måndag 11 juni 2018

Skurar av nåd ska få falla

1. Skurar av nåd ska få falla, 
det lovar Gud i sitt ord. 
Härliga, saliga tider 
unnar han hela vår jord.
Skurar från höjden,
ymniga, sänd oss, o Gud! 
Droppar ej endast, men skurar, 
Herre, att falla nu bjud! 

2. Skurar av nåd ska få falla,
fröjda vårt hjärta igen!
Törstande ängarna väntar
skurar från himmelen än. 
Skurar från höjden...

3. Skurar av nåd ska få falla, 
sänd dem nu ner till vår jord! 
Sänd oss välsignelsens tider, 
som du har sagt i ditt ord!
Skurar från höjden...

4. Skurar av nåd ska få falla, 
Gud, låt dem falla just nu! 
Gud, medan här vi dej beder, 
sänd oss välsignelsen du! 
Skurar från höjden...

söndag 10 juni 2018

Min vän framför andra
1. Min vän framför andra, min Frälsare god,
i kärlek betalat min skuld med sitt blod,
och alltid mej helar, förlåter, fördrar han,
och därför alltmera mitt hjärta intar han.

2. Mitt högsta, mitt enda behov är hans nåd,
hans dyrbara närhet, hans ledning och råd.
Mitt liv och min lycka, det är att jag äger
min vän och hans vänskap som allt överväger.

3. Jag kan inte leva förutan min vän,
jag kommer till honom beständigt igen.
Hos honom min vila och trygghet jag finner,
hos honom då stundtals av glädje jag brinner.

4. Du, du är min klippa, mitt fäste, min grund,
o Jesus, min styrka i prövningens stund.
För köttets och världens och frestarens snara
du ska med din trohet och makt mej bevara.

5. Du, du och ditt ord är min sköld och mitt svärd, 
min borg och mitt värn i en farofylld värld.
Ett ord av din mun och en blick av ditt öga,
mot dessa all världen betyder så föga.

6. Ja, allt vad på jorden är härligt och stort,
och alla de ting som Guds allmakt har gjort,
som droppar i havet de må dock försvinna,
mot detta, min Jesus, att allt i dej finna!

onsdag 6 juni 2018

Tack, Herre, för vårt hem i nord1. Tack Herre för vårt hem i nord 
som du har skapat med ditt ord 
så skönt från fjäll och dal till hav och sjöar.  

2. Här vandrar älg och ren sin stråt, 
från bäcken hörs en vårlig låt 
och uven ropar natten lång i fjärran.  

3. Rikt skördar vi av skog och malm 
och sjunger dig vårt hjärtas psalm 
när mörkret flyr och dagen åter randas. 

4. Din nåd är större än vår nöd,
du ger oss fritt av livets bröd 
och sänder oss att dela det med andra.

5. Se livets väv är utan söm! 
Gud hjälp oss att kämpa för vår dröm 
tills fred och frihet famnar jordens länder.

Text och copyright: Bo Lundmark

måndag 4 juni 2018

Kristus kom som Frälsare
1. Kristus kom som Frälsare,
kom med blod och vatten.
Åt sin kyrka lämnade
han den himlaskatten,
vill så än påminna
varje man och kvinna
om det sanna, nya liv
som han oss dyrt fick vinna.

2. Anden ger oss frälsning med
vattnet och med ordet.
Så Guds rike sänks hit ned,
öppen står nu porten. 
Han har allt gjort färdigt,
gör sitt folk rättfärdigt,
fastän djävul, synd och död
oss hotar än ihärdigt.

3. Men att Anden vattnet så
med sej själv förenar,
över allt förstånd ju går,
bortom allt vi menar.
Gud just så vill ha det,
i vår hand han la det,
varför skulle jag och du
då inte emotta det?

4. För då glad till dopet fram
pojke liksom flicka!
Jesus ska välsigna dem,
med sin kärlek smycka,
ja, vid dem sig fästa
och till deras bästa
ge dem arv i himmelen
så de Guds hus kan gästa!

söndag 3 juni 2018

Du som var den minstes vän
1. Du som var den minstes vän
och lät barnen till dej träda,
Jesus, du välsignar än,
tar i famnen än de späda.
Du en faders omsorg leder
och en moders fröjd bereder.

2. Gode herde, i din hjord
svaga lammen du ej glömmer.
Livets bad och nådens bord
kärleksfullt du åt dem gömmer. 
I din famn du vill de kära
till din Faders boning bära.

3. Jesus, i din vård vi ger
våra barn, vårt glädjeämne.
Som din gåva vi dem ser,
bäst av alla du dem känner.
Genom dopet till dig tagna,
låt dem ej bli från dig dragna.

4. Lär oss gå med dem så vi
himmelen med dem får ärva,
goda föredömen blir,
inte någons själ fördärvar,
så de änglar dem ledsagar
aldrig oss hos dej anklagar.

5. Ingen, så ditt ord oss lär,
ingen kommer till ditt rike
som ej barnets hjärta bär
mot sin Gud och mot sin like.
Lär oss att som barn dej alla
älska, lyda och åkalla!