måndag 16 april 2018

O Jesus Krist som mandom tog1. O Jesus Krist som mandom tog 
i rena jungfrulivet! 
Det var din kärlek som dej drog, 
vårt enda hopp du blivit. 
Du såg vår synd och stora nöd, 
oss förestod en evig död, 
helvetet stod oss öppet.

2. Då måste du förbarma dej,
dej ställa på vår sida.
När djävulen oss drog till sej,
du ville för oss strida.
Du gav dej hit i världen ned
och vann åt oss en evig fred
genom din död och pina.

3. Nu du oss alla säger till:
Låt er med Gud försona!
Du är så god, du gärna vill
på domens dag oss skona.
Vi tror på dej och litar på
att det med oss ska vara så
som du har sagt och lovat!

4. Så är du nu vår broder kär,
oss till stor fröjd och ära,
vill alltid vara hos oss här,
vad kan vi mer begära?
Var får vi bättre hjälp ifrån?
Vår bror är du, Guds ende Son!
Vem kan oss från dej driva?

*5. Pris vare dej i evighet,
som till Guds barn oss gjorde
i nåd och stor barmhärtighet,
o Kristus, käre broder!
Må varje mänska vara glad
och prisa Gud som allt oss gav,
vår käre, gode Fader!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar