torsdag 13 juni 2019

Ni syskon, när vägen blir mörk eller lång (Bäst är att sjungande gå)1. Ni syskon, om vägen tycks ödslig och lång, 
gå sjungande framåt ändå. 
För djävulen flyr för vår trosfriska sång, 
men glad lyssnar Jesus därpå. 
Ja, bäst är att sjungande gå, 
ja, bäst är att sjungande gå. 
Vårt mål är ju himlen, så härligt och stort! 
Ja, bäst är att sjungande gå. 

2. Beläggs vi likt Petrus med bojor och band, 
vi ännu kan sjungande gå. 
Vi vet att Guds trofasta heliga hand
kan göra oss fria ändå.
Ja, bäst är att sjungande gå...

3. Förföljs vi och frestas vi dag liksom natt, 
gå sjungande framåt ändå! 
När Paulus och Silas i fängelset satt, 
de sjöng så att folk hörde på. 
Ja, bäst är att sjungande gå...

4. När Daniel till lejonen kastades ner, 
nog sjöng han och bad han ändå! 
Är hjärtat pånyttfött och samvetet rent,
ja, då kan man sjungande gå.
För bäst är att sjungande gå...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar