tisdag 31 december 2019

GIv, o Jesus, fröjd och lycka

Herdarna slumrar på ängen tryggt

Tack för en öppen himmel

Ni har inte utvalt mej, men jag har utvalt er

Låt mej se dej, Jesus, som du är

Jesus du är mer dyrbar än silver

Det är fullbordat! Han vunnit seger!

Gud, välsigna Sverige

Han kom till jorden (Han gjorde vad ingen annan kunde)

Jag längtar efter dej

Ifrån alla folk och tungomål

Hylla Jesus, han lever

Du har gjort mej glad

Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår

måndag 30 december 2019

Det blir, det blir en julhelg glad

1. Det blir, det blir en julhelg glad,
då jag får fara hem
till fadershuset, till Guds stad,
till Guds Jerusalem.

2. Här har jag nu i skola gått,
med synd och sorg och strid.
Min själ, du har en främlings lott,
ha tålamod därvid!

3. Än har du ej din läxa lärt,
din klass ej genomgått,
och hemmet blir dess mera kärt
ju mer av prov du fått!

4. Se upp mot himlavalvet, se
så många julljus där,
som strålar och emot mej ler:
välkommen hem jag är!

5. Farväl, farväl du kära jord!
Jag ger dej i förvar

min klädnad som av stoft är gjord,
tills den får uppstå klar!

6. Jag är så trött, jag sova vill,
o Jesus, i din famn!
Jag är ju din, jag hör dej till,
du kallat mej vid namn!

7. Så skönt det blir att vakna sen
och se din härlighet
vid nya himlars morgonsken
hos dej i evighet!

söndag 29 december 2019

Nu lystra, mänskoskara1. Nu lystra, mänskoskara,
och hör Guds frälsningsord!
Ett barn Gud velat vara
och fostras på vår jord.
Guds Son får far och mor,
i mänskofamn han bäres,
han diar, växer, näres.
Den händelsen är stor.

2. Märk hur han går i lydnad

ibland föräldrarna,
fast förr i gudaprydnad
han bott bland änglarna.
Vår Herre lär sig gå
och talets första grunder,
o hemlighet, o under
som tål att tänka på!

3. Än mer här bör besinnas:

I sina unga dar,
när själar skulle vinnas,
Guds Son arbetat har.
Han kallas timmerman;
det handaverk han lärde
som fosterfadern närde.
Tag ordet, om du kan!

4. Ack, vad vår Herre trälar

i mödsamt arbete
och sliter ont för själar,
vår käre Frälsare!
Han bättre kunde haft
än ge sig ut för fåren
i dagakarlsvillkoren.
Känn Kristi kärleks kraft!

5. Ni himlar, fröjda eder

och jubilera, jord!
Den höge pilt giv heder
som satt vid Josefs bord!
Ni unga och ni små:
er ålder han erfarit,
han späd och ung har varit.
Det bör till hjärtat gå.


Text: Lars Linderot (1761-1811), bearb. A.H. 2013


Jesus jag vill ge dig mitt liv och min lovsång

Kom som du är till Herren

Himlen landat här på jorden (Hjärtats jubel)

Helige Ande, hör vår bön (Bön vid krubban)

söndag 22 december 2019

Sjungande, sjungande ut vi går
1. Sjungande, sjungande ut vi går
- julens klockor ringer -
sjungande, sjungande, sätter spår
- julens klockor ringer.
Glada röster, ljusa skratt
gör ett fruset sinne glatt!
Ding dong, ding dong,
julens klockor ringer. 

2. Sjungande, sjungande, ut på stan
- julens klockor ringer -
sjungande, sjungande hela dan
- julens klockor ringer.
Kom och lyssna på vår sång,
nu är något stort på gång!
Ding dong, ding dong,
julens klockor ringer.

3. Sjungande, sjungande går vi ut
- julens klockor ringer -
sjungande följer vi stjärnans ljus
- julens klockor ringer.
Alla får bli med förstås:
himlens Kung är född hos oss!
Ding dong, ding dong,
julens klockor ringer. 

måndag 2 december 2019

För tidens korta kval och fröjd
1. För tidens korta kval och fröjd
jag är ej ämnad vorden,
ej blott en mask till jorden böjd
och genast gömd i jorden.
Till dej, o Herre, ser jag upp,
till dej på tankens vingar
jag upp mej svingar
och, full av saligt hopp,
dej lovets offer bringar.

2. För mej din vishet, nåd och makt
har uppenbarad blivit.
I blommans skrud, i stjärnans prakt
för mej ditt namn du skrivit.
En värld, av dej beredd och prydd,
för mej med tusen munnar,
Gud, dej förkunnar,
som liv och fröjd och skydd
åt alla väsen unnar.

3. Dock ställde du ej målet här,
vartill mitt hjärta strävar.
Mitt aldrig vilande begär
mot andra rymder svävar.
En liten tid en jordens gäst
du vill för himlen öva,
uppfostra, pröva.
Du känner medlen bäst,
ja, allt jag kan behöva.

4. Ditt ord jag till min ledning fått
och samvetet, som säger
vad inför dej är rätt och gott
och evigt värde äger.
I helig lydnad för ditt bud
jag söka vill mitt bästa
och så befästa
mitt hopp till dej, o Gud,
med kärlek till min nästa.

5. Så går jag med din nåd förnöjd
mot obekanta dagar.
Jag tror att du i sorg och fröjd
till målet mej ledsagar.
Och när min pilgrimsfärd är slut
jag upp i dina händer
min ande sänder.
Från dej den gick ju ut,
till dej den återvänder.

lördag 12 oktober 2019

Tack, o Jesus//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: På Golgata du dog,
min synd och dom du tog.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
den rätte Konungen.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...Text och musik: Negro Spiritual,
övers. A.H. 2009

måndag 1 juli 2019

Samme Jesus1. Samme Jesus, samme Jesus
som en dag vid Sykars brunn
ber samariskan om vatten
för sin egen torra mun,
men som låter nåden flöda
som en livsström stark och klar,
se, han är ännu densamme,
ja, densamme som han var.

2. Samme Jesus, som i kärlek
till den arme mannen ser,
till den man som sjuk och spetälsk
vid hans fötter ligger ner,
samme Jesus, som då säger:
"Ja, jag vill! Nu blir du ren",
står än färdig att förlåta,
frälsa, hela var och en.

3. Samme Jesus, som om natten
under vågens vilda sång
närmar sej den lilla båten
på Gennesaret en gång
och som säger till de skrämda:
"Var ej rädda, det är jag!" -
se, med samma fridens hälsning
nalkas han oss än i dag.

4. Samme Jesus, som till kvinnan
som man för till honom fram,
för att han skall henne döma,
säger mild men allvarsam:
"Inte dömer heller jag dej,
gå och synda inte mer!" -
samme Jesus, samme Jesus
ännu samma nåd oss ger.

5. Samme Jesus, som av sorgen
själv sej så uppfyllas lät,
att vid graven i Betania
han en gång själv stod och grät,
samme Jesus, som när modern
grät i Nain vid sonens bår,
gav den döde livet åter,
sorgens tårar än förstår.

6. Samme Jesus, som på korset
för vår synd lät offra sej,
samme Jesus, samme Jesus
älskar ännu dej och mej.
Samme Jesus, som nu alltid
i Guds åsyn för oss står,
är i evighet densamme,
ja, i dag liksom i går.


Text: Lina Sandell 1873 (41 år), bearb. A.H.
Musik: Folkmelodi

onsdag 26 juni 2019

Gud har oss skapat+ näst sista strofen enligt originalet: 
I Guds församling, en öppen famn,
får vi gemenskap i Jesu namn.
Det är en nåd att få vara med,
som grenen växa i livets träd.

måndag 17 juni 2019

Sjung halleluja till vår GudAlt. tempo (Sydkorea):

//: Sjung halleluja till vår Gud! ://
//: Sjung halleluja! ://
Sjung halleluja till vår Gud!

Vilken härlig dag!Vilken härlig dag!
Tack gode Gud för vädret.
Vilken härlig dag!
Jag lever den för dej.
Vilken härlig dag!
Och allt blir bara bättre
ju mera jag ser
av allt som du mej ger.

söndag 16 juni 2019

Vår store Gud gör stora under - det största har han gjort med mejAlt. koral:1. Vår store Gud gör stora under -
det största har han gjort med mej,
för han har kastat mina synder
i nådehavet bakom sej.
Nu är jag Jesu Kristi brud
- o du förunderlige Gud!

2. Jag fattig är och sjuk och sårad
från huvudet och ända ner,
i Jesus är jag dock utkorad,
han sin rättfärdighet mej ger.
Till evig död jag skyldig var,
men för hans skull är Gud min far.

3. Nu får jag vila vid hans hjärta,
för honom är jag inte blyg.
Här blir det ofta nöd och smärta,
och tårar tränger fram i smyg.
Men då jag talar med min vän,
blir allt så ljust och gott igen.

4. Ibland jag tvivlar och befarar
att allt är självbedrägeri.
Min helgelse tycks inte svara
mot bilden av en frälst och fri.
Men också när jag känner så,
får jag med allt till Jesus gå.

5. Så länge jag är kvar i livet
gör synden möda och besvär.
Jag dålig var, har värre blivit,
ser mer och mer hur ond jag är.
Och ändå är jag Jesu brud -
o du förunderlige Gud!

6. Men käre Herre, mej bevara
i ödmjukhet för varje dag,
ty satan ingen möda sparar
och ofta blir det hårda tag.
I striden var mitt värn och stöd!
Jag vill stå trofast till min död.

7. Och när jag hemma står för tronen,
när jag min brudgum skåda får,
när han mej räcker livets krona,
när jag på himlens gator går,
jag sjunger, klädd i helig skrud:
O, du förunderlige Gud!

Text. Per Nordsletten 1891 (54 år), sv. övers. A.H. 1990, 1991

torsdag 13 juni 2019

Ni syskon, när vägen blir mörk eller lång (Bäst är att sjungande gå)1. Ni syskon, om vägen tycks ödslig och lång, 
gå sjungande framåt ändå. 
För djävulen flyr för vår trosfriska sång, 
men glad lyssnar Jesus därpå. 
Ja, bäst är att sjungande gå, 
ja, bäst är att sjungande gå. 
Vårt mål är ju himlen, så härligt och stort! 
Ja, bäst är att sjungande gå. 

2. Beläggs vi likt Petrus med bojor och band, 
vi ännu kan sjungande gå. 
Vi vet att Guds trofasta heliga hand
kan göra oss fria ändå.
Ja, bäst är att sjungande gå...

3. Förföljs vi och frestas vi dag liksom natt, 
gå sjungande framåt ändå! 
När Paulus och Silas i fängelset satt, 
de sjöng så att folk hörde på. 
Ja, bäst är att sjungande gå...

4. När Daniel till lejonen kastades ner, 
nog sjöng han och bad han ändå! 
Är hjärtat pånyttfött och samvetet rent,
ja, då kan man sjungande gå.
För bäst är att sjungande gå...

söndag 5 maj 2019

Jesus, min Herde, har omsorg om mej

Herde, du som fåren betar1. Herde, du som fåren betar
och i skogen ljuvligt letar
efter mej,
sök mej när jag ute vankar,
samla mina strödda tankar
in på dej.

2. Gode herde, jag är fåret
som du visar rätta spåret,
led mej in!
Gode herde, öppna famnen!
Jag är också ett av lammen,

jag är din!

3. Du med staven vägen visar
och oss kärleksfullt utspisar,
salig fröjd!
På blodstänkta purpurängar
du din hjord så väl undfägnar,
gör mej nöjd.

4. Gärda om din hjord och skydda
lammen små som i din hydda,
vid ditt bord,
äter ur din hand sej mätta,
och sej får i skuggan sätta
på din jord.


måndag 15 april 2019

Innan verkligheten vaknat (Innanför)

Sju böner vår Herre har lärt oss
1. Sju böner vår Herre har lärt oss.
sju ord ifrån korset ljöd.
//: Sju dagar i Stilla veckan
vi minns hans pina och död ://

2. På söndag, se svängande palmer

och mantlar i vägens damm!
//: Hör jublande hyllningsropen,
när Herren rider där fram! ://

3. På måndag han månglarna driver

ur templet med gisselslag,
//: men öppnar sin famn mot barnen
och hjälper den som är svag ://

4. På tisdag han gråter på berget:
"Jerusalem, stad utan tro,

//: så gärna jag velat samla
de barn som här har sitt bo!" ://

5. På onsdag med dyraste olja

Maria hans fötter tvått.
//: För klingande silverslantar
har Judas sin Herre förrått ://

6. På torsdag, se brödet och vinet

han delar kring bordets rund!
//: Men ingen med honom vakar
i mörk Getsemanestund ://

7. På fredag, hör kvinnorna gråta

kring korsträ och törnekrans!
//: Itu rämnar templets förlåt 
och solen mister sin glans ://

8. På lördag, se, tung är stenen,

sigillet är satt därpå.
//: I graven väntar vår Herre
att ut i påskljuset gå ://

lördag 6 april 2019

Med sju sigill förseglad
PSALM OM DET LJUVLIGA SJUTALET
(Uppenbarelseboken 5:1-6, Jesaja 11:1-2)

1. Med sju sigill förseglad
hos Den som är på tronen
är boken stängd och reglad
och dold informationen.
Hör jorden häftigt gråta:
Vem kan Guds bok upplåta?
Giv oss din frid, o Jesus!


2. Den ende som har vunnit
är lejonet av Juda.
Vår vilsenhet försvunnit,
du mening har att bjuda.
Ett skott i David rotat
är du som skadan botat.
Giv oss din frid, o Jesus!

3. Ett barn i vår historia
med kunglig makt och ära,
kring huvudet en gloria
som endast Gud kan bära.
Du mitt i världens vimmel
förenar jord och himmel.
Giv oss din frid, o Jesus!

4. Men när mitt häpna öga
din härlighet betraktat,
jag ser att Kungen höga
är Lammet som blev slaktat.
Vår synd på dig du tagit
och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesus!

5. Sju horn i Lammets panna,
fullkomlig kraft och styrka,
ger mod att troget stanna
i en försvarslös kyrka.
Fast starka makter ryter
din kärlek aldrig tryter.
Giv oss din frid, o Jesus!

6. Sju ögons klarhet rymmer
att du som allting känner
har blick för de bekymmer
som plågar dina vänner.
Osynlige, vi beder
att du oss ser och leder.
Giv oss din frid, o Jesus!

7. Där du går fram, Messias,
besegras allt som låser,
och slavarna befrias
där Rikets vårvind blåser.
Sju andar du nu sänder
ut över alla länder.
Giv oss din frid, o Jesus!

Text och copyright Hans Lindholm, publicerad med tillstånd

lördag 30 mars 2019

Våran storebror är kärleken själv

En stund i Getsemanelunden (Getsemane)

De låste in Paulus och Silas (Kampsång)

Kärlekens källa

Fader, Son och Ande, hör

Nåd är den mötesplats vi har

I sorgen bryter lyckan fram

Kärleken i dina händer

Sanningens vind

Här som en hemlös vid din port

Så kommer jag i bön till dej

En grind av kärlek står på glänt

Rättfärdighetens Gryning, kom

Messias, Världens Fred

Bön är mitt hjärtas modersmål

Så blommar även jag en dag

Brödet som bryts i Emmaus

I dag, sa han, i dag ska du va´ (Den botfärdige rövaren)

Gud går här på jorden
1. Gud går här på jorden,
han går på gator och torg,
i kåk och höghus bor den
som vet vår glädje och sorg.
Ty så älskar Gud världen,
trots all ondska och hån,
att i sin famn han bär den,
att han sänder sin Son.

2. Glömd är ofta Guds kyrka,
den syns så splittrad och svag.
Där finns ändå Guds styrka,
Guds ord som lever idag.
Ty så älskar Gud världen...

3. I Guds ord står det skrivet
att han älskar envar.
Gud ger mening åt livet,
han som är allas Far.
Ty så älskar Gud världen... 

4. Gud, låt mej leva för andra,
Gud, låt mej leva för dej.
Låt mej på vägar få vandra,
där du vandrar med mej.
Ty så älskar Gud världen... 

Att leva är att fråga

Jesus, du som själen mättar

fredag 29 mars 2019

Jag är livets bröd
Jag är livets bröd,
jag är livets bröd,
den som kommer till mej ska aldrig hungra,
jag är livets bröd.

Jag är levande vatten,
jag är levande vatten,
den som tror på mej ska aldrig törsta,
jag är livets bröd.

Text: Jesus (Joh. 6:35)
Musik: Anders Gerdmar 1974 (20 år)

lördag 23 mars 2019

Blås i trumpeten nuAnnan melodivariant:


1. Blås i trumpeten nu!
Ja, låt den föra ut
Guds stora frihetsbud
tills nådens tid är slut:
Nu jubelåret har gått in!
Nu jubelåret har gått in!
Friköpta syndare, vänd om!

2. Se, Jesus med sitt blod
har köpt dej evigt fri!
Stå upp som han uppstod,
Guds fria barn förbli!
Nu jubelåret har gått in...

3. Du satans syndaträl
får ut i frihet gå,
i Kristus kropp och själ
ett evigt liv kan få.
Nu jubelåret har gått in...

4. Ja, du som har försatt
din sköna arvedel,
kan återfå din skatt,
ännu fullkomligt hel.
Nu jubelåret har gått in...


5. Lovsjung nu högt Guds Lamm
som syndaoffret var!
Gör världen uppmärksam,
ge hälsning underbar:
Nu jubelåret har gått in...

måndag 18 mars 2019

I den helige Ande är vi ett med varann
1. I den helige Ande är vi ett med varann,
i den helige Ande är vi ett med varann,
och vi ber att vår enhet ska bli uppenbar och sann,
så att Jesus blir ärad på vår jord, på vår jord,
så att Jesus blir ärad på vår jord.

2. Vi vill gå med varandra, vi vill gå hand i hand,
vi vill gå med varandra, vi vill gå hand i hand,
bära ut evangelium till varje folk och land,
så att Jesus blir ärad på vår jord, på vår jord,
så att Jesus blir ärad på vår jord.

3. Vi vill tacka vår Fader som har givit oss allt,
vi vill tacka vår Fader som har givit oss allt,
för hans kärlek förklarad i vår Frälsares gestalt,
för hans helige Ande och hans ord, och hans ord,
för hans helige Ande och hans ord.

tisdag 19 februari 2019

Vilken vän vi har i Jesus


Kornet har sin vila

När vi delar det bröd som han oss ger

En dunkel örtagård jag vet

Min själ, du måste nu glömma
1. Blott du mig, Jesus, kan lära
vad intet förnuft förstår,
att oskuld får straffet bära
där brottslingen strafflös går,
att Gud sin helighet lämnat till hån,
när ogärningsmän han friar
men fäller sin enfödde Son.

2. När ögat jag låter dröja
vid purpurmanteln du bär,
dess blodiga färg vill röja
vem rätte syndaren är.
Mej tvådde du ren i ditt rena blod
och plånade ut den handskrift
vars vittnesbörd mot mej stod.

3. Och när jag skådar dej bära
en krona av törne gjord
och sådana skördar skära
på dömd och förbannad jord,
jag vet att förbannelsens ok, o Krist,
på dej du har tagit och skänkt oss
välsignelsens nåd som vi mist.

4. Min Herre Jesus, bevara
mitt hjärta som hör dej till,
så frestaren med sin snara
ej lockar mej dit han vill.
Ja, lär mej att leva, från synden död,
och dö såsom en som levat
av eviga livets bröd.

Här är rymlig plats. Här är Guds bord.

söndag 17 februari 2019

Ditt ord består

Att ta farväl

Bli stilla (Du är en bön)

Du som kan

I Offerlammets tecken lamslås syndens kaosmakt

Du räckte ut din hand

Min Gud, jag är lycklig och glad1. Min Gud, jag är lycklig och glad
när jag vaknar och solen går opp.
Tusen tack för sommar och bad
och min starka och växande kropp.

2. Tusen tack för luft som är ren
och för hjärtat som pumpar mitt blod.
Tusen tack för armar och ben,
Herre, tack för att du är så god!

Text: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Lars Åke Lundberg

Han satte sej ner på stranden

Det är sant att Jesus lever

Gud sin kärlek så bekände

Kristus vandrar bland oss än

När de svåra såren helas (Sjung, sjung livets sång)

Om blott Jesus, vår Herre
1. Om blott Jesus, vår Herre, går med oss till strid,
vi ej fruktar för fiendens ränker.
Söker satan vår död, ej det kommer oss vid,
när sitt skydd vår försvarare skänker.
Om än vägen är smal
här i dödsskuggans dal,
Herren Jesus, vår sköld, inte sviker.
Därför modigt vi går
och i troskampen står,
från vår heliga väg vi ej viker.

2. På vår jord finns det ingen så väldig och stark
att han Jesus med maktbud betvingar.
Mörkrets furste av honom blev slagen till mark,
därom Skriften oss vittnesbörd bringar.
Om än stigen går djup
och vid brantaste stup
ska vi aldrig dock låta oss skrämma.
Genom klyftor och snår
vid vår sida han går,
över stormarna ljuder hans stämma.

3. Herren Jesus har brutit all dödsrikets makt,
han som kom för att ondskan besegra.
Han är livsfursten själv som oss frälsning har bragt,
i hans ljus kan ej mörkret regera.
Han sin seger oss gav,
all vår skuld lyfte av,
och han ger oss sin salighets gåva.
För att frälsningen vanns
är all ära blott hans.
Må vi ödmjukt vår Frälsare lova!


4. Våra synder väl reser mot oss sina krav,
men de kan inte längre oss fälla.
Han för alltid dem sänkt i förlåtelsens hav,
och hans nåd har ej upphört att gälla.
Han, vår Mästare god,
med sin död och sitt blod
har förlöst oss från synden och nöden.
Den som sätter sin tröst
till förbarmarens röst
är bevarad i livet och döden.

5. Därför, Jesu benådade vänner, ni må
hålla ut i er troskamp till slutet.
Ni betungade, fritt till den korsfäste gå,
så blir frestelsens övertag brutet.
Ett beskydd er beretts
och en hjälpare getts,
mera mäktig än världen kan ge er.
Han är stor i sin nåd,
han är trofast i råd,
gå med honom vad än som må ske er.

6. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften du har,
kom och uppliva modlösa hjärtan!
Gör oss trogna så villigt vi blir hos dej kvar
och kan uthärda korset och smärtan!
Fyll vår tro med din glöd,
ge åt hoppet ditt stöd,
i ditt hägn låt oss alla bevaras.
Hör vår bön, var oss när,
du som hjälparen är,
låt din bild i vårt hjärta förklaras!


Herre, du har anförtrott

lördag 16 februari 2019

Skynda, o pilgrim, till fristaden hän
1. Skynda, o pilgrim, till fristaden hän!
Snart sjunker solen i väster.
Dröj ej bland lustgårdens blomstrande trän,
dröm ej om leende fester.
Hemmet dej vinkar i fjärran.

2. Molnen sej hopar, o skynda i tid
undan de åskdigra skyar!
Skynda till honom, som mäktig och blid
himlen och jorden förnyar!
Hemmet dej vinkar i fjärran.

3. Skynda då hän mot den fridfulla hamn,
där du är trygg för all fara!
Se, i din Frälsares öppnade famn,
där är det ljuvligt att vara!
Hemmet dej vinkar i fjärran.

Guds barn jag är
1. Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem ska jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!

2. Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själv så det säger.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Med häpnad och fröjd jag det säger.

3. Halleluja!
Nu skapelsens råd jag har funnit.
Halleluja!
Försoningens mening jag funnit,
förlorade barn har han vunnit.
Halleluja,
halleluja!
Nu målet för livet jag hunnit.

4. Så rik jag är!
- fast synden i nöd oss har drivit.
Så hög jag är,
så härlig för Gud jag har blivit
sen Sonen sitt liv åt mej givit!
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Så hög och så rik jag har blivit!

*5. Halleluja!
Ditt lov, o vår Far, vill vi sjunga.
Halleluja!
Var prisad av hjärta och tunga,
var prisad av gamla och unga!
Halleluja,
halleluja,
vi här och i himlen vill sjunga!


Bland mullbärsträdets grenar
1. Bland mullbärsträdets grenar,
där satt en liten man
som ville få se Jesus,
Sackeus hette han.
Fast många mänskor trängdes
när Jesus framåt gick,
Sackeus där i trädet
blev funnen av hans blick.

2. Det är för väl att genast
igenom oss han ser.
"Sackeus, kom", sa Jesus,
"ja, skynda dej hitner!
För denna dag jag måste
få gästa i ditt hus!"
Och hela hemmet fylldes
av salighet och ljus.

3. Ja, Jesus, allting vände
när syn på dej han fick!
Låt också mej få möta
i tron din kärleksblick!
Att leva i din närhet,
det vill ju även jag,
så kom och stanna hos mej,
ja, Jesus, kom idag!

Kristus till bruden
1. Kristus till bruden
talar och säger så:
Stå upp, min kära,
kom nu till mej, min sköna!
//: Se, regn och vinter,
de har nu flytt sin kos.
Blomstren nu åter
har slagit ut på marken ://

2. Våren är kommen
och turturduvans röst
åter i landet
låter sej ljuvligt höras.
//: Fikonträd knoppas,
vinstockens blommor nu
ger oss sin väldoft.
Stå upp nu, min kära! ://

3. Kom nu, min duva,
gömd i bergsklyftorna!
Låt mej få se dej,
låt mej din röst få höra!
//: Ljuv är din stämma,
din anblick salig är.
Kristus är brudens
och hon är hans egen. ://

O vad är väl all fröjd på jorden1. O vad är väl all fröjd på jorden
mot en droppe av Jesu frid?
Har du frid i vad Jesus gjorde
störs den inte av världens strid.
Han är friden - de kära orden
//: tröstar även i nödens tid ://

2. Får du alltid ej kännbart smaka
denna himmelska, ljuva frid,
kan du över den rätt ej vaka
under andens och köttets strid,
får den trösten du dock bejaka:
//: Jesus, Jesus han är din frid ://


3. Är din frid, fast du ofta känner
nöd och ofrid för syndens skull,
ja, när solen som hetast bränner
viskar han dock så kärleksfull:
Jag, din vän framför andra vänner,
//: älskar dej och tog all din skuld ://

4. Är du trött under pilgrimsfärden,
längtar efter förlossningen,
lider hjärtat av synden, flärden,
ja, av kärlek till synden än
- se, besegrad är ändå världen,
//: Jesus vann också över den ://

5. Gläds, ja, gläds, ty vad Jesus vunnit
vann han både för dej och mej.
Han en evig förlossning funnit
när i döden han utgav sej.
Snart all fruktan, all nöd försvunnit,
//: snart allt mörker blir ljust för dej ://


Text: Lina Sandell 1864 (32 år), ngt bearb. A.H. 2008
Musik: Per Ulrik Stenhammar 1864 (35 år)

Vik ej ur mitt hjärta1. Vik ej ur mitt hjärta,
hälsosamma smärta:
andens fattigdom.
Säg mej mina brister,
att jag aldrig mister
nådens rikedom.

2. Vandringsman på jorden,
fatta djupt de orden:
blott som arma, små
nåden vi erfare.
Gud, den underbare
har beslutat så.

3. Blir du självbelåten
har du lämnat stråten
som till livet bär.
De som synden kände
sökte och använde
vad oss givet är.

4. Hellre må du ligga
djupt i stoft och tigga
nåd i Jesu blod
än att självrättfärdig,
helig, stark och värdig,
äga tröst och mod.

5. Hellre syndbelastad,
under domen kastad,
fallen och oren.
Publikan och sköka
kan sin Jesus söka
förr än farisén.

6. Milde Gud, bevara
mej från denna fara:
självrättfärdighet!
Men i Kristus giv mej
tröst och kraft och bliv mej
du all salighet!

7. Tron, det helga, höga,
underbara öga,
stärk nu i min själ.
Äkta pärlan klara
väl åt mej bevara
till mitt högsta väl.

8. Nådens verk du live,
regn och sol du give,
följ vad sätt du vill,
om blott så du för mej,
att för evigt hör mej
himmelriket till!


Text: C G Cassel (?) 1843 (60 år), C O Rosenius 1850 (34 år), ngt bearb. 2010

Musik: Oscar Ahnfelt

fredag 15 februari 2019

Nu sjunker bullret och stressen släpper

När nöd och mörker rår

Guds kärlek är som stranden och som gräset

Våga vara den du i Kristus ärAlt. koral:

Oändlig nådText: John Newton, sv övers Anders Frostenson
Musik: Amerikansk 1831

Kanhända du tänkte (Nåd över allt förnuft)

torsdag 14 februari 2019

Vår Herres Jesu Kristi Gud
1. Vår Herres Jesu Kristi Gud 
och härlighetens Fader, 
lär oss i tid ta nådens bud 
med himlens lönegrader.
Ja, led oss du från världens torg 
till verket i din vingårdsborg, 
där vi din godhet möter. 

2. Lär oss din nåd och kärlek se 
och blott på nåden yrka.
Låt oss som svaga syndare 
få motta liv och styrka  
av livets träd, du Jesus själv, 
som står vid nådens klara älv 
till hela världens hälsa. 

3. Behåll ditt trogna arbetsfolk 
av idel nåd vid grunden! 
Din helge Ande, nådens tolk, 
erinre dem den stunden, 
när du som en husbonde from
vill ge envar den nåd och dom
som du har lovat. Amen!

Att lära känna dej är min längtan

Våga vara den du är

lördag 2 februari 2019

Vig din dyrbara ungdomstid

1. Vig din dyrbara ungdomstid
med fröjd åt din Gud allena!
Gå beslutsamt till Herrens strid,
och sjung, det kan många förena!
Aldrig skall förlorad gå
ungdomskraft som offras så
//: Gud till pris och ära ://

2. Må vi tåga i slutna led
som blicken mot fanan riktar,
egga andra att komma med
och hjälpa där krafterna sviktar.
Även förr, där enhet fanns,
alltid största segern vanns
//: Gud till pris och ära ://

3. Jesus Kristus vår Konung är
och korset vår segerfana.
Han ger kraften som framåt bär
och kröner med seger vår bana.
Genom liv och död alltså
vi vår Konung följa må
//: Gud till pris och ära ://

4. Utan Jesus din kraft förgår,
när strider och kamp det gäller.
Men om han vid din sida står,
till skönaste blomning den sväller,
och för evigheten lång
skall den bära frukt en gång
//: Gud till pris och ära ://

tisdag 29 januari 2019

Lova Gud i himmelshöjd
*1. Lova Gud i himmelshöjd,
sjung med glädje, lust och fröjd.
Med hans änglar, glad och from,
lovsjung i Guds helgedom.

*2. Allt vad Skaparns hand har gjort...


lördag 26 januari 2019

Jorden är full utav synder och skam
1. Jorden är full utav synder och skam,
full utav smuts och elände.
Till ett försoningens offerlamm
Gud oss sin enfödde sände,
sände till jorden oss fjärran ifrån.
Stackars Guds son,
stackars Guds enfödde, blödande son!

2. Mänskornas sinnen är hårda och små,
mänskornas hjärtan är kalla,
kan inte, vill inte heller förstå,
vart dina blickar må falla
möter du lögn och dumhet och hån.
Stackars Guds son,
stackars Guds enfödde, blödande son!

3. Kom, Guds son, och hjälp oss ändå!
Hjälp oss, ty du är den ende!

Säg, vart skulle vi eljest gå,
gå med vårt bittra elände?
//: Kärlek som övervann hat och hån
bär du, Guds son.
Hjälp oss, Guds milde och blödande son! ://