lördag 23 mars 2019

Blås i trumpeten nuAnnan melodivariant:


1. Blås i trumpeten nu!
Ja, låt den föra ut
Guds stora frihetsbud
tills nådens tid är slut:
Nu jubelåret har gått in!
Nu jubelåret har gått in!
Friköpta syndare, vänd om!

2. Se, Jesus med sitt blod
har köpt dej evigt fri!
Stå upp som han uppstod,
Guds fria barn förbli!
Nu jubelåret har gått in...

3. Du satans syndaträl
får ut i frihet gå,
i Kristus kropp och själ
ett evigt liv kan få.
Nu jubelåret har gått in...

4. Ja, du som har försatt
din sköna arvedel,
kan återfå din skatt,
ännu fullkomligt hel.
Nu jubelåret har gått in...


5. Lovsjung nu högt Guds Lamm
som syndaoffret var!
Gör världen uppmärksam,
ge hälsning underbar:
Nu jubelåret har gått in...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar