lördag 27 januari 2018

Sorgsen så ofta i världen jag var (Jesus är livet för mej)

Många år har gått sen den tiden (Igår, idag och till evig tid)

I en gyllne karossLivet är enkelt (Den Gud som är på höjden)

Lova nu Herren, för lovsång till HerrenAlt. koral:Alt. koral:


1. Lova nu Herren, för lovsång till Herren
är ju så ljuvlig, ja, underbart skön!
Herren Jerusalem bygger och samlar
åter det skingrade Israels folk.

2. Han de förkrossade hjärtana helar
ja, deras sår han förbinder så ömt.
Stjärnorna räknar han, nämner dem alla,
stor är vår Herre och väldig hans kraft.

3. Över allt mänskligt förstånd går hans vishet,
de ogudaktigas makt slår han ner,
men med sin nåd han de svaga upprättar,
sjung nu i kör och med lyror hans lov!

4. Himlen med regntunga skyar han täcker,
vattnar så jorden och bergen får gräs,
boskapen skänker han foder och mättar
korparnas ungar som ropar om mat.

5. Han har ej lust till de stolta och starka,
men till var gudfruktig har han behag,
till dem som uthålligt hoppas på honom,
till dem som hoppas var dag på hans nåd.

6. Prisa, Jerusalem, Herren, din Herre!
Prisa, o Sion, din Konung och Gud!
Han dina stadsportars bommar gör starka,
och dina barn han välsignar i dej!

Du klagar så ofta: Jag kan inte tro
1. Du klagar så ofta: Jag kan inte tro
och ordet jag läser, det ger ingen ro!
Hur hårt jag än kämpar och strider och ber,
min frälsning i Jesus jag dock inte ser.

2. Men nu ska du höra hur det blivit så,
att visshet om frälsning du inte kan få:
det är för att du har vänt allt upp och ned,
och söker i hjärtat din frid och din fred.

3. Din tro vill du känna och tro att du tror
och törs inte vila på löftenas ord.
Du ser på dej själv och på allt som är fel
och glömmer Guds löfte om frälsning så hel.

4. Att tro det är inte att tro att du tror,
men att som ett barn hålla fast vid Guds ord.
Det är att i vanmakten se på Guds Lamm,
på ordet om Frälsaren våga gå fram.

5. Han dog ju för dej, ja, just dej har han valt,
och ordet förkunnar: din skuld han betalt!
Så får du gå skuldfri, just sådan du är,
och Gud har i Kristus dej innerligt kär.


I Guds stora vingård plats med glädje tag1. I Guds stora vingård
plats med glädje tag
för att villigt tjäna 
Mästaren idag!
Vittna om din Jesus,

han som dog för dej,
ge ditt liv åt honom
som dej tog till sej.

2. Se hur Jesus älskar
varje syndare,
hur han ivrigt söker
de förlorade!
Gör som Herren Jesus,
älska så som han!
Du kan bli ett redskap
för den nåd du fann.

3. Du som tror på Jesus,
skynda dej att gå
i hans stora vingård,
håglös mer ej stå.
Inga dagar utan
tjänande och bön,
så ska evigheten
ge en skörd så skön.

fredag 26 januari 2018

Jag kommer som jag är (I ditt ansiktes ljus)

Brist ut i tåreflod, du hårda hjärta1. Brist ut i tåreflod, du hårda hjärta!
Se hur vår Frälsare är tyngd av smärta!
Han är ju redan dödsdömd i palatsen
och bär nu korset till avrättningsplatsen.

2. Frivilligt går han där och hörs ej klaga,
sin tunga börda bär han för oss svaga.
Vem finns som ej till sorg och tårar röres
då Gud bland rövare till döden föres?

3. Han har nu hunnit fram med vedermöda
till platsen där de nu skall honom döda.
Där kastas han omkull och omilt ryckes,
med obarmhärtighet mot korset tryckes.

4. Se hur hans öppna sår av plågor svider,
hur ömkligt han sej snart på korset vrider!
Men lyssna även när för oss han beder
och rövaren till paradiset leder!

5. För målet med vad Jesus gör och trälar
är att ge friheten åt bundna själar
som syndinsnärjda sina händer vrider
och under lagens dom med ängslan kvider.

6. Så låt din bättring inte bli förhalad,
din skuld med Jesu blod är rikt betalad!
Kan du med allvar på hans godhet tänka
och ej ditt hjärta helt åt honom skänka?

7. Nå, vill då ingen mer i världen vida,
vill jag dock träda fram på Jesu sida!
Vad kan det skada mej att världen smädar,
när Jesu sår och blod mitt hjärta gläder!

Brist ut nu i jubel, min själ

måndag 22 januari 2018

Dina händer är fulla av blommor

Snart så är vår vandring slut

På min vandring sjunger jag
(Noter i fyrstämmig sats finns här på Hymnary!)

1. På min vandring sjunger jag om min vän så god,
visar hän till Golgata där han göt sitt blod.
Många pilar mot min själ skjuter satan ut,
men min vän, Frälsaren, seger ger till slut.
Ja, jag vill se Jesus, se hans ansikte,
evigt sjunga lovsång till min Frälsare.
I den nya staden, hos min vän så kär,
sorgen flytt,
allt är nytt,
evig glädjen är.

2. När jag i min Herres tjänst möter stormens brus,
jag vid honom håller mej, han ger frid och ljus.
Satans snaror möter mej och jag ser min brist, 
men Guds Lamm 
för mej fram, 
ända hem till sist.
Ja, jag vill se Jesus...

3. Inte ens i dödens dal måste jag bli rädd,
Jesus har gått före mej, helgat gravens bädd,
och han ska till evigt liv väcka mej en dag,
han, min vän, 
Frälsaren, 
honom älskar jag!
Ja, jag vill se Jesus...

fredag 19 januari 2018

Helig, helig, helig Herre Gud Sebaot (Sanctus)

Advents- och julserien:


Fasteserien:Påskserien:Allmänna serien:


Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden 
är fulla
av din härlighet.
Hosianna i höjden!
Välsignad vare han 
som kommer
i Herrens namn!
Hosianna i höjden!

söndag 14 januari 2018

Hos dej är livets källa
//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

1. Herre, till himmelen sträcker sej din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

2. Herre, hur dyrbar är inte din nåd!
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

3. De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

lördag 13 januari 2018

Helt saligt var det bröllopspar
1. Helt saligt var det bröllopspar
som Jesus ville gästa!
Han med sin mor ju bjuden var
och ville deras bästa.
Ja, salig är var bröllopsdag
då Jesus själv sin kärleks lag
får här bland oss befästa.

2. Men aldrig någon dag upprann
med morgonsolen röda
där ingen sorg och motgång kan
oss förorsaka möda.
Så klar ser aldrig himlen ut
att ingen sky och storm till slut
kan hota frukt och gröda.

3. I Kana tog ju vinet slut
och kvar fanns bara vatten.
Ja, så kan glädjen sina ut
och oro fyller natten.
När glädjens portar här slå upp,
i bakhåll står en mörkrets trupp
som vill få kväva skratten.

4. Men när till oss du bjuden är,
o Jesus, får vi luta
oss trygga mot ditt ord som lär 
hur allting väl kan sluta.
Ja, låt vårt vatten bli till vin
med ren och himmelsk glädje i
som vi med dej får njuta.

5. O Jesus, du som hjärtan kan
med kärlek sammanbinda,
ge makan glädje hos sin man
och maken hos sin kvinna.
Hjälp alla dem som glatt och tryggt
har sina löften på dej byggt,
låt nöd och brist försvinna!

6. Ge ära, ljus och goda råd,
ge tusenfaldig lycka,
stärk hem och äktenskap i nåd,
vad världen än må tycka.
Välsigna kärlek, trofasthet,
och led oss till den salighet 
där inget kan oss trycka. 

onsdag 10 januari 2018

Husförhörsvisan

Min Jesus, nu på dej1. Min Jesus, nu på dej
jag helt förlitar mej.
Vem kan mej nu fördärva?
Ditt rike får jag ärva,
som du åt mej har vunnit,
för mej ditt blod har runnit.

2. Skriv i mitt hjärta in
att jag är evigt din,
hjälp att jag gör din vilja,
flyr vad oss kan åtskilja,
och sist det liv får njuta
som ingen död ska sluta.

söndag 7 januari 2018

Kom, följ i anden med
Alt. koral:1. Kom, följ i anden med
till Jordanfloden ned!
Här står Johannes färdig,
men känner sej ovärdig.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

2. Här är i tjänardräkt
vår Herre av vår släkt,
här ser vi den sej ställa,
vars ord är livets källa.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

3. Det gamla livsförbund,
med lampan tänd var stund,
är här i änglamannen
som står till tjänst på stranden.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

4. Ett nytt förbund på glänt -
ett evigt ljus är tänt
och strålar över tiden,
Guds Son går ut i striden.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

5. Här möts när dagen grytt
ett gammalt och ett nytt,
vi ser den dolda skatten
när Jesus döps i vatten.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

6. Här stoft och Ande kan
förenas med varann.
Hör Faderns budskap ljuva,
se himlens milda duva! 
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner. 

7. Den store änglaman,
med vatten döper han,
men visar hän med handen
på den som ger oss Anden.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

8. Vi har vår Herres dop,
hans ord gör alltihop
och binder vattnet samman
med helga himlaflamman.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

9. I dopets ord och pakt
Gud eld och Ande lagt,
som i hans kyrka brinner
tills rum och tid försvinner.
Där dopets vatten rinner
vi himlen öppen finner.

torsdag 4 januari 2018

Österlandet kommer vi från1. Österlandet kommer vi från,
hyllar nyfödd kungason,
genom sanden, 
ökenlanden,
lyser oss stjärnan då.  
Underbara stjärneljus,
strålande i nattens sus,
led mot väster
till den bäste,
fram till kungabarnets hus.

2. Guld jag har, följ med och sjung,
guld att kröna nyfödd kung, 
han ska råda,
rikt benåda,
evigt stark och ung. 
Underbara stjärneljus...


3. Rökelse min gåva är,
mer än människa han är.
Han ska prisas,
vördnad visas,
är all ära värd.
Underbara stjärneljus...  

4. Myrra ska han också ha,
salvan passar om han ska
blöda, kvida,
döden lida,
läggas i en grav. 
Underbara stjärneljus... 

5. Se hans härlighet gå fram,
Kung och Gud och Offerlamm!
Halleluja, 
halleluja
sjung nu hand i hand!
Underbara stjärneljus... 

Om du är modfälld, käre vän1. Om du är modfälld, käre vän,
fast du på Jesus tror
och ber din bön i Jesu namn
och i Guds kärlek bor,

2. så se nu åter upp till Gud
igenom skyar grå,
för i vår Faders högra hand
alltjämt vår räddning står!

3. Se dej omkring som ett Guds barn,
för Skriftens ord bär bud
att till det bästa tjänar allt
för dem som älskar Gud.

4. Det finns ett gammalt talesätt:
var djävul har sin tid.
Men säkert är, att ingen vann
som gick mot Gud i strid.

5. Guds änglar är så många slags
som dagar i ett år,
och vad hans order syftar till
han slutligen uppnår.

6. Guds ärende går varje storm,
om än så stor och vild,
och galen eld som bryter lös
får också hjälpa till.

7. Och när all världen kastar lott
om ära, liv och gods,
så har du dock av Herren själv
hans änglar anförtrotts.

8. Och tror du på hans kärlek än,
om än den tycks förklädd,
så i hans Ande res dej upp,
var inte längre rädd!

9. Vår Gud är oss en väldig borg
med kärlek, tro och hopp.
Vi fick Gud Faders Ande själv
med dopet i vår kropp.

Herre, vår Herre, ge glädje och glans
1. Herre, vår Herre, ge glädje och glans
när vi till gudstjänst ska mötas!
Folket må binda dej lovsångers krans,
tjänsten med tacksamhet skötas.
Högtiden växe med dagen!
Påsk liksom pingst går ju fram ur jul,
nu må din sol såsom guldet gul
göra var sovande vaken!


2. Låt bland oss verka ditt bad och ditt bord,
allt med de invigda tungor,
så att det hörs att din Ande, ditt Ord
är vad som talar och sjunger!
Ja, låt oss känna och smaka:
Anden är mera än kött och blod,
Herren är ljuvlig och evigt god,
skänker oss livet tillbaka!

måndag 1 januari 2018

I Nasaret från höst till vår

 

1. I Nasaret från höst till vår,
med högt och lågt förtrogen,
där växte ifrån barndomsår
vår Herre, alltmer mogen,
som den som från sin Faders slott
har gjort en färd och trivs så gott
i stugan och i skogen.

2. Han leds av Faderns Ande god,
som över hjässan svävar,
och Josefs och Marias ord
ger starka ben och nävar,
med leende han här går fram,
men när det syndas utan skam
han suckar djupt och bävar.


3. Så är vi alla kungabarn,
fast fattiga och ringa,
och högre upp än örnen far
kan tankarna sej svinga
när Jesus i vårt hjärta är
som Herre mild och broder kär,
som barn med himlavingar.

4. Då har vår Gud ett Nasaret
åt oss nånstans på jorden, 
en liten fin och bördig plätt
i södern eller norden,
där vi kan se att Gud är stor
och glada lyssna till Guds ord
som fågelsång och tordön.

5. Där, som Gud Faders egna små,
vi dag för dag får lära
i Andens kraft att stå och gå
och tala till Guds ära,
ja, älskas upp i Andens vård
som träd i Herrens fruktträdgård,
välsignad frukt att bära.

6. Så växer vi i Herrens tid
och vårt förbund bekräftar,
så lär vi älska Herrens frid
och skicka oss därefter,
så uppfylls med den visdom vi,
som ödmjukhet är själen i
och högmod ej behäftar.

7. O Gud ske lov för nådens ord
med tröst för dem som gråter,
för Jesu spår på denna jord,
där han oss vandra låter,
för Anden som oss leder här
till evig frid och glädje där
vi sist får mötas åter!  

Hur stor är inte glädjen1. Hur stor är inte glädjen
att få med Jesus gå
till Herrens eget tempel
och i hans förgård stå!
Den glädjen och den äran
kan aldrig sägas ut,
att här få följa Jesus
och himlen nå till slut!

2. Idag Guds Ande låter
en märklig färd bli sedd:
Gud vandrar här på jorden
och låter sej bli ledd
av mänskliga föräldrar
i barnslig lydnads band,
han som har både jorden
och himlen i sin hand.

3. Du tempel, vad din lycka
är stor på denna dag,
när Jesus själv vill komma
och tolka här sin lag!
Så må nu alla hjärtan
ta mot Guds Son i tro
när han, all frälsnings källa,
hos oss i nåd vill bo!