söndag 3 juni 2018

Du som var den minstes vän
1. Du som var den minstes vän
och lät barnen till dej träda,
Jesus, du välsignar än,
tar i famnen än de späda.
Du en faders omsorg leder
och en moders fröjd bereder.

2. Gode herde, i din hjord
svaga lammen du ej glömmer.
Livets bad och nådens bord
kärleksfullt du åt dem gömmer. 
I din famn du vill de kära
till din Faders boning bära.

3. Jesus, i din vård vi ger
våra barn, vårt glädjeämne.
Som din gåva vi dem ser,
bäst av alla du dem känner.
Genom dopet till dig tagna,
låt dem ej bli från dig dragna.

4. Lär oss gå med dem så vi
himmelen med dem får ärva,
goda föredömen blir,
inte någons själ fördärvar,
så de änglar dem ledsagar
aldrig oss hos dej anklagar.

5. Ingen, så ditt ord oss lär,
ingen kommer till ditt rike
som ej barnets hjärta bär
mot sin Gud och mot sin like.
Lär oss att som barn dej alla
älska, lyda och åkalla!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar