onsdag 25 december 2013

En jungfru födde ett barn i dagAlt. koralvariant från Skåne:1. En jungfru födde ett barn i dag, 
ett barn vi ska prisa och ära. 
I barnet har Gud ett gott behag 
och ber oss att höra dess lära. 
Och vore ej det barnet fött, 
förtappat bleve då allt kött, 
nu frälsning bjuds åt alla. 
Pris vare dej o Jesus Krist! 
Du är vårt enda hopp till sist; 
vi till din fot må falla. 

2. Se, herdarna vaktade väl sin hjord 
i Betlehems marker låg de. 
Där hörde de ängelns ljuvliga ord, 
och Herrens härlighet såg de: 
"Stor fröjd åt er nu bådar jag, 
stor fröjd åt alla, ty i dag 
är Kristus född", löd orden. 
"Han Herren är av Davids hus. 
Se, ljuset av Guds klarhets ljus 
har uppgått över jorden." 

3. De himmelska härar med högan röst 
med ängeln nu började sjunga. 
De lovade Gud med glädje och tröst, 
med helig och odödlig tunga: 
"I höjden ära vare Gud, 
och frid på jorden på hans bud, 
till människor god vilja." 
Pris vare Gud! Den nåd och fred, 
som han med Sonen sände ned, 
må ingen från sej skilja. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar