tisdag 31 juli 2018

Jorden ska brukas av allaJorden ska brukas av alla,
alla gemensamt, alla tillsammans,
den känner inga rika, bara fattiga
som den föder.

Det är inte av ditt goda
som du ger åt den fattige,
det är den del av hans eget
som du ger tillbaka.

Jorden ska brukas av alla...

torsdag 26 juli 2018

Jesus, du trofaste brudgum och borgensman
1. Jesus, du trofaste brudgum och borgensman,
Jesus, du mäktige himmelens Gud,
nu och evinnerligt är jag din innerligt,
ja, översvinneligt saliga brud!
Arvsrätt till livet har du mej givit.
Allt är förtappat, förlorat i mej,
allt är, o Jesus, fullkomnat i dej!

2. Än jag ej hemma är, vandrar i främlingsland,
faror mej möter där, men du är här.
Du skyddar väl din brud, du för mej hem till Gud,
du klär i silkesskrud den du har kär.
Att jag dej äger, det ger mej seger.
Allt är förtappat, förlorat i mej,
allt är, o Jesus, fullkomnat i dej!

I Betlehem i Juda1. I Betlehem i Juda
ett barn är fött idag.
Det vill mitt liv jag bjuda,
det barnet älskar jag,
eja, eja,
det barnet älskar jag.

2. Jag i hans kärlek sänker
mej ner och ger mitt svar,
med glädje honom skänker
jag allt jag är och har,
eja, eja,
ja, allt jag är och har.

3. Du barn, tag mot mitt hjärta,
min hela kärlek tag!
Din smärta blir min smärta,
din glädje mitt behag,
eja, eja,
din glädje mitt behag.

4. Din kärlek vill mej rena
till ande, själ och kropp.
Ja, kom att oss förena,
Guds Son, mitt enda hopp,
eja, eja,
Guds Son, mitt enda hopp!

5. Dej, sanne Gud, jag finner
i mänskligt kött och blod.
Du så mitt hjärta vinner,
du, bara du är god,
eja, eja,
du, bara du är god.

6. Låt ingenting mej skilja
från dej, o Jesus kär!
Det blir min sista vilja
att evigt din jag är,
eja, eja,
att evigt din jag är. 

onsdag 25 juli 2018

Min vilotimma ljuder


1. Min vilotimma ljuder
en gång, en sista gång,
och mej i jorden bjuder
en bädd så kall och trång.
Dock den mej ej förskräcker,
så sött jag sover där,
tills Herrens röst mej väcker,
då ingen natt mer är.

2. Men Herre Gud, bevara
min själ till evig tid
för syndasömnens fara,
för världens falska frid.
Här hjälp mej att fullkomna
mitt värv med tro och hopp,
sen kan i ro jag somna
och stå med glädje opp.

Gud har skapat stjärnornaGud har skapat stjärnorna,
han har skapat land och hav,
han har skapat berg och dal,
han har skapat mej,
men det finns något som är ännu större:
det att Jesus gav sitt liv
för mej och hela världen
på Golgata!

söndag 22 juli 2018

Vad skulle det bli av oss

 

1. Vad skulle det bli av oss
om Gud ej sökte oss?
Vem fanns som hjälpen gav oss,

vem slapp då att förgås?
För syndens makt ju drar
en skara stor, otalig.
Ja, ingen själ blev salig
om nåden inte var.

2. Men lovad vare Herren!
För dörren jämt han står.
Hans Ande är ej fjärran,
han klappar och han slår.
Som väktare han går
omkring bland syndaträlar
och väcker deras själar
ur syndasömnen svår.

3. Med ordets makt han väcker
din djupt insövda själ.
Sin hand åt dej han räcker,
han vill dej bara väl.
I kyrkor och i hem,

på gator och på vägar
han mänskor väcka plägar
och vårda sej om dem.

4. Försumma inte tiden,
den nådetid Gud ger!
Snart är den ju förliden,
då finns ej räddning mer.
Driv ej med nöjen bort
den ömma nådens Ande
som nu dej räcker handen
- din livstid är så kort.

torsdag 19 juli 2018

Å å å å vad Gud är god mot mej

//: Å å å å vad Gud är god mot mej ://
å å å å vad Gud är god mot mej,
aldrig kan jag glömma vad han gjort för mej.

//: Han hör mej när jag beder 
- vad Gud är god mot mej ://
Han hör mej när jag beder
- vad Gud är god mot mej,
aldrig kan jag glömma vad han gjort för mej.

Å å å å...

//: Till himlen han mej leder
- vad Gud är god mot mej ://
Till himlen han mej leder
- vad Gud är god mot mej,
aldrig kan jag glömma vad han gjort för mej.

Å å å å...