måndag 17 oktober 2016

Vi prisar Kristus KonungenAlt. koral:1. Vi prisar Kristus Konungen,
från soluppgång till aftonen.
Han som all världens Herre är,
han föddes av en jungfru här.

2. O under! Världens skapare
är här som en av oss att se!
I mänsklig kropp nu kommer han
att lösa oss ur syndens bann.

3. Guds egen Son i salig tid
kom hit till oss med fröjd och frid.
Så späd han låg i jungfruns famn,
född i Guds Andes kraft och namn.

4. Gud själv ett underverk bedrev,
när utan man hon moder blev.
Då Gabriel till henne gick

av Herrens ord sitt barn hon fick.

5. Elisabet kan det förstå
och till Maria säger så:
"Min Herres mor!" Så är han röjd!
Johannes spritter till av fröjd.

6. Ett ljus är här i natten tänt,
nytt liv blev oss från himlen sänt
och vi har fått en broder kär
som själv den sanne Guden är.

7. I krubbans halmbädd lades han,
som jungfrun undfick utan man.
Med lite mjölk han närdes då,
som låter oss vår föda få.

8. Då hördes också änglafröjd:
"Ära ske Gud i himlens höjd!"
Ja, vi får höra än idag:
"Åt mänskor frid och Guds behag!"

*9. Gud, ge oss julens goda frid
i Herren Krist till evig tid.
Dig, Fader, Son och Ande, må
från alla länder lovsång nå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar