fredag 8 december 2017

Vänner! sade Guds ängel blittAlt. koral:1. Vänner, sade Guds ängel blitt,
säg, varför är ni rädda?
Nu Messias är i er mitt,
bland djuren lät han bädda.
Ja, han, vår vän, som gör jorden glad
är född till världen i Davids stad.

2. Jesus Kristus, kung Davids Son, 
vår räddning i all fara,
han är född, om vår frälsning mån, 
med löften underbara.
Från himlen ljuder nu julens bud,
ja, ära ske alla gudars Gud!

3. "Ära vare nu himlens Gud,
nu dalar frid till jorden!"
Glädje strömmar från krubban ut
och blir till sång vid borden.
Så ljuvligt ljuder den gång på gång,
som stjärnors afton- och morgonsång.


4. Himlens klarhet och sammanhang
Gud gav med julefreden; 
eftersken liksom efterklang
de fått i kristenheten,
där ordet talar i sången säll,
där ögon tindrar var julekväll.

5. Kyrka! du är vårt Betlehem,
och alla små därinne
just som det blivit sagt till dem
sin Frälsare ska finna
med Skriftens julevangelium
- i hjärtekammaren får han rum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar