onsdag 26 oktober 2016

Mitt skuldregister, Gud
1. Mitt skuldregister, Gud, är kusligt att beskåda!
Jag ser ju att min synd mej för till evig våda.
Den gjort mej skyldig mer än tiotusen pund,
men Gud, förbarma dej och hör mej denna stund!

2. Jag arme som i synd har född och avlad blivit
ej finner någon tröst i döden och i livet
förutom dej, min Gud! Jag bara alltför fort
sen mina första år mångtusen synder gjort.

3. O Herre Sebaot, vart ska jag nu ta vägen?
Vart ska jag kunna fly? Jag är om hjälp förlägen.
Jag vet ej annat råd än falla till din fot,
o Gud, du ej försmår ett krossat hjärtas bot.


4. Ta mot det dyra blod, som ymnigt är nedflutet
på korset från din Son och för min skuld utgjutet
och mycket mera värt än tiotusen pund.
Förbarma dej, o Gud, och tänk på ditt förbund!

fredag 21 oktober 2016

Jag vill vara redoJag vill vara redo,
jag vill vara redo,
jag vill vara redo
att gå som Johannes in i Jerusalem.

1. Johannes beskrev hur den staden är,
- gå som Johannes in i Jerusalem -
och sa att vi får mötas där
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

2. Johannes, Johannes, vad sa du nu

- gå som Johannes in i Jerusalem -
att jag får vara där liksom du? 
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

3. När Petrus predikade vid pingst
- gå som Johannes in i Jerusalem -
Guds Ande blivit hans högsta vinst
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

4. Guds Ande oss vägen till staden lär
- gå som Johannes in i Jerusalem -
där Petrus och Johannes är
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo... 

Asante sana Yesu


1. //: Jag tackar dej nu, Jesus,
jag tackar dej nu, Jesus,
jag tackar dej nu, Jesus,
Frälsaren ://

2. //: Jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
Jesus nu ://

3. //: Jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
du är min ://

4. //: Och jag vill inte vara,
och jag vill inte vara,
och jag vill inte vara
utan dej ://


1. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
Mwokozi ://

2. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
moyoni ://

3. //: Ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu
moyoni ://

4. //: Siishi bila wewe,
siishi bila wewe,
siishi bila wewe
moyoni ://


Text och musik: Trad. swahili

En häpen herdeskara fick1. En häpen herdeskara fick
en natt ett änglabud
om Frälsaren i Betlehem,
en konung sänd av Gud.
De gick då genast för att se
det barn som ser oss än,
och ledda av en stjärnas ljus
kom sedan vise män.

2. En krubba var hans kungabädd
där djur gav ly och lä.
Hans kungakrona halmen var,
hans tron Marias knä.
Men änglar bådade i skyn 
den nye kungens tid:
Nu ära vare Gud i höjd
och här på jorden frid!

Av nåd är jag salig av nåd är jag frälst1. Av nåd är jag salig, av nåd är jag frälst,
och nåden den passar för mej.
Den erbjuds idag åt precis vem som helst;
den passar ju också för dej.

2. Det finns ingen skillnad på oss inför Gud,
så säger han själv i sitt ord,
ty alla har syndat och brutit hans bud,
ja, ingen är ren på vår jord.

3. Men Medlaren löste oss alla åt Gud,
han friköpte stora som små.
Han offrade sej för att rädda sin brud,
därovan bestämdes det så.

4. Av nåd levde David, om nåden han sjöng,
han sjöng om Guds nådesförbund.
Utfattig men salig, fastän han var kung,
det var han av nåd var sekund.

5. Av nåd levde Paulus, om nåden han skrev,
välsignat om arvet vi fått.
Det kan du ju läsa i alla hans brev
- så väl om du saken förstått!

6. Ty nåden är given åt alla som nåd,
har du tagit till dej din del?
För blodröda synder vet Frälsaren råd,
så kom då, och allt skall bli väl!

7. Om än du har syndat i stort som i smått,
i tankar, i ord och i verk,
så har dock vår Broder alltsammans gjort gott
och just i ditt ställe, det märk!

8. Och den till mej kommer jag kastar ej ut,
så säger din Frälsare kär.
Låt nu din försummelse raskt få ett slut,
sök Herren, för Herren är här!


torsdag 20 oktober 2016

Här Guds Son fick gästa


1. Här Guds Son fick gästa,
kom för allas bästa,
fattig sågs han vandra,
dog för att oss andra
från vår synd befria,
enligt profetia.

2. Ännu är han nära,
vill oss fallna lära
hur var man och kvinna
väg till bot kan finna,
sanningen få höra
och Guds vilja göra.

3. Jesus, du som frälst oss,
lys och led och hjälp oss,
så vi alla stunder
tror på nådens under
och, i döden höjda,
evigt får oss fröjda.

tisdag 18 oktober 2016

Mitt i livet lever vi
1. Mitt i livet lever vi 
under döden fångna. 
Säg, vem kan då stå oss bi
när vi snart är gångna?
O Herre, du allena. 
Men nog kan man gräma sej, 
att vi så förtörnat dej. 
Helige Herre Gud, 
helige, starke Gud, 
helige, barmhärtige Frälsare, 
du evige Gud, 
låt oss inte falla 
i den bittra dödens nöd. 
Kyrie eleison. 

 2. Mitt i dödens kamp så svår 
domen ska vi bida.
Vem är den som med oss står 
och som vill oss fria? 
O Herre, du allena. 
Din kärlek och barmhärtighet
vår jämmer, vårt elände vet.
Helige Herre Gud, 
helige, starke Gud, 
helige, barmhärtige Frälsare, 
du evige Gud, 
låt oss inte falla
i en evig avgrundsglöd. 
Kyrie eleison.

 3. Ner i avgrundskval och sorg
våra synder drar oss.
Vem ger oss en säker borg
och till frihet tar oss?
O Jesus, du allena. 
Du ditt eget blod utgöt,
för att sona vad vi bröt.
Helige Herre Gud, 
helige, starke Gud, 
helige, barmhärtige Frälsare, 
du evige Gud, 
låt oss inte falla
av från tron på dej, vår tröst. 
Kyrie eleison. 

måndag 17 oktober 2016

Dej vare lov, o Jesus Krist

1. Dej vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, fast utan brist.
En jungfru i sin kropp dej bar,
stor glädje bland Guds änglar var.
Ära vare Gud!

2. Den högste Faderns ende Son
kom hit till krubbans hö och strå.
Han som det högsta goda är
blev kött och blod i ringhet här.
Ära vare Gud! 

3. Maria i sitt sköte bar
Guds Son som före världen var.
Det barn hon fick har i sin hand
båd jord och himmel, hav och land.
Ära vare Gud!

4. Nu Ljuset av Guds Ljus gått opp
och ger åt världen liv och hopp.
Det lyser oss i mörkret så
att vi som ljusets barn kan gå.
Ära vare Gud!

5. Sann mänska och sann Gud han är
som kom till oss på jorden här.
Han tar oss ur bedrövelsen
och leder oss till himmelen.
Ära vare Gud!

6. Fast utan synd blev han oss lik,
nu gör hans fattigdom mej rik.
Guds rikes skatt jag redan får
och en gång bland hans änglar står.
Ära vare Gud!

7. Allt detta har han oss berett
och i sin kärlek åt oss gett.
Så gläd dej nu, du kristenhet,
och sjung Guds lov i evighet:
Ära vare Gud! 

Jesaja fick en uppenbarelseFolklig koral:Jesaja fick en uppenbarelse
och såg sin Herre, ja, sin Skapare,
i templet sitta på en upphöjd tron,
hans mantelsläp uppfyllde var sektion.
Serafer stod där inför Skaparen,
sex vingar kunde ses på var och en.
De skylde sina ansikten med två,
höll två för sina fötter likaså,
med två de flög, och dessa tjänare
nu tydligt till varandra ropade: 
"Helig är Gud, vår Herre Sebaot,
helig är Gud, vår Herre Sebaot,
helig är Gud, vår Herre Sebaot
och av hans härlighet är jorden full!"
Då skälvde husets trösklar på sin grund,
av rök blev templet fullt i samma stund.

Ur djupen ropar jag till dejUtjämnad form:1. Ur djupen ropar jag till dej,
o, Herre, för att klaga.
I nåd vänd örat hit till mej,
låt bönen dej behaga.
För om du synder räkna vill
och låta dom och straff slå till,
vem kan bestå då, Herre?

2. För mej finns ingen annan råd
än be att du förlåter,
fly undan synden till din nåd
och så få livet åter.
För ingen kan berömma sej,
vi måste alla frukta dej
och av din nåd få leva.

3. Dej ska jag hårt mej hålla till,
på min förtjänst ej bygga.
Hos dej min ro jag finna vill,
vid dina löften trygga.
För vad du sagt mej i ditt ord,
det är min tröst på denna jord,
det längtar jag få höra.

4. Ja, efter dej nu längtar jag,
kom, Herre, till min sida.
Om än det inte strax blir dag,
jag vill din hjälp förbida.
Som väktarn efter morgonen
jag längtar efter hjälparen.
På honom ska vi hoppas!

5. Fastän min synd och skuld är stor,
är Herrens nåd dock större.
Hans makt befriar, så vi tror,
och öppnar för oss dörren.
Den gode herden är ju han
som ska befria dem han vann
från alla deras synder. 

Vi prisar Kristus Konungen1. Vi prisar Kristus Konungen,
från soluppgång till aftonen.
Han som all världens Herre är,
han föddes av en jungfru här.

2. O under! Världens skapare
är här som en av oss att se!
I mänsklig kropp nu kommer han
att lösa oss ur syndens bann.

3. Guds egen Son i salig tid
kom hit till oss med fröjd och frid.
Så späd han låg i jungfruns famn,
född i Guds Andes kraft och namn.

4. Gud själv ett underverk bedrev,
när utan man hon moder blev.
Då Gabriel till henne gick

av Herrens ord sitt barn hon fick.

5. Elisabet kan det förstå
och till Maria säger så:
"Min Herres mor!" Så är han röjd!
Johannes spritter till av fröjd.

6. Ett ljus är här i natten tänt,
nytt liv blev oss från himlen sänt
och vi har fått en broder kär
som själv den sanne Guden är.

7. I krubbans halmbädd lades han,
som jungfrun undfick utan man.
Med lite mjölk han närdes då,
som låter oss vår föda få.

8. Då hördes också änglafröjd:
"Ära ske Gud i himlens höjd!"
Ja, vi får höra än idag:
"Åt mänskor frid och Guds behag!"

*9. Gud, ge oss julens goda frid
i Herren Krist till evig tid.
Dig, Fader, Son och Ande, må
från alla länder lovsång nå!

lördag 8 oktober 2016

En syndare som låg i syndens dvala
1. En syndare som låg i syndens dvala
en dag en röst från himlen hörde tala:
"Stå upp! Gå ut i morgonluften svala.
Se hur Guds ljus bestrålar berg och dalar!"

2. "Vems är den röst som når till hjärtegrunden?"
"En himmelsk väns, jag är med dej förbunden.
Så sov ej mer! Likt fågeln där i lunden
sjung Herrens lov den sköna morgonstunden."

3. "Ett sorgset bröst har ingen sorglös tunga.
I själanöd, vem kan med glädje sjunga?
Bland jordens barn, de gamla som de unga,
är nöden stor, för synd kan svårt betunga."

4. "När syndaren till Gud sej vill omvända
Gud nåd och hjälp från höjden lovat sända.
Han sett din nöd, och vad som nu ska hända
är att han liv och ljus hos dej ska tända."

5. Och syndaren stod upp att måltid spisa,
hans håg blev varm och Gud han ville prisa.
Nu himlens ljus han såg till själens lisa,
och andaktsfull han sjöng sin morgonvisa:

6. "Du gode Gud, låt nådens sol upprinna,
så syndens nöd kan i dess ljus försvinna.
Din Andes kraft låt mej, o Jesus, finna,
låt mej i dag din helga vänskap vinna.

7. Pris vare dej som inte lät mej sova
i syndens sömn hos mörkrets makter dova! 
Ta mot mej nu! Jag tacka vill och lova
för nåd och ljus jag får av dej som gåva. 

8. Försonare, du har för mej och alla
tömt vredens kalk och smakat dödens galla.
Dej vill jag tro och älska och åkalla
och med din hjälp ej mer i synden falla." 

torsdag 6 oktober 2016

Jag bävar mer än nånsin förr
1. Jag bävar mer än nånsin förr,
som om jag stod vid dödens dörr
och skulle in och störtas ner
i ensamheten mörkret ger.
Dit drivs jag fram med stormens hast,
o Herre, Herre, håll mej fast!

2. Allt gott jag gjort, det kom från dej.
Ta bort, o Gud, allt ont i mej.
De andras fel jag lätt beskrev,
men rev mitt eget skuldebrev.
Så har jag för mej själv var dag
sökt smycka ut mitt eget jag.

3. Jag trampas snart av dödens häl,
men lyft i ljuset upp min själ,
ja, lägg den bön du lärt oss be
i munnen min så den kan le!
För utan dej, vad har jag kvar
när hela världen från mej far?

tisdag 4 oktober 2016

Herre Gud, ditt stora namn1. Herre Gud, ditt stora namn, 
din ära
hav och berg och himmel fram 
skall bära,
och alla själar,
de trötta trälar,
ja, alla munnar
de skall förkunna
din ära.

2. Gud är Gud om alla land
låg öde.
Gud är Gud om alle man 
låg döda.
Om folk går under
och jordens grunder,
i höga himlar
otalig vimlar
Guds gröda. 

3. Höga berg och vattenfall 
skall vika,
jord och himmel störta skall 
tillika.
Vad våld vill vinna
skall fort försvinna,
men upp skall rinna,
som solen brinna
Guds rike! 

måndag 3 oktober 2016

Gud vare lovad, som i kraft av ordet

1. Gud vare lovad, som i kraft av ordet
ger oss liv vid nattvardsbordet!
Brödet är Kristi kropp och vinet blodet,
låt oss smaka där din godhet!
Herre, förbarma dej!
Med den kropp din mor Maria bar,
kroppen du för alla offrat har,
med ditt heliga blod,
hjälp oss, Herre, ge oss mod.
Herre, förbarma dej!

2. Offret, för oss utgjutet och utgivet,
i sin död ger världen livet.
Gud kunde inget större åt oss skänka,
det är mer än vi kan tänka.
Herre, förbarma dej!
Vilket djup av kärlek som dej drev,
med ditt blod vår skuld betalad blev!
Vilket under du gjort:
öppen står nu himlens port!
Herre, förbarma dej!

3. Låt oss din nåds välsignelse få äga,
så vi går på dina vägar,
tjänar vår nästa väl i tro och kärlek, 
över nåden ej drar smälek.
Herre, förbarma dej!
Ta ej bort din Ande från oss, Gud,
gör oss trogna mot ditt ord och bud,
ge din världs kristenhet
glädje, liv och enighet.
Herre, förbarma dej!

[Anders Frostensons översättning är bättre - men upphovsrättsskyddad]

Vill du från syndernas börda bli fri
1. Vill du från syndernas börda bli fri?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Vill över ondskan du segrare bli?
I blodet finns underbar kraft.
Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar
i hans blod, Lammets blod.
Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar
där i Jesu dyrbara blod.

2. Vill du bli fri från ditt högmod och hat?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Kom till hans kors och hans döds resultat:
i blodet finns underbar kraft.
Det finns kraft, kraft...

3. Vill du bli renad och klädd vit som snö?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Vill du från synden för alltid få dö?
I blodet finns underbar kraft!
Det finns kraft, kraft....

4. Vill du få tjäna en Herre så god?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Prisa hans namn, som dej löst med sitt blod.
I blodet finns underbar kraft!
Det finns kraft, kraft...

Vi kommer med trosfriskt och jublande hopp

Alt. koral:


1. Vi kommer med trosfriskt och jublande hopp,
med toner ur brusande strängar,
som bäckar i sydlandet breder sitt lopp
i törstande dalar och ängar.
Vi sluter oss till Herren Sebaots här,
vår hövding är Kristus, vår frälsning han är,
för honom baneret vi höjer.

2. Det rike som varar när allting förgår
är målet för vilket vi strider.
Vi bärs av den sanning som evigt består,
den styrka som uthålligt lider,
en ofattbar glädje i sorgernas mull,
så ren som de tindrande stjärnornas gull,
en kärlek som alla förbrödrar.

3. Till strids går mot draken och döden vår gång,
på livet vi tror, på Guds seger.
Bland missmod och svaghet, bland suckar och tvång
vi uppslår vårt jublande läger.
Till dag ska förbytas den natt som är tung
och världen förnyas och åldrad bli ung.
Se, Kristus är vägen och livet!

4. Gud vill det. Med korset i hjärta och hand
i härnad med glädje vi dragit.
I fjärran ju vinkar ett löftenas land
som endast i tron blir intaget.
Högt skallar vår lösen: En Fader och Gud, 
en Frälsare, Kristus, och kärlek hans bud.
Tillkomme, tillkomme Guds rike!

Vi strider ej mot dem vi ser
1. Vi strider ej mot dem vi ser
av kött och blod i världen.
Vår fiende slås inte ner
av kulorna och svärden.
Nej, ondskans vreda andemakt
kring hela jorden vida
sej mänskohjärtan underlagt
- mot den vi går att strida.

2. Vi seger har i Kristi sår,
och han står vid vår sida
om vi i Andens rustning går
med villighet att lida.
Och mer och mer från denna jord
förbannelsen försvinner,
när i vårt hjärta Kristi ord
en evig seger vinner.