tisdag 26 december 2017

Sitta ner vid Jesu fötter1. Sitta ner vid Jesu fötter, 
stilla lyssna till hans ord,
o så härligt och så dyrbart,
bäst av allting på vår jord!
Sitta ner vid Jesu fötter
törs jag trots min synd och brist,
för hans kärlek är oändlig
och har vunnit mej till sist.

2. Sitta ner vid Jesu fötter,
möta hans välsignelse,
synd och sorg få lägga av sej,
det är så befriande!
Sitta ner vid Jesu fötter,
gråta, glädjas, lyssna, be, 
när jag av hans fullhet samlar
trösten bara han kan ge.

3. Så välsigna mej, o Herre,
vid din fot jag satt mej ner.
Se till mej i nåd och kärlek,
rör mej så att jag dej ser.
Ge mej, Herre, av ditt sinne,
höj mitt liv och helga det,
så det syns: jag hör till Jesus,
som är min rättfärdighet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar