torsdag 16 mars 2017

Nu vill jag sjunga om modersvingen1. Nu vill jag sjunga om modersvingen, 
som beskyddar i nödens tid. 
Nu vill jag vila vid modershjärtat; 
där blir jag stilla, där får jag frid. 
Det modershjärtat har ej sin like 
i trofast kärlek, det ser jag nog. 
Vem fattar höjden, vem mäter djupet 
utav dens kärlek som för oss dog? 

2. Den modersvingen har ljuvlig skugga, 
när solen bränner min arma själ. 
Den modersvingen har varma fjädrar, 
när stormen viner kring mig jämväl. 
Det modershjärtat har ej sin like...

3. Jag är i oro, i ständig fara, 
jag är i mörker, men litar på
den modersvingen, det modershjärtat,
är trygg så länge jag har de två.
Det modershjärtat har ej sin like...

4. Så vill jag glömma all livets smärta, 
all tidens oro, allt jordens ve 
och tyst mej gömma invid det hjärta, 
vars nåd och godhet jag nu fått se.
Det modershjärtat har ej sin like... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar