lördag 11 november 2017

Vill skuggor jorden hölja1. Vill skuggor jorden hölja
när dagens buller dör 
och blott av vattnets bölja 
ett dunkelt brus jag hör, 
från bädden jag mej höjer 
och Sions harpa tar:
ditt lov min själ förnöjer, 
o Skapare och Far! 

2. Och stjärnorna som tindrar 
i himlens blåa hus
och vågorna som glindrar 
i månens helga ljus 
och asparna som bävar 
med sakta suckars ljud 
och skuggorna som svävar, 
allt prisar dej, o Gud! 

3. Och paradisiskt stänker 
en glädjedagg min hy,
i själen ro sej sänker, 
låt sorg och smärtor fly!
Likt regnbegjutna stänglar 
mitt hjärta lyfter sej
och alla mörkrets änglar 
förmår ej mer mot mej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar