lördag 21 oktober 2017

Pris vare dej, o Jesus kär

 

1. Pris vare dig, o Jesus kär, 
för nådens dyra ord, 
som mer än guld och silver är
och allt på denna jord!

2. Ja, vad är ädelstenens glans 
och äkta pärlan själv 
mot Ordets sköna löfteskrans, 
mot livets klara älv! 

3. Det ger den döde liv på nytt 
och reser upp en böjd, 
vars nöd och sorg då blir förbytt 
i outsäglig fröjd. 

4. Ty nog och övernog det har 
för hela världens törst, 
var än den blivit uppenbar, 
ja, där den är som störst. 

5. O, kunde jag då, Herre kär, 
av hjärtat tacka dej 
för detta nådens ord, som är 
ett livets ljus för mej! 

6. Ja, ge det vingar, sänd det ut 
kring hela jordens rund! 
Förena alla folk till slut 
i nådens fridsförbund! 

7. Då hörs från söder och från nord 
en evig lovsångs ton 
till himlaskarans fröjd så stor 
inför din äras tron!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar