söndag 20 januari 2019

Min Jesus, du som läkedomen äger

1. Min Jesus, du som läkedomen äger
för varje sår jag fick på stridens dag,
kan jag nu inte komma med min seger,
så kan jag komma med mitt nederlag.

2. Och kan jag ej med lovsång i mitt hjärta
med jubelpsalmer dej till mötes gå,
så kan jag komma med min nöd och smärta
och med en ödmjuk bön för tronen stå.

3. Kan jag ej öppet se dej rakt i ögat
och glädja mej i kärleken jag ser,
så kan jag komma trots min brist och tröghet
och fast av ånger jag min blick slår ner.

4. Kan jag ej stark i tron mitt huvud höja 
och full av glädje löpa mot din famn,
så kan jag stilla vid din fot mej böja
och under tårar viska tyst ditt namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar