fredag 24 maj 2013

Kärlek från vår Gud

Alt. koral:


1. Kärlek från vår Gud

flödar till oss ut
som en källa, frisk och ren.
I dess vatten klart,
stilla, underbart
glimmar livets ädelsten.

2. Kärlek från vår Gud
som en smyckad brud
kommer ljuvlig till oss ner.
Öppna blott din famn,
kom i Jesu namn!
Himlens glädje den dej ger.

3. Kärlek från vår Gud
är det stora bud.
Inget större finns än den.
Bliv däri all tid,
och du har Guds frid,
ty Gud själv är kärleken.

Från Frälsaren på korsets stam
SÅ HELT FÖRLÅTER GUD
Fem trösterika bilder ur Skriften

1. Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt,
då träder syndens fläckar fram,
jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god,
han tvår mej snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud.
Så helt förlåter Gud.

2. Min synd låg mellan mej och Gud,
så hög som bergets kam,
och hindrade mitt böneljud
att nå till Herren fram.
Då kastar Gud bakom sin rygg
all synden min, nu är jag trygg.
Så helt förlåter Gud.
Så helt förlåter Gud.

3. Mitt hjärtas svåra plågoris,
som tuktade så hårt,
min synd, som jag på intet vis
själv kunde driva bort,
så fjärran är, så Skriften lär,
som öster ifrån väster är.
Så helt förlåter Gud.
Så helt förlåter Gud.

4. I havets djup min synd blev sänkt,
o evangelium!
Det är som hade Herren tänkt:
jag vill se ut ett rum,
där synd kan stängas in så väl
att aldrig mer den når din själ.
Så helt förlåter Gud.
Så helt förlåter Gud.

5. Som molnen flyr för solens sken
och ej en sky blir kvar,
som himlen strålar klar och ren
där nyss blott töcken var,
så plånar Gud all synden ut
och gör på all min vånda slut.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

Text: Kämpe Gleerup 1913 (42 år) 
Musik: Artur Erikson 1955 (37 år)  

Hos min Jesus är jag helt trygg
Hos min Jesus är jag helt trygg,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid.

1. Jag har ingen tröst för min synd,
men jag ser i Bibeln ett lamm
som har burit allt på sin rygg.
Jag ska inte komma på skam.
Hos min Jesus är jag helt trygg...

2. Om än vågorna kring mej slår,
om jag inte något förmår,
Jesu kors det är en Guds kraft
som helt upp till himmelen når.
Hos min Jesus är jag helt trygg..
.


Kwake Yesu nasimama
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama.

Ge mej det urgamla ordet
Ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
för det duger bra åt mej.

1. Det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

2. Det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

3. Det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

4. Det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...


Text och musik: Negro Spiritual, fritt övers. A.H. 2011

torsdag 23 maj 2013

Tryggare kan ingen vara


1. Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

4. Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

5. Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han förbliver.
Och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena. 

Se fågeln som sitter på gungande gren


1. Se fågeln som sitter på gungande gren!
Den sjunger så vackert en visa
om honom som danat den skuldfri och ren.
Sin Skapare vill den få prisa
med gåvan som blivit den given.

2. Ej sår den, ej skördar, ej samlar den in
i ladan för sej och de sina,
men aldrig den nedslås av sorg någonsin,
den har ej för framtiden pina
och saknar ej något för dagen.

3. O må jag som fågeln var gryende dag
med lovsång och tacksamhet börja.
Om än jag är liten och ringa och svag
behöver jag ändå ej sörja,
för jag är ju barn här i huset.

4. Jag mer är än fågeln och liljan i skrud,
som vissnat då afton det blivit.
I Kristus jag är ju en utkorad brud,
med löfte om eviga livet.
Nog får jag min lott här på jorden.

5. O skulle jag ängsligt på denna Guds jord
för föda och klädedräkt sörja?
Nej, också för mej dukar Herren sitt bord,
blott hedningen därom må spörja;
jag har ju en Fader i himlen.

6. Han klädde mej i sin rättfärdighets skrud
och aldrig mej nånsin förgäter.
Jag gläds att jag fått om hans trofasthet bud:
var dag han mej troget tillmäter
allt vad jag för dagen behöver.

7. För morgondan slipper jag oroa mej,
var dag har ju nog av sin plåga.
Min Fader den omsorgen tagit på sej,
och annat kom aldrig på fråga.
Jag mer är än fåglarna alla.Å saliga stund utan like


1. Å saliga stund utan like!
Han lever, han är inte död!
Nu sprider i skuggornas rike
uppståndelsens morgon sin glöd.
Han är inte längre i graven
där sargad och bleknad han låg.
//: Jag såg honom lysa som dagen
och skönare syn jag ej såg! ://

2. Han lever, och jag ska få bringa
hans vänner den Levandes ord!
Tänk, jag som är ringast bland ringa,
den minsta han har på vår jord,
tänk, jag får hans hälsning frambära,
jag sjunger min lovsång till Gud!
//: Mer kunde ej änglar begära
än gå med så underbart bud! ://

3. Å saliga stund utan like!
Han lever, han lever igen!
Han vandrar i segrarens rike,
min själ, inte sörjer du än?
Ditt hopp att den döde få sköta
höll kvar dej i klippgravens lund,
//: så fick du den Levande möta,
å saliga, saliga stund! :// 
Höga kors, du enda ädlaAlt. koral:


Alt. koral:1. Höga kors, du enda ädla
bland de träd som vuxit här.
Fast du ej bär blad och blommor,
intet träd din like är.
Ljuva stam med ljuva grenar
som den ljuva bördan bär!

2. Sjung, min tunga!
Sjung den hårda,
höga, ärofyllda strid
som på korset Herren kämpat
till triumf och evig frid,
stark som lejonet i öknen
och som offerlammet blid!

3. All den dom som genom fallet
över världen kommen var
och från det förbjudna trädet
låg på syndigt släkte kvar,
ville han på trädet sona,
på det kors som honom bar.

4. Honom plågar spö och gissel,
spott och hån och övermod,
törnets krans och korsets spikar
pressar fram det dyra blod,
att all världen skulle renas
i den helga, djupa flod.

5. Kristi kors!
Blott du är värdigt
att dig hela världen ser.
Du för Israel och folken
är det rätta Guds banér,
och den dig i tro har skådat
dom och död ej rädes mer.

Jesus lever! Graven brast!

1. Jesus lever - graven brast!
Allt är underlagt hans välde.
Nu det står för evigt fast
att hans död som lösen gällde.
Så blev döden vänd i seger,
graven brast och Jesus lever!

2. Jag har vunnit - Jesus vann!
Han gjort allt vad lagen kräver.
I sin död han satan band,
jag en dyrköpt frihet äger.
Öppen har jag himlen funnit,
Jesus vann - och jag har vunnit! 

Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis


1. Halleluja! Halleluja!
Jubla nu på alla vis:
sjung för Gud en glad ny visa,
sjung en hymn till Herrens pris!
Han som på ett kors som offer
för all världens frälsning dog,
Jesus, härlighetens Herre,
upp från dödens mörker stod!

2. Kristus uppstått, förstlingsfrukten
från Guds helga skördefält,
som vid Herrens andra ankomst
till sin fulla vidd har svällt.
Ja, de stora, gyllne axen
bugar sej för honom då,
mogna i hans äras solsken,
stigna upp ur jorden grå.

3. Jesus lever! Vi får leva!
Aldrig uttöms Guds förråd,
regn och dagg och solsken flödar
från hans ansikte av nåd,
så att vi med hem i himlen
här på jorden frukter bär
och en dag av änglar samlas,
ja, för evigt frälsta är!

*4. Halleluja! Halleluja!
Äran tillhör dej, vår Far!
Äran tillhör dej, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dej, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet! 

O Betlehem du lilla stad

Alt. engelsk melodi:

1. O Betlehem, du lilla stad, 
hur tyst du slumrar där!
Högt över dej 
nu välver sej
all nattens stjärnehär.
Dock lyser dina gränder
av ljus, en evig skatt,
och hopp och strid
från varje tid
har mötts i dej i natt.

2. Maria, jungfrun, födde här
vår Konung, Herren Krist.
Kring helgad trakt
står änglavakt
i undran djup till sist.
Upp, vakna, morgonrodnad:
Guds Son är född i dag!
Besjung, du jord,
med änglars ord
Guds frid och Guds behag!

3. Så tyst, så tyst har undret skett,
se himlens största gärd!
Gud i sin nåd
för allt vet råd,
ger ljus åt mörknad värld.
Här är vad inget öra
förnummit någonsin! 
Må bön och tro
i hjärtat bo
då Herren träder in!

4. Du barn från Betlehem, vi ber:
kom in till oss idag!
På hat gör slut,
all synd vräk ut,
din boning i oss tag!
Låt julens bud få ljuda
från morgon och till kväll;
kom, var hos oss,
bli kvar hos oss,
vår Gud, Immanuel!  

Kom, alla herdar, kom, kvinnor och män

1. Kom, alla herdar, kom kvinnor och män!
Kom för att möta er nyfödde vän!
Glädje han ger er trots allt elände,
han som vår Gud till Frälsare sände.
Frukta ej mer!

2. Låt oss nu samlas i Betlehems stall,

är detta sanning, vem flyr i så fall?
Vad vi här finner, låt oss berätta,
låt ingen själ gå miste om detta!
Halleluja!

3. Änglar förkunnar från himmelens höjd

frälsning, försoning, förlåtelse, fröjd!
Nu över jorden sänke sej friden,
Guds välbehag oss bjuds här i tiden.
Ära ske Gud! 

Vem är han, barnet som lagts till ro
1. Vem är han, barnet som lagts till ro
och sover nu hos Maria,
som änglars kör sjunger lovsång för,
likt herdarna i det fria?
Han är Kristus, Guds Son, vår Kung,
med änglar, herdar din lovsång sjung!
Fram, fram för att hylla nu
vår Frälsare, född av Maria!

2. Men varför bor han så fattig här,

som med allt gott vill oss glädja?
O bäva, jord, när du ser Guds Ord
så tyst för syndare vädja!
Synd och skuld ska han ta på sej,
bli dömd och korsfäst för dej och mej.
Se, se att Guds Ord är kött,
vår Frälsare, född av Maria!

3. Kom, bär din gåva till honom fram,

som ger oss gåvor så sköna!
När kungars Kung gör dej evigt ung,
må kärlek honom då kröna!
Sjung, sjung, ja sjung även du,
när jungfrun nynnar sin vaggsång nu.
Gläds, gläds att Guds Son är född,
vår Frälsare, född av Maria!

Text: William Chatterton Dix 1865 (28 år), sv. övers. A.H. 2012
Musik: Engelsk 1500-talsmelodi

 

Guds kyrkas liv är jordens största underAlt. koral:1. Guds kyrkas liv är jordens största under!
När världens forntidsformer snabbt förgår
är Kristus i all evighet densamme
och på den klippan hans församling står.
När världens välden tornas upp och störtar,
går kyrkan fram mot sin fullkomnings vår.

2. Så kommer dagen då allt hat ska smälta
som is och snö för sommarsolen kär.
Då faller drakens makt och grymma välde,
då segrar de som Lammets tecken bär.
Med jubel ska de skörda vad de sådde,
och saligt skåda Herren som han är.

3. Å sköna hopp! Ja, sanna, säkra löfte
från den som gjort det stora målet klart.
Är natten lång och full av kamp och mörker,
se, Morgonstjärnan strålar underbart!
Det är Guds eget ord: Här ska du prövas,
men lyft ditt huvud! Se, jag kommer snart! 

Vår Gud är oss en väldig borg

Alt. koral från Gnarp, Hälsingland (OBS finns ej med i psalmboken!):1. Vår Gud är oss en väldig borg,
han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg
vårt hopp vi nu vill bygga.
Mörkrets furste stiger ned,
hotande och vred,
han rustar sej förvisst
med våld och argan list.
Likväl vi mer ej fruktar.

2. Vår egen kraft ej hjälpa kan,
vi vore snart förströdda.
Men med oss står den rätte man,
vi står, av honom stödda.
Frågar du vad namn han bär?
Jesus Krist det är!
Han är den Herren Gud
som, klädd i segerskrud,
sin tron för evigt grundat.

3. Och vore världen än så stor
och full av mörkrets härar,
dock, när ibland oss Herren bor,
alls intet oss förfärar.
Världens furste är ju dömd
och hans kraft är tömd.
Han på ett huvudhår
oss skada ej förmår.
Ett ord kan honom fälla.

4. Guds ord och löfte skall bestå,
det oss till frälsning blivit.
Han varje dag med oss vill gå,
sin Ande han oss givit.
Därför är vi väl till mods,
fast vi vågar gods
och ära, liv och allt:
ske blott som Gud befallt.
Guds rike vi behåller.

Guds frid vi önskar er i jul


1. Guds frid vi önskar er i jul
med glädje utan mått,
för född är Jesus, Frälsaren,
som himlens uppdrag fått
att rädda oss från mörkrets makt
när vi helt vilse gått - 
ett budskap med glädje och tröst,
glädje och tröst,
ett budskap med glädje och tröst!

2. I Betlehem i Juda land
blev Gudabarnet fött
och lagt på halm i krubban
för att få sova sött.
Vem kunde se och ana
att Ordet blivit kött -
ett budskap med glädje och tröst...

3. Från Gud vår Far i himlen
en änglaskara kom
till markens häpna herdar,
som genast vände om
till stan där deras jubel 
bröt fram allt eftersom -
ett budskap med glädje och tröst...

4. Var inte rädda, gläd er nu,
så hade ängeln sagt:
i dag är född en Frälsare
just här i denna trakt,
som räddar dem som hör och tror
från satans mörka makt -
ett budskap med glädje och tröst...

5. Nu sjung till Herrens ära,
ja, alla ni som kan!
Som vänner och som syskon
omfamna nu varann!
Vid denna sköna högtid
vi hoppet återfann -
ett budskap med glädje och tröst...

Ett barn är fött i Betlehem


1. Ett barn är fött i Betlehem,
i Betlehem,
nu gläder sej Jerusalem:
Halleluja, halleluja!

2. I fattigt stall en jungfru satt,
en jungfru satt.
Hon födde i den kalla natt.
Halleluja, halleluja!

3. Då blev var himlens ängel glad,
var ängel glad,
och jublade i Davids stad.
Halleluja, halleluja!

4. Strax markens herdar hörde dem,
de hörde dem,
och fann Guds Son i Betlehem.
Halleluja, halleluja!

5. Från Österland kom vise män,
kom vise män,
med myrran, guldet, rökelsen.
Halleluja, halleluja!

6. Vi föds på nytt, Guds barn vi är,
Guds barn vi är,
ty nådens stora dag är här.
Halleluja, halleluja!

7. Ty han som bor i härlighet,
i härlighet,
ger oss ett hem i evighet.
Halleluja, halleluja!

8. Vi prisar dej, vår Fader kär,
vår Fader kär,
din kärlek utan ände är.
Halleluja, halleluja!


Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig efter "Puer natus in Betlehem", 1400-talet
Musik: Dansk folkmelodi (lite olika varianter av slutet)

Maria, jungfrun, födde här Guds Son


1. //: Maria,jungfrun,födde här Guds Son ://
och hon och Josef tog emot Guds Son
och de gav honom namnet Jesus.
//: Han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike ://
//: Ja, du må tro det ://
han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike.

2. //:Guds änglar sa att barnet hade fötts://
de sa att barnet som Maria fött
är Messias, vår Herre Jesus.
Han kom från Guds himmel...

3. //:De vise männen såg att han var född://
och glada for de dit där han var född,
han som frälsar och heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...

4. //: De såg en stjärna över Betlehem ://
och följde efter den till Betlehem,
fram till barnet som heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...

Ja, jag känner Herren //: Ja, jag känner Herren, 
jag känner Herren, 
jag vet att Herren lagt sin hand på mej :// 

1. Har du nånsin hört nåt liknande: 
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej - 
kung Jesus talar till de fattiga 
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej. 
Ja, jag känner Herren... 

2. Min Herre gjort just som han sagt 
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej - 
hans ord har obeskrivlig makt 
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej. 
 Ja, jag känner Herren...


3. Å, var det inte en fantastisk dag 
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej - 
när synden blev bekänd, då löstes jag 
jag vet att Herren lagt sin hand på mej. 
Ja, jag känner Herren...  

Äran tillhör Fadern

Äran tillhör Fadern
och Sonen han oss gett,
äran tillhör Anden
- dessa tre vänner är ett.
Det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
ja, då ingen blir sårad eller slagen,
det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
utan oro och kamp för morgondagen.
Och alla Guds barn ska sjunga
- sjung, ja, kom och sjung!
både gammal och ung, kom med och sjung!
- för alla Guds barn ska sjunga,
sjung, ja, kom och sjung,
när de ser sin store Kung!

Glory to the Father,
glory to the Son,
glory to the Spirit,
these three my friends are One.
There will come a day
when there´ll be no pain,
no heartbreaks or miseries or sorrow.
There will come a day
when there´ll be no pain,
no heartbreaks or worries about tomorrow.
And all God´s children gonna sing, sing, gonna sing,
and all God´s children gonna sing,
and all God´s children gonna sing, sing, gonna sing,
when they see their mighty King! 

Vi sjunger Amen, för Gud har hört vår bön


1. //: (Vi sjunger)
Amen, för Gud har hört vår bön ://
(Vi sjunger)
//: Amen, för Gud ://
Amen, för Gud har hört vår bön.

2. //: (Vi sjunger)

Amen, vår Gud, vi prisar dej! ://
(Vi sjunger)
//: Amen, vår Gud ://
Amen, vår Gud, vi prisar dej!

Världens Frälsare kom här

1. Världens Frälsare kom här.
Rena jungfrun moder är,
ty en börd så underlig,
Herre Jesus, hövdes dig.

2. Nådens under här vi sett,
av Guds Ande är det skett.
Ordet, utav Fadern fött,
har i tiden blivit kött.

3. Utan synder buren är
den all världens synder bär.
Han, i oskuld född och död,
frälsar oss ur dödens nöd.

4. Han med himmelsk fröjd och fred
kommit har till jorden ned,
ty han är båd Gud och man,
som oss alla hjälpa kan.

5. Han från Fadern gången var
och till Fadern han uppfar,
sitter på Guds högra hand,
råder över alla land.

6. Stor, gudomlig är hans makt,
döden har han nederlagt,
nederlagt i väldig strid
mörkrets här till evig tid.

*7. Pris ske Gud i himmelshöjd!
Bäre jorden frid och fröjd,
och hans vilja med hans ord
kring all världen blive spord.Vredens stora dag är nära1. Vredens stora dag är nära,
elden då skall allt förtära,
så var siarsångens lära.

2. Hela världen, skräckbetagen
skåda skall de stränga dragen
av sin domare den dagen.

3. Domsbasuner mäktigt skalla
och ur jordens gravar alla
mänskor fram för tronen kalla.

4. Döden själv skall häpen vara
när att inför domen svara
sig de döda uppenbara.

5. Boken öppnas; där står skrivet
vad av alla är bedrivet
i det flydda jordetliver.

6. Uppenbart blir allt som gömdes,
åter framlagt allt som glömdes,
avdömt allt som förr ej dömdes.

7. Vad skall då jag arme svara?
Vem skall där min själ försvara?
Knappt den rene trygg kan vara.

8. Konung, som kan alla fälla,
nåd för rätt du låter gälla.
Fräls mig, du all godhets källa!


9. Milde Jesus, minns: för mina
synder gick du till din pina;
skjut ej bort mig från de dina.

10. Trött du vandrat vägar vida
korsets kamp för mig att strida,
att jag skulle nåd förbida.

11. Du som hämnar kränkta lagen,
låt min skuld från mig bli tagen,
innan domens stund är slagen.

12. Skuldförtyngd jag faller neder,
rodnad på min kind sig breder,
fräls den ångrande som beder.

13. När du synderskan benådar
och till rövarn huldrikt skådar,
tröst och hopp du mig ock bådar.

14. Ej min bön är värd att höras,
låt ditt hjärta ändå röras,
ej i lågor mig förgöras.

15. Låt bland fåren mig få bida,
icke getters öde lida,
ställ mig på din högra sida.

16. Döm ej mig att från dig fara,
kalla mig av nåd att vara
bland de evigt frälstas skara.

17. Djupt i stoftet böjd jag vänder
mig till dig med knäppta händer,
att ett saligt slut du sänder.

18. Vredens dag, du underbara,
då envar för dom skall svara!
Vem skall rädda då oss arma?
Gud Allsmäktig, dig förbarma!

19. Jesus Krist, dig till oss vänd
och din frid oss alla sänd!

Vi tror på en allsmäktig Gud
*1. Vi tror på en allsmäktig Gud,
av vars Ande, genom Ordet,
allt skapat är och på vars bud
allt var mycket gott på jorden.
Oss en Fader vill han vara,
och utav sin goda vilja
ska han alltid oss bevara,
aldrig oss ifrån sig skilja.
På allt hans öga än ger akt
och inget övergår hans makt.

*2. Vi tror också på Jesus Krist,
Faderns Son, vår Herre kära.
Av evighet han är förvisst
som sin Far i makt och ära.
Genom Andens kraft allena
honom rena jungfrun födde.
Han att oss med Gud förena
bland oss levde, led och blödde.
För oss han sprängde dödens band
och sitter på Guds högra hand.

*3. Vi tror på Anden, helig, mild,
som oss i en helig kyrka
med fridens band förena vill
och med nådens gåvor styrka.
Synden blir ifrån oss tagen,
stillad blir då själavåndan.
Vi står upp den sista dagen,

då ju Jesus är uppstånden.
Ett evigt liv ska komma då.
Gud låter oss sin glädje få.
Amen. Vi ska vandra i Guds kärleks ljus

1. //: Vi ska vandra

i Guds kärleks ljus,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://
//: Vi ska vandra, å-å,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://

2. //: Siyahamb´ ekukhamyeni
kwenkhos,
siyahamb´ ekukhanyeni kwenkhos ://
//: Siyahamba, o-oh,
siyahamba ekukhanyeni kwenkhos ://

3. //: We are marching
in the light of God,
we are marching
in the light of God ://
//: We are marching, o-oh,
we are marching
in the light of God ://


Text: Från Sydafrika

Vi ska nå vårt mål

1. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

2. Kristus har gått före,
Kristus har gått före,
Kristus har gått före i dag.
Ja, djupt inom mej...

3. Vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus i dag.
Ja, djupt inom mej...

4. Vi går hand i hand,
vi går hand i hand,
vi går hand i hand i dag.
Ja, djupt inom mej...

5. Alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans en dag.
Ja, djupt inom mej...

6. Sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria i dag.
Ja, djupt inom mej...

Var är den VänAlt. koral:


Alt. koral:1. Var är den Vän som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan bara ökar.
När dagen flyr, jag än ej honom finner,
fast hjärtat brinner.

2.Jag ser hans spår varhelst en kraft sej röjer
en blomma doftar och ett ax sej böjer.
Ja, i den suck jag drar, den luft jag andas
hans kärlek blandas.

3. Jag hör hans röst där sommarvinden susar,
där lunden sjunger och där floden brusasr;
jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala
och mej hugsvala.

4. Likväl ett töcken mej från honom stänger:
min bön, men ej min blick till honom tränger.
O, om jag kunde nå dithän med båda
och honom skåda!

5. Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sej förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara! 


Var min vision1. Var min vision och mitt hjärtas regent,
du som ditt ansikte till oss har vänt!
Var nu min tanke i vardagens brus,
var under dagen och natten mitt ljus!

2. Får jag ej rikedom, ära och makt
är du mitt arv, min merit och min vakt.
Ingen som du tar i hjärtat mej fatt,
himlarnas konung, ja, du är min skatt.

3. Var nu min visdom, du eviga Ord,
låt som i himlen din vilja bli gjord.
Mitt hjärtas hjärta, vad än från mej flyr
var min vision, du som världarna styr. 

onsdag 22 maj 2013

Var du med när vår Frälsare blev dömd?

1. //: Var du med,
när vår Frälsare blev dömd? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när vår Frälsare blev dömd?

2. //: Var du med,
när han fästes vid ett kors? ://
Å å å å!

Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. //: Var du med,
när ett spjut stack upp hans kropp? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. //: Var du med,
när han lades i en grav? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han lades i en grav?

5. //: Var du med,
sedan stenen vältrats bort? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010, 2013

Vad ljus över griften


*1. Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är Skriften,
o salighets höjd!
Från himmelen hälsad
han framgår i glans
och världen är frälsad
och segern är hans.
Se, bortvält är stenen
och inseglet bräckt,
och vakten har flytt för
hans andes fläkt,
och avgrunden bävar.
Halleluja!

*2. Här var mellan ljuset
och mörkret en strid,
dock segrade ljuset
för evig tid.
Nedstörtad är döden
och tron står nu opp
bland jordiska öden
med himmelens hopp.
Ni sörjande kvinnor,
vem söker ni här?
Den levande ej
bland de döda är.
Uppstånden är Jesus.
Halleluja!

*3. Så himlen oss givit
försoning och gjort
att graven har blivit
till glädjen en port!
Ni huvun som böjdes
vid korset i bot,
höj blicken och fröjdas
trots fienders hot!
Kom, skingrade hjord,
till din herde igen!
Han lever, han lever
och följer dej än
osynlig från himlen.
Halleluja!

*4. Nu storma, o tider!
Hans kyrka står fast.
Som ljuset sej sprider
hans lära med hast.
Ut går i all världen
hans utsända bud
och vittnar bland svärden
och bålen om Gud,
och vittnar om honom,
o tröst i all nöd,
som, död för vår synd, ¨
blev genom sin död
en förstling till livet.
Halleluja!

*5. Ni fromma som klagar,
vad sörjer väl ni?
Snart är både dagar
och nätter förbi.
Snart jorden upplåter
sin famn till er ro,
snart uppstår ni åter
likt korn som får gro.
Han själv som dem sådde
ska komma till slut
och samla in skörden,
men först skilja ut
allt ogräs från vetet.
Halleluja! 

Upp min tunga


*1. Upp, min tunga,
att lovsjunga
hjälten som på korsets stam
för oss blödde,
led och dödde
som ett felfritt offerlamm.
Han ur griften
efter Skriften
nu i ära träder fram.

*2. Han fullgjorde
vad vi borde
och blev vår rättfärdighet.
Han avvände
vårt elände
för båd tid och evighet.
Han förvärvde
att vi ärvde
ljus och frid och salighet.

*3. Vi förlossas;
ormen krossas,
avgrundens och dödens makt
nu är bunden.
Från den stunden
allt är Sonen underlagt.
Nu är helat
vad vi felat
och Guds nåd i ljuset bragt.

*4. Gamla, unga
må lovsjunga
Faderns makt och härlighet
och hembära
Sonen ära
för så stor barmhärtighet,
prisa Anden,
som vid handen
leder oss till salighet. 

Upp, alla ting som Gud har gjort
1. Upp, alla ting som Gud har gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta av hans verk är stort
och kan hans allmakt visa.

2. Om alla kungar gick på rad
i all sin makt och vilja,
de kunde dock det minsta blad
ej sätta på en lilja.

3. De minsta gräs i dal och skog
och högt på bergets hjässa,
var skulle jag få visdom nog
att rätt beskriva dessa?

4. Vad ska jag säga när jag ser

den djupa skogens vimmel, 
de vingar små som sej beger 
upp under bladgrön himmel? 

5. Vad ska jag säga när jag går
på sommarns blomsterängar
och fågelsången örat når
som lek på harposträngar?

6. Vad ska jag säga när jag ser
så många munnar gapa
när jag i vattnet kikar ner?
O tänk vad Gud kan skapa!

7. Vad ska jag säga när jag opp
mot solens rike kisar?
Den vida rymden, ljusets lopp
Guds stora kraft bevisar.

8. Vad ska jag säga när jag ser
hur skönt mej Gud har danat?
Fastän jag är en nypa ler
har jag hans storhet anat.

9. Vad ska jag säga? Gud är här,
fast inte orden räcker.
O Gud, så stor din visdom är,
din godhet lovsång väcker!

10. Upp, alla som på jorden bor,
slå era stämmor samman:
Halleluja, vår Gud är stor!
Och himlen svarar: Amen.


Till himlarna når din barmhärtighet, Gud

1. Till himlarna når din barmhärtighet, Gud,

din trofasthet når dina skyar,
din rättfärdighet är som väldiga berg
som omgärdar städer och byar.

2. Som himlarnas famn är din kärlek, o Gud,

din rättvisa är såsom haven.
Du hjälper och hör både mänskor och djur,
går med oss från vaggan till graven.

3. Hur dyrbar är inte din nåd, du vår Gud,

där människobarnen får bygga!
Ja, över oss breder du vingarna ut
och värmer och stärker de skygga. 

4. Ditt himmelska överflöd ges i ditt hus,

där glädjen i strömmar får välla.
Hos dej, du vår Gud, ser vi ljus i ditt ljus,
du livets och kärlekens källa. 

Tack, min Gud, för vad som varit1. Tack, min Gud, för vad som varit,
tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund, som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar,
tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar,
tack för friden i mitt bröst!

2. Tack för vad du uppenbarat!
Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön som du besvarat,
tack för vad jag inte får!
Tack för livets hemligheter!
Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd som ingen mäter!
Tack för blodets fridsförbund!

3. Tack för himmel blå i livet!
Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus, av dej givet!
Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider!
Tack för hopp som uppfyllts väl!
Tack för dagen som framskrider!
Tack för hopp som slagit fel!

4. Tack för rosorna bland vägen!
Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen!
Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga!
Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga!
Tack för allt i evighet!Så tag nu mina händer

Alt. koral:1. Så tag nu mina händer
och led du mig,
att saligt hem jag länder,
o Gud, till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga
där du ej går.

2. Ja, låt mitt arma hjärta
en gång få ro,
åt dig i fröjd och smärta
sig helt förtro,
och låt ditt barn sig luta
intill ditt bröst
och sina ögon sluta
och finna tröst.

3. Får jag ej strax förnimma
ditt starka stöd,
jag ser dock målet glimma
ur natt och nöd.
Så tag då mina händer,
och led du mig,
att saligt hem jag länder,
o Gud, till dig.
 .

Sväng ner, du vagn som kommer

//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem. ://

1. Jag såg bortom floden,
och vad fick jag se
komma för att hämta mej hem?
En änglaskara strålande
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,

kommer för att hämta mej hem ://

2. Ibland blir det mörker

och ingen jag ser
komma för att hämta mej hem,
men snart ska vagnen Gud mej ger
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

3. Tack, Herre, för alla
de änglar du ber
komma för att hämta mej hem!
Gör mej beredd som dem jag ser
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://


Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

Store Gud ditt namn ske pris
*1. Store Gud, ditt namn ske pris,
evig är din makt och ära.
Du, allena hög och vis,
är de dina alltid nära.
Dig lovsjunger änglars här,
dig vi prisar, Fader kär.

*2. För din tron i himlens höjd
står den evigt sälla skara,
sjungande ditt lov med fröjd,
frälst från jordens nöd och fara.
Mäktigt brusar sångens ljud:
Helig, helig, Herre Gud!

*3. Här din glans, din härlighet
tidens dunkelhet dock skymmer,
och ditt höga majestät
intet jordiskt tempel rymmer.
Men till dig vår lovsång går,
och vår bön din tron dock når.

*4. Prisad vare du, o Gud,
som din frälsning uppenbarat
och ditt ord, ditt nådesbud
genom Anden oss förklarat,
prisad här i jordens dal,
evigt där i himlens sal. 

Stilla natt

1. Stilla natt,

heliga natt,
allt är frid,
stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

2. Stora stund,
heliga stund!
Änglars här
slår sin rund
kring de vakande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

3. Stilla natt,
heliga natt!
Mörkret flyr,
dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

Text: Joseph Mohr 1816, 1818 (24,26 år), Oscar Mannström 1915 (40 år)
Musik: Franz Gruber 1818 (31 år), 1838

Som en ström är den friden


1. //: Som en ström är den friden,
som en ström är den friden,
som en ström är den friden Jesus ger ://

2. //: Som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen Jesus ger ://

3. //: Som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek Jesus ger ://

4. //: Strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek Jesus ger ://


Text och musik: Okänd ("I´ve got peace like a river") Övers. A.H. 2009

Som en härlig gudomskälla1. Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesu hjärta bor.
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mej
och bevarat mej som sin.

2. En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.
Han har öppnat pärleporten...

3. Under över alla under!
Allt förlät han mej en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.
Han har öppnat...

4. När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
ock för mej den öppen står.
Han har öppnat...