söndag 30 november 2014

Tio kyrkogångare

Alt. melodi:1. Tio kyrkogångare
möttes alla tio,
regnet skrämde en av dem,
och därmed var de nio.

2. Nio kyrkogångare
snarkat utan måtta.
En försov sej rätt rejält,
och därmed var de åtta.

3. Åtta kyrkogångare,
solen skiner nu.
En for ut till stugan sin,
och därmed var de sju.

4. Sju små kyrkogångare
hade kroppskomplex.
En gick jämt på träning,
och därmed var de sex.

5. Sex små kyrkogångare
satt i sina hem.
En blev fast vid datorn,
och därmed var de fem.

6. Fem små kyrkogångare,
goda råd är dyra:
trädgårn måste krattas,
och därmed var de fyra.

7. Fyra kyrkogångare
ännu man fick se.
En blev stött på pastorn,
och därmed var de tre.

8. Tre små kyrkogångare
fortsatte att gå.
För en var psalmen okänd,
och därmed var de två.

9. Två små kyrkogångare
satt i kommittén.
Snart så blev de osams,
och därmed var de en.

10. En kyrkogångare
bad till Herren då,
tänkte på en ensam själ,
och plötsligt var de två.

11. Två små kyrkogångare
lät Guds Ande styra,
mötte några vänner,
och plötsligt var de fyra.

12. Fyra kyrkogångare
stressade med måtta,
läste Bibeln, sjöng och bad,
och plötsligt var de åtta.

13. Åtta kyrkogångare
handlar denna text om:
de fick se behoven,
och plötsligt var de sexton!

14. Sexton kyrkogångare
hör vi på oss kalla:
Kom, följ med och fira
att Jesus är för alla!
[Övers. fr. norskan, reviderad version 100803]

söndag 23 november 2014

Jag var den trampade vägen1. Jag var den trampade vägen,
där såningsmannen god
gick fram, barmhärtig och trogen,
och sådde med tålamod.


2. De små, de många förhinder
förstörde sådden skön.
De borttog ordet ur hjärtat,
som fåglarna plockar frön.

3. Jag var den steniga marken,
jag hörde ordet glad,
men när det kostade smärta
jag snart mej den undanbad.

4. Ty hjärtat lät sej ej krossas
av Herrens heliga lag.
Blott ytligt ville det fröjdas
åt frälsningens klara dag.

5. Jag var det törniga snåret.
Vid ordets rikedom all
mitt hjärta ville sej dela
åt Kristus och Belial.

6. De tunga, jordiska sorger
och världslig lustas brand
förkvävde gyllene axet
som knoppats i hjärtats land.

7. Men du har ännu ej tröttnat,
du trogne såningsman!
Du kommer än till det hjärta
där du sådan otack fann.

8. Så ge mej nåd att behålla
din gåva, Herre god,
ta till mej ordet och bära
dess frukter i tålamod.

lördag 22 november 2014

Vi tackar dej, o Jesus godAlt. koral:


1. Vi tackar dej, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från satans makt och avgrundslist
har du oss löst, o Jesus Krist.

2. Vi beder dej, sann Gud och man:
slit sönder våra synders band.
Fräls oss ifrån en evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.

3. När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stödja så
att det för svårt ej vara må.

4. O Jesus, du vår Broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv. 


Vakna upp, du Guds församling
1. Vakna upp, du Guds församling,
innan allt blir uppenbart!
Lyssna, redan ljuder ropet:
"Se, din brudgum kommer snart!"
Härlighet han vill få ge dej,
som han vunnit med sitt blod.
Vakna till nytt liv, ny kärlek,
kämpa, lid med heligt mod!

2. Vakna upp din Gud att lova!
Se, han sänder med sitt ord
Andens helga, dyra gåva
till vår mörka, kalla jord.
Jesu frälsningsbud nu ljuder
mäktigt ifrån land till land,
nåd och frid åt alla bjuder,
sätter hjärtan än i brand.

3. Vakna upp och märk hur Herren
syndare ur dvalan väckt,
och hans Ande kraftigt manar:
Se, Guds rikes morgon bräckt!
Pris ske Herren! Än han lever
och hans hand än under gör,
med sitt ord, som förr så mäktigt,
han sitt folk till seger för.

4. Vakna upp! Ge helt ditt hjärta
åt din Frälsare och Gud.
Offra honom vad du äger,
gör hans verk i helig skrud.
Vakna upp, du Guds församling,
lampan tänd, dej förbered
att din Gud och Konung möta.
Se, han kommer! Vaka, bed!

fredag 21 november 2014

Se, ljuset slagit mörkrets makt i dagAlt. utförande:Alt. utförande (själva sången börjar 2 minuter in i klippet):


Alt. utförande i en mindre lokal:1. Se, ljuset slagit mörkrets makt idag
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
för dödens seger blev dess nederlag
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp
full av makt,
han vann seger
som han sagt.
Dödens udd han brutit av,
till ett väntrum gjort vår grav
- o ära, halleluja till Guds Lamm!

2. Han sonat varje brott mot lagens bud
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i tron på honom får vi fred med Gud
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

3. Vi varje dag ska dö från synd och värld
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i Andens liv stå upp till himmelsfärd
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

4. Vi går till staden Gud har pekat ut
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
där glädjen aldrig, aldrig ska ta slut
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

5. En dag får vi stå upp som Frälsaren
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
ja, graven blir en port till himmelen
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp... 

Är du glad, av hjärtat nöjd

1. Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då,
lik en fågel, full av fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Om dej Herrens Ande rör,
skynda dej, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör,
sjung, av hjärtat sjung.
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ.
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.  


2. När du ser vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort,
sjung av hjärtat, sjung,
hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav,
sjung, av hjärtat sjung.
Du med hjärtats sång gör väl...

3. Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då,
det ger dej och andra fröjd,
sjung av hjärtat, sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron,
prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron,
sjung av hjärtat, sjung.
Du med hjärtats sång gör väl...

I din bibel finns en skatt
1. I din bibel finns en skatt:
sök den, sök den
- vänta ej tills dödens natt
för dej bryter in.
Skatten gör dej rik och nöjd,
fyller dej med frid och fröjd,
här och sist i himlens höjd
kan den vara din.
Gratis, om du bara vill,
skatten ska dej höra till,
den i tid och evighet
blir din salighet.

2. Den är mer än all vår jord,
sök den, sök den.
Enligt Herrens eget ord
sök vid nådens tron.
Ordets stjärna lyser dej,
Jesus ropar: "Kom till mej!"
Gud vill nu förbarma sej,
sök och sök i tron.
Gratis, om du bara vill...

3. Vill du bli för evigt rik,
sök den, sök den,
bli Guds goda änglar lik,
sök av hjärtats grund.
Den som beder, ska ju få,
den som söker, finner då,
den som bultar får ingå
- börja denna stund!
Gratis, om du bara vill...

4. Skatten heter Jesus Krist,
sök den, sök den!
Har du nöd och synd och brist
kan han hjälpa dej.
Han som bar din synd och nöd
frälsar dej i liv och död,
blir din tröst, ditt säkra stöd,
sviker aldrig, nej!
Gratis, om du bara vill...

Vi har fått en barnavän1. Vi har fått en barnavän

av vår Gud i himmelen,
säg mej, vet du vilket namn den vännen bär?
Han som sade om de små:
Låt nu barnen till mej gå,
himmelriket åt dem alla givet är.
Himmelriket tillhör barnen
- o, det är en härlig sång!
Skulle jag från Jesus då
bort på syndens vägar gå?
Nej, till himlens glädje vill jag nå en gång.

2. För de små hans hjärta slog,

han dem upp i famnen tog
och intill sitt hjärta slöt han dem så ömt.
Ingen är så god som han,
ingen så oss älska kan,
ingen är för liten, ingen har han glömt.
Himmelriket tillhör barnen...

3. Han den gode Herden är,

som små lammen trofast bär
genom livets ökenfaror hem till sej.
Därför i den mörka dal
räds jag inte dödens kval,
ty din käpp och herdestav, de tröstar mej.
Himmelriket tillhör barnen...

Text: Conrad Björkman, bearb. A.H. 2008
Musik: Okänd

Från Gud vill jag ej vika1. Från Gud vill jag ej vika,
han viker ej från mej,
och han ska ingen svika
som överlåter sej.
När arbetsdagen gryr
han till mitt kall mej leder
och vilan mej bereder
när aftonsolen flyr.

2. När ingen kan mej råda
och ingen hjälpa mer,
jag upp till Gud får skåda,
han ensam hjälpen ger,
han för mej ut ur nöd,
ur frestelse och fara,
han sliter syndens snara
och frälsar mej från död.

3. På honom vill jag bygga
i prövningarnas år
och mej vid honom trygga,
tills sorgens tid förgår.
Det är mitt vissa hopp:
han allt till godo vänder.
jag lämnar i hans händer
min ande, själ och kropp.

4. Jag honom vill åkalla
i all min skuld och brist.
Av kärlek till oss alla
han gav oss Herren Krist.
Jag därför säkert vet,
att med sin Son han skänker
mer än jag ber och tänker 
för tid och evighet.

måndag 17 november 2014

I frid kan de mot målet vandra
Svensk melodiform:1. I frid kan de mot målet vandra
som rätt förstår vad Gud befallt:
att som sej själva älska andra
men älska honom över allt,
som ont med ont ej vedergäller
men övervinner ont med gott
och hämnden glömmer eller ställer
uti den Högstes händer blott.

2. O du som gav ditt liv för fåren,
om nåd och kraft vi beder dig
att framgent följa dig i spåren
på kärlekens och fridens stig.
Låt mer och mer en skingrad skara
förenas i din sannings ljus,
att de må vara, evigt vara
en herde och ett fårahus.

Kristna, sjung var än ni bor
Alt. koral:
Kristna, sjung var än ni bor:
Gud, vår Gud är evigt stor,
helig, mäktig, god och vis,
honom tillhör lov och pris!
Evig glädje får vi ha,
Gud är stor, halleluja!
Alla himlar svarar: Ja!

Löst från gamla träldomsband
Alt. koral:


1. Löst från gamla träldomsband,
löst till frihet av Guds hand,
kristen, lägg ej på dej sen
något träldomsok igen!
Göm i hjärtat korsets ord,
följ din store vän och bror
och var fri var än du bor.

2. Löst och fri från mänskobud
fråga dej: vad önskar Gud?
Dyrka inte form och skick
som Guds vigning aldrig fick.
Ingen människa tillbed,
gör ej heller själv dej bred,
trampa blott den onde ned.

3. Allt är ert! Ja ditt, märk väl:
var då inte mänskors träl!
Jesus gottgjort Adams fall,
hans och din är världen all.
Barn i huset redan här,
barn till Gud som har dej kär,
köpt med Kristi blod du är,

4. fri, men i all evighet
fäst vid Guds barmhärtighet
- fri och fäst blir samma sak
under hemmets höga tak
- kallad att till Guds behag
tjäna andra varje dag,
fylld av Kristi sinnelag.

5. Du vår Frälsare, hos dej
får en kristen lära sej
att stå frälst från dom och lag
men med svaga vara svag.
Din är äran, Herre, som
tjänande till världen kom
och till tjänst oss vände om!

fredag 14 november 2014

Vänta efter HerrenAlt. koral:1. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Bida oförskräckt
efter morgonväkt,
snart på vinterstormen
följer vårens fläkt.
Under all oro,
under all nöd
Herren dej skall vara
ett trofast stöd.

2. Vänta efter Herren,
stilla, o min själ!
Han så gärna hjälper,
han gör allting väl.
Hur allt skiftar här,
Herren är dej när,
och är nöden mycken,
Gud dock större är.
Eviga trohet,
tröst i all nöd,
må du mej bevara
i liv och död. 

onsdag 12 november 2014

Jesus, det eneste
1. Jesus, det eneste, 
helligste, reneste 
navn som på menneskelepper er lagt! 
Fylde av herlighet, 
fylde av kjærlighet, 
fylde av nåde og sannhet og makt! 

2. Motganger møter meg - 
aldri du støter meg 
bort fra din hellige, mektige favn. 
Mennesker glemmer meg, 
Herre, du gjemmer meg 
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. 

3. Herre, du høre meg, 
Herre, du føre meg 
hvordan og hvorhen det tjener meg best! 
Gi meg å bøye meg, 
lær meg å føye meg 
etter din vilje mens her jeg er gjest! 

4. Du er den eneste, 
helligste, reneste, 
gi meg ditt rene og hellige sinn! 
Frels meg av snarene, 
fri meg fra farene, 
ta meg til sist i din herlighet inn!

lördag 8 november 2014

Lev för JesusAlt. koral:


Alt. koral:Alt. melodi från Älvdalen:1. Lev för Jesus, inget annat
är dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.

2. Lev för Jesus, världens tävlan,
rykte, rikedom och glans
skänker aldrig åt din ande
ens en timmes frid som hans.

3. Lev för Jesus - giv åt honom
livets sköna vårdag, men
även sommarns kraft och styrka
och den sena hösten än!

4. Giv dej helt, för det begär han,
själv han gav sej helt åt dej,
när han fattig och föraktad
led och dog för dej och mej.

5. Giv dej helt, för det har ingen
än förlorat något på!
Lev för Jesus, tills du salig
in i himlens ro får gå. 

måndag 3 november 2014

Förlora ej korset ur sikteAlt. melodi:1. Förlora ej korset ur sikte,
så lyder det varnande ord
bland bruset av människoröster
och stormarnas dån på vår jord.

2. Vad än som vill komma emellan
och skymma det undan för dej,
o, lämna det strax, låt det fara,
hur skönt det må vara i sej.

3. Låt blicken ej glida åt sidan,
ty vägen till livet är smal
och irrbloss till höger och vänster
dej lockar i tusendetal.

4. Förlora ej korset ur sikte,
för därmed förlorar du allt
och dagen blir mörk såsom natten
och livet tar dödens gestalt.

5. Förlora ej korset ur sikte, 
skall frälst du en gång hinna fram.
Förlora ej blicken på Jesus,
Guds blödande, heliga Lamm.

6. Se uppåt, se uppåt till honom,
ty endast den blicken ger frid
och stadga åt vacklande stegen
och seger i bättringens strid.

7. Ja, kraft att stå fast mitt i striden
trots känslan av svaghet och brist
och mod att i striden förbida
Guds löftens fullbordan till sist.

8. Var dag som du börjar din vandring,
ta med dej de orden på nytt:
förlora ej korset ur sikte,
tills natten för evigt har flytt.