måndag 4 juni 2018

Kristus kom som Frälsare
1. Kristus kom som Frälsare,
kom med blod och vatten.
Åt sin kyrka lämnade
han den himlaskatten,
vill så än påminna
varje man och kvinna
om det sanna, nya liv
som han oss dyrt fick vinna.

2. Anden ger oss frälsning med
vattnet och med ordet.
Så Guds rike sänks hit ned,
öppen står nu porten. 
Han har allt gjort färdigt,
gör sitt folk rättfärdigt,
fastän djävul, synd och död
oss hotar än ihärdigt.

3. Men att Anden vattnet så
med sej själv förenar,
över allt förstånd ju går,
bortom allt vi menar.
Gud just så vill ha det,
i vår hand han la det,
varför skulle jag och du
då inte emotta det?

4. För då glad till dopet fram
pojke liksom flicka!
Jesus ska välsigna dem,
med sin kärlek smycka,
ja, vid dem sig fästa
och till deras bästa
ge dem arv i himmelen
så de Guds hus kan gästa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar