måndag 7 oktober 2013

Vilken salighet stor
1. Vilken salighet stor
som i himmelens kor
Herren Jesus de sina berett!
Genom tron vi nu ser
vad i himmelen sker,
efter ordet som Herren oss gett.

2. Man ser stora och små
i Guds åsyn där stå,
i den himmelska staden så skön.
Där är alltid nytt år
och en blomstrande vår,
allt förenas i kärlek och bön.

3. Denna härliga stad
borde göra mig glad,
då jag hoppas få bo där en gång.
Den har rymliga hus,
den är strålande ljus
och tolvtusen stadier lång.

4. Lika stor är dess bredd,
majestätiskt beredd,
lika svindlande är ock dess höjd.
Ej är någonsin spord
sådan stad på vår jord,
med en evig och ovansklig fröjd.

5. Alla helgon går fram,
faller ned för Guds Lamm,
och han säger: "Min älskade brud,
du är ljuvlig och täck,
utan skrynkla och fläck
i din snövita, fotsida skrud."

6. Där hörs harpor och sång,
där blir tiden ej lång,
Herren Jesus är mitt ibland dem.
Ingen klagan och nöd,
ingen suckan och död
finnes mer i de saligas hem.

7. Vilken sabbatsro där,
vilken vila så kär
står ej åter i himmelens höjd!
Där Guds barn finner ro,
där behövs ingen tro,
ty i åskådning har de sin fröjd!

8. Pris ske Lammet som dog
på ett kors och som drog
ut ur djupet min fattiga själ,
nu med omsorg och flit
för att hjälpa mej dit
han mej prövar och fostrar så väl.

9. O min Frälsare blid,
i mitt eländes tid
var mej nära, förklara ditt namn!
Så jag hoppas att få

till Jerusalem gå,
jag vill dö i din trofasta famn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar