lördag 19 januari 2019

Stilla, ljuvlig, underbar1. Stilla, ljuvlig, underbar 
väller fram en källa klar.
Fadershjärtats varma slag 
driver ådran dag för dag. 
Fjärran, dold den källan låg, 
men likväl dess friska våg 
//: till de fallna väg sig bröt, 
frid i deras hjärtan göt :// 

2. Törstande får dricka här, 
liv åt döda hon beskär; 
svalka, läkedom och tröst 
skänker hon ett krossat bröst.
Törstar du, så kom i dag, 
drick i djupa, fulla drag, 
//: du skall finna redan här
huru ljuvlig Herren är! :// 

3. Till envar, till hög och låg, 
banar sig dess klara våg 
för att även på sin färd 
hinna hedningarnas värld. 
Så hon liv och salighet 
bjuder åt en mänsklighet, 
//: som helt hjälplös får förgås, 
om den av dess våg ej nås. :// 

4. Och envar, som druckit har 
av den källan underbar, 
skall i härlighetens land 
bo vid själva flodens strand, 
där man inga tårar ser, 
där man ej skall törsta mer, 
//: där man evigt dricka skall 
av den källans rika svall. ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar