torsdag 9 augusti 2018

Guds pånyttfödda och uppväckta själar
1. Guds pånyttfödda och uppväckta själar, 
möt nu vår Fader i sjungande hop! 
Herrens nyskapade, friköpta trälar, 
kom nu med lovsång och jublande rop! 
Låt nu vår Fader och världen få höra 
hur vi hans nåd mera känd vill få göra. 
Halleluja! Halleluja! 

2. Onda vi var och så hårda som stenar, 
hårda i hjärtat som marmor och stål. 
Det var Guds mäktiga styrka allena 
som fick oss frälsta och nådde sitt mål, 
lät oss av Anden i ordet förnimma 
Frälsarens levandegörande stämma. 
Halleluja! Halleluja! 

3. När vi vi fick höra vad Skaparen tänkte, 
då han bjöd hem oss som brutit hans bud, 
hur han oss allting i Medlaren skänkte, 
som gav sitt liv för sin Kyrka, sin brud, 
hur han oss älskar, trots synder så svåra, 
smälte vårt hjärta i kärlekens tårar! 
Halleluja! Halleluja! 

4. Vem vill nu Herrens utvalda anklaga? 
Gud oss i Kristus rättfärdiga gjort. 
Här finns välsignelsens fullhet att smaka, 
här är Guds nåd, här är himmelens port! 
Tron bröt igenom trots ångestens pilar, 
fann under korset sin fristad och vila. 
Halleluja! Halleluja! 

5. Inget kan änglar förundrade göra 
så som den frälsning som Herren kom på. 
Det var för alla så härligt att höra, 
himlens församling, den ropade då: 
Amen! Halleluja! Seger vi vunnit, 
Jesus sitt får, det förlorade, funnit! 
Halleluja! Halleluja! 

6. Upp då, ni troende, Herrens utvalda! 
Njut av den kärlek som Fadern oss ger! 
Gud är så god, era skulder betalda, 
håll er till honom, ja, vad som än sker! 
Tacka för nåden, den helt ofattbara: 
söner och döttrar till Gud får vi vara! 
Halleluja! Halleluja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar