onsdag 31 augusti 2016

Ge oss, Jesus, fröjd och lycka
Alt. koral:1. Ge oss, Jesus, fröjd och lycka,
hjälp oss detta nya år!
Må du i din famn oss trycka
så vi modigt framåt går.
Ny välsignelse och styrka
ge av nåd till folk och kyrka.

2. Vad vi vill och vad vi tänker,
våra handlingar och ord
ber vi, Herre, att du skänker
stadga med ditt starka ord.
Låt din Ande oss få fylla
så vår gärning dig kan hylla!

3. Nådens år vi hälsar glada,
Gud, förlåt vår skuld och brist.
Vad som kropp och själ kan skada
vänd ifrån oss, Jesus Krist!
Lär oss vaka, be på färden
och så övervinna världen.

4. Herre, du vill oss benåda,
så vi helgade kan bli,
så vi låter dig få råda
utan tvång och hyckleri,
så var årstid, snart förliden,
helgas dig som gav oss tiden.

5. Jesus, ta nu denna början
i din goda, varma hand.
Jesus, lär oss nu att sörja
för vår själ och för varann,
så att ej begär och tankar
bort från dina vägar vankar.

6. Jesus, låt oss lyckligt sluta
detta nya nådens år!
Låt oss ditt beskydd få njuta
när i trånga pass vi går.
Låt oss sist i himlen hamna
och dej glada där omfamna!

 

tisdag 23 augusti 2016

Låt Gud få muntra upp ditt sinneAlt. koral:


1. Låt Gud få muntra upp ditt sinne,
var vid gott mod, för Gud är god!
Behåll nu ständigt i ditt minne
att du är löst med Kristi blod,
att Gud har haft och har dej kär,
att han för dej har mänska blivit
och all sin nåd åt dej har givit,
att du är friköpt som du är!

2. Om du än hård och kall dej känner
så är du friköpt likaväl.
I allt vad som dej nu än händer,
det må gå illa eller väl,
så håll den punkten ren och skär
i med- och motgång, lusten, nöden,
i brist och välstånd, livet, döden,
att du är friköpt som du är!

3. Om du kan fröjdas, spela, sjunga,
om du kan gråta, tigga, be,
om du ej röra kan din tunga
för hjärtats oro, sorg och ve,
så säger Jesus, vännen kär
som friköpt dej från syndens smärta
och öppnat dig sitt varma hjärta:
Jag älskar bruden som hon är!

4. Det är en höjd av alla höjder
att tro som frälsad syndare,
i Jesu blod ha hjärtats fröjder
och frid som världen ej kan ge.
Tänk, kära själ, så väl dej går:
Gud är din vän som alla dagar
till himlens glädje dej ledsagar,
vartill han frälst dej som du står!

fredag 19 augusti 2016

Herre, tack att du som gett oss livet

 

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Du har omsorg om varenda mänska,
för det har du lovat i ditt ord.
Nu så vill jag tacka dej
för allting som du ger till mej,
varenda dag så vet jag det
att du älskar mej!
Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Amen.

torsdag 18 augusti 2016

I Jesu namn till bords vi går


*1. I Jesu namn till bords vi går.
Välsigna, Gud, den mat vi får.
Och skydda med din milda hand
i nåd vårt hem och fosterland.

*2. För mat och dryck du skänkt oss här
dej vare pris, o Herre kär.
Oss alla av det brödet giv
som skänker världen evigt liv.

tisdag 16 augusti 2016

Hjärtans Jesus, vid ditt hjärta
1. Hjärtans Jesus, vid ditt hjärta
är så gott att hålla sej.
Utan dej all sorg och smärta
blir för tung och mörk för mej.
Men där får jag lycklig vara,
finna lä i storm och larm,
dej, min Jesus, älska bara,
av din kärlekseld bli varm.

2. Som Johannes vid ditt sköte
är så gott att vara till,
i din kärlek stämma möte,
i din kärlek bo jag vill,
i din kärlek vaka, sova,
i din kärlek gå och stå,
i din kärlek be och lova,
vandra, leva, dö också.

3. Utan dej kan jag ej trivas,
utan dej jag mår ej väl,
utan dej kan aldrig givas
verklig ro för kropp och själ.
Men i dina kärleksarmar
är ett fast och säkert slott,
fast det ofta kring mej larmar
gör din närhet mej så gott.

måndag 15 augusti 2016

Den ropandes källa i Lehi
1. "Den ropandes källa i Lehi"
för törstiga kvinnor och män,
en källa med levande vatten
framväller så porlande än.
Källa så klar,
vatten du har,
tidernas torka aldrig dej når.
Det är för väl!
Där är ro för min själ,
vila min trötta ande där får.

2. Har krukan du tömt under färden
och allt vad du ägt givit ut,
o, kom till den levande källan,
den flödar då andra tar slut.
Källa så klar...

3. Hur ofta med svidande hjärta
och törstande ande du går,
och märker ej källan i öknen,
där hälsa och svalka du får!
Källa så klar...

4. Dej vila, min vän, vid den källan,
för fiendens hot där dej göm
slå läger vid vattnet det klara
och jordlivets strider förglöm.
Källa så klar...

Julen med frid kom hit till slut


1. Julen med frid kom hit till slut:
den gläder gamla och unga.
Vad änglarna sjöng i världen ut
nu alla små barn ska sjunga!
Grenen från livets träd står skön
med frukter på sina kvistar,
och den som tar mot i lovsång och bön
ska aldrig den glädjen mista.

2. Glädjen idag är jordens gäst

med himlakungen den lille.
Du fattiga sparv, flyg ner till fest
med duvan vid julens gille!
Dansa, du barn, av änglar stödd,
den högsta vinsten är vunnen:
idag blev vår käre Frälsare född
och paradisvägen funnen!

fredag 12 augusti 2016

Ungdomens Jesus

1. Ungdomens Jesus, hör oss när vi beder
att du de unga söker upp och leder.
Yra av världens larm och lust och pina
//: är de dock dina ://

2. Du hör var tanke, framtidsplan och fråga,
ser deras längtan, kraft och oförmåga.
Hjälp dem i bön sin tvekan övervinna,
//: allt hos dej finna ://

3. Visa dej själv, så unga ögon strålar, 
ge dem din Andes kraft att motstånd tåla,
nåd till att segra över allt det låga,
//: allt för dej våga ://

I dig är fröjden

1. I dig är fröjden,
solljus från höjden,
du vår Frälsare Jesus Krist!
Mer än vi tänker
åt oss du skänker,
himlens gåvor i vår brist.
Du räcker handen,
löser ur banden,
på dig vi trygga
evigt kan bygga.
Ske då din vilja. Halleluja!
Om vi nu bara
dina vill vara
i alla öden,
livet och döden,
vem kan oss skilja? Halleluja! 

2. När vi nu har dig,
från dig oss tar ej
djävul, värld och synd och död.
Ja, dina händer
slutligen vänder
till det bästa all vår nöd.
Därför vi prisar,
ära dig visar,
fröjdar oss alla,
dig vill åkalla
vad som än stundar. Halleluja!
Vi jubilerar
och triumferar,
dig vill vi hylla,
glädjen ska fylla
hjärtan och munnar. Halleluja!
   

onsdag 10 augusti 2016

Gode Herde, till oss tala1. Gode Herde, till oss tala,
gör dej känd av varje själ!
Kom att straffa och hugsvala,
du som vill vårt sanna väl!
Dina vänner är så skygga,
kan ej själva sej uppbygga,
//: gör dem du med nåden trygga,
tänk på fri och tänk på träl ://

2. Kom, gå med oss under vägen
och bered för oss ett bord!
Den som fruktande, förlägen
talar över dina ord
sans och visdom må du giva,
nåd att vid ditt kors förbliva,
//: ej med konstlad visdom kliva
men ge akt på dina ord ://

3. Tack för att du mänska blivit,
tack för vad du lidit har!
Tack att du dej själv utgivit,
världens synd på korset bar!
Barnaskap åt oss du vunnit,
med din nåd ifatt oss hunnit
//: och för evigt övervunnit
den som haft oss i förvar ://

onsdag 3 augusti 2016

En kristen utan kors ej är
Alt. melodiform:1. En kristen utan kors ej är,
låt det dej ej bedröva,
om än din Gud och Fader kär
i kärlek vill dej pröva.
Just för att han
är god och sann
och vill allt gott dej lära
så får du korset bära. 

2. En kristen utan kors ej kan
ens rätteligen bedja.
Just därför Gud nödvändigt fann
att prövningen tillstädja.
Var tålig blott,
det kors du fått
skall dej till Jesus föra.
Du honom skall tillhöra!

3. En kristen utan kors ej kan
här kämpa, bida, vaka.
Ty utan korset sjunker man
i säkerhet tillbaka.
Men mitt i nöd
ger korset stöd,
det stärker tron och låter
vår själ upplivas åter.

4. Som kristen utan kors må jag
ej heller mera se mej,
men troget bära dag från dag
det kors som Gud vill ge mej.
Den korta tid
jag är i strid
i tro jag bär min börda,
så får jag glädje skörda!

Syskon, låt oss fröjdas här

Alt. finländsk koral:
 

1. Syskon, låt oss fröjdas här!
Jesus är vår Herre kär,
som oss löst med liv och blod
och är mot oss mild och god.

2. Våra synder borttog han,
ingen oss fördöma kan,
vår rättfärdighet är stor,
Jesus som i himlen bor.

3. Han är nu vår vän och bror,
salig den som detta tror,
den kan trotsa synd och död
djävul och all avgrunds nöd.

4. Bröder, systrar, fatta mod!
Jesus är vår herde god,
han vill möta syndare,
vara deras Frälsare.

5. Alla otrostankar bort!
Jag gör saken nu helt kort,
tar emot, behåller allt,
Jesus själv mej så befallt.

6. Sådan tro oss frälsa kan,
mer av oss ej fordrar han,
allt för ingenting vi får
när vi fram till honom går.

7. Skulle vi ej fröjdas då,
ja, med lust och glädje stå
inför Jesu nådastol,
lysta utav livets sol?

8. Sedan kan vi glada gå
och berätta om hans nåd,
bjuda alla syndare
hem till deras Frälsare.

9. Gjut din Ande, Jesus god,
över oss med kraft och mod,
så vi vågar liv och blod
för ditt namn, o Herre god!

10. Amen! Ja, det skall så ske!
Jesus vill oss allting ge,
oss till himlen ta till sist.
Amen! Det är sant och visst!

måndag 1 augusti 2016

Jag nu den säkra grunden vunnit
Alt. mel. av Johann Sebastian Bach:1. Jag nu den säkra grunden vunnit,
som håller hoppets ankar kvar.
Jag i min Frälsare den funnit,
den lades innan världen var.
När himmel och när jord förgår
orubbligt fast den grunden står.


2. Det finns en Far som sej förbarmar
mer ömt än någon fatta kan,
som väntar oss med öppna armar
och ångerfulla tar sej an.
En ständigt öppen famn jag vet,
den heter Guds barmhärtighet.

3. O djup av nåd som synder våra
i Kristi död begravit har!
Han läker såren, djupa, svåra
och är i domen vårt försvar.
För Kristi blod i evighet
ska ropa om barmhärtighet.

4. När i vad bäst jag velat verka
med goda gärningar i mängd
jag idel brister måste märka,
berömmelsen är utestängd,
men tröst mot all min skröplighet
jag har i Guds barmhärtighet.

5. På denna grund jag vill förbliva,
så länge jag i livet är,
från den ska inget mej få driva
så länge jorden än mej bär.
Sist sjunger jag i evighet:
O djup av Guds barmhärtighet!

[Britt G Hallqvists version är bättre - och längre - men upphovsrättsskyddad]

Vi bekymras, men vi ger oss
1. Vi bekymras, men vi ger oss
inte, för vi får ju gå
trots all nöd och alla stormar
mot ett saligt mål ändå.
Han som övervunnit världen
har all makten i sin hand,
och han ska till slut behålla
segern i vartenda land.

2. Må vi därför ej förtröttas
och ej kasta vapnen bort.
Nej, gå fram till kamp och seger!
Skynda, tiden är så kort!
Korsets kämpar får ej drömma
om en ostörd vila här,
för till ständigt nya strider
vägen genom tiden bär.

3. Fasten fienden är mäktig,
är vår Gud dock större än.
Se, hans arm är ej förkortad
och härnere råder den.
Lika lätt kan han ge seger
genom många eller få,
för det är ju han allena
som till slut gör allt ändå.

4. I hans namn vi nu vill lyfta
upp banéret än en gång,
och om också under tårar
sjunga Davids gamla sång:
Nåd är alla Herrens vägar,
godhet, sanning, trofasthet.
Även där vi inget fattar,
råd och hjälp för allt han vet.

Kom, låt oss gå mot höjderna
Alt. koral:

1. Kom, låt oss gå mot höjderna
till vännerna som gått
att njuta himlafröjderna
och segerlönen fått!
Ty alla helgon är ju ett
i himmel och på jord,
och samma lov sej Gud berett
i söder och i nord.

2. Ett heligt samfund utgör vi
och jublar samma låt,
en enda helig harmoni,
fast döden skilt oss åt,
en enda helig Guds armé
som på hans order går,
och några vilar ut, men se,
i ledet andra står.

3. Och tusentals i detta nu
för evigt hinner hem!
En kort minut, och jag och du
får sälla oss till dem.
Den stridande församlingen
vi ännu räknas till,
men över floden en och en
vi går, när Gud så vill.

4. De gamla stridskamraterna
vi längtar att få se,
de saliga soldaterna,
de triumferande.
Vi redan räcker ut vår hand
till dem som gått förut,
till härlighetens ljuva land
där all vår strid är slut.

5. Vår ande ska då fri och ren,
bekrönt med salighet,
få jubla högt mot Frälsaren
som åstadkommit det.
O vilket nådens under stort!
O vilken salig dag!
O Herre, tack för allt du gjort,
nu alla till dej drag!

De kommer från öst och väst

1. De kommer från öst och väst,
de kommer från syd och nord, 

att sitta till bords
med Jesus en gång
och höra hans välkomstord,

att honom förklarad se
och skåda hans härlighet,
taga del i sång och spel
en salig evighet.
De kommer från stormigt hav,
de kommer från törnestig,
de kommer från berg,
de kommer från dal,
de kommer, o Gud, till dig,
att klädas i bröllopsskrud
och möta sin brudgum skön,
Kristus, som på korsets stam
dem vann som segerlön.

2. Där samlas en skara stor,
förlösta från jordens tvång,
ej mer någon synd,
ej mer någon död,
ej mer någon natt så lång.
Det gamla förgånget är,
se, allting har blivit nytt!
Evigt jubel råda skall,
ty sorg och suckan flytt.
De kommer från stormigt hav...

3. Se, himmelens pärleport
är öppen för var och en.
Ja, plats är beredd
därhemma för dej
och Jesus dej kallar än.
De kära som gått förut,
de väntar oss dagen lång.
Änglarna på harpor slår
och sjunger välkomstsång.
De kommer från stormigt hav...

Medan kärleken från korset talar
1. Medan kärleken från korset talar
och solen från himlen mot oss ler,
låt oss fly ur Sodoms fröjdesalar
och i ödmjukhet för Herren falla ner. 
Var är din skrud,
du Kristi brud?
Var är din tro, var är din första kärlek?
Var är ditt hopp,
ditt segerlopp?
Vak upp! Se Jesus, kommer snart!

2. O förtrösta ej på egen styrka!
Din kraft, om än stor, ej hjälpa skall.
Falskt är hoppet om vi jaget dyrkar,
endast urtidsklippan trotsar vågens svall.
Ej prål, ej prakt,
ej mänsklig makt
en bunden själ ur Satans garn kan lösa.
Vårt hopp och mod
finns i Guds blod,
vår enda tillflykt är hans kors. 

3. Hjälp oss, Gud, att vi må redo vara
och troget förvalta här vårt pund,
med vår blick på Morgonstjärnan klara,
litande på dina löftens säkra grund.
O Jesus Krist,
du skall förvisst
din lilla hjord ett evigt rike skänka.
O tag oss in
i vilan din,
då slutad är vår pilgrimsfärd.