
i moderlivet fått
och ända fram till nu
oss gjort så mycket gott.

2. Du evigt rike Gud,
oss nåd och kraft förläna
att troget och med fröjd
din goda vilja tjäna.
Vår Herre, stor i nåd,
ge våra hjärtan frid
och fräls oss ur all nöd
nu och för evig tid.

*3. Pris vare dej, vår Gud,
som blicken till oss vände,
du Fader och du Son,
du Ande utan ände!
Du är av evighet
Treenig, utan brist -
du var och är och blir
högtlovad först och sist! 

lördag 18 november 2017

Att dig, o Gud, mitt offer bära1. Att dig, o Gud, mitt offer bära
min första känsla vara bör.
Min röst skall höjas dig till ära,
mitt hjärta vet att du mig hör.

2. Du är det, Gud, som tima låter,
att jag bevarad, styrkt och nöjd
ur nattens glömska vaknar åter
till denna nya dagens fröjd.

3. De krafter vilan återgivit,
välsigna deras bruk i dag,
att på den väg du föreskrivit
jag vandrar i din viljas lag.

4. Låt för din röst, som till mig ljuder,
mitt öra aldrig sluta sig.
Gör mig så from, din lära bjuder,
så lycklig, som hon lovar mig. 

fredag 17 november 2017

HallelujaHalleluja!
Halleluja, halleluja!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

Kristus lever!
Halleluja, halleluja!
Kristus lever!
Halleluja, halleluja!

Vi får leva!
Halleluja, halleluja!
Vi får leva!
Halleluja, halleluja!

tisdag 14 november 2017

Din död förkunnar vi
//: Din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner, bekänner vi,
bekänner tills du kommer åter,
tills du kommer åter i härlighet ://

lördag 11 november 2017

Jag går på livets väg

Jag är med er alla dagar
//: Jag är med er alla dagar
intill tidens ände,
alla dagar,
alla dagar ://

Vill skuggor jorden hölja1. Vill skuggor jorden hölja
när dagens buller dör 
och blott av vattnets bölja 
ett dunkelt brus jag hör, 
från bädden jag mej höjer 
och Sions harpa tar:
ditt lov min själ förnöjer, 
o Skapare och Far! 

2. Och stjärnorna som tindrar 
i himlens blåa hus
och vågorna som glindrar 
i månens helga ljus 
och asparna som bävar 
med sakta suckars ljud 
och skuggorna som svävar, 
allt prisar dej, o Gud! 

3. Och paradisiskt stänker 
en glädjedagg min hy,
i själen ro sej sänker, 
låt sorg och smärtor fly!
Likt regnbegjutna stänglar 
mitt hjärta lyfter sej
och alla mörkrets änglar 
förmår ej mer mot mej.

tisdag 7 november 2017

Kristus vi tillbeder dej
Kristus, vi tillbeder dej,
prisar och välsignar dej,
//: genom din död på korset
gav du liv åt världen ://

Sov sött, barn lilla

1. Sov sött, barn lilla!
Ligg lugnt och stilla,
ja, sov nu så sött,
som fågeln så trött,
som blomman som blundar på ängen.
Gud Fader har sagt:
stå, änglar, på vakt
där mina små barn är i sängen!

2. Gudsfingrarna sanna
slog kors för din panna,
Guds enföddes röst
slog kors för ditt bröst,
nu ska ingen djävul dej skada.
Nu kan i ditt dop
med tillitens rop
din själ och ditt hjärta sej bada.


3. Lägg händerna samman,
då läggs ju ditt amen
till Frälsarens bön
som stiger så skön
och ljuder där änglar framträder.
I himmel och jord
på ditt och hans ord
hör Gud och hans änglar med glädje.

4. Sov sött, barn lilla!
Ligg lugnt och stilla
och nynna det namn
som nåden bär fram,
all världen till salighet givet.
Sjung: Jesus är min,
med kärleken sin,
ja, Jesus är ljuset och livet! 

måndag 6 november 2017

Ljusets ängel går med glans

   1. Ljusets ängel går med glans
ut från himlens portar.
För Guds ängels ljusa krans
flyr de svarta skuggor som oss hotar.

2. Sol går över världen ut
med Guds ljus i ögat.
Se, vår Herres sändebud
går på gyllne skyar i det höga!

3. Så sej sprider på vår jord
glansen från Guds himmel,
i sin kåpas stråleflor
famnar den all världens glada vimmel.

4. Sol når både slott och vrå,
dem som styr och tigger,
ser till stora, ser till små,
kysser barnet som i vaggan ligger.

5. Också oss han famna vill,
ängeln från det höga,
också oss han blinkar till,
ängeln med Guds himlaglans i ögat.

6. Också oss har Herren kär,
ingen kan han glömma.
I var solglimt är han här,
låter glädje i vår lovsång strömma.

Gud ske tack och lov

                         

1. Gud ske tack och lov!
Vi så härligt sov,
trygg på kudden låg den varma kinden! 
Upp som fågeln frisk,
rask som havets fisk!
Morgonsolen ler i morgonvinden!

2. Se, med glans från skyn
blir det dag i byn,
dysterheten blev med ens försvunnen.
Alla tuppar gol,
hälsade Guds sol,
alla fåglar små fick mål i munnen.

3. Minsta lilla mus
har sitt lilla hus,
även sparvens unge har sitt rede.
Så har även vi
nog att leva i -
om vi bara riktigt kunde se det!

4. Lycklig toppen gol,
hälsade Guds sol,
ljus och levnadslust för alla brinner.
Upp, som solen frisk,
rask som havets fisk,
trygghet i Guds kärlek än vi finner!

torsdag 2 november 2017

Store Gud, med skäl du klagar

 

1. Store Gud, med skäl du klagar
att ett folk fördärvat är,
som ditt namn på tungan bär
men förtrampar dina lagar
och för hjärtats överdåd
hämtar styrka av din nåd.

2. I din helgedom dej möter
mången själ som kall och död,
utan känsla av sin nöd,
endast världens nöjen sköter
och, då den sej lycklig ser,
glömmer dej som lyckan ger.

3. Kärleksfull i våra själar
ordet du på stengrund sår,
där det inga rötter slår.
Livets frö hos världens trälar
dör och kvävs av ont begär,
så det inga frukter bär.

4. Du kan tusen världar styra
med ett enda allmaktsord:
hejda ondskan på vår jord,
väck vårt folk och kväv dess yra,
men i nåd så det i tid
än besinna må sin frid.

5. När du oss till bättring väcker,
krossa då med lagens röst
säkerheten i vårt bröst.
När i nödens stund du sträcker
oss till hjälp din milda hand,
bryt då även syndens band.

6. Gör mej, Gud, min uppgift värdig,
renad genom Jesu blod.
Lär mej tro att du är god,
liksom helig och rättfärdig,
att din kärlek frälste mej
till att evigt tjäna dej.

Den enda glädje som jag vet

 

1. Den enda glädje som jag vet,
den enda frid och salighet,
den enda lycka som är till
är den oss Jesus skänka vill.

2. Den enda tröst i all min nöd,
den enda hjälp mot evig död,
den enda fröjd i allt besvär,
det är att äga Jesus kär.

3. Den enda väg att frälsning få,
det enda sätt att friden nå,
den enda rening som är god
är Jesu Kristi kors och blod.

4. Den enda visdom som jag vet,
den enda Guds rättfärdighet,
den enda sanna helgelse,
den får vi med vår Frälsare.

5. Det enda sätt att dö i frid,
den enda tröst i domens tid,
den enda trygghet inför Gud,
det är att vara Kristi brud.