måndag 7 november 2016

Ta Bibeln med, ta Herrens ord
Alt. koral:1. Ta Bibeln med, ta Herrens ord
som lots, kompass och ljus ombord,
då går dej väl, då når du fram
om färden än blir prövosam.

2. På tidens hav går mången storm
och livet skiftar ofta form,
men är vår Herre med ombord,
så ska hans frälsning bli förspord.

3. Är Herrens ord vårt hjärta kärt
och om vi minns vad det oss lärt,
då har vi tröst som ej förgår
om än mot skeppet vågen slår.

4. Vad mänskor talat, tänkt och sagt
försvinner snart som ängens prakt.
Guds ord består till evig tid,
säll den som tryggar sej därvid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar