fredag 3 mars 2017

Möda, sorg och plågor
1. Möda, sorg och plågor,
ångestfyllda frågor,
synd och dödens kval
ska mej inte skilja
emot Jesu vilja
från hans trognas tal.
Frid han ger,
för mej han ber,
i sin famn han tar mej åter
och min synd förlåter.

2. Nu all sorg jag kastar
som min själ belastar,
Jesus, i din famn.
Väl du sörjer för mej,
tröstar mej och hör mej,
leder mej i hamn.
Med ditt blod
du, Jesus god,
mej från alla synder renar
och med dej förenar.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar