fredag 1 september 2017

O Gud, du hör ju allas röst1. O Gud, du hör ju allas röst,
så ge oss Andens gåva!
I dej vi har vår sanna tröst,
så lär oss rätt dej lova!
Ja, lär oss ta emot ditt ord
så att vi som en fruktbar jord
får bli dej, Gud, till ära.

2. Fyll varje trogen herdes mun
med ordet vi ska följa,
ge mod och vilja varje stund
att ingen sanning dölja.
Ja, Gud, ge nåd och styrka till
att vad du nu oss säga vill
oss rent och klart förkunnas.

3. Gud, öppna våra öron nu,
regera håg och sinne,
så vi behåller dina bud
och löften i vårt minne,
så att vi ordet rätt förstår
och alltid i din vilja går,
ja, både hör och gör den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar