måndag 3 oktober 2016

Vi kommer med trosfriskt och jublande hopp

Alt. koral:


1. Vi kommer med trosfriskt och jublande hopp,
med toner ur brusande strängar,
som bäckar i sydlandet breder sitt lopp
i törstande dalar och ängar.
Vi sluter oss till Herren Sebaots här,
vår hövding är Kristus, vår frälsning han är,
för honom baneret vi höjer.

2. Det rike som varar när allting förgår
är målet för vilket vi strider.
Vi bärs av den sanning som evigt består,
den styrka som uthålligt lider,
en ofattbar glädje i sorgernas mull,
så ren som de tindrande stjärnornas gull,
en kärlek som alla förbrödrar.

3. Till strids går mot draken och döden vår gång,
på livet vi tror, på Guds seger.
Bland missmod och svaghet, bland suckar och tvång
vi uppslår vårt jublande läger.
Till dag ska förbytas den natt som är tung
och världen förnyas och åldrad bli ung.
Se, Kristus är vägen och livet!

4. Gud vill det. Med korset i hjärta och hand
i härnad med glädje vi dragit.
I fjärran ju vinkar ett löftenas land
som endast i tron blir intaget.
Högt skallar vår lösen: En Fader och Gud, 
en Frälsare, Kristus, och kärlek hans bud.
Tillkomme, tillkomme Guds rike!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar