söndag 18 september 2016

En kyrka helig, ren
1. En kyrka helig, ren,
allmännelig och en
på jorden Kristus stiftat,
då han vid pingst utskiftat
sin Ande att förklara
vad han för oss vill vara.

2. Den liknas vid en brud,
trolovad med sin Gud,
en jungfru vis och värdig,
till Herrens möte färdig,
en hjord, en stad, ett tempel
med Jesu namn till stämpel.

3. Ja, Jesu egen kropp
den är i tro och hopp,
en vingård och plantering,
som Gud i sin regering
vill rensa och beskära
att mera frukter bära.

4. Du Guds församling kär,
håll med din själs begär
dej vid Guds ord det rena,
sök där alltmer det Ena:
i Anden Kristus känna,
till honom dej bekänna.

5. Om du är svag och klen,
din Herde är ej sen
att till din räddning hasta.
Din sorg på honom kasta;
i fröjd ska han den vända,
han hjälpen lovat sända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar